Published by Irène Nordgren on 12 mar 2020

Himmelskt budskap !

Från SKY NEWS

https://news.sky.com/video/coronavirus-wash-hands-message-painted-in-sky-11956015

Published by Irène Nordgren on 10 mar 2020

Thomas Idergard SJ och ”Det bildande samtalet”

Hej Thomas Idergard

Under rubrik ”Det bildande samtalet” firade SIGNUM sitt 100- årsjubileum 7 mars. http://signum.se/signum-firade-100-ar/   

Många prominenta gäster var inbjudna och du var dagens moderator. Bla ledde du ett panelsamtal ”Vetenskap och bildning” med professor i filosofi vid Södertörns Högskola Jonna Bornemark utifrån hennes hyllade bok ”Det omätbaras renässans.”https://www.sh.se/kontakt/forskare/jonna-bornemark

Jag undrar vad Jonna Bornemark skulle säga om hon fick höra hur du reagerade när sr Madeleine Fredell OP i radioprogrammet ”Människor och Tro” 19 dec förra året visar sin bildning genom att redogöra och ge exempel på bilder och tankegångar som florerade i medeltidens mystika värld där Gud kunde beskrivas utifrån starkt sexuella och erotiska undertoner. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1411045?programid=416

Din egen bildning verkar i alla fall inte sträcka sig så långt att du känner till vad Jonna Bornemark skriver i sin bok ”Kroppslighetens mystik – en filosofisk läsning av Mechtild av Magdeburg” (2015).

Jonna Bornemark skriver där om beginer, om medeltiden och om Gudsrelation. Jag citerar : ”Kroppen, sinnlighet och det erotiska kunde därmed användas som ingångar till en gudsrelation. Jesus kropp sågs också som något kvinnligt eftersom den blödde näring. Blod och bröstmjölk uppfattades under medeltiden intimt sammanlänkade och fostret antogs livnära sig på moderns mensblod som ju inte längre rinner ut under graviditeten.” 

”Hans (Jesus) blödande kropp med dess stigmata var liksom kvinnornas blödande kroppar

 livgivande.” (sid 56) ”Jesus talas det många gånger om i feminina termer som någon 

som till exempel ammar de troende, där finns också i sällsynta fall, som hos Catharina av Siena,

 lesbiska bilder där såret alluderar på vaginan med dess mensblod som Catharina lapar i sig. ” 

(sid 153) 

Låt mig citera din reaktion på sociala media på syster Madeleines inlägg i nämnda radioprogram. Du anser att hon gör sig skyldig till 

”pornografiering” av vår Frälsare och hans Moder, där det Mest Heliga vi känner dras i den queerideologiska smuts som inspirerats av ”denna världens härskare”. Avgudadyrkan sker just med bilder, vilket man inte behöver vara teolog för att förstå utan räcker med att man läser Bibeln. Teolog är man om man har en doktorsgrad i teologi (liksom ”filosof” om man har en doktorsgrad i filosof, ”sociolog” med doktorsgrad i sociologi osv). Ingen av dem som sprider heresier och blasfemi i det här programmet har ngn sådan. Och ingen får det heller bara för att en förvirrad fanclub skulle önska det och tror det i sin egen låtsasvärld. ”

Detta bör inte ostraffat gå förbi anser du och skriver :

”Bortsett från att beklaga de grova heresierna och blasfemin, som de båda öppet med uppenbar glädje verkar det som, medverkar i/ sprider utifrån en ideologi som inte har så mkt med kristen tro att göra, bör två saker påpekas: 1) Vi behöver förbön för deras omvändelse till Kristus och därmed kopplad offentlig ånger som botgöring. Liksom för de själar som kan förvirras av den hedendom som de förkunnar. 2) Ingen av dem är teolog som det felaktigt påpekas i programinformationen (dvs ”lögnens herre” har fullt präglat hela detta programpaket).

Jag undrar vad Jonna Bornemark – som ju faktiskt har en doktorsgrad i filosofi – skulle säga om din bildningsnivå när du år 2020 förespråkar ”offentlig ånger och botgöring” för syster Madeleine som straff för ”pornografiering av vår Frälsare och hans Moder”  utifrån att syster Madeleine sakligt beskriver samma medeltida fenomen som en  filosofiprofessor gör ? 

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS

Del 1
https://www.youtube.com/watch?v=OyGq2zINlpw

Del 2 
https://www.youtube.com/watch?v=dhVUBPZ5dZc


Published by Irène Nordgren on 07 mar 2020

Varför har nyheten om Georg Bätzing fastnat i Signums Bullerbyfilter ?

Tisdagen 3 mars valdes biskop Georg Bätzing av Limburg till kardinal Karl Marx efterträdare som ny ordförande för tyska biskopskonferensen.

Sedan dess har nyheten spridits och kommenterats runt om i internationella katolska och icke -katolska media. I Stockholms katolska Stift tiger fortfarande 5 dagar senare Signum och Katolskt Magasin om nyheten.

Det är allmänt känt att Georg Bätzing anses som en reformförespråkare som vill fortsätta på den inslagna ”Synodala vägen” som inletts under Karl Marx ämbetstid som ordförande för tyska biskopskonferensen.

”Nu är det din tur” säger Karl Marx till Georg Bätzing på presskonferensen 3 mars.

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-669511.html

 Jag undrar vad Signums chefredaktör Ulf Jonsson SJ anser om Georg Bätzings Katolska Vision ? Jag minns i alla fall vad Ulf Jonsson skrev 2009 i Signum om Katolsk Vision

”Men i långa stycken låter manifestet från Katolsk vision som önskelistan från en grupp övervintrande gamla 68:or. Man förespråkar homoäktenskap, möjlighet till skilsmässa och omgifte, och öppet nattvardsbord för alla oberoende av religiös tillhörighet. Att de samfund som redan valt att följa dessa recept knappast hör till de mest levande delarna av kristenheten tycks man inte oroas av.” http://www.signum.se/archive/read.php?id=397

Vad som menas med ”Synodala vägen”  beskrivs på dess hemsida https://www.synodalerweg.de


” SYNOD av grekiskans församling – möte. Katolska kyrkan i Tyskland har ett problem. Hon har förlorat i förtroende och många troende är missnöjda. Därför säger biskoparna i Tyskland : Låt oss tala men inte bara i den lilla kretsen utan i ögonhöjd med lekmannarepresentanter för Centralkommittén för tyska katoliker (ZDK) ska vi tala om reformer. Alltså en strukturerad debatt under en överenskommen tidsperiod : Den Synodala vägen. Startpunkten är 1 dec 2019 och reformdialogen beräknas pågå under 2 år. Det synodala arbetet börjar i 4 arbetsgrupper som var och en leds av ett ledarpar – en biskop och en lekmannarepresentant. I arbetsgrupperna sitter män, kvinnor, vigda och icke-vigda. Varje arbetsgrupp arbetar med ett av 4 förutbestämda temata: MAKT SEXUALMORAL PRÄSTERS LEVNADSFORM KVINNANS STÄLLNING. De 4 arbetsgrupperna lämnar förslag till plenarförsamlingen då alla regelbundet samlas. Första plenarförsamlingen planeras till våren 2020. Vatikanen manar till att behålla

 enheten inom Världskyrkan. Oavsett resultatet så är biskoparna enligt kyrkorätten fria att förverkliga det eller inte. ” (min övers.) 

// Irène

PS  Inte National Catholic Register……. men många anser att B16 utspel i boken med kardinal Sarah är ett angrepp just på tyska biskopskonferensens Synodala väg.  Mehttps://www.ncregister.com/daily-news/pope-emeritus-benedict-and-cardinal-sarah-collaborate

 Det är inte bara B16 som inte  förstått att Jesus inte var katolik !  

Jag uppfattar den Synodala vägen som början på en demokratiseringsprocess inom den strikt patriarkala och hierarkiska katolska kyrkan inom vilken hittills endast vigda ämbetsbärare  – läs celibatära män- haft beslutanderätt  när det gäller tros – och moralfrågor.  Att ändra på denna tingens katolska ordning är inte alla katoliker så förtjusta i. Därför mobiliseras motståndsrörelser inom världskyrkan med också  förgreningar inom Stockholms katolska Stift. Ex är  ”internetportalen Katolsk Horisont” och nättidningen Katolsk Observatör under ledning av Ulf Silvferling.  Katolsk Horisont präglas starkt av diakon Göran Fäldt ordförande för KUÄF (Katolska utskottet för äktenskap och familj). Göran Fäldt var också den som tog initiativ till namninsamling mot jesuiten James Martins medverkan på Världsfamiljmötet i Dublin 2018. http://www.katolskvision.se/blog/?p=26527  Göran Fäldt önskade också bojkotta Amazonassynoden.http://www.katolskvision.se/blog/?p=27387

Göran Fäldt gör vad han kan för att motverka reformer bla genom att till svenska översätta utländska reformkritiska röster – gärna från Life Site och ETWN – som promotas av stormrika konservativa till åren komna miljadärer – vilka i sin tur på så sätt promotar ultrakonservativa värstingar som Burke, Müller och Athanasius Schneider. Kardinal Müller jämfört beslutsfattandet inom den tyska biskopskonferensen med nazisternas maktövertagande 1933. https://www.americamagazine.org/faith/2020/02/06/cardinal-mueller-criticized-his-nazi-comparison-germanys-synodal-way-process

Även Göran Fälds hustru Lena Fäldt är mycket hjälpsam inom motståndsrörelsen mot reformer med typ översättning av Life Sites artikel om kardinal Woelki kritik av den synodala vägen. https://katolsk-horisont.net/index.php/post/tysk-kardinal-en-del-forslag-fran-den-synodala-vagen-ar-oforenliga-med-katolsk-tro

Jag recyclar Katoliker i Stockholms katolska stift styrs till att sitta kvar i katolsk småskola

I Stockholms katolska Stift har tex Thomas Idergard SJ profilerat sig på sociala media  som en stark reformmotståndare med självutnämnt mandat att ha rätt att döma vissa katoliker som heretiker.  

Det skulle kunna vara Thomas Idergard som välkomnar på kyrktrappan.


Published by Irène Nordgren on 04 mar 2020

Georg Bätzing – ny ordförande för tyska biskopskonferensen- positionerar sig

Reformpositive biskopen av Limburg Georg Bätzing ny ordförande för Tyska Biskopskonferensen : ”Kvinnofrågan blir den viktigaste utmaningen under min ämbetstid.”

”Kvinna i kyrkan – är den mest angelägna framtidsfrågan och det skadar inte om präster är gifta.”

”Vi kommer inte att kunna vänta längre på kvinnors jämställdhet. Här har kyrkan mycket att ta igen. Katolska kvinnor väntar otåligt på framsteg” https://www.katholisch.de/artikel/24730-baetzing-frauenfrage-wird-wichtigste-herausforderung-meiner-amtszeit

The Tablet  

”Bishop Bätzing has been critical of excluding women from ordained ministry positions in the church, KNA reported. As bishop, he said, he must ”take seriously that the exclusion of women from ordained offices is regarded as fundamentally unjust and inappropriate in the surrounding society where, for a long time now, women and men have been accorded equal rights.”

Spänningarna ökar inom katolska kyrkan.

Life Site News förfasar sig som vanligt över varje reformvänlig ämbetsbärare inom katolska kyrkan.

”The new president of the German Bishops’ Conference, Bishop Georg Bätzing of Limburg, was responsible for a working document on sexual morality published ahead of the Synodal Path in 2019 defending use of contraception, masturbation, and an active homosexual lifestyle.”

https://www.lifesitenews.com/news/new-head-of-german-bishops-was-behind-document-defending-contraception-masturbation-homosexuality

Kardinal Marx lämnar över till biskop Georg Bätzing https://www.youtube.com/embed/vX_FngR8Uq8?modestbranding=1&rel=0&showinfo=0&iv_load_policy=3

//Irène

PS

Published by Irène Nordgren on 16 feb 2020

Hur många sakrament har katolska kyrkan? Svaret beror på hur petig man är

Svaret beror på om du är man eller kvinna, gay eller inte….

På Stockholms Katolska Stifts hemsida finns filmen ”Katolskt för nybörjare” om SAKRAMENTEN som berättar :

”Det finns ögonblick då möts himmel och jord. När det handlar om livets stora frågor. Om kärleken, när någon föds eller om döden. Om viktiga val i livet då allt bestäms”

”Det finns sju sakrament”

”Med dopet börjar vårt liv som Guds barn.”

”När vi är nästan vuxna ger den Helige Ande oss styrka för att leva i tron .” 

”Under hela livet har vi gemenskap med Kristus i mässoffret.”

”Dopet, konfirmationen och eukaristin gör att vi är med i de troendes gemenskap.”

”Sen när vi gifter oss och önskar få barn. Den jordiska kärleken har en himmelsk förebild.”

Här börjar min petighet. Här borde det heta ”Sen när vi som är heterosexuella gifter oss och önskar få barn……”Det är bara den heterosexuella jordiska kärleken som har en himmelsk förebild.” 

”För dig som är homosexuell räknas inte detta sakrament men  för dig finns  ett  fint liv i celibat…..”

”När vi tjänar Gud som präster. Diakoner och präster och biskopar vigs för att tjäna Guds folk.”  

Här är jag också petig. Eftersom den som talar är kvinna låter det inte sanningsenligt när hon talar i vi-form utan hon borde säga ”För er som är män och tjänar Gud som präster. Ni män vigs till diakoner och präster och biskopar för att tjäna Guds folk.”

”För oss som är kvinnor räknas inte detta sakrament men vi kan istället tjäna Gud som ordenssystrar…..”

https://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/kyrkans-sju-sakrament

// Irène

PS Om någon tycker att jag är för petig eller onödigt övertydlig så säg till !

Published by Irène Nordgren on 14 feb 2020

Att fortsättningsvis regelbundet kunna fira nattvard

Gert

Du skriver

”Utan eukaristin är kyrkan inget annat än en bland flera sociala gemenskaper.” 

Stämmer !

Och just därför tror jag att i takt med att TILLGÅNGEN  successivt minskar på katolska män som har en prästkallelse men inte vill/kan leva i obligatoriskt livslångt celibat så kommer kyrkan – med eller mot sin vilja – att tvingas återgå till det ursprungliga konceptet att fira nattvard på samma sätt som när ännu inga präster eller kyrkobyggnader fanns ……Alternativt förändra hela sin syn på manligt / kvinnligt och prästämbete, på sexualitet i allmänhet och homosexualitet i synnerhet. 

”Gör detta till min åminnelse ” sa Jesus vid den sista måltiden. Tyvärr har Leonardo da Vinicis målning Sista Nattvarden med Jesus omgiven av bara män blivit synonymt med att Jesus med dessa ord bara vände sig till män.  Vid judiska påskmåltider deltar ju inte bara män så Leonardo da Vincis målning speglar inte verkligheten!  Självklart fanns såväl män som kvinnor med när Jesus uttalade de ord som blivit instiftelseorden till eukaristin och som alltså hördes av såväl gifta män som gifta kvinnor …….Celibat är inte något som hyllas inom judendomen…..http://www.womenpriests.org/jesus-empowered-women/

Och apropå dagens diskussion om obligatoriskt celibat och gifta präster….

 I Tyskland finns en förening för katolska präster och deras fruar som visar hur det kan gå med obligatoriskt celibat och som visar hur mycket smussel och skenhelighet det finns inom katolska kyrkan kring sex, preventivmedel, äktenskap, katolska präster , celibat och homosexualitet.
https://www.vkpf.de

Så länge obligatoriskt celibat inom katolska kyrkan behövs som täckmantel för homosexualitet så länge kommer  det överhuvudtaget inte att gå att öppet och ärligt kunna diskutera frågor kring sex, äktenskap, celibat och prästämbete. Om det stämmer som Frédéric Martel påstår i sin bok ”I Vatikanens garderob” att 4 av fem präster i Vatikanen är gay  så kan det vara en delförklaring till motståndet att avskaffa obligatoriskt celibat….https://www.theguardian.com/world/2019/feb/12/four-in-five-vatican-priests-are-gay-book-claims

Klerikalism bygger på över-och underordning. Om synen på manligt /kvinnligt och hetero-och homosexualitet förändras så självdör förutsättningen för klerikalism.

// Irène

Published by Irène Nordgren on 12 feb 2020

Håller klerikalism på att självdö i takt med att prästämbetet självdör ?

Gert

Sorgligt att Franciskus fick kalla fötter av all kritik han utsattes för av den ultrakonservativa falangen inom katolska kyrkan med typer som kardinal Müller och kardinal Burke i täten. 

Müller har ju inte ens dragit sig för att jämföra Tysklands pågående reformdialog med nazi-Tyskland ….

”…..comparing the church reform dialogue under way with events in Nazi Germany https://www.americamagazine.org/faith/2020/02/06/cardinal-mueller-criticized-his-nazi-comparison-germanys-synodal-way-process

The Tablet vill nu få det till att Franciskus vill undvika ytterligare splittring.

”Some will see ”Beloved Amazonia”as ducking an historic challenge, leaving the Church in limbo in order to avoid a contentious decision that would have deepened divisions. But right at the end of the document, Francis offers a revealing window onto his discernment: ”Beloved Amazonia” is less about avoiding conflict than about seeing another path where the Holy Spirit is calling the Church.”

https://www.thetablet.co.uk/news/12469/pope-francis-discerns-third-way-for-the-amazon

WOC  (Women’s ordination conferance) är jättetbesvikna på Franciskus 

”……the Pope again relies on outdated spousal metaphors to deny women their fullness in Christ. ”

https://www.womensordination.org/2020/02/woc-responds-to-querida-amazonia-pope-willfully-turns-his-back-on-women/

Häpnadsväckande förklaring till att inte införa kvinnligt diakonat .  Franciskus vill inte ”klerikalisera kvinnors roll”

”He calls for the promotion of the married male diaconate in the region (currently there are few) and asks the region’s bishops to give greater role and responsibility to the laity and especially to women, but without opening to the ordination of women deacons—he does not want to “clericalize” women’s role.”

https://www.americamagazine.org/faith/2020/02/12/whats-pope-francis-apostolic-exhortation-amazon-synod?utm_source=Newsletters&utm_campaign=33256cc939-DAILY_CAMPAIGN_2020_02_12&utm_medium=email&utm_term=0_0fe8ed70be-33256cc939-58515409

Summan av kardemumman verkar vara att klerikalismen är på väg att självdö i takt med att prästämbetet självdör….

Müller & co är livrädda att frivilligt celibat i Amazonas – ve och fasa – skulle kunna smitta Europa.

Risken är snarare att receptet i Amazonas att hantera prästbristen med lekmannastyrda församlingar -till 60 procent kvinnor ” kommer att smitta Europa ….

”Almost all of the region’s Catholic communities are run by lay people, 60 per cent of them women; only a tiny proportion have resident clergy.” 

https://www.thetablet.co.uk/news/12469/pope-francis-diserns-third-way-for-the-amazon

// Irène

Published by Gert Gelotte on 12 feb 2020

Celibat och manligt kön viktigare än eukaristin

Påven har sagt nej till att viga gifta män (viri probati) till päster i Amazonas. Detta trots att 85 procent av byarna i Amazonas på grund av prästbristen inte kan fira mässan varje vecka och att det finns byar som enligt uppgift får nöja sig med mässa en gång om året.

Någon öppning till att viga celibatära kvinnor till präster finns inte heller i det dokument om Amazonas som påven låtit publicera.

Besluten bekräftar bilden av påve Franciskus som företrädare för principen av att den som använder många vackra ord kan komma undan med att göra ingenting.

Published by Irène Nordgren on 01 feb 2020

6 enkla skäl till att prästviga kvinnor !

Published by Irène Nordgren on 31 jan 2020

Föreläsning av sr Madeleine Fredell OP


H

« Prev - Next »