Published by Irène Nordgren on 01 jul 2021

Syster Monica Bexell OP har avlidit R I P

Stiftets hemsida :

”Vi har den sorgliga plikten att meddela att syster Monica Bexell OP har avlidit. Syster Monica föddes 1929 och har varit Dominikansyster sedan 1961. Hon somnade in stilla på Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Vi tackar Gud för hennes långa trogna tjänst och vittnesbörd.

Herre, ge Syster Monica den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för henne. Må hon vila i frid!

https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2021/syster-monica-bexell-op-har-avlidit?highlight=Monica%20bexell

Sr Madeleine Fredell OP på Facebook

”Vår kära Syster Monica Bexell OP avled i måndags 28 juni sent på kvällen. Sedan april 2020 hade hon bott på Linnégårdens vård- och omsorgsboende och den sista tiden var mycket smärtsam för henne.Begravningsmässa kommer att firas torsdag 15 juli kl. 12.00 i Marie Bebådelse kyrka, Linnégatan 79. På grund av pandemiläget måste samtliga anmäla sitt deltagande till Ignis begravningsbyrå senast måndag 12 juli. Anmälan sker till Ignis Norrmalm, tel: 08 – 15 16 60. Endast 55 personer kan delta i begravningsmässan. Eftersom Syster Monica önskat kremering kommer ingen jordfästning att äga rum i anslutning till mässan. Vi kommer att inbjuda till en minnesstund vid ett senare tillfälle.”

https://www.dominikansystrarna.se

// Irène

PS Klosterkatten Kurres teologiska reflexioner

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är KURRE-rotated.jpg
”Kurre reflekterar gärna med systrarna om aktuella frågor, inte minst när det gäller teologi och kyrka. Här kan du ta del av några.”

https://www.dominikansystrarna.se/kurre-klosterkatt/

Published by Irène Nordgren on 25 jun 2021

Katolsk Observatör bekräftar att prästämbetet konstitueras av Y-kromosomen

KATOLSK OBSERVATÖR är en katolsk nättidskrift med påvlig välsignelse som utger sig tala ”med sanningens röst”

”Subjektiva uttalanden knutna till personliga åsikter kommer därför att undvikas till förmån för den röst varmed kyrkan i alla tider velat tala – med sanningens röst. För detta ändamål fick tidkriften och dess medarbetare påvlig välsignelse av påven Paulus VI år 1971.” http://katobs.se/present.htm

Senaste 100% objektiva och katolskt certifierade kommentaren på Katolsk Observatör 16 juni börjar så här : ”Sveriges Radio P1 har ett program om religion kallat Människor och tro. I förra veckan ägnade man alla 45 minuterna åt ”Kvinnorna som trotsar Vatikanen. ” ”Programledaren Thella Johnson, som tidigare utmärkt sig för de starkt vinklade rapporterna från Polen – presenterade att saken handlar om en ”maktkamp”. Sedan följer en rad inlägg som alla går ut på att kvinnor blir tystade i den katolska kyrkan och utestängda från maktpositioner, såsom sekreterare i Vatikanens utskott, diakon, präst och ja, biskop och kardinal! Kvinnor söker tjänster som är stängda för dem och utmanar på det sättet den förment förtryckande manskonspirationen som styr den katolska kyrkan och ja – dess regler och lära.

Katolsk Observatör hänvisar också bla till professor Yvonne Maria Werner samt skriver följande : ”Men i övrigt saknade man som sagt en sannskyldig beskrivning av prästämbetet. År 1988 kom  Manfred Hauke, ytterst välmeriterad professor som lär dogmatisk teologi, ut med en systematisk studie angående prästvigningen: (Women in the Priesthood? A Systematic Analysis in the Light of the Order of Creation and Redemption ). Här finns hela bakgrunden till varför prästämbetet är knutet till det manliga könet. Det finns motsvarande ”materialiskrav” i alla sakrament: Man kan inte döpa i annat än vatten, det måste vara bröd och vin som förvandlas i mässoffret, äktenskapets sakrament konstitueras av man och kvinna etc.” 

http://katolskobservator.blogspot.com/2021/06/ar-prasterskapet-en-manlig-konspiration.html

Nyckelmeningen ”prästämbetet är knutet till det manliga könet” bekräftar med andra ord att prästämbetet konstitueras av Y-kromosomen.

X- och Y -kromosomer – könens genetiska ursprung

”Sanningens röst” dvs katolska PRAVDA har talat ! Då vet vi läget !

// Irène

PS Stor besvikelse på Katolsk Observatör också över att enbart levande kvinnor omnämndes och kom till tals ”Man kan heller inte undgå att reflektera över varför alla dessa storartade kvinnor, som verkligen fått plats i kyrkan, inte ens nämndes. Dessa som utnämnts till Doctor Universalis: S. Terése av Ávila, S. Katarina av Siena, S. Terése av Lisieux,, S. Hildegard av Bingen. Och varför nämndes inte vår egen heliga Birgitta, som står som jättestaty innanför grindarna till Vatikanen?”

 

 

Published by Irène Nordgren on 24 jun 2021

Signum har visst inget emot starka kvinnor – bara de inte är levande

Jag inser att mitt förra blogginlägg skulle kunna tolkas som att Signum skulle ha något emot starka kvinnor genom att ignorera programmet ”Kvinnorna som trotsar Vatikanen”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29054  

Jag borde ha uttryckt mig mer nyanserat. Varken Signum eller Stockholms katolska stift har naturligtvis inget emot att marknadsföra starka kvinnor …..bara de inte är levande. Det var en miss från min sida …….

Sr Sofie Hamring OP  har nyligen kommit ut med  boken ”Och där var många andra kvinnor…” i vilken Sr Sofie just lyfter fram  en mängd starka självständiga katolska kvinnor – men som samtliga varit döda i århundraden – ja nästan i årtusenden typ Hildegard av Bingen. http://www.katolskvision.se/blog/?p=28964

22 juni hyllar Wera von Essen sr Sofies bok i  understreckare i  SvD ”Kristendomen blev ett lyft för jämställdheten” https://www.svd.se/kristendomen-blev-ett-lyft-for-jamstalldheten   

Utan dröjsmål är Signum oerhört angelägen att marknadsföra och länka till understreckaren under rubrik ”Har kristendomen varit ogynnsam för kvinnor?”   https://signum.se/har-kristendomen-varit-ogynnsam-for-kvinnor/

// Irène

PS    Wera von Essen skriver bla om boken ”Den är författad av en dominikan, vars orden har i uppgift att predika, och detta innebär hög energi och rika associationer, författaren kväser med andra ord inte sitt religösa budskap.”   

Med andra ord har vi att göra med en frispråkig ”dominkan” ! Man tackar !

Som nybliven katolik är Wera von Essen precis så icke ifrågasättande vad inomkatolsk jämställdhet beträffar som Signum önskar att alla katoliker i Sverige ska vara. Vem vet …..Signum kanske till och med bett Wera von Essen att skriva en recension av sr Sofies bok……

Published by Irène Nordgren on 14 jun 2021

”Kvinnorna som trotsar Vatikanen” lyser med sin frånvaro på Signums hemsida

Demonstration i samband med ”Maria 2.0” -initiativet. På plakatet står det, ”När jag blir stor ska jag bli kvinnlig påve”. Foto: Andreas Schwarzkopf

Sveriges Radio ”Människor och Tro” 10 juni

” ”Alla apostlar”. ”Maria 2.0”. Runtom i Europa har kvinnor den senaste tiden gått samman för att utmana makten i den katolska kyrkan inifrån, med krav på ökad öppenhet och jämställdhet.”

”Vissa grupper kräver även att kvinnor ska få bli präster. Hur stora är chanserna för dem att lyckas, och hur kan deras aktioner påverka kyrkan?”

”Hör röster inifrån och utanför den katolska kyrkan, från Sverige, Italien, Frankrike och Tyskland.”

https://sverigesradio.se/avsnitt/1725667

Eftersom Signum på sin hemsida brukar vara noga med att inte missa att informera när någon katolik medverkar i tex Människor och Tro är det ett observandum att information om senaste veckans program 10 juni som helt och hållet handlar om katolska kyrkan – med bla Stiftets stjärnapologet professor Yvonne Maria Werner – lyser med sin frånvaro på Signums hemsida.

En orsak kan vara att cost-benefit analys visar att kostnaden /  nackdelen av att informera och länka till ett program som marknadsför några av Europas mest radikala katolska kvinnoröster överstiger nyttan av att Signum åter hade fått den stora glädjen att uppmärksamma Yvonne Maria Werner – VDN märkt certifierad katolik av Varudeklarationsnämnden…….jag menar av Stockholms Katolska Stift.

// Irène

PS http://www.katolskvision.se/blog/?p=29031

Published by Irène Nordgren on 10 jun 2021

Apropå kvinnor i katolska kyrkan

Tant Burke …….jag menar kardinal Burke varnar för feminisering av katolska kyrkan…………

// Irène

Published by Irène Nordgren on 10 jun 2021

Människor och Tro – ”Kvinnorna som trotsar Vatikanen”

Torsdag 10 juni

Medverkande:

Ulla Gudmundson, tidigare diplomat och ambassadör vid Heliga Stolen
Yvonne Maria Werner, historiker som forskar om katolicismens historia
Flaminia Giovanelli, Vatikanens första kvinnliga undersekreterare
Marta Rodriguez, grundare institutet för kvinnorstudier vid Regina Apostolorums universitet
Kate McElwee, vd för Women’s Ordination Conference
Anne Soupa, teolog och bibelexpert
Marie-Automne Thepot, medgrundare av katolska kvinnorättsgruppen Toutes Apotres
Antoine Guggenheim, präst i Notre dame de l’Esperance
Maria Mesrian, aktiv inom Maria 2.0

https://sverigesradio.se/manniskorochtro

// Irène

PS Alltid spännande att få lära sig nya saker om tingens katolska ordning ! I programmet får vi bla lyssna på Yvonne Maria Werner som menar att det inte är konstigt att kvinnoprästförespråkare – typ de som intervjuas i programmet – får motstånd :

Man betonar maktaspekterna. Man strävar efter makt och inflytande. Som om den kristna tron gick ut på det. Men i själva verket är det motsatta fallet. Den kristna kyrkan predikar ödmjukhet, frivillig underordning, självuppoffring.”

Så intressant ! Om jag tolkar Yvonne Maria Werner rätt så menar hon att det är just därför som katolska kyrkan inte kan acceptera kvinnliga präster. Kvinnor saknar ju underförstått de för prästämbetet nödvändiga egenskaperna / dygderna ”ödmjukhet, frivillig underordning, självuppoffring” – vilka är specifikt förbehållna det manliga könet. Nu förstår jag bättre motståndet mot kvinnliga ämbetsbärare ! Det ska till en professor att göra svårförståeliga ting mer lätta att ta till sig ! Det är ju lika löjligt och befängt att plädera för kvinnliga ämbetsbärare som att i rättvisans namn plädera för att män ska få föda barn ! Om Gud hade velat att män skulle föda barn så hade Gud naturligtvis utrustat också män med en livmoder och om Gud hade velat att också kvinnor skulle bli präster så hade Gud naturligtvis också utrustat kvinnor med de för prästämbetet nödvändiga egenskaperna som ligger i den manliga Y-kromosomen !

Stockholms katolska Stift kan skatta sig lycklig ! Det ska till en professor som forskat om katolicism och som tillika själv är katolik och som grädde på moset dessutom är kvinna – för att katoliker äntligen ska förstå !

Intervjuaren försökte förgäves påminna Yvonne Maria Werner om att en av de intervjuade kvinnorna ändå uttryckt en kallelse….. Icke sa Nicke ! ”Hon känner sig kallad till makt och större inflytande i kyrkan” visste professorn att förtälja !

Yvonne Maria Werner har dock inget emot att kvinnor alltmer får / kan ta över administrativa uppgifter i kyrkan.

Detta motiverar professorn så här : ”Ty eftersom det råder prästbrist i västvärlden så kan man se det som slöseri att administrativa funktioner är förbehållna präster.” Som sagt! Det ska till en professor att få sina åhörare mållösa !

Ulla Gudmundson höll inte med Yvonne Maria Werner utan menade att det inte var fult att kvinnor tar fram maktfrågan.

Det handlar delvis om att avslöja maktförhållanden i kyrkan och det handlar också om att kvinnor kan känna sig kallade till annat än administrativa uppgifter – till att predika Guds ord. Jag tror att många katolska kvinnor drivs av detta.”

Published by Irène Nordgren on 06 jun 2021

Kära sr Madeleine

Med anledning av att kardinal Marx 4 juni på en presskonferens offentliggjort att han erbjudit påven att avgå från sitt ämbete som ett tecken på sitt medansvar för de sexuella övergreppen inom katolska kyrkan. 

 Angeläget att som ett förspel till det som nu sker påminna om Teologernas Memorandum som publicerades 3 februari 2011 i Süddeutsche Zeitung och som Katolsk Vision översatte och publicerade.  

Kyrkan är inget självändamål. Hon har ett uppdrag att förkunna en befriande och älskande Gud i Jesus Kristus till alla människor.  Detta kan kyrkan bara göra om hon själv är en plats och ett trovärdigt vittne för evangeliets frihetsbudskap. Hennes tal och handlande, hennes regler och strukturer – hela hennes umgänge med människor inom och utanför kyrkan – står under kravet att erkänna och främja människors frihet som Guds skapelse. Ovillkorlig respekt för varje mänsklig person, aktning för samvetets frihet, satsning på rätt och rättvisa, solidaritet med fattiga och förtryckta: det här är teologiskt grundläggande riktlinjer som uppstår ur kyrkans skyldighet mot evangeliet. Det är därigenom som kärleken till Gud och medmänniskan blir konkret.” http://www.katolskvision.se/blog/?page_id=1941

Också angeläget  att påminna om hur du – inspirerad av Teologernas Memorandum – ett halvår senare aug 2011 höll föredrag hos er systrar på Västmannagatan under rubrik 

”Aggiornamento, uppdatering och ekumenik” och om ”Kyrkan som dialogisk process”

Jag citerar dig:

”Kyrkans trovärdighetskris går hand i hand med hennes auktoritetskris. Vi glömmer alltför ofta bort att läroämbetets tolkningsföreträde i trosfrågor är villkorat enligt Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om uppenbarelsen, Dei Verbum § 10 nämligen om biskopen ” samvetsgrant avlyssnat” Guds ord. Han ska då lyssna på den kristna gemenskapen, Kristi levande kropp här och nu, för att i den gemenskapen höra hur Guds ord uppfattas, ger mening och efterlevs. Den här ömsesidigheten är grundläggande för om biskopen har auktoritet eller inte. http://www.katolskvision.se/blog/?p=3332

Till slut utdrag och övers ur intervjun 4 juni med biskop  Georg Bätzing – nuv ordf för Tyska biskopskonferensen och efterträdare till  kardinal Marx.  

Bätzing upprepar kardinal Marx uttalande att dennes beslut är högst personligt och Bätzing betecknar det som 

-Ett mycket suveränt /självständigt beslut

-Ett mänskligt starkt och andligt modigt beslut utifrån den person han är

Intervjuaren pressar Bätzing som ogärna vill gå in på krav att kardinal Woelki avgår 

Det måste kardinal Woelki bestämma utifrån sig själv och nu finns andra medspelare som visitatorerna och påve Franciskus 

-Det som framstår som klart och tydligt är att alla misstar sig som tror att kyrkan kan komma ut ur denna massiva kris genom några skönhetsoperationer av yttre, juridiskt och förvaltningsmässigt slag 

-Upptäckten av ett systemmisslyckande  går bara att svara upp på utifrån ett grundläggande systemperspektiv……Det är kardinal Marx budskap och arbetet med detta sker genom Synodala Vägen

Intervjuaren frågar hur ett systemskifte skulle kunna se ut ?

Det handlar om makt och maktdelning. Biskoplig makt har något monarkiskt över sig från forna dagar. Makt måste finnas men den måste kunna kontrolleras.

– Det handlar om klerikalism. Även här gäller att begränsa och kontrollera prästerlig makt 

-Det handlar om kvinnan i kyrkan. Vi måste fortsätta och komma vidare med frågan om kvinnors jämställdhet på alla nivåer i kyrkans liv och det slutar inte vid gränsen för det sakramentala ämbetet.  Det menar och hoppas jag. 

Intervjun avslutas med frågan om celibat något som också är ett tema på Synodala Vägen. Personligen förespråkar Bätzing celibat som Jesus levnadssätt. 

En präst som trovärdigt och övertygande lever i celibat i förbund med Jesus är en seger för kyrkan och människorna men alla klarar inte det och frågeställningen blir då 

-Måste celibat ovillkorligt höra ihop med prästvigning ? Kyrkan vet att så inte måste vara fallet men det krävs ett avgörande beslut. 

https://www.ardmediathek.de/video/ruecktrittsgesuch-von-kardinal-marx-fragen-an-den-vorsitzenden-der-deutschen-bischofskonferenz-baetzing/tagesschau24/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3RhZ2Vzc2NoYXUyNC9hODUwNmZmYi0yOWY0LTQxMzEtYTdjYy1iYzIwMGI4YmQ4NmEvMQ/?fbclid=IwAR2QnvEET-fFE3KYp6h8RaKxSQqXBa9PA4cexbViuxmOPXwG2qLzNiWrShY

Kära sr Madelaine  jag ser dig, dina föreläsningar och predikningar som Sveriges svar på kardinal Marx och biskop Bätzings  rop på reformer och förnyelse i vår katolska kyrka! 

Tack för att du finns !

Hälsningar

Irène

PS

Predikan 21 febr 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=IIIbC-nOht0

Predikan 24 mars 2021 

Published by Irène Nordgren on 05 jun 2021

Kardinal Marx – om kyrklig trovärdighet

Kardinal Reinhard Marx – ärkebiskop i München och Freising – offentliggör 4 juni på en presskonferens att han erbjudit påven att avgå från sitt ämbete som ett tecken på sitt medansvar för de sexuella övergreppen inom katolska kyrkan. Beslutet mognade fram under stilla veckan / påsktiden. Efter att kardinal Marx talat med påven 21 maj och för honom läst upp det brev han skrivit låter kardinal Marx nu påven avgöra vad som ska hända. Påven gett kardinal Marx tillstånd att publicera brevet och i avvaktan på påvens vidare beslut fortsätter kardinal Marx som ärkebiskop. Franciskus sagt till kardinal Marx att han i sinom tid kommer att få besked.

-Jag måste be och tänka först, har Franciskus sagt.

Kardinalen hänvisade under presskonferensen till den stora Missbruksutredning kring kyrkans ansvar för sexuellt missbruk som redovisades och offentliggjordes sept 2018 – då kardinal Marx var ordförande för tyska biskopskonferensen – och vars syfte också var att utreda om det funnits inomkyrkliga systemfel. Kardinalen berättade att han vid den offentliga redovisningen fick en fråga om någon biskop hade behövt avgå utifrån resultatet av utredningen.

Jag var tvungen att svara nej…..men frågan har sedan dess följt mig……tills idag …… sade kardinalen.

-Jag höll den gången också en gudstjänst under vilken vi erkände att vi misslyckats och vi bad om förlåtelse. När jag kom hem tänkte jag

Vem är vi ? Ingår inte jag ? Det tar tid och det har tagit tid tills nu…… att få klart för mig vad detta betyder för mig personligen. Under fastan, stilla veckan och påsken….. under bön har jag tänkt över detta….

Kardinal Marx var noga med att understryka att hans beslut var ett personligt beslut. Han menade att det för honom inte räcker med ”förbättrad administration och juridisk utredning.”

Det räcker inte med att klarlägga individuella ämbetsmässiga misslyckanden. Man måste också se över institutionella misslyckanden. Det institutionella ansvaret viktigt. Kardinalen talade sig varm för den Synodala Vägen som kom till stånd och inleddes efter Missbruksutredningen och uttryckte sin glädje över att Franciskus vill föra ut den Synodala Vägen ut i världen.

Kardinalen ville ge några ”stickord” från de temata som den Synodala Vägen arbetar med och nämnde då bla ”klerikalism” och ”manligt beteende”……. Det behövs en blick på kyrkans förnyelse…….

-Jag tror fullt och fast på en ny epok för kristendomen. Det sker bara ….. eller rättare sagt det sker bättre om kyrkan förnyar sig och också lär sig något av denna kris. Det finns en fara att man tror att man kan administrera bort sexuellt missbruk …….det räcker inte för mig. Vad det handlar om är en förnyelse och reformering av kyrkan.

– Det här är mitt personliga beslut utifrån mitt samvete. Det måste ske. Jag måste ta det här steget. Evangeliet har visat mig riktningen…… den som vill vinna sitt liv kommer att förlora det……den som förlorar det kommer att vinna det…..

– Kyrkans uppgift är att tydliggöra Evangeliet ……..min uppgift är inte slut ….jag har varit präst i 40 år och biskop i 25 år……jag är gärna präst och biskop och det kommer jag att förbli……men var jag ska arbeta pastoralt ……det får påven bestämma…….

Under frågestunden klargjorde kardinal Marx att han inte ville uttala sig om andra biskopsstift…..

På frågan vad kardinalen önskade sig svarade han att den ”döda punkten ska bli en vändpunkt.” Att göra Evangeliet synligt för vår tid ….. anpassat till världen ……det är banalt …….det handlar inte om det!

Det handlar om att göra Evangeliet så inbjudande att människor säger Ge mig mer av detta ! Om det här vill jag höra ! Detta kan dock inte ske om ämbetsbärarna står i centrum och kämpar för sina ämbeten…….

https://www.youtube.com/watch?v=yXdeMQbD80s

Intervju med Matthias Katsch språkrör för missbruksoffer i föreningen ”Eckiger Tisch” som liksom de flesta är överraskade över kardinal Marx beslut som visar att kyrkan i Tyskland är i djup kris men som också vet att vägen framåt betyder äkta nystart. På frågan om kardinal Marx beslut sätter press på kardinal Woelki svarar Matthias Katsch :

-Jag tror att alla biskopar i Tyskland efter detta statement idag måste fråga sig om de har ett medansvar över detta system och detta mörkande som diskuterats under drygt 10 år inte bara i Tyskland utan i hela den världsvida katolska kyrkan. De måste dra konsekvenser ……..även de som inte straffrättsligt är skyldiga men varit i ansvarsställning borde kanske avgå……för att på nytt ställa sig till förfogande framöver…..

Matthias Katsch efterlyser också hjälp från politiker ……Kyrkan behöver stöd…..för att hennes bemödanden som hon faktiskt gjort ska få framgång…..

Det talas om oberoende parlamentarisk sanningskommission men intervjuaren verkar skeptisk och frågar sig om det är realistiskt med tanke på att Franciskus tillsatt en officiell granskning av ärkestiftet Köln dvs inomkatolsk intern granskning.…..

Matthias Katsch ser kardinal Marx agerande som ett konsekvent ställningstagande…… En förebild !

Påvens OK att kardinal Marx publicerar sitt brev tolkar Matthias Katsch som en signal till Tyskland att påven stödjer en grundläggande kyrklig förnyelse som inkluderar personligt ansvar och inte fastnar i juridiska processer som i fallet i Köln….. (egen sammanfattning och övers)

(Matthias Katsch var elev på jesuiternas Canisius gymnasium där han 13 år gammal 1977 blev utsatt för sexuella övergrepp av präster.) https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Katsch

// Irène

PS För en svensk reformkatolik kändes kardinal Marx tal uppfriskande och hoppingivande. Äntligen en modig, prestigelös och genuint ärlig kardinal som förstått att kyrkans trovärdighet är grundförutsättning för människors intresse för Evangeliets budskap !

https://signum.se/kardinal-arborelius-far-sarskilt-uppdrag-av-paven/

https://www.eckiger-tisch.de/wer-wir-sind/

Published by Irène Nordgren on 28 maj 2021

Så dåligt av Anita Goldman att ge sig på Bernt Hermele – en judisk förebild

Anita Goldman ger sig 26 maj i GP https://www.gp.se/kultur/kultur/judarna-%C3%A4r-ocks%C3%A5-v%C3%A4rda-ett-eget-land-1.48188059

på Bernt Hermele utifrån hans artikel i GP 21 maj https://www.gp.se/kultur/kultur/det-%C3%A4r-som-vilken-kolonial-er%C3%B6vring-som-helst-1.47791906

Så dåligt gjort av Anita Goldman som ensidigt och enögt tar parti för enbart den ena sidan i Israel / Palestina konflikten. Detta i motsats till Bernt Hermele – en judisk förebild – genom den inlevelseförmåga och engagemang han visat inte bara för Förintelsens offer utan lika mycket för palestiniernas livssituation idag och deras fördrivning 1948 från sitt land under Nakba !

Detta trots att hans egen mamma mördades av en palestinsk självmordsbombare 2002 !

https://sv.wikipedia.org/wiki/Min_mamma_m%C3%B6rdades_av_en_sj%C3%A4lvmordsbombare

Se Bernt Hermeles gripande film ”Min mamma mördades av en självmordsbombare ”

https://www.youtube.com/watch?v=hqxMj4N2EDU

// Irène

PS Anita Goldman beskriver Bernt Hermeles uttalanden i termer av ”grova, okänsliga och ahistoriska.” Som klippt och skuret att beskriva Anita Goldmans egna uttalanden i sin artikel !

Published by Irène Nordgren on 19 maj 2021

Sr Sofie OP fick problem med oväntade frågor

Sr Sofie OP presenterar sin bok ”Och där var många andra kvinnor…” igår 18 maj på Inzoomat i KPN och Bildas regi. Sr Sofie berättar om kända och okända kvinnor som stuckit ut i historien och hur historieskrivning felaktigt utmålat kristendomen som misogyn och undanhållit allt som kristendomen bidragit med när det gäller tex makt och frihet för kvinnors räkning……

Så kommer frågestunden och den första frågan kommer från en man som berättar att han någonstans läst om kvinnor som till och med varit biskopar …….! Svårt att avgöra om mannen skickligt spelar naiv när han underförstått undrar om även detta är något som historieskrivningen också undanhållit att berätta…..

Sr Sofie blev i alla fall märkbart ställd och generad och såg ut att tänka ……en sån ovidkommande och onödig fråga när hon just förklarat hur mycket kristendomen betytt för kvinnors fantastiska utvecklingsmöjligheter. En sån okunskap ! Har inte mannen förstått att hela frågan om kvinnors ämbetsvigning inte ens hör till kyrkans kompetensområde utan snarare ligger inom naturvetenskapens område…. inom ramen för naturlagar ….typ tyngdlagen …och dess katolska motsvarighet i den katolska naturlagen att kvinnor inte kan vigas till präster och än mindre till biskopar…..Det  har ju överhuvudtaget inget med kyrkans maktbefogenhet att göra utan ligger helt i naturens makt!

Sr Sofie hann knappt  hämta sig från frågan om ämbetsvigning innan någon undrade över Thomas av Aquino……vilken roll har hans uppfattning om kvinnan haft  i kyrkans syn på kvinnor ? Sr Sofie ser åter påtagligt  plågad och generad ut. Hon hade ju valt att inte dra in Thomas av Aquino genom att överhuvudtaget inte ens nämna hans namn. Så varför dra in honom nu ? Helt onödigt !

Sr Sofie väljer först att  spela oskyldig. ”Jag kan inte svara på hur mycket han har påverkat kyrkan i synen på kvinnan ”säger sr Sofie lite matt och trevande. Det hon vet är att Thomas Aquino varit påverkad av Aristoteles och hans syn på kvinnan, men hur detta kan ha påverkat kyrkans syn det vet hon inget om . Så bestämmer sig sr Sofie att bli mer bestämd och spottar upp sig och tar fram en myndig ton ”Han var ju bara människa och ingen är ofelbar och det gäller också Thomas av Aquino. Han hade fel”
Intressant ! Nyss visste sr Sofie inget om Thomas av Aquinos inverkan på kyrkans syn på kvinnan men hux flux så vet sr Sofie att han i alla fall hade fel…..Noterar att begreppet ”klerikalism” inte ingår i Sr Sofies ordförråd !

Min syn på Thomas av Aquino och klerikalism i DAGEN https://www.dagen.se/dokument/2018/10/12/upphojda-praster-ett-gissel-for-kyrkan/

Så kommer  en fråga om hur dagens kvinnor ska stå upp för sig själva ! Vad tycker sr Sofie !  Utifrån att sr Sofies bok går ut på att porträttera sensationella, starka katolska kvinnor som minst sagt stuckit ut hakan i historien och agerat ….. så tvärvänder plötsligt sr Sofie  när samtalet glider in på nutidens kvinnor …… ! Sr Sofie ser ut som om hon överhuvudtaget inte förstår meningen med en fråga om specifikt kvinnor.  Sr Sofie  svarar ”Man ska stå upp som människa – inte som kvinna….. för Kristi skull. ”   ”Jag skulle aldrig agera som kvinna.”     

I sin bok gör Sr Sofie bla denna kommentar på ett ställe : ”Här ser vi återigen denna djärvhet som präglar många kristna kvinnor, de agerar självständigt och låter sig inte styras av mäns tyckande.”

Hör hon inte själv hur motsägelsefull hon låter och framstår !?

// Irène

PS Tidigare noterat att sr Sofie i sin bok endast nämner Thomas av Aquino på ett ställe lite i förbigående och som om han vore en vanlig teolog bland många andra som råkade ”anamma Aristoteles syn på kvinnan som ofullbordad man”.

Drar mig också till minnes hur Thomas Aquino förra året i DAGEN gjordes till feministikon som jag därför kände mig manad att kommentera. https://www.dagen.se/debatt/2020/07/09/retuscherad-bild-av-thomas-av-aquino/

https://www.dagen.se/ledare/2020/07/02/kristna-var-forst-med-feminism/

http://www.katolskvision.se/blog/?p=28018

Jättenyfiken på vad sr Sofie tycker om nu levande katolska kvinnliga teologer som prof em och ordenssyster Elizabeth Johnson http://www.katolskvision.se/blog/?p=26430

eller prof em Elisabeth Schüssler Fiorenza http://www.katolskvision.se/blog/?p=9683


« Prev - Next »