Leonard Blair of Toledo, Ohio is the bishop who assessed the Leadership Conference of Women Religious.

Lyssna på denna veckas intervju på Fresh Air med biskop Leonard Blair som  en uppföljning på föregående veckas intervju med syster Pat Farell.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=6849

Biskop Blair

”Ja det är vår tro att kyrkan är hierarkiskt uppbyggd och lydnad innebär att lyda överordnade.”

”Dialog kan aldrig innebära  att kyrkans lära är förhandlingsbar.”

http://www.npr.org/2012/07/25/157356092/bishop-explains-vaticans-criticism-of-u-s-nuns

// Irène

PS   Sällan blir det så glasklart hur  katolska kyrkans LÄROÄMBETE bygger på över- och underordning mellan män och kvinnor,  mellan vigda ämbetsbärare och icke vigda ordenssystrar och vanliga lekmän.

Den springande punkten är och förblir  frågan om Läroämbetet.  Biskopar är INDOKTRINERADE att det är kyrkans DOKTRIN att  det måste råda en över-och underordning mellan män och kvinnor.

Att vara indoktrinerad innebär att  vara ORUBBLIGT FASTLÅST  i en viss uppfattning.

”Vår tro är osv ” säger biskopen  gång efter annan  och menar underförstått hierarkins tro. Som om hierarkin är synonym för sensus fidelium.

”Ja det är vår tro att kyrkan är hierarkiskt uppbyggd och lydnad innebär att lyda överordnade.”

Vilket kvalificerat snömos !

Synd att biskopen tilläts smita från frågan om varför inte kvinnor finns representerade i hierarkin.

Han svarade Goddag Yxskaft  ”Idag har vi kvinnliga teologer vid teologiska fakulteter osv .

Inte undra på att  ”dialog”  är så svårt mellan hierarkin och Gudsfolket.

Ty biskop Blair gav förklaringen ”Dialog kan aldrig innebära  att kyrkans lära är förhandlingsbar.”

Underförstått kyrkans lära bestäms av hierarkin och hierarkin kan enbart utgöras av vigda ämbetsbärare – LÄS MÄN – ty det är kyrkans lära …….. med andra ord Moment 22………