Den nye prefekten för Troskongregationen, biskop Müller,  har åter tagit till orda i en  intervju i L’Osservatore Romano

http://www.osservatoreromano.va/portal/dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer/Home&locale=en

Andrea Tornielli på Vatican Insider har läst hela intervjun där biskop Müller utifrån SSPX och LCWR bla säger

”Det är viktigt att övervinna ideologiska skillnader oavsett varifrån de härstammar. Genom Jesus har Guds uppenbarelse anförtrotts till hela kyrkan. På grund av detta är Guds ord inte förhandlingsbart och det går inte att samtidigt tro och inte tro. Det går inte att avlägga  de tre ordenslöftena och sedan inte ta dem på allvar. Det går inte att hänvisa till kyrkans tradition och därefter bara acceptera delar av den.  ”

Nu kommer det bästa.

Biskop Müller säger

“In the eyes of the Catholic Church, men and women obviously have equal worth: the story of creation states this and the order of salvation confirms it. Human beings do not need to be emancipated, to create themselves or invent themselves on their own. They are already emancipated and free through God’s grace. Many statements regarding the admission of women to the sacrament of Order fail to take into account an important aspect of the priestly ministry. Being a priest does not mean creating a position for oneself. The priestly ministry should not be considered as a kind of position of earthly power and people should not think that emancipation only comes when everyone can occupy this position. Catholic faith knows it is not us who set the conditions for admission to the priestly ministry and that behind the priesthood lies Christ’s will and calling. Nuns and monks in America have accomplished extraordinary things for the Church, for education and for young people. Christ needs young people to follow along this path and indentify with this important personal choice. The Second Vatican Council did marvellous work in terms of the renewal of religious life and the common vocation to sanctity. It is important to strengthen mutual trust instead of working against one another.”

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/homepage/the-vatican/detail/articolo/mueller-17083/

// Irène

PS   Här kommer alltså nästa hjärntvättade biskop som inte själv hör hur inkonsekvent han låter när han säger

”Människor behöver inte frigöras /  myndigförklaras.   De är redan frigjorda /myndigförklarade genom Guds nåd. ”

Hallå biskop Müller problemet är att vissa människor är MER frigjorda / MER myndigförklarade än andra.

Så länge detta faktum förespråkas och försvaras  av katolsk hierarki  gör den sig per automatik till den överlägset MEST  frigjorda och myndigförklarade kategorin i Guds skapelse,  vilket inte kan ha varit avsikten med Guds nåd.

”Katolsk tro vet att det inte är vi som bestämmer villkoren för att kunna bli präst utan det är Kristi vilja och kallelse som ligger bakom.”

Mer snömos av ytterligare en biskop !

Vaddå inte ”vi”  biskop Müller ?   Vaddå ”katolsk tro” ?   Nu kör du samma cirkelresonemang  som din kollega biskop Blair.

Underförstått  ”katolsk tro”  är synonymt med vad katolska LÄROÄMBETET  bestämmer.

Och katolska  LÄROÄMBETET  kan bara bestå av vigda ämbetsbärare -läs MÄN – därför att LÄROÄMBETET – läs MÄN- bestämmer att LÄROÄMBETET  – läs MÄN – bara kan bestå av vigda ämbetsbärare –läs MÄN.

Hur fiffigt som helst biskop Müller !

Men det är alltid svårt med ”ömsesidigt förtroende ” när det inte föreligger ÖMSESIDIGHET utan ÖVER- och UNDERORDNING .

Snart kommer biskop Müller bli utnämnd till kardinal men ”Petrus utnämnde inga  kardinaler” .

Här går det att återanvända artikel som Gert Gelotte och jag skrev i Kyrkans Tidning 4 år sedan

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/petrus-utnamnde-inga-kardinaler