Ett osvikligt bra sätt  att som biskop imponera på påven  Benedikt  och ligga bra till när han handplockar  sina Vatikanmän till nyckelpositioner  inom hierakin och kurian  är att bättra på sitt CV   genom  att  visa framfötterna  och spänna musklerna   framför allt  gentemot obstinata  ordenssystrar och förkämpar för  kvinnors och homosexuellas likaberättigande.

Biskopar  som  visar sig på alerten att hålla kvinnor och flickor borta från altaret  brukar premieras  på olika sätt i befordringsgången.  Likaså biskopar som  motarbetar kvinnors möjlighet till lagstadgad  abort.

USA ligger här i framkanten och det är därför ingen slump att nu åter en av USA  mest  ”meriterade”  biskopar  – biskop  Olmstedt i Phoenix  – vilken dag som helst väntas utnämnas till näst högsta posten inom Vatikanens  Råd för Ordensfolk  (Congregation for Institutes of Consecrated Life).

Olmstedt kommer då att efterträda  John William Tobin som skickats i RETUR till USA  efter bara 18 månader på sin post.

Tobin har nämligen inte hållt måttet utan anses ha  varit alltför välvilligt inställd till ordenssystrarna i LCWR.

Vatikanen har  dock väl utvecklade rutiner  för sådana missöden genom en  välbeprövad metod  att  “befordra folk ur vägen “.   Det låter finare på latin  “promoveatur ut amoveatur” .

Tobin återvänder till USA där han ”BEFORDRAS”  till ärkebiskop i  Indianapolis.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=7902

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/stati-uniti-united-states-estados-unidos-20429/

Jag har redan tidigare dokumenterat biskop Olmsteds ”meritlista”  när han  tex  förkunnade att syster Margaret Mc Bride exkomunicerat sig själv genom  att  på ett katolskt sjukhus  (som medlem  i dess etiska  råd)  tillstyrka abort som livräddande åtgärd för en gravid kvinna.  Olmstedt   fråntog  också  sjukhuset dess katolska status. 

Sådant gör man inte OBELÖNAD  inom katolska kyrkan.

Biskop Thomas Olmstedt, Phoenix, fråntar St. Joseph’s Hospital dess katolska status

”Jesus skulle kunna stämma biskop Thomas Olmsted för ärekränkning”

(Syster Mc Bride lär dock efter 1 år ha fått upprättelse genom  omgivningens protester. )

http://en.wikipedia.org/wiki/Excommunication_of_Margaret_McBride

Vidare på Olmsteds ”meritlista”  är hans  förbud mot kvinnliga ministranter i ”sin ” katedral  i Phoenix.

Flickor som ministranter förbjuds i katedralen i Phoenix

Nu väntas belöning och utnämning  i Vatikanen.   Och håller Olmstedt måttet  så  kan han säkert snart också sätta en röd biretta på sitt huvud.

Tidigare har kardinal Burke – också från USA –  visat sig vara en  oumbärlig kraftkälla för påven.

Burke hade ”meriterat”  sig på mängd  olika ”strategiska ” områden  innan han  utnämndes  till högste chef för Vatikanens Högsta Domstol.

Eexempel

”Syster Louise Lears i St Louis, USA har av ärkebiskop Raymond Burke förbjudits att ta emot sakramenten och att delta i någon kyrklig verksamhet. Orsaken tycks vara att syster Louise offentligen har uttalat sitt stöd för kvinnliga präster. Exkommuniceringen var ärkebiskop Burkes sista bedrift innan han befordrades till tjänst i Vatikanen.”

Ordenssyster exkomunicerad

En annan ”merit”  var  att Burke krävde att katolska politiker ( bla John Kerry )som agerade för legal abortlagstiftning skulle förvägras att motta kommunion.

Att Burke sköter alla  sina åtaganden med bravur belönades 2010 med en kardinalsutnämning.

Jag vet inte i vems efterföljd men i alla fall glider kardinal Burke omkring i när och fjäran med världens längsta Cappa Magna samtidigt som han ifrågsatt huruvida USA ordenssystrar lever i Jesu efterföljd.

Burke  är en ivrig anhängare av Kristus Konungens institut som  ivrar för den Tridentinska  mässan vars rit  inte tillåter  flickor som ministranter.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=7273

Samtidigt som påven genom sina utnämningar tydligt visar var skåpet ska stå mobiliseras bland präster på olika håll inom kyrkan. Först Prästinintiativet i Österrike och nu också på Irland där ”Föreningen för katolska präster ” The Association of Catholic Priests (Ireland) (ACP) offentligt uttryckt sitt stöd för Roy Bourgeois .

ACP bildades för 2 år sedan av åtta präster och har nu ökat till att representera ca 1000 präster av Irlands sammanlagt 4000 präster.  ACP  har som målsättning att andra Vatikankonciliet till fullo ska implementeras och att ”kyrkans styrelseskick ska omorganiseras i enlighet med ACP stadgar.”

http://www.associationofcatholicpriests.ie/constitution/

http://ncronline.org/node/40791

// Irène

PS Hur ser polariseringen ut i vårt Stift ?

Skulle detta vara möjligt i Sverige att katolska präster bildar en förening  som offentligt  bla kräver att ”katolska kyrkans styrelseskick ska omorganiseras”  ?

Knappast !   Inte  ett PIP  ens varken i Signum eller Katolsk Magasin  om Roy Bourgeois öde.

Ty här i Stiftet  bor särskilda katoliker.    Jag menar särskilt ”sköra”  katoliker  som Stiftet därför vill skona  att  konfronteras med alltför komplicerade  nyheter utomlands ifrån.

Men däremot uppmuntras i Stiftet allt som har med Kristus Konungens institut att göra och den Tridentinska mässan. Inte för att det är något fel på den mässan i sig men då den visat sig bidra  till polariseringen  mellan förespråkare för och emot andra Vatikankonciliet så visar satsningen i Stiftet på den mässan och dess ivriga förespråkare åt vilket håll man här vill att kyrkan ska gå.