Published by Irène Nordgren on 22 sep 2022

Signum beskriver hur fint man bondar inom den klerikala gemenskapen i Stiftet

Eller lite finare uttryckt av Fredrik Heiding SJ : ”För egen del måste jag säga att detta var ett ypperligt tillfälle att fördjupa redan etablerade kontakter, möta nya ansikten och stärka gemenskapen som står till tjänst för Jesus Kristus och kyrkan i vårt land.”

”Katolskt präst-och diakonmöte på Lundsbrunn”

”Under den gångna veckan hölls ett gemensamt möte för alla präster och diakoner i Stockholms katolska stift, under ledning av stiftets biskop, kardinal Anders Arborelius. Evenemanget hölls på Lundsbrunn Resort & Spa utanför Skara.”

https://signum.se/katolskt-prast-och-diakonmote-pa-lundsbrunn/

Som den naturligaste sak i världen ….inte en kvinna så långt ögat når när det gäller att ”stärka gemenskapen som står till tjänst för Jesus Kristus och kyrkan i vårt land.”

Jämför senast i Vatikanen ………Som den naturligaste sak i världen 100 % manlig representation – 20 nya kardinaler

Det gäller att passa på att stärka den klerikala gemenskapen …… hotfulla moln tornar upp sig på himlen….

Ty det gäller att slå vakt om att kyrkan inte feminiseras varnar tant ……jag menar…….. kardinal Burke.

Men självklart värderas såväl ordenssystrar som kvinnliga lekmän oerhört HÖGT av den klerikala gemenskapen …….

En pojke kan inte bli nunna och en flicka kan inte bli präst !

Hur svårt kan det va ?

// Irène

Published by Irène Nordgren on 14 sep 2022

Ett genombrott med katoliker i Prideparaden

Foto Margareta Hjern

Min artikel i Kyrkans Tidning 14 sept

”För första gången i Sverige deltog en katolsk grupp på cirka 20 personer i årets Prideparad i Stockholm.  Stor glädje, lycka och äntligen ett genombrott för reformsinnade katoliker också i Sverige när det gäller att – utan att bli tillrättavisade – visa offentlig öppenhet gentemot  samkönade relationer.”

”Vi är många som tror att om Paulus vetat det vetenskapen i dag vet om homosexualitet så skulle Paulus ha  utökat sitt motto i Gal 3:28. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, hetero- eller homosexuell. Alla är ni ett i Jesus Kristus.”

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/ett-genombrott-med-katoliker-i-prideparaden-0

// Irène

PS Katolsk Vision 2016 ”Klaus Mertes SJ  har en gång sagt ”Ibland tänker jag att katolska kyrkan är som  bilföraren som hör en varning om en bilförare som åker åt fel håll och säger  ”Vaddå en som åker fel. Jag möter hundratals  som åker åt fel håll” ”

Klaus Mertes SJ om mänskliga rättigheter och homosexuella

Elefanten i rummet

Published by Irène Nordgren on 11 sep 2022

Elefanten i rummet

Lördag 10 sept 2022 Domkyrkosalen Sankt Eriks domkyrka

”En dag för livet- Respekt 20 år – Seminarium om människans värdighet”

https://respektlivet.nu/aktuellt/2022/en-dag-for-livet-respekt-20-ar

Program:

13.00 Välkomstord av Kardinal Anders Arborelius OCD

13.10 Behövs Respekt i Sverige? Reflektioner över arbetet med medicinsk-etiska frågor i den svenska katolska kyrkan 2001–2022. Axel Carlberg, doktor i etik, personlig coach och organisationskonsult med särskild inriktning på frågor kring etik och ledarskap.

13.40 Vad är kyrkans roll i världen när det gäller att försvara livet? Vilka är de viktigaste frågorna idag om livet? Msgr. Renzo Pegoraro, präst och vetenskaplig ledare för Lanza Foundation, kansler i Påvliga livsakademin. (Föredrag på engelska)

14.10 Paus

14.15 Samtal om livets början. Marianne Clauser, gynekolog vid Capio Specialisthuset i Eslöv, med Bernadetta Majerczyk, läkare med specialistkompetens inom barnmedicin vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, ledamot i Respekts råd.

14.45 Etiska aspekter på nya gentekniker. Katarina Le Blanc, professor i klinisk stamcellsforskning och klinisk hematolog vid KI, ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin samt ledamot i Påvliga livsakademin. 

15.15 Paus med mingel

15.45 När livet går mot sitt slut. Hur ska vi förhålla oss inom vården? Om Palliativ vård och dödshjälp. Mikaela Luthman, specialist i internmedicin och hematologi, överläkare på Stockholms sjukhem och diplomerad i palliativ vård.

16.15 Avslutande panelsamtal om pandemin och den globala utvecklingen. Samtal mellan Kardinal Arborelius OCD och Msgr. Renzo Pegoraro under ledning av Katarina Le Blanc. (Samtal på engelska)

18.00 Mässa med Kardinal Anders Arborelius OCD i domkyrkan (Möjlighet till koncelebration)

Biskop Anders inledningsanförande
Benedicta Lindberg presenterar Axel Carlberg på länk som talar över Behövs Respekt i Sverige? Reflektioner över arbetet med medicinsk-etiska frågor i den svenska katolska kyrkan 2001–2022. Axel Carlberg, doktor i etik, personlig coach och organisationskonsult med särskild inriktning på frågor kring etik och ledarskap.
Vad är kyrkans roll i världen när det gäller att försvara livet? Vilka är de viktigaste frågorna idag om livet? Msgr. Renzo Pegoraro, präst och vetenskaplig ledare för Lanza Foundation, kansler i Påvliga livsakademin. (Föredrag på engelska)
Samtal om livets början. Marianne Clauser, gynekolog vid Capio Specialisthuset i Eslöv, med Bernadetta Majerczyk, läkare med specialistkompetens inom barnmedicin vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, ledamot i Respekts råd.
När livet går mot sitt slut. Hur ska vi förhålla oss inom vården? Om Palliativ vård och dödshjälp. Mikaela Luthman, specialist i internmedicin och hematologi, överläkare på Stockholms sjukhem och diplomerad i palliativ vård.
Avslutande panelsamtal om pandemin och den globala utvecklingen. Samtal mellan Kardinal Arborelius OCD och Msgr. Renzo Pegoraro under ledning av Katarina Le Blanc. (Samtal på engelska)
Mässa i domkyrkan

// Irène

PS Jag var mest nyfiken på Msgr Renzo Pegoraro – kansler i Påvliga Livsakademin – som kommit från Rom för att tala om ”Vad är kyrkans roll i världen när det gäller att försvara livet?” Bla nämndes självklart abortfrågan men ordet ”preventivmedel” nämndes självklart inte en enda gång varken av msgr Renzo Pegoraro eller någon annan under seminariet. Tala om elefanten 🐘 i rummet ! Finkänslig som jag är ville jag inte förstöra den goda stämningen att vid frågestunden öppet ställa frågan till msgr Renzo Pegoraro om hur Livsakademin diskuterat preventivmedel – vilket ju skrivits om i internationella media. Men jag passade på att fråga msgr Renzo Pegoraro enskilt under en mingelstund hur det kom sig att han inte nämnt ordet ”preventivmedel” en enda gång ? Mycket riktigt – mycket känsligt ! Msgr Renzo Pegoraro skruvade på sig och skyndade att försvara sig ” Man kan inte tala om alllt på så kort stund ….osv ” ”Men har ni inte diskuterat frågan i Livsakademin” – fortsatte jag nyfiket . Oj ännu mer känsligt men under lite extra påtryckning svarade till slut msgr Renzo Pegoraro att ”ämnet börjat diskuteras……” men efter det ville jag inte plåga msgr Renzo Pegoraro ytterligare ..…..

https://www.dagen.se/debatt/2022/08/13/motverka-oonskade-graviditeter-lika-med-att-motverka-aborter/

PS Att katolska kyrkan är ovillig att ta i frågan om förbud av artificiella preventivmedel – trots att alla kyrkliga företrädare är medvetna om att inga katoliker bryr sig – beror på att kyrkan är rädd för det sluttande planet….. Konsekvenserna av att ta bort förkunnelsen att ”varje äktenskaplig akt per se ska vara öppen för att ge livet vidare” innebär att om heterosexuella gifta par tillåts att ha sex med preventivmedel – utan möjlighet att bli gravida – vad är det då som hindrar att hetero-och homosexuell kärlek jämställs med varandra och vad är det då som i nästa steg hindrar att hetero-och homosexuell kärlek också jämställs ur äktenskaplig synpunkt. Bäst att inte sätta stenen i rullning ……

Published by Irène Nordgren on 06 sep 2022

Kvinna koncelebrerar i en mässa. Utmanar gränsen för lekmännens befogenheter.

https://youtu.be/fuTNKFIBM_M

Katolisch.de 1 sept 2022

”I Schweiz har en kvinna koncelebrerat i en mässa och uttalat de eukaristiska instiftelseorden. Det är ett ”allvarligt missbruk” och kritiseras av liturgikern från Wien Hans-Jürgen Feulner som nu kräver att stiftsbiskopen Joseph Bonnemain ingriper.”

Församlingsledaren Monika Schmid (65) har i samband med sin avgång 28 aug i församlingen Sankt Martin in Illnau-Effretikon i Schweiz – tillsammans med 2 präster, en diakon och ytterligare en kvinna – uttalat instiftelseorden under förvandlingen.

”Det stämmer och är viktigt – enligt Feulner -att vissa troende lekmän kan överta vissa uppgifter när eucharistin firas – det sägs också i den Romerska Mässboken. Detta betyder dock inte att tillsammans – eller ensam – få uttala de väsentliga delarna i de eukaristiska förvandlingsorden.” ” Enligt kyrkorätten är dessa förbehållna prästen. Feulner har stora betänkligheter vad giltigheten av denna förvandling beträffar.”

https://www.katholisch.de/artikel/40803-frau-spricht-hochgebet-liturgiker-schwerer-missbrauch

// Irène

PS Katolisch.de (29 juni 2022) påminner om att bara döpta människor med en XY kromosom kan vigas till präster enligt katolsk kanon 1024. https://www.katholisch.de/artikel/39826-vom-donauschiff-hinter-den-altar-die-welt-der-priesterinnen

Published by Irène Nordgren on 02 sep 2022

Ulf Ekman ny katolsk hjälpbiskop och kyrkolärare ?

Sankta Eugenia kyrka i Stockholm. Igår 1 september bokrelease av Ulf Ekman tillsammans med biskop Anders Arborelius OCD

Biskop Anders skrivit förord till Ulf Ekmans nyutkomna bok ”Vänner emellan” och nu ska Ulf Ekman ut i hela Sverige och evangelisera utifrån sin nya bok.

2017 har Ulf och Birgitta Ekman varit i Kazakstan och promotat Ulf Ekmans tidigare bok ”Den stora upptäckten” som översatts till ryska och till vilken biskop Anders också skrivit förord. Om Ulf och Birgitta Ekmans katolska rundresa i Kazakstan

Att biskop Anders hyser ett absolut och förbehållslöst förtroende för Ulf Ekman kan det vid det här laget inte råda någon tvekan om. Efter att ha varit katolik i 8 år hårdlanseras nu Ulf Ekman som en sorts ny svensk katolsk kyrkolärare i Stockholms katolska Stift med uppdrag att sprida och evangelisera katolsk tro. En rättmätig fråga – har vi rent av kanske fått en katolsk hjälpbiskop ?

// Irène

PS Dagens Seglora 2017 Ulf Ekman i Jesusbranchen http://dagensseglora.se/2017/07/04/jesusbranschen/

Att Ulf Ekman har stor erfarenhet av att evangelisera råder det ingen tvekan om bla i Donets i Ukraina 2005

https://www.youtube.com/watch?v=aehWQcghE8g

Kanske ofint att påminna om vissa obehagliga uppgifter i det sammanhanget ? https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/vi-gav-honom-pengarna-i-handen

Lite mer historik

2013 Yonggi Cho, Ulf Ekman, Kong Hee och Helmut Schüller

2015 Ulf Ekman show

Published by Irène Nordgren on 27 aug 2022

Som den naturligaste sak i världen 100 % manlig representation – 20 nya kardinaler

Vatican News 27 augusti 2022

”Kardinalsutnämnda från fem kontinenter fick ta emot sin röda biretta och ring av påven Franciskus på lördagen. Tre nya ordnar kommer att ha representanter i kardinalskollegiet, och fyra nya länder: Mongoliet, Paraguay, Singapore och Östtimor. ”

https://www.vaticannews.va/sv/paven/news/2022-08/konsistoriet-20-nya-kardinaler-och-2-helgon-till-den-universell.html

// Irène

PS Som den naturligaste sak i världen manifesteras 100 % manlig representation !

Inte en kvinna så långt ögat når !

PS America Magazine 21 april 2022 Phyllis Zagano undrar om katolska kyrkan är redo för kvinnliga kardinaler

https://www.americamagazine.org/faith/2022/04/21/lay-female-cardinals-242874?fbclid=IwAR0T91Fy1Lr4oT5MWob2xaw7Gouh4-3mR2OagAv51TqWWL59JAmGPxEr1GA

Kyrkans Tidning 15 oktober 2008  Gert Gelotte och jag ”Petrus utnämnde inga kardinaler”

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/petrus-utnamnde-inga-kardinaler

Published by Irène Nordgren on 14 aug 2022

Motverka oönskade graviditeter lika med att motverka aborter. Frispråkighet i Vatikanen om preventivmedel

Jag skriver debattartikel i DAGEN 13 AUG 2022

Om Katolska kyrkan vill medverka till att motverka aborter duger det inte längre att bara lägga all energi på att ondgöra sig över dem. Det krävs att med alla tillgängliga medel lägga energi på att motverka oönskade graviditeter.

”Därför är det en glädjande nyhet att Påvliga livsakademin offentligt öppnat upp Katolska kyrkan för samtal i frågor kring preventivmedel, provrörsbefruktning och dödshjälp genom att juli 2022 på Vatikanens eget bokförlag på italienska låta publicera boken som i engelska medier lanserats som Theological ethics of life. Scripture, tradition, practical challenges. Boken har förannonserats på Vatikanens italienska hemsida och 2 juli också presenterats i jesuiternas italienska tidskrift La Civilta Cattolica under rubrik “Re-reading the theological ethics of life.” ”

https://www.dagen.se/debatt/2022/08/13/motverka-oonskade-graviditeter-lika-med-att-motverka-aborter/

// Irène

PS Runt om i internationella katolska media kommenteras boken från Påvliga livsakademin https://www.americamagazine.org/faith/2022/07/11/moral-theology-vatican-pope-francis-bioethics-243337 bla i jesuiternas America Magazine och i deras italienska tidskrift La Civilta Cattolica. Noterar dock att jesuiterna i Signum väljer att ligga lågt och låter Bullerbyfiltret filtrera bort nyheten för att inte i onödan oroa känsliga svenska katoliker.

Katolsk Observatör – som definierar sig som ”sanningens röst” dvs Stockholms Stifts Pravda – väljer att lugna svenska katoliker genom att tala om fake news / ”Falska rykten om förändring av läran.” http://www.katobs.se/art_humanae_vitae_comments2022.htm

Ulf Silfverling som är redaktör och ansvarig utgivare för Katolsk Observatör har tidigare beskrivit användandet av preventivmedel som ”självstympning” http://www.katolskvision.se/blog/?p=30136

Published by Irène Nordgren on 07 aug 2022

Katoliker på PRIDE

Published by Irène Nordgren on 05 aug 2022

Katoliker mot diskriminering av HBTQI -personer

Från VÄKS / Vi är kyrka

http://viarkyrkasverige.com/

VIKTIGT

Kära vänner katoliker!
Information inför morgondagen den 6 augusti
Gruppen ”Katoliker mot diskriminering av HBTQI-personer” har startnummer 66. Vi finns alltså i mitten av paraden och är placerade två grupper bakom Kyrkan på Pride som har startnummer 64. Jag, Eva Winiarski, finns på plats med banderollen från klockan 12.00. Täten börjar röra sig från Stadshuset klockan 13.00 och vi får nog räkna med att vänta en timme innan det är vår tur att gå.
Vi ser just nu ut att bli 15 – 20 personer men vi hoppas på fler Slut upp rustade med kärlek, tålamod, sköna gåskor och vatten!

Paraden är en manifestation för mänskliga rättigheter och årets tema är
Dags att bekänna färg.
Straighta och queera katoliker som, i solidaritet med barn, bröder, systrar, släkt och vänner,
vill manifestera för alla människors värdighet samlas i år i en gågrupp under denna banderoll:

Leta alltså upp banderollen rustade med kärlek, tålamod och bekväma skor. 

 Den som inte orkar gå hela vägen kan gå en liten bit. Roligt om vi blir flera som sluter upp i starten.

Paradväg: Stadshuset – Hantverkargatan – Stadshusbron – Tegelbacken – runt Rödbodtorget – Vasagatan – Kungsgatan – Sturegatan – Lidingövägen – Östermalms IP.
Länk till karta:​ https://www.stockholmpride.org/evenemang/pride-parade/

Published by Irène Nordgren on 04 aug 2022

”Amerikansk biskop: kyrkan borde döpa barn till samkönade par”

Signum 4 aug

”Santa Fes katolske ärkebiskop, John Charles Wester, har uppmanat kyrkan att överallt ge barn till samkönade par möjlighet att döpas. I en kolumn i jesuiternas tidskrift America kallade ärkebiskop Wester vissa stifts vägran att genomföra dop för ”oroande” Han menade att det inte är förenligt med kyrkans självförståelse eller med kyrkans lära att avvisa homosexuella pars förfrågan om att få döpa sina barn.”

https://signum.se/amerikansk-biskop-kyrkan-borde-dopa-barn-till-samkonade-par/

Kolla vad som händer när Signum även lägger ut artikeln på sin Fb sida. En av redaktionskommitténs präster går omedelbart till motangrepp! https://www.facebook.com/tidskriftensignum/posts/pfbid07spwR51oabNRWeNiJgGSQywAds1djtuaNPMVw1Kwh6Si81ckTvDxb8n2XLQJAEasl?cft

// Irène

PS Jag lugnar vederbörande präst att han nog inte behöver oroa sig för att hamna i en situation att homosexuella föräldrar ev vänder sig till just honom i katolska kyrkan för att få sitt barn döpt !

« Prev - Next »