Vilken påverkan har påve Benedikt XVI haft på debatten inom katolska kyrkan ? F Thomas Reese SJ ger sin syn

Jag sammanfattar en intervju med f Thomas Reese SJ i samband med att Benedikt XVI avled på nyårsafton 2022.

Thomas Reese SJ var chefredaktör för jesuiternas tidskrift America när kardinal Ratzinger var prefekt för Troskongregationen. Thomas Reese berättar hur han hade som ambition att främja en öppen debatt på tidskriften genom att låta olika teologers uppfattningar i kontroversiella frågor komma till tals i America. Detta var något som kardinal Ratzinger starkt ogillade och därför bestämde  att Thomas Reese måste avgå. Thomas Reese berättar att han inte ville att det skrevs protester mot beslutet men i samband med att  kardinal Ratzinger blev vald till påve 2005 valde Thomas Reese att avgå  som chefredaktör för America.

Här ger Thomas Reese en mycket bra och nyanserad bild av kardinal Ratzinger / påve emeritus Benedikt XVI i samband med att denne avled på nyårsafton 2022. Thomas Reese menar att i grund och botten var Benedikt XVI en tysk professor som behandlade andra teologer inte som jämställda utan som sina elever som behövde korrigeras när denne  ansåg att de hade fel. Prefekten för Troskongregatinen kardinal Ratzinger tystade andra teologer och fråntog dem möjlighet att publicera sig. Tragiskt för kyrkan. Den teologiska  diskussion förtrycktes under eran med Johannes Paulus II och kardinal Ratzinger.  Thomas Reese kommenterar dock på ett positivt påve  Benedikt XVI teologi och hans beslut att avgå som påve och hans ”förlitande på den Helige Ande att hitta en ny person att bli påve.”

Också bra sammanfattning av kardinal Ratzinger / påve Benedikt XVI i Frankfurter Allgemeine. Fastnade särskilt för en mening : ”I Rom dröjde det fram till 2001 innan han tog på sig ansvaret för straffrättsliga åtgärder för vigda ämbetsmäns sexuella övergrepp” Dvs som jag tidigare påpekat – omvändelse under galgen i samband med att media i USA börjat avslöja mörkandena !

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zum-tod-von-benedikt-xvi-ein-streitbarer-theologe-18563138.html?GEPC=s5&premium=0x6bb35becee3861fdc4b3abe1ec3f5f73

Här en intervju från EWTN med ärkebiskop monsignor Georg Gänswein – Benedikt XVI privatsekreterare och prefekt för det Påvliga Hushållet.

// Irène

PS Egna kommentarer från tidigare

Dagens Seglora 1 mars 2013    ”Som man bäddar får man ligga”

”Som prefekt för Troskongregationen var det kardinal Ratzinger som  under nästan ett kvarts sekel  satte  sin prägel på den kyrka som han sedan kom att bli påve för i april 2005. 2001 undertecknade Ratzinger  ett dokument  där det framkommer att grova brott  som tex sexuella övergrepp som  begåtts av kyrkliga ämbetsbärare ska  hanteras inomkyrkligt dvs främst av Troskongregationen dvs av kardinal Ratzinger själv. Inte ett ljud om att blanda in civila myndigheter. Tvärtom! Ett tidigare dokument från 1962  som Ratzinger åberopar säger att sexuella brott begångna av präster ska omfattas av kyrkolagens strängaste ”påvliga sekretess ” och att den som bryter sekretessen blir exkommunicerad.”

http://dagensseglora.se/2013/03/01/som-man-baddar-far-man-ligga/

Dagens Seglora 25 april 2019  ”Benedikt saknade offerperspektivet”

”Trots med facit i hand av kyrkans mörkande av sexövergrepp lyser sexoffrens perspektiv med sin frånvaro i Benedikts skrivelse. Den sekulariserade tidsandans framhållande av barnperspektivet och barns rättigheter är något som den gudstroende Benedikt aldrig prioriterat i sina texter.”

https://www.dagen.se/debatt/2019/04/25/benedikt-saknar-offerperspektivet/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Påve emeritus Benedikt XVI har avlidit RIP

https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2022/pave-emeritus-benedikt-xvi-har-avlidit

https://www.bbc.com/news/world-europe-64107731

// Irène

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vilka associationer önskar biskop Anders skapa genom att nämna pro-life 6 gånger i sitt Herdabrev ?

På Livets söndag 11 dec lästes biskop Anders Herdabrev upp i alla Stiftets katolska kyrkor. I Herdabrevet nämner biskop Anders pro-life vid 6 tillfällen. https://www.katolskakyrkan.se/media/5857/herdabrev-svenska.pdf

”Att vara Pro-life betyder inte i första hand att man är emot något utan att man är för
livet och allas rätt att få leva.”

En talare bör alltid vara medveten om att kontroversiella politiska begrepp – typ pro-life– ger olika associationer hos olika lyssnare. Väljer biskop Anders att gång på gång upprepa ett så laddat och kontroversiellt begrepp i sitt Herdabrev ligger det nära till hands att fråga sig vilka associationer biskop Anders önskar skapa?

Pro-life används i politiska syften och associeras starkt med konservativa högerpolitiker typ expresidenterna Donald Trump och Jair Bolsonaro vilka själva beskrev sig som pro-life och av sina väljare definierades som pro-life dvs lovade att som beslutsfattare verka för att kriminalisera aborter i sina länder USA och Brasilien. Detta samtidigt som dessa pro-life ledare förknippades med en rad andra politiska beslut som i sin tur skördat oräkneliga människors liv. Bolsonaro är känd för att under sin tid som president ha bidragit till skövling av regnskogar i Amazonas till skada för ursprungsbefolkningens liv och allas vårt klimat.

I USA verkade pro-life rörelsen genom Donald Trump för kriminalisering av abort samtidigt som rörelsen var FÖR dödsstraff, FÖR liberala vapenlagar, FÖR fientlighet mot flyktingar som söker skydd för sina liv och FÖR sjukvårdslagar som missgynnar fattiga människor att kunna sköta sin hälsa och ytterst sitt och sina redan födda barns liv. Detta apropå ”att man är för livet och allas rätt att få leva.”

Biskop Anders : ”Att vara Pro-life innebär att vi har ett ansvar och en kallelse för att göra livet i samhället så rättvist och bra som möjligt. Den katolska socialläran ger oss anvisning och insikt i hur vi kan påverka samhället, så att vi alla kan ta bättre hand om våra olycksbarn av olika slag.”

Varför i samma andetag låtsas som om begreppet pro-life finns i socialläran ?

Varför mörkar biskop Anders att det finns alternativa katolska påverkansgrupper typ Catholics for Choice som ”vill göra livet i samhället så rättvist och bra som möjligt.”

Catholics for Choice definierar rättvisa utifrån katolsk sociallära enligt följande :

”Catholic social justice doctrine teaches that caring for the poor and marginalized should be our first priority. Ideological battles about abortion and contraception access always inflict disproportionate harm on the economically disadvantaged, the powerless, and people of color.

At Catholics for Choice, we believe that denying anyone reproductive healthcare of any kind is to deny them of their basic human rights. We work to improve access for everyone, particularly those who are marginalized.”

https://www.catholicsforchoice.org/issues/social-justice/

Biskop Anders fortsätter ”Samtidigt måste vi katoliker då göra allt vad vi förmår för att hjälpa de kvinnor som står i valet och kvalet om de skall låta sitt barn få födas.”

Hade onekligen varit klädsamt att i detta sammanhang i Herdabrevet på Livets söndag höra något om männen ! Om männen som våldtar och misshandlar kvinnor och sätter deras liv på spel. Om detta inte ett ljud !

Inte heller ett ljud om mäns och kvinnors gemensamma skyldighet att ta ansvar för sin sexualitet så att den inte leder till oönskade graviditeter som i sin tur leder till oönskade aborter.

// Irène

PS Vad är då en människa? – Läkartidningen

Motverka oönskade graviditeter lika med att motverka aborter

https://www.dagen.se › debatt › 2022/08/13 › motverka-o…

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Katolsk Observatör i ”sann” ekumenisk anda om dagens ärkebiskopsinstallation i Uppsala domkyrka

Idag var det ärkebiskopsinstallation av Martin Modéus i Uppsala domkyrka. Katolsk Observatör uppmärksammar händelsen : ”Så har den Evangelisk-lutherska svenska kyrkan fått ny ärkebiskop, en gedigen luthersk tjänare från Småland vid namn Martin Modéus.”

”Alla de katolska attributen fanns där: kräkla, mitra, stola, kåpa, kors, ring, stol… Men hur är det egentligen med det viktigaste, det som ska försvaras – läran, kontinuiteten, traditionen, tron? ”

Efter att sedan i vanlig ordning ondgöra sig över ärkebiskopsnumreringen avslutas så artikeln i ”sann” ekumenisk anda med följande ord : ”Allt detta och mycket annat – inte minst öppnandet av ämbetet för kvinnor – gör att den Svenska kyrkan inte kan anses ha apostolisk succession, dvs den tillhör inte de samfund som förvaltar sakramenten som apostlarna förmedlat dem. Det är onekligen märkligt att en kyrka som så övertygat tagit avstånd från den katolska traditionen i de mest centrala frågor, ändå hävdar sin kontinuitet från tidig medeltid när det ankommer biskopsvigningarna – och bara detta.”

katolskobservator.blogspot.com/2022/12/reformation-luther-inte-idag.html

// Irène

PS

Minns den ”sant” ekumeniska andan från katolskt håll redan när ärkebiskop emerita Antje Jackelén 2014 i samband med 850 års jubileet i Uppsala räknades som arvtagare till ärkebiskop Stefan ”Från Stefan till Antje” Den gången markerades det katolska missnöjet genom att biskop Anders Arborelius tackade nej till inbjudan – läs bojkottade firandet ! Kolla underskrifterna och protesten i DAGEN ! https://www.dagen.se/debatt/2014/09/10/svenska-kyrkan-forsoker-ta-monopol-pa-historien/ http://www.katolskvision.se/blog/?p=16308

Noterar att dagens ärkebiskopsinstallation i alla fall inte hade något nyhetsvärde varken för Stiftet eller Signum. Kanske för att slippa kommentera ärkebiskopsnumreringen ?

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

HBTQ –  James Martin SJ, katolska kyrkan, godtycklighet mm. – Intressant dialog på Bengt Malmgrens Fb sida 

Intressant dialog utrifrån vad Bengt Malmgren bla skriver : ”Katolska kyrkan är tydlig med att äktenskapet mellan man och kvinna med öppenhet för reproduktion har en särskilt ställning och är omgärdat med ett eget sakrament. Det är en positiv utsaga som egentligen inte säger något negativt eller begränsande om någon människa.

Problemet är att attityderna mot homosexuella inte desto mindre är negativa också i Katolska kyrkan. Vi har många homosexuella i katolska kyrkan som uträttar ett strålande arbete för kyrkan och skulle förtjäna ett större erkännande än de har. En del har hittat en harmoni i vardagen, andra lider svårt av negativa attityder och att deras livskamp osynliggörs.”

Irene Nordgren  ”En del har hittat en harmoni i vardagen, andra lider svårt av negativa attityder och att deras livskamp osynliggörs. ” Du snuddar här vid en viktig aspekt ang HBTQ och katolska kyrkan : GODTYCKLIGHET för att uttrycka mig fint- och inte säga HYCKLERI – inom Stockholms katolska stift och övriga katolska stift i världen. Alla katoliker vet om att det gäller att välja ”rätt” församling och ”rätt” präst så kan du som homosexuell – som inte vill leva i påtvingat celibat- vara sambo eller borgerligt gift och den ”rätta” prästen säger inte PIP – dvs du kan som homosexuell ”leva i harmoni ” . Har du otur som homosexuell och bara har tillgång till ”fel” präst kan du ”lida svårt av negativa effekter.”

Irene Nordgren  Intressant att du inte vågar svara på mitt påstående om godtycklighet alt hyckleri. Jag tolkar det som att du väljer att låtsas som det regnar hellre än att tvingas bekräfta att det tyvärr är sant det jag säger. 

Bengt Malmgren Inte alls, det ligger mycket i det du säger.

Irene Nordgren  Och då är frågan om du som katolik anser att det ska kvarstå som ett ideal dvs som katolsk lära att homosexuella katoliker påbjuds att leva i livslångt celibat ? Är det trovärdigt ?

Bengt Malmgren Jag håller inte med om att frågan kokar ner till så enkla slutsatser. Jag har sagt vad jag tycker detta inlägg och svaret till Ronny ovan. Att följa Jesus är över huvud taget en utmaning för oss syndare, låt oss börja där.

Irene Nordgren Och vad betyder i detta fall att ”följa Jesus”?

Bengt Malmgren  Överlåtelse och tro på frälsningen i Jesus Kristus som förmedlats av vår kyrka, att alltid arbeta på vårt förbättringsutrymme och sträva mot helighet, det förutsätter jag som grundläggande för både dig och mig.  Kristen antropologi: Alla människors lika värde, att vi alla är både syndare och bär en gudomlig gnista inom oss. Kyrkans sexualetik: En ödmjukhet att fördjupa oss i dess innebörd. Fördjupa vår förståelse, utveckla den snarare än förkasta den till förmån för det som tidsandan påbjuder. 

Påve BXVI´s encyklika GUD ÄR KÄRLEKEN är en vägvisare som förtjänar uppmärksamhet, den har stor bäring på den aktuella diskussionen.

Irene Nordgren Håller absolut med om att ”alltid arbeta på vårt förbättringsutrymme” men ett sådant påstående förutsätter implicit att det finns ett ideal jag anser är värt att eftersträva men som jag inte riktigt lyckas att nå upp till men jag är hela livet beredd att ”arbeta på mitt förbättringsutrymme” För miljontals katoliker är det inte längre ett ideal med obligatoriskt celibat för homosexuella dvs inget för homosexuella att tvingas eftersträva. Ordet ”homosexuell” finns inte i bibeln ! Jesus har inte sagt pip om synd = ”homosexualitet” utifrån vad vi idag lägger i begreppet : sex mellan två jämställda, samkönade och samtyckande vuxna personer! https://www.kyrkanstidning.se/…/ett-genombrott-med…

Läs forts nedan

https://www.facebook.com/bengt.malmgren/posts/pfbid0AmCvMykc4CNMaishKFJTEqamJbRSwSqHk1cWvxJGKp4N5e7HtVhuf7vSuxGBKWy2l

// Irène

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Påve Franciskus lyfter fram James Martin SJ

Påve Franciskus och James Martin S.J. den 12 november. Foto: Vatican News

Fått in nedanstående artikel idag i Katolskt Magasin under rubrik Påve Franciskus tal inför Påvliga rådet för kommunikation – ett statement?

Detta under förutsättning att jag gick med på vissa redigeringar i texten och ett frågetecken i rubriken som jag helst velat slippa.

”HBTQ-frågor är sedan länge ett känsligt ämne inom många kristna kyrkor och samfund och har på många ställen lett till konflikter och motsättningar. Katolska kyrkan är härvidlag inte förskonad. Jesuitprästen James Martin S.J. har gjort sig känd för att vara en av de mest talföra förespråkarna inom katolska kyrkan för HBTQ-personer. ”

https://www.katolsktmagasin.se/2022/12/01/pave-franciskus-tal-infor-pavliga-radet-for-kommunikation-ett-statement/

// Irène

PS Med tanke på den bakomliggande orsaken till Öppet brev till kyrkoherde Dominik Terstriep SJ 12 okt och Svar från kyrkoherden är det lätt att förstå vikten av att i vårt Stift sprida information om påve Franciskus inställning i HBTQ frågor vilket påven tydligt åskådliggör genom bla sitt tal i Vatikanens kommunikationsdepartement – Påvliga rådet förkommunikationhttps://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/november/documents/20221112-plenaria-dicasterocomunicazione.html där påven lyfter fram James Martin SJsom nedan uttrycker sin uppfattning om Pride.

James Martin är även ledare för internetplattformen Outreach – en katolsk resurs som förmedlar nyheter, information och skapar gemenskap. 

Till sist värt att påminna om Påven vill se lag för samkönade partnerskap | SVT Nyheter

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hoppas ! – En samtalskväll om hoppet. Syster Madeleine Fredell OP

Teckning Syster Monica Bexell OP

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Entledigade f Tobias Unnerstål på Katolskt Forum i Sankta Eugenia om ”1962 års mässa- en kväll om den gamla och den nya liturgin ”

Läser på Stockholms katolska stifts hemsida :

F. Tobias Unnerstål har den 1 oktober 2022 entledigats

 från ordinarie pastoral tjänst i Stockholms katolska  stift

https://www.katolskakyrkan.se/media/5767/19-oktober-2022_km-hemsidan.pdf

Detta hindrar dock inte på något sätt att Katolskt Forum 10 nov inbjuder f Tobias Unnerstål – samordnare för 1962 års mässa – att euforiskt och oemotsagd tillsammans med f Mikael Schink SJ ta Stora Salen i Sankta Eugenia i besittning för att tala om ” 1962 års mässa- en kväll om den gamla och den nya liturgin ”. Allt under ledning av tjänstvillige och hjälpsamme Erik Helmerson – ledarskribent på DN.

https://m.youtube.com/watch?v=d9jlKuUETag

// Irène

PS En ”fördel” med den gamla mässan – som inte nämndes – är att den ska förbli ”fredad zon enbart för män” – något jag skrev om 2011 ”Feminiseringen” av katolska kyrkan måste stoppas – Vatikanen bekräftar att ”gamla mässan” ska förbli fredad zon för enbart män.

Om kvinnor och prästämbetet har f Tobias Unnerstål mycket att förtälja

Fel Tobias Unnerstål ! Herren kallar kvinnor !

”Den katolska mannen”

Fascismen nästlar sig in Gert Gelotte 2020 om Max Martin Skalenius och Erikslegionen. Erikslegionen inramar helst alla sina aktiviteter med den traditionella mässan.

Här berättar Alexander Tschuggel euforiskt om Erikslegionen och ett besök i Sverige och om firandet av den gamla mässan. Jesuiten som omnämns skulle kunna vara f Mikael Schink SJ

https://m.youtube.com/watch?v=xT_010b491I

Alexander Tschuggel tillhör en av Europas mest ökända katolska ultrakonserativa falanger. In November 2019 Tschugguel received international attention for stealing statuettes, reportedly of Pachamama, that were on display inside the church of Santa Maria in Traspontina in Rome as part of the Amazon synod, and throwing them off the Ponte Sant’Angelo into the Tiber.

Läs om Tschuggels katolska och politiska åsikter https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Tschugguel

Här berättar hjälpbiskop Athanasius Schneider om ”den traditionella mässan och ungdomen” och om ”den högtidliga militära disciplinen som särskilt attraherar unga män.

Den för sin främlingsfientlighet ökände Athanasius Schneider inbjöds att (via nätet) 2020 tala på Kulturdagarna som Sankta Elisabets Folkhögskola anordnade i samarbete med Kristus Konungens kyrka i Göteborg – vars kyrkoherde var f Tobias Unnerstål.

Sr Madeleine Fredell OP och jag protesterade i DAGEN ”Under sitt föredrag på Kulturdagarna var dessa värderingar naturligtvis inget som Athanasius Schneider valde att blotta. Nej, Schneider valde att fokusera på liturgifrågor – som han visste skulle kamma hem poäng hos “traditionalisternas” vurm för den så kallade “gamla” mässans liturgiskt utstuderade handlingar och utförande – något Schneider talade sig varm för.”

https://www.dagen.se/debatt/2020/12/09/anmarkningsvart-av-katolsk-folkhogskola-att-bjuda-in-framlingsfientlig-biskop/

Jo biskop Anders jag är rädd!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svar från Km chefredaktör Helena D’Arcy

Svar på Öppet brev till Helena D’Arcy – chefredaktör för Katolskt Magasin

Hej Irène!

Tack för ditt brev. Ja, att balansera Km:s innehåll vad gäller olika ”särintressen”, som du uttrycker det, är alltid en utmaning. Dels att hålla balansen vad gäller det som sker inom vårt stift och dels, som du påpekar, vad gäller det som händer i kyrkan internationellt. I varje nummer, och i de nyheter vi förmedlar på Km:s hemsida, strävar vi efter att så gott det går balansera innehållet inte bara vad gäller geografi utan även vad gäller ämne, teologisk utgångspunkt, olika katolska riter, för att nämna bara ett fåtal parametrar. Så ofta vi kan tar vi även in, som du skriver, ”internationella röster för att på så vis ´återspegla´, informera och därmed bidra till att katoliker även i Sverige ska kunna hålla sig uppdaterade om det som händer i när och fjärran”. Hur, i vilken omfattning och vilka röster som kommer till tals kan man givetvis ha olika uppfattning om, men vi strävar mot att varje nummer av tidningen ska vara så välbalanserat som möjligt.  

Jag har upprepade gånger – även i samtal med dig, vill jag minnas – framhållit att jag gärna skulle se en levande debattsida i Km med initierade, respektfulla, informativa och konstruktiva samtal om angelägna frågor. Men tyvärr tenderar de texter som skickas till oss att avhandla enbart vissa frågor, ofta firandet av 1962 års mässa, bruket av latin i liturgin eller ifrågasättande av katolska kyrkans lära om sexualitet. Med det vill jag absolut inte säga att dessa ämnen inte är viktiga, men Km:s uppgift är att återspegla hela vårt stift och vår världskyrka – i den mån det går på sextio sidor nio gånger om året – och tidningen skulle inte leva upp till sitt uppdrag om vi, i försök att hålla Km:s debattsidor under armarna, ständigt publicerade debattartiklar om just dessa frågor.

Vänliga hälsningar,

Helena D’Arcy, Katolskt magasin

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Att tysta en del av sanningen………”

Avslutningsord av Stefan Herzcfeld – ny generalsekreterare för Justitia et Pax – på Newmaninstitutets symposium 28 okt ”Katolsk sociallära – vilken roll spelar den?”

 ”Varje gång jag behöver tysta någon annan människa så tystar jag också en del av sanningen. Ingen av oss äger sanningen. Där har vi också en väldigt stor utmaning”

Lyssna här https://www.facebook.com/100002270484235/videos/537444551545758/L

Sr Madeleine Fredell OP har gått i pension från sin tidigare tjänst som generalsekreterare för Justitia et Pax. Att sr Madeleine är pensionerad kan dock knappast vara en orsak till att hon lyste med sin frånvaro på Newmaninstitutets symposium 27-28 okt. Orsak är nog snarare att sr Madeleine tagit Franciskus förkunnelse på orden att Parrhesia ska råda i den världsvida kyrkan – något som tyvärr alls inte slagit rot i Stockholms katolska Stift. Här finns fortfarande rädsla att yttra sig fritt då detta som bekant kan medföra utfrysning och sanktioner av olika slag.

Sr Madeleine är helt klart den teolog som är mest teologiskt uppdaterad i stiftet och som en tydlig konsekvens därav mest kunnig i att läsa ”tidens tecken” i ljuset av evangeliet. Detta i kombination med frispråkighet i kontroversiella ämnen medfört att sr Madeleine ”anses som obekväm” för att citera henne själv : ”Det är sant att jag gått i pension från min tjänst i Justitia et Pax. Samtidigt brukar inte det hindra katolska kyrkan från att engagera folk att tala eller skriva! Däremot tycker jag inte att man behöver hyckla med att jag anses som obekväm i mina uttalanden. Den som vill veta hur och vad man samtalar om i den världsvida kyrkan kan läsa det nyligen släppta dokumentet ”Enlarge the space of your tent” som är ett arbetsdokument inför synoden om synodalitet. Här nämns flera frågor som är mer eller mindre tabu i Stockholms katolska stift.”

Länk till arbetsdokumentet om synodalitet som sr Madeleine rekommenderar ”Enlarge the space of your tent” (från Jesaja 54:2 ”Gör mer plats åt ditt tält, spänn ut dina tältdukar, snåla inte, gör linorna längre, slå ner pluggarna stadigt.”)

https://www.synod.va/content/dam/synod/common/phases/continental-stage/dcs/Documento-Tappa-Continentale-EN.pdf?fbclid=IwAR1F7lDTXpi9uEYAxqBvhdIIpjQIULMgf_0xRGhlrDZWFnMxlfDaqAjOBB4

Stefan Herzcfeld anade nog inte hur snabbt hans ord nu kommer till användning angående Newmaninstitutets behov att tysta sr Madeleine Fredell – hans företrädare som generalsekreterare för Justitia et Pax. Tar man Stefan Herzcfeld på orden så tystade därmed Newmaninstitutet ”en del av sanningen.” 

// Irène

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer