Published by Irène Nordgren on 11 aug 2020

Om dominans, förtryck och över – och underordning

Kära sr Madeleine 

Att som katolsk kvinna ta del av ditt och Thomas Idergards tänkande om tingens katolska ordning – dvs om tro, kyrka och tolkning och Thomas Idergards offentliga bestraffning av dig (och alla kvinnor och män) som inte UNDERORDNAR sig hans krav på tolkningsföreträde får mig att associera till begreppet KYRIARCHY / Herrens Lag myntat av Elisabeth Schüssler Fiorenza i betydelsen  ett socialt system som handlar om och kopplar ihop olika sociala samhällsbärare av  dominans, förtryck och underordning.

Ingen katolsk företrädare i Stockholms katolska Stift personifierar så tydligt Kyriarchy som Thomas Idergard ! 

Även om det  på senaste tiden långsamt börjat ses ett aningens ljus i den mörka katolska patriarkala tunneln så är det fortfarande becksvart i Stockholms katolska Stift – där bla Thomas Idergard ständigt vill blåsa ut ljuset som du sr Madeleine dock ständigt tänder……!


Ge inte upp sr Madeleine ! 

Kram 

// Irène

PS http://www.katolskvision.se/blog/?p=9683

Published by Gert Gelotte on 04 aug 2020

Varför detta kontrollbehov?

Thomas Idergard, jag skriver detta till dig. Vi kan kalla det för ett öppet brev. Jag tror du läser det och det skulle gläda mig om du ville besvara det. Mina frågor är ärligt menade. Jag skriver inte för att provocera dig utan för att jag vill veta hur du tänker och varför.

Vi är båda katoliker. I varje fall anser du att du är katolik liksom jag anser att jag är katolik.

Jag instämmer i att du är katolik, medan du hävdar att jag inte är det. I varje fall ingen riktig katolik. Det är det en slutsats jag drar av att ha läst en del av dina inlägg på Facebook. Denna åsiktskillnad skulle jag vilja diskutera med dig.

Du är konservativ, jag betecknar mig själv som progressiv eller liberal. Vi har olika åsikter om det mesta, ändå förenas vi av samma Gud och samma kyrka.

Skillnaden oss emellan består i hur vi uppfattar vem Gud är, vad Kyrkan är och vilka konsekvenser detta får för hur vi kan uttrycka vår tro och hur vi bör leva.

Jag vet inte om vi kan enas om att även den mest orubbliga tro på vad som är sant och rätt ytterst är en personlig tolkning. Enligt min mening kommer vi inte runt att vi uttrycker vår tro på ett språk som är en kod. Och som varje kodat meddelande måste det såväl kodas som avkodas. Detta under inflytande av såväl sändarens som mottagarens förförståelse, kunskaper och personlighet. Detta gäller allt, även kyrkans dogmatiserade tro, som i sig är en tolkning som måste tolkas.

Så till saken: Jag har i grund och botten inga problem med din konservatism. För mig får du tro på Gud och Kyrkan på det sätt som är ditt eftersom det motsvarar dina behov och, skulle jag tro, din ärliga mening.

Mitt problem med dig och många av dina meningsfränder i Kyrkan är att du/ni kräver att jag skall tro och leva som ni tror och lever. Varför det?

Jag förstår att det är viktigt för dig att veta vad du tror på. Det är viktigt för mig också. Jag förstår också att du vill veta var dina gränser går. Vi kan kalla det för självkontroll. Det är okej. Helt utan gränser kan ingen av oss leva. För mig får du dra dina gränser var du du vill. Men varför vill du också dra mina gränser? Varför har du ett sådant behov av att kontrollera mig, vad jag tror på, hur jag uttrycker min tro och hur jag lever min tro? Och varför måste du nödvändigtvis godkänna eller underkänna andras tro, min tro?

Om det vi inte kan veta kan vi inte bli överens. Jo förresten, vi kan bli överens om att leva och låta leva. Så får vi se på den yttersta dagen. Kanske har vi båda fel, kanske har vi båda rätt, kanske står vi där lika förvånade över att Gud inte lät sig fångas i en bur av ord, begrepp, föreställningar, behov och förväntningar, varken mina eller dina.

Published by Gert Gelotte on 02 aug 2020

Om att jämföra flaggor

En busschaufför har vägrat köra med en regnbågsflagga på bussen. Hans motivering: ”Jag vägrar köra med en fikusflagga på bussen.

Detta tar Thomas Idergard SJ upp på sin Facebooksida på ett till och med för honom sällsynt omdömeslöst sätt när han jämför regnbågsflaggan med hakkorsflaggan. först citerar jag Idegards kommentar därefter kommer det citat Idergard instämmer i.

”Beklagar djupt att Fredrik Norberg har rätt i sin jämförelse och att analogin kan användas här (citatet nedan). Tror själv att vi i detta fall ser en liten men tydlig illustration av det påven Franciskus menade när han i en intervju för några år sedan också räknade in liberalismen bland totalitära ideologier. För den form av liberalism som passageraren här står för har ju ett brett stöd bland Sveriges politiska, kommersiella och mediala makthavare: det handlar inte längre om att för det gemensamma goda stödja ett samhällsordning där människor är fria att göra olika livsval, utan om att alla uttryckligt måste stödja bestämda val (utifrån att Prideflaggan är ett uttryck för ett visst val och vissa filosofiska, moraliska och politiska föreställningar kopplade till det). För allas bästa måste alla knäfalla inför kejsarens bild (Romarriket på 200-/300-talet). För allas bästa måste alla flagga med en bestämd politisk flagga (Europa och USA på 1900-/2000-talet).” (Idergard)

”Jag brukar inte använda mig av ”det är som under 30-talet”-argumentet, men nu kan jag inte låta bli. Den ”chockade resenärens” fråga till chauffören och krav gentemot SL påminner om scenen i Sound of Music då NSDAP-distriktets Gauleiter noterar att familjen von Trapps hus ”is the only one in the neighborhood not flying the flag of the Third Reich”. Alla skall med. ALLA måste underordna sig den förhärskande ideologin”. (Citat av F Norberg på Facebbok) (Fredrik Norberg citerad av Thomas Idergard).

Published by Irène Nordgren on 01 aug 2020

När ska katolska kyrkan ändra sitt mindset kring homosexuella ?

Samtal med bla fantastiska prästen Are Norrhava!

”Vad kan det innebära att vara religiös och HBTQ-person? Tre personer med judisk, kristen respektive muslimsk tro delar sina personliga erfarenheter av utmaningar och positiva upplevelser i ett samtal om tro och identitet. Seminarieserien Tro, Hopp och Kärlek är en samverkansproduktion inför Pride 2020 mellan Stockholms stift, Sensus studieförbund samt Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr tillsammans med riksförbundet Noaks Ark, Folkteatern Gävleborg, Teater Västernorrland och Riksteatern” 

Lyssna på ett fantastiskt samtal !

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=MoO5mlRjTmA

// Irène

PS Mot bakgrund av ovanstående samtal är det särskilt sorgligt att konstatera var katolska kyrkan befinner sig i synen på HBTQ frågor i allmänhet och i Stockholms katolska Stift i synnerhet.  

Klaus Mertes SJ inger dock hopp när han uppmanar katolska kyrkan att ändra sitt mindset kring homosexualitet !

https://www.newwaysministry.org/2016/06/05/church-must-change-deficient-mindset-on-homosexuality-says-german-jesuit/

Här är nyheter från The Tablet som fastnat i Signums och Katolskt Magasins BULLERBYFILTER.

I Tyskland är  fd ordföranden för  Tyska Biskopskonferensen kardinal Reinhard Marx och dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing tillika med  biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück några av flera  tyska biskopar som önskar en revidering av katekesens ordalydelser om homosexualitet. 

I Österrike har på uppmaning av Österrikiska biskopskonferensen i mars i år  boken ”Välsignelser av samkönade par ” utkommit.  Flera tysktalande teologer har bidragit med texter i boken och  en av  huvudredaktörerna är prästen Ewald Volgger – rektor på privata katolska universitetet  i Linz. Även han förordar nu  en revidering av katekesens ordalydelse av ”homosexuella handlingar som klandervärda” och  pläderar för en välsignelseakt för samkönade par ”så snart som möjligt.” 

https://www.thetablet.co.uk/news/12869/new-book-charts-path-to-same-sex-benedictions

”Välsignelser av samkönade par ”

Published by Irène Nordgren on 30 jul 2020

Thomas Idergard SJ och ”bittre broder Gert”

Gert

Du skriver om Thomas Idergard SJ : ”Jag förmodar att jesuiterna och stiftet delar Idergards fundamentalism och sekterism i sak, men att de möjligen är obekväma med hans språkbruk” ………Så tror jag att det är !  Å ena sidan är man jätteglad att ha fått en vapendragare mot störande progressiva katoliker i Sverige och å andra sidan – precis som du säger – känner man sig ”obekväm med hans språkbruk” och jag tror också med hans alltför högljudda oförblommerade vi- och – dom tänkande !  Katolicism – liksom all religion – har ju med gruppidentitet och gruppgemenskap att göra. Detta gäller även i vår tid som inte är förskonad från inomkatolska revirstrider om tolkningsföreträde om vem som ska avgöra vem som hör till gemenskapen och inte.  

Minns du när Katolsk Vision  kom ut ur garderoben 2005 – ca 10 år efter att Wir sind Kirche bildats i Österrike som en reaktion på att katoliker lämnade katolska kyrkan i svallvågorna av den tidens stora sexskandal runt  kardinal Gröer.  Oj oj oj vilket liv det blev i Stiftet. Facebook fanns ju inte men bloggar tex KV blogg…..  Biskop Anders rycker ut i blixtfart och ber oss VÄND OM ! 2009 tar Ulf Jonsson  SJ till orda i fina Signum med samma syfte som nu Thomas Idergard  dvs att stärka den katolska gruppidentiteten / gruppgemenskapen  i Sverige. Sådant görs bäst – enligt vetenskap och beprövad erfarenhet – genom att förvisa vissa störande element ut ur gemenskapen ! Ulf Jonsson gör dock sitt jobb lite mer förfinat än Thomas Idergard genom att KV först görs till något lika avskyvärt som SSPX (kända för att bla vara förintelseförnekare ) för att sedan få Signums läsare att förstå att Signum ser till att hålla rent hus i den svenska katolska gemenskapen. Ulf Jonsson skriver om KV och SSPX ”Båda har dessutom från kyrkans ledning fått signaler om att man befinner sig i en kyrklig gråzon, i vissa avseenden snarare utanför än innanför den katolska gemenskapen.”  Denna underförstådda utvisning ligger dock elegant och fint inbäddad i Ulf Jonssons fina ledare ”I men inte av världen ”  Signum har talat ! Vi fick peststämpel ! Causa finita ! http://www.signum.se/archive/read.php?id=3975

Åren går och konceptet ”pay, pray and obey” håller inte längre. Internet har revolutionerat världen precis som en gång boktryckarkonsten gjorde.

2011 publiceras Memorandum i Süddeutsche Zeitung som jag och Sven Volkinge översatte och som undertecknades av hundratals katolska teologer och tiotusentals lekmän. http://www.katolskvision.se/blog/?page_id=1941

Nu går det inte längre att utvisa alla miljontals katolska lekmän, alla teologer, präster och biskopar och en och annan kardinal i den universella kyrkan som har katolska visioner ……vilket dock inte tycks hindra Thomas Idergard att 2020 ändå vilja prya som frivillig tros- och gränspolis i Stockholms katolska Stift ! 

Gert du skriver vidare  så träffande :

”Nu har jag läst ännu en av Thomas Idergards predikningar och blir lika förbryllad som tidigare. Han tycks uppriktigt tro att just hans trostolkning inte är en tolkning.”    

Exakt !  Thomas Idergard har uppenbarligen inte förstått !  Den som inte delar Thomas Idergards åsikter och den som inte uppskattar att bli utsatt för Thomas Idergards faderliga ”omsorg” stämplas per automatik som ”hatisk” och / eller ”bitter”.   

Man kan undra om hans medbröder tycker det är en fördel eller inte att ju längre tid som Thomas Idergard  lyckas få katoliker i den svenska katolska ankdammen här uppe vid Norra Ishavet att tro att just Thomas Idergards trostolkning inte är en tolkning – desto bättre !  Men som sagt inte så brutalt och vulgärt !

Vi har ju nu dessutom en påve som i motsats till sin föregångare förespråkar PARRHESIA ! Detta har ju visat sig underlätta den offentliga debatten kring kontroversiella kyrkofrågor typ kvinnliga ämbetsbärare och HBTQ…….åtminstone utanför Sverige …..Här i vårt Stift har PARRHESIA inte slagit igenom. Tex så styrs Husbondens Röst – Katolskt Magasins chefredaktör  – av KM styrelse  som  präglas av Opus Dei mannen Jorge de Salas,  som ju är mån om att vidmakthålla gammal katolsk inkvistionstradition och hålla rent hus i KM.  

// Irène
http://www.signum.se/archive/read.php?id=3975

Published by Irène Nordgren on 25 jul 2020

Roy Bourgeois : ”Det är dags att upphäva manlig överhöghet”

National Catholic Reporter 24 juli

Roy Bourgeois : ”Catholic male supremacists — and I do not think it is an exaggeration to describe them as such — believe that the church belongs to them. In recent years we have witnessed the Vatican engage in disingenuous attempts to find an acceptable ”role” for women in the church, believing that a few cosmetic changes might convince women to stop agitating for equality. These men see women as lesser, suited only to do the work they view as beneath them.”

https://www.ncronline.org/news/opinion/its-time-end-male-supremacy-catholic-church

Hemsida http://www.roybourgeoisjourney.org

Böcker att köpa och läsa http://www.roybourgeoisjourney.org/book/index.html

Vad säger läsarna ? http://www.roybourgeoisjourney.org/readers/index.html

Roy Bourgeois i media http://www.roybourgeoisjourney.org/news/index.html

Intressanta länkar http://www.roybourgeoisjourney.org/links/index.html

// Irène

PS          När jag som ”född” katolsk kvinna möter den avkragade och exkommunicerade katolske prästen Roy Bourgeois och sedan möter den katolske prästen Thomas Idergard känns det som att möta  2 män från olika planeter i Universum som krockat i samma KATOLSKA kyrka på planeten Jorden ……..

”Katolsk”?  Hurdå ”allmännelig”  …….. ?   Jag förstår inte riktigt på vilket sätt romersk-katolska kyrkan är allmännelig ….?

http://www.katolskvision.se/blog/?p=11867

http://www.roybourgeoisjourney.org/book/index.html


Published by Gert Gelotte on 20 jul 2020

Om troll och får i Vår Herres hage

Det är alltid lika intresant att av en slump eller på grund av ett misstag få läsa vad den katolska mobben tycker om mig och andra vars tro de ogillar. Inte minst att få ta del av deras ordval. Skärmdupen nedan kommer från Thomas Idergars Facebooksida. Ursprunget är en artikel om aktiv dödshjälp vilket gör smädelserna extra intressanta.

Jag har nämligen alltid varit motståndare till så kallad aktiv dödshjälp och skrivit en hel del i frågan. Men sådant bekymrar inte de katolska trollen. Läs gärna det som står i skärmdumpen så fortsätter jag att kommentera längre ner.

Jag tycker inte att sånt här innehåll på en katolsk präst och jesuits Facebooksida skall få förbli fördolt. När jag såg inlägget och replikerna hade de legat på sidan i flera timmar. Rimligen med Idergareds kännedom.

Jag publicerade därför skämduppen på ”Vi är kyrka – Sveriges” facebooksida med i sak samma kommentar som ovan.

Det dröjde bara några minuter så hörde sidan moderator Eva Wienarski av sig i ett mess där hon talade om att hon raderat mitt inlägg inklusive skärmdumpen. Följande dialog utspann sig:

”Hej Gert! Jag tar bort alla inlägg som gränsar åt personangrepp. Jag har fått ta emot mycket men håller det utanför offentligheten. Thomas Idergard får näring av den uppmärksamhet du och Irene ger honom och stärker sin ställning i stiftet. Han är en av många mycket omtyckt präst. Vi bör ge honom så lite utrymme som möjligt. Hälsningar, Eva”

Jag svarar: Jag tycker han bör få stå för sin verksamhet.

”Ja självklart. Men så lite som möjligt om honom i VäkS-gruppen. Han är ett riktigt ! troll. Det kan vara svårt att ta in men hans syfte att är trigga. Nappa inte på betet.”

Jag svarar: Vi är oense. Inte om att TI är ett troll, men om hur han skall hanteras. Jag är inte rädd för honom och struntar blankt i om han lyckas få mig exkommunicerad.

”VäkS är ett rum där vi kan dela det vi uppskattar i kyrkan. Inte ett rum för det privata. Det är viktigt för många och både Kerstin och jag vill ha det så.”

Jag svarar: Ok då lämnar jag gruppen så ni får krypa i fred.

”Ok!”

Givetvis har jag nu lämnat Facebookgruppen Vi är kyrka – Sverige (Väks) och är glad att jag inte hann lösa medlemsavgift till gruppen. Att gruppen bakom Väks hellre hukar än står upp när det blåser vet jag sedan tidigare. Men att dess företrädare är så rädda för Thomas Idergard att de raderar citat från hans Facebooksida förvånar mig. Men i och för sig är det ju talande att citat från Indergards Facebooksida hanteras som personangrepp, inte på mig utan på Idergard och hans beundrande svans av troll.

Published by Irène Nordgren on 19 jul 2020

Peter Halldorf i samtal med trappistmunken Erik Varden

Digital release av trappistmunken Erik Vardens nya bok ”Allt som är värt att minnas”. Här i samtal med Peter Halldorf som gett ut boken på svenska på Silentium skrifter.

https://m.youtube.com/watch?v=XRqcyn44JCI

Sid 21 i Pilgrim https://www.silentiumskrifter.se/wp-content/uploads/2020/04/Pilgrim-påskpecial.pdf

// Irène

PS 3 okt vigs Erik Varden till biskop i Trondheim i Nidaros domen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Varden


Published by Irène Nordgren on 15 jul 2020

Tack Staffan Bergström !

Läs om och lyssna på Staffan Bergström som är villig att förlora sin läkarlegitimation.

”En svårt sjuk man utanför Stockholm hade fått tid i Schweiz för att få avsluta sitt liv. Men coronakrisen stoppade resan. Då bestämde sig läkaren Staffan Bergström för att förse mannen med en dödlig dos sömnmedel. Nu har han anmält sig själv till polisen. – Jag vill ha prövat av domstol om jag gjort något olagligt, säger Bergström till TT. ”

https://www.svd.se/lakare-hjalpte-als-sjuk-man-att-do

https://www.dn.se/nyheter/sverige/svart-als-sjuka-per-avslutade-sitt-liv-i-tisdags-med-hjalp-av-lakare/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Xgvln7/lakare-hjalpte-als-sjuk-man-att-do

// Irène

PS RTVD seminarium i Almedalen 2019   ”Frivillig dödshjälp och kristen tro går det ihop ?”   Jag reflekterar över katolska kyrkans inställning och berättar bla om Hans Küng som  är medförfattare till  boken ”Dying with dignity ”. Jag avslutar med att citera Hans Küng ur en intervju med der Spiegel 2013  där intervjuaren bla säger till Hans Küng :  ”Katolska kyrkan anser att eutanasi vara ett intrång på skaparens överhöghet.”

Hans Küng svarar : – ”En kyrklig hierarki som tagit så fel när det gäller födelsekontroll, preventivmedel och konstgjord befruktning borde inte göra om samma misstag kring frågor som rör livets slut.  När allt kommer omkring har människans livsvillkor fundamentalt förändrats sedan 1900- talet. Genomsnittsåldern för 100 år sedan var 45 år och de flesta människor dog en tidig död. Jag är 85 år nu (2013) men det är en konstgjord förlängning av min livstid- tack vare de 10 piller som jag dagligen tar och tack vare framstegen i hygien och medicin.” 

https://m.youtube.com/watch?v=QpM_J9Fa7SU

RTVD Bulletinen »Frivillig dödshjälp – en läkarfråga eller en medborgarfråga?«

”Kristen tro och dödshjälp
– rapport från ett seminarium i Almedalen”

http://www.rtvd.nu/media/1305/bulletin90l.pdf

Published by Irène Nordgren on 15 jul 2020

En toppenidé !

https://www.ncronline.org/sites/default/files/francis%2C%20simple%20starters%207-14-20.jpg

« Prev - Next »