Published by Irène Nordgren on 01 Okt 2018

Katolska kvinnor talar i Rom

Catholic Women speak håller konferens i Rom idag 1oktober 2018 samtidigt med release av boken Visions and Vocations.

Se programmet här.

https://catholicwomenspeak.com/wp-content/uploads/2018/09/Programme-for-Website.pdf

Här presenterar Tina Beattie konferensen idag på BBC program Politik och Tro ca 10 min in i programmet.

BBC Politik och tro
<a href=”https://www.bbc.co.uk/radio/play/m0000jkw”>

Boken Visions and Vocations

https://www.bokus.com/bok/9780809154166/visions-and-vocations/

Bland talarna Tina Beattie som talar över ”WOMEN’S CULTURES, WOMEN’S CALLINGS”

”Catholic Women Speak is a global network of more than 1,000 Catholic women, dedicated to forming supportive networks for the promotion of women’s voices and vocations within the Church through dialogue, theological education and awareness raising.”

https://catholicwomenspeak.com/portfolio-items/tina-beattie-uk/

Bland talarna även vår egen syster Madeleine Fredell som är medförfattare i boken och som talar över ämnet “From Knowledge and Power to Wisdom and Authority: Religious Vocation in the Life of the Church”

https://catholicwomenspeak.com/portfolio-items/madeleine-fredell-sweden/

Utifrån påve Franciskus tal om klerikalism som en av orsakerna bakom pedofilbrotten inom katolska kyrkan kommer säkert Cettina Militellos föredrag “Seminaries and Priestly Formation: A Woman Theologian Reflects” att dra till sig särskild uppmärksamhet. Cettina Militello har 40 års unik erfarenhet av hur katolska präster formas i prästseminarier.

https://catholicwomenspeak.com/portfolio-items/cettina-militello-italy/

// Irène

PS Ett tecken på klerikalism i Stockholms katolska Stift är att konferensen Catholic Women Speak i Rom inte presenteras som en nyhet på svenska katolska media trots att en svensk ordenssyster medverkar i vatikanska sammanhang.
Ser ingen påannonsering om konferensen varken på Stiftets Hemsida eller Signum eller Katolskt Magasin. På KM handlar dagens nyhet om ”Hunden Neo som vandrat Jakobsleden”
http://www.katolsktmagasin.se/2018/10/01/hunden-neo-har-vandrat-jakobsleden/
När samma svenska ordenssyster för 1 år sedan talade från predikstolen i Storkyrkan i samband med Riksmötets öppnande omnämndes det i flera svenska media men däremot lyste nyheten helt och hållet med sin frånvaro på svenska katolska media.

http://dagensseglora.se/2017/09/15/riksmotets-oppnande/

Published by Irène Nordgren on 09 Sep 2018

Katolska kyrkan behöver lära sig mer om homosexualitet

Psykolog dr Thomas Plante vid Santa Clara University skriver en klargörande artikel utifrån pedofilskandalerna inom katolska kyrkan som bla skylls på att homosexuella män tillåts att bli präster. Thomas Plante påpekar att det är avgörande viktigt med kunskap om homosexualitet och att det inte finns någon koppling till sexuella övergrepp typ pedofili. Felaktiga uppfattningar om homosexualitet och sexuella övergrepp riskerar att hindra katolska kyrkan från att vidta rätt åtgärder till att komma till rätta med rådande missförhållanden.
”Although many blame the abuse scandals on homosexuality among the clergy, same-sex attraction does not make priests more likely to sexually abuse children, Plante said.”

http://catholicphilly.com/2018/09/news/local-news/clergy-sex-abuse-not-about-gay-priests-top-psychologist-says/

Thomas Plante hänvisar också till tidigare artikel

https://www.psychologytoday.com/us/blog/do-the-right-thing/201808/separating-facts-about-clergy-abuse-fiction

// Irène

PS

Fr James Martin SJ gör vad han kan för att sprida kunskap om homosexualitet. Bla genom att publicera ovanstående artikel av Thomas Plante på sin Facebook hemsida. Stockholms katolska Stift har mycket att lära av James Martin. Särskilt som Stiftet håller sig med en diakon Göran Fäldt som i egenskap av officiell representant ges tillåtelse att tex skapa opinion för att James Martin inte skulle få tala på Familjesynoden i Dublin nyligen. Biskop Anders sa inte PIP. Biskop Anders har tidigare sagt till mig att han inte vill censurera katoliker………Han menade underförstått katoliker som tycker som han själv….. ty han har inget mot censur när det tex gäller katoliker som har katolska visioner som han inte delar……http://www.katolskvision.se/pages/manifest.htm!

Published by Gert Gelotte on 07 Sep 2018

Vänner,

I Stockholms katolska stifts inåtvändhet är Eugeniaförsamlingen i Stockholm ett undantag. Där hölls den sjätte september ett slags politisk debatt runt frågan om man kan vara både katolik och partipolitiskt engagerad. Frågeställningen kan ses som ett mått på inåtvändheten, men att den togs upp är hoppingivande. Efter debatten annonserades nästa debatt – om kvinnans ställning i kyrkan. Hoppsan! Visserligen i en neutral ickekatolsk lokal, men ändå …

Vi som deltog i debatten fick inleda med var sitt svar på frågan om man kan vara katolik och … Jag svarade såhär:

Givetvis kan man förena katolsk tro och politisk övertygelse. Det går inte att undvika. Vi är politiska vare sig vi vill det eller inte. Det sätt varpå vi förhåller oss till andra människor och till det samhälle vi lever i är politik.

Som katoliker har vi en skyldighet att engagera oss i det samhälle vi lever i för att göra det bättre. I en parlamentarisk demokrati gör vi det genom att rösta och genom att engagera oss i och för politiska partier.

Självklart kan vi därför förena katolsk tro och partipolitisk aktivitet.

Finns det några gränser? Ja, såväl generella som personliga. Jag har svårt att se hur främlingsfientlighet och nej till familjeåterförening i asylpolitiken  skall kunna kombineras med kristen tro. Men visst, det finns tolkningsmöjligheter. Till sist är det en personlig fråga. Vi måste vara hela människor. Vi kan inte vara en person i politiken och en annan framför tabernaklet.

Står vi för kvinnors och mäns lika värde och möjligheter utanför kyrkan måste vi göra det även i kyrkan. Det är samma sanning och rätt i kyrkan som utanför kyrkan.

Relationen mellan katolsk tro och politik är för mig självklar. Politik är tro i praktiken. Politik är den trosbekännelse som betyder något på riktigt allvar. Den trosbekännelse vi läser i kyrkan är ju mest en metafor. Men den tro vi bekänner när vi röstar är på praktiskt allvar i vår egen tid.

Det är när vi röstar som vi bekänner vad vi tror på och vaddet innebär för oss att vi skall behandla andra som vi vill bli behandlade själva.

Tro utan politik är död eftersom tro utan gärningar är död. Och en död tro har sin enda plats på museum.

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 31 Aug 2018

Nu påve Franciskus är Du fel ute. Marie Collins är inte ”fixerad” !


Marie Collins speaks at a news conference at the World Meeting of Families in Dublin, Ireland, Aug. 24. (CNS/Courtesy of World Meeting of Families/John McElroy)
Marie Collins skriver idag i National Catholic Reporter

”Along with seven other survivors I met with Pope Francis Aug. 25, at which time I asked him why the central Vatican Accountability Tribunal announced in 2015 was not being implemented. In reply to me, he spoke of his belief that for cultural reasons such a tribunal was ”not viable.” He referenced his 2016 moto proprio ”As A Loving Mother” at this time and later in his press conference Aug 26 on the plane home to Rome, rather than the tribunal.”

On the plane he expressed the belief that I was a ”bit fixated” and did not ”understand” the process being used now. I have no problem in admitting to being determined to see those who protect perpetrators held accountable (though ”fixated” is not how I would describe myself!)
”The priest who abused me was exposed as a perpetrator to his bishop soon afterwards, but the bishop did nothing, and the priest went on to sexually assault little girls in his parishes for the next 30 years — hence my determination that perpetrators not be protected.”

”The statement in regard to my lack of understanding is reminiscent to me of Cardinal Gerhard Müller, who after my resignation from the Pontifical Commission for the Protection of Minors in 2017 also said I did not ”understand.” I did in that case too.” ”The pope’s main reason for different judges for different bishops, as expressed during the press conference, is because of the ”different cultures of bishops who must be judged.” This I freely admit I do not understand. The Catholic Church should have a universal standard to which all leaders are held. ”
https://www.ncronline.org/news/accountability/exclusive-marie-collins-responds-francis-seeking-transparency-bishop?utm_source=AUG_31_COLLINS_COMMENTARY&utm_campaign=cc&utm_medium=email


Pope Francis responds to a question from a reporter aboard his flight from Dublin to Rome Aug. 26. (CNS/Paul Haring)

Collins, who was part of a group of eight Irish survivors who met with Francis for 90 minutes Aug. 25, revealed that the pope had said he is not planning to follow through on a 2015 proposal for the Vatican to create one tribunal tasked with judging bishops accused of mishandling abuse allegations.

”Although Francis said he has ”esteem” for Collins, he said the idea for such a tribunal is ”not viable.” He said that instead of having one dedicated tribunal, the Vatican is now instituting tribunals on a case-by-case basis, as needed.”

https://www.ncronline.org/news/accountability/pope-francis-dismisses-viganos-accusations-mccarrick-cover

// Irène
PS Utomordentligt intressant. Marie Collins sätter fingret på konsekvensen av att Franciskus köpt sina rådgivares besked att det inte är genomförbart i praktiken med en central domstol för ansvarsutkrävande av pedofilbrott inom katolska kyrkan. Det kommer råda olika normer och godtycklighet. Marie Collins har helt rätt att det måste råda absolut samma normer inom hela den universella kyrkan vad pedofilbrott beträffar. Inte olika normer utifrån olika kulturer för olika biskopar ! Det är ju helt horribelt! Jag är mycket besviken på påve Franciskus som använder sig av typiskt patriarkalt maktspråk mot Marie Collins. Vaddå fixerad ! Vaddå inte förstå ! Vaddå inte genomförbart ! Franciskus vågar helt enkelt inte erkänna att han inte vågat gå emot sina manliga rådgivare som förespråkar lokala domstolar. Det är ju Franciskus biskopliga rådgivare som inte förstår. Eller rättare sagt inte VILL förstå och så projicerar Franciskus deras bristande vilja att förstå på Marie Collins och anklagar henne att inte förstå och att vara fixerad ! Det är skamligt och fegt ! Om den goda viljan finns går allt att ordna brukar man säga. Men om den goda vilan saknas går inget att förverkliga! Att en påve har mage att till ett offer för en katolsk pedofilpräst säga att hon är ”fixerad ” bara för att hon har annan uppfattning i sakfrågan kring domstolsförfarande är helt oaccebtabelt!

Published by Irène Nordgren on 29 Aug 2018

”Precis som många av kyrkans tidigare strider speglar Viganos brev en maktkamp”

Idag en intressant artikel i National Catholic Reporter som sätter in Viganos utspel mot påve Franciskus i en kontext av 2 årtusenden av ständigt pågående maktstrider. Kyrkohistoriker ser Viganos brev som en fortsättning av långvarigt baktaleri och interna maktstrider på högsta nivå i kyrkan men i en ny skepnad : Idag sker det hela inför öppen ridå och katoliker tittar på i realtid. Vigano beskrivs bla som besviken över att inte blivit utnämnd till kardinal mm

”Det är som om familjerna Borgia och Medici skulle ha Twitter konton” säger kyrkohistorikern Christopher Bellitto och påtalar att redan Paulus vädjade till de första kristna att sluta slåss med varandra. Vidare beskriver Belitto hur historien från den tidiga kristna kyrkans koncilier från 300 talet till 600 -talet är ”fyllda med skildringar av folk som skriker åt varandra, kastar saker på varandra, brottas och drar varandra i skägget. I slutet på 1300-talet under den Stora Schismen hände det att skärmytslingar bröt ut mellan påven i Roms och påven i Avignons militärer.”
”Precis som många av kyrkans tidigare strider speglar Viganos brev en maktkamp”


https://www.ncronline.org/news/accountability/who-archbishop-carlo-maria-vigano?utm_source=Aug+28+_+Vigano+and+bishop+reax&utm_campaign=cc&utm_medium=email

// Irène

PS Ett mönster som framstår i NCR artikel är hur olika kyrkliga falanger och allianser genom 2 årtusenden med näbbar och klor slagits om politiskt och teologiskt TOLKNINGSFÖRETRÄDE – oavsett sakfrågor.

Exempel från vår tid utgör sakfrågorna äktenskap, preventivmedel, abort, skilsmässa, omgifte och möjlighet till kommunion, homosexualitet och kvinnliga ämbetsbärare de främsta orsakerna till heta strider om tolkningsföreträde bland teologer och kyrkliga företrädare. Frågan om det råder en kontinuitet eller diskontinuitet mellan B16 och Franciskus ställdes på sin spets i samband med Lettergateskandalen som illustrerar hur Vatikanen genom sin fd presschef Vigano (med förnamn Dario Edoardo) försökte frammana vilken fin harmoni som råder mellan den nuvarande påven och påve emeritus. Kolla den här videon på Vatican News 12 mars ”In a personal letter reportedly sent to the head of the Secretariat for Communications, Benedict XVI said that he sees continuity between himself and his successor, Pope Francis.”

https://www.youtube.com/watch?v=A-ZCiyKyqMc

Utan att gå in på detaljer kring Viganos retuscherade sanning som till slut kostade honom tjänsten som presschef kom skandalen i själva verket ofrivilligt och ironiskt nog att istället blotta gamla teologiska motsättningar från anno dazumal mellan B16 och en teologkollega Peter Hünermann som B16 avskyr då Hünermann haft mage att kritisera såväl B16 som JP2 teologier och påveauktoriteter.
Hünermann dock en varm anhängare av Franciskus teologi och har skrivit en av de 11 ”booklets” som givits ut i samband med Franciskus 5-årsjubileum som påve. B16 tänkte minsann inte skriva något förord till bokserien som Vigano hade tänkt sig i syfte att få slut på rykten om diskontinuitet och rykten om stor skillnad i teologisk bildning mellan påvarna och särskilt inte eftersom Hünermann också anses ha varit den som mest inspirerat Franciskus till Amoris Laetitia -ett slagträ mot B16 och JP 2 lärjungar och anhängare vad beträffar frågan om äktenskapets oupplöslighet utifrån synen på äktenskap som ett sakrament. Utifrån Hünermann härrör denna syn först från 1100-talet och om Gud trätt in i historien genom inkarnationen så kräver detta att kunna läsa tidens tecken mm. Nej något förord var det inte tal om för B16 del. Nån måtta på kontinuitet fick det faktiskt vara.

https://www.youtube.com/watch?v=af7PWi_ar34

Och var kommer barnen in ? Ingenstans !

Inte heller i fd USA nuntiens nu 11 -sidiga brev! Att skydda födda barn har aldrig varit prio nr 1 för kyrkans män! Det har aldrig skrivits någon encyklika ur ett perspektiv från födda barn! Däremot ur ett perspektiv från det befruktade äggets perspektiv som måste skyddas till varje pris eller rättare sagt om förbudet att hindra ägget att bli befruktat.
Så beskrivningar och anklagelser om vem som mörkat vem är enbart ett spel för galleriet ! Även nu senaste utspelet från B16 via sin
privatsekreterare Georg Gänswein som låter meddela : "Reports ex-pope confirmed Vigano's letter 'fake news' " ""Pope Benedict has not commented on the 'memorandum' of Archbishop [Carlo] Viganò and will not do so,"

New York Times rapporterat att den jurist som Vigano anlitat är Tmothy Busch som också sitter i styrelsen för ETWN som också är ägare av National Register som publicerade Viganos brev.
"Busch told the Times that editors at the Register "had personally assured him that the former pope, Benedict XVI, had confirmed Archbishop Viganò’s account."
https://www.ncronline.org/news/accountability/benedicts-secretary-reports-ex-pope-confirmed-viganos-letter-fake-news?utm_source=Aug+28+_+NRB%2C+Benedict%2C+Buffalo&utm_campaign=cc&utm_medium=email

Och var kommer barnen in ? Klart som korvspad att det hela inte har med barn och sexuella övergrepp att göra.

Published by Irène Nordgren on 26 Aug 2018

Det handlar inte längre om omsorgen om offren till prästpedofiler och vem som mörkat vem

National Catholic Reporter 26 augusti

Theodore McCarrick, retired archbishop of Washington, and Cardinal Donald Wuerl of Washington, concelebrate a Mass of thanksgiving in St. Peter’s Basilica at the Vatican in 2010. (CNS/Paul Haring)

”Vigano is more than a little obsessed with homosexuality and names prelates whom he accuses of supporting efforts at “subverting Catholic doctrine on homosexuality.”

”Vigano says he must unburden his conscience now. Why now? If he felt as disturbed by the filth as he claims to have been, why did he not say anything publicly or at least speak to the bishops conference? I recall a few years back, at a meeting of bishops’ conference, sitting outside the ballroom in Baltimore chatting with a monsignor from the nunciature. He was waiting for Vigano who was in the executive session of the bishops’ meeting. Why did he say nothing then?”

”And, as my colleague Joshua McElwee pointed out, we know how much Vigano cares about the victims of clergy sex abuse. In Minnesota, Vigano encouraged Auxiliary Bishop Lee Piche to destroy documents relating to the investigation of Archbishop John Nienstedt.

Vigano is a disgruntled former employee. Such people are always a bit angry. They are also often a bit unreliable. He was always a crackpot. But, make no mistake: This is a coordinated attack on Pope Francis. A putsch is afoot and if the U.S. bishops do not, as a body, stand up to defend the Holy Father in the next 24 hours, we shall be slipping towards schism long before the bishops meeting in November. The enemies of Francis have declared war.”

https://www.ncronline.org/news/accountability/distinctly-catholic/vigano-letter-exposes-putsch-against-pope-francis?utm_source=AUG_+26+COLUMNIST+%28winters+on+vigano%29&utm_campaign=cc&utm_medium=email

// Irène

PS NCR analys pekar på att vad det hela handlar om är att Franciskus fiender har förklarat krig. Viganos brev blottar en statskupp mot Franciskus. Det handlar inte längre om omsorg om offren till katolska prästpedofiler och vem som mörkat vem…….

Vigano avslutar sitt brev med orden

”Let us all pray for the Church and for the Pope, let us remember how many times he has asked us to pray for him!
Let us all renew faith in the Church our Mother:
“I believe in one, holy, catholic and apostolic Church!”
Christ will never abandon His Church! He generated her in His Blood and continually revives her with His Spirit! Mary, Mother of the Church, pray for us! Mary,Virgin and Queen, Mother of the King of glory, pray for us!”

Jo jag tackar !

Published by Irène Nordgren on 26 Aug 2018

Viganos brev ”Ordet ”homosexuell” används 18 gånger medan ordet ”barn” endast 2 gånger”


A former top Vatican official has accused Pope Francis of having known of allegations of sex abuse by a prominent US cardinal for five years before accepting his resignation. Photograph: PA

En intressant kommentar i dagens Irish Times antyder att det kanske inte främst är ”barn” som står i centrum för Viganos omtanke och kärlek…….
”Mr Vigano’s letter also railed against “homosexual networks present in the Church” – the word “homosexual” appears 18 times, while the word “child” appears only twice, in both cases in the titles of Church documents Vigano sites.”
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/former-top-vatican-official-calls-on-pope-to-resign-over-abuse-crisis-1.3608044

// Irène

PS ”Vatican officials have declined to immediately comment on letter published last night”

Published by Irène Nordgren on 26 Aug 2018

Har Franciskus mörkat ? Vigano kräver Franciskus avgång


Archbishop Carlo Maria Viganò (Edward Pentin Photo)

National Catholic Register
I ett 11 -sidor långt vittnesmål som NCR publicerar pekar ärkebiskop Carlo Maria Vigano -Vatikanens fd nuncie i USA -ut påve Franciskus mfl som delaktiga i att mörka Mc Carricks sexuella övergrepp och att Franciskus känt till men valt att upphäva Benediktus sanktioner mot kardinal Mc Carrick. Vigano kräver Franciskus mfl avgång.

Några citat från NCR

”In 2011, on arrival in Washington D.C., Archbishop Viganò said he personally repeated the sanction to McCarrick. “The cardinal, muttering in a barely comprehensible way, admitted that he had perhaps made the mistake of sleeping in the same bed with some seminarians at his beach house, but he said this as if it had no importance,” Viganò recalled in his testimony. ”

”The second half of Viganò’s testimony primarily deals with what Pope Francis knew about McCarrick, and how he acted.

He recalled meeting Cardinal McCarrick in June 2013 at the Pope’s Domus Sanctae Marthae residence, during which McCarrick told him “in a tone somewhere between ambiguous and triumphant: ‘The Pope received me yesterday; tomorrow I am going to China’” — the implication being that Francis had lifted the travel ban placed on him by Benedict. (Further evidence of this can be seen in this interview McCarrick gave the National Catholic Reporter in 2014.)

At a private meeting a few days later, Archbishop Viganò said the Pope asked him “‘What is Cardinal McCarrick like?’” to which the archbishop replied: “He corrupted generations of seminarians and priests and Pope Benedict ordered him to withdraw to a life of prayer and penance.” The former nuncio said he believes the Pope’s purpose in asking him was to “find out if I was an ally of McCarrick or not.” ”

http://www.ncregister.com/daily-news/ex-nuncio-accuses-pope-francis-of-failing-to-act-on-mccarricks-abuse

Ur Viganos vittnesmål

”Francis is abdicating the mandate which Christ gave to Peter to confirm the brethren. Indeed, by his action he has divided them, led them into error, and encouraged the wolves to continue to tear apart the sheep of Christ’s flock.
In this extremely dramatic moment for the universal Church, he must acknowledge his mistakes and, in keeping with the proclaimed principle of zero tolerance, Pope Francis must be the first to set a good example for cardinals and bishops who covered up McCarrick’s abuses and resign along with all of them.
Even in dismay and sadness over the enormity of what is happening,let us not lose hope!
We well know that the great majority of our pastors live their priestly vocation with fidelity and dedication.
It is in moments of great trial that the Lord’s grace is revealed in abundance and makes His limitless mercy available to all; but it is granted only to those who are truly repentant and sincerely propose to amend their lives. This is a favorable time for the Church to confess her sins, to convert, and to do penance.”
https://www.scribd.com/document/387040553/TESTIMONY-of-His-Excellency-Carlo-Maria-Vigano-Titular-Archbishop-of-Ulpiana-Apostolic-Nuncio#from_embed

// Irène

PS Lettergate våren 2018


Pope Francis has accepted Mgr Dario Viganò’s resignation following a row over the redacted letter from Pope Emeritus

https://www.thetablet.co.uk/news/8763/vigan-resigns-as-prefect-of-communication-secretariat
https://www.youtube.com/watch?v=af7PWi_ar34
https://www.reuters.com/article/us-pope-letter/vatican-lettergate-scandal-comes-to-a-head-as-text-released-idUSKCN1GU005

Published by Irène Nordgren on 24 Aug 2018

Bullerbyfiltret filtrerade automatiskt bort nyheten om James Martin SJ på Världsfamiljmötet

Människor köade i timmar för att köpa en signerad bok av James Martin på Världsfamiljmötet i Dublin där James Martin SJ igår 23 augusti höll ett anförande ”Showing Welcome and Respect in our Parishes for ‘LGBT’ People and their Families”

<a href="https://www.worldmeeting2018.ie/en/Programme/Congress/Thursday-Programme/Session-2-Presentation-3

// Irène

PS


https://www.youtube.com/watch?v=0g1Wm_hkemA

Katolska media i Stockholms katolska stift har ett inmonterat Bullerbyfilter som effektivt silar och filtrerar allt internationellt nyhetsflöde som rör katolska kyrkan därute i den vida katolska världen. Så även filtrerade Bullerbyfiltret i svenska katolska media automatiskt bort nyheten om James Martin SJ framträdande och tal på Världsfamiljmötet.

National Catholic Reporter 23 augusti
https://www.ncronline.org/news/world/us-jesuit-urges-catholics-examine-attitudes-toward-lgbt-community

America 23 augusti
https://www.americamagazine.org/faith/2018/08/23/father-james-martin-how-parishes-can-welcome-lgbt-catholics

Catholic News Agency 23 augusti
https://www.catholicnewsagency.com/news/fr-james-martin-critiques-homophobic-pastors-at-wmof-50267

Published by Irène Nordgren on 23 Aug 2018

James Martin SJ på Världsfamiljmötet om hur människor knorrade när Jesus välkomnade Sackeus…….

Bild och text från James Martins FB sida idag. ”Thanks to the 1,200 people who came to my talk this morning on LGBT Catholics at the World Meeting of Families in Dublin, and who waited in line for three hours to have books signed. I was so grateful to be invited by the Vatican and to meet everyone! My heart is filled with gratitude!”

America återger James Martins SJ hela tal som han idag höll på Worldfamily meeting i Dublin

”Father James Martin: How parishes can welcome L.G.B.T. Catholics”<

Bla beskriver James Martin hur ”katolska HBTQ personers och deras familjers andliga liv är beroende av var de råkar leva och bo. De som har turen att bo i en storstad med vidsynta präster eller de som bor på en ort med en homofob präst……Det är skandal ! Varför ska tron vara beroende av var du råkar bo? ”

”So I’d like to talk about three areas. First, what are some fundamental insights for parishes? Second, what can a parish do to be more welcoming and respectful? Finally, what might the Gospel say to us about this ministry? Let’s begin with six fundamental insights.”

Grundläggande insikter för församlingar

1) They are Catholic.
2) They do not choose their orientation.
3) They have often been treated like lepers by the church.
4) They bring gifts to the church.
5) They long to know God.
6) They are loved by God.

Vad kan församlingar göra för att bli mer välkomnande och respektfulla?
1) Examine your own attitudes towards L.G.B.T. people and their families.
2) Listen to them.
3) Acknowledge them in homilies or parish presentations as full members of the parish, without judgment and not as fallen-away Catholics. L.G.B.T. people should never be degraded or humiliated from the pulpit—nor should anyone.
4) Apologize to them.
5) Don’t reduce gays and lesbians to the call to chastity we all share as Christians.
6) Include them in ministries.
7) Acknowledge their individual gifts.
8 Invite everyone on the parish staff to welcome them.
9) Sponsor special events or develop an outreach program.
10) Advocate for them. Be prophetic.

Vad kan evangeliet lära oss? James Martin tar berättelsen ur Lukasevengeliet med Jesu möte i Jeriko med Sackeus som krupit upp i ett mullbärsträd för att få syn på Jesus. Som tullindrivare i maskopi med Rom betraktades Sackeus av judarna som ärkesyndare och outsider. James Martin vill få sina åhörare att se på Sackeus som en symbol för HBTQ katoliker. Inte för att HBTQ människor är större syndare än vi andra utan för att de precis som Sackeus känner sig marginaliserade. James Martin påminner om vad Jesus säger ”Sackeus, skynda dig ner, för i dag måste jag gästa ditt hem.”

Så säger James Martin ”Then comes my favorite line in the story: “All who saw it began to grumble!” Which is exactly what is happening today toward L.G.B.T. people. People grumble! Go online and you’ll see all the grumbling. An offer of mercy to someone on the margins always makes people angry.”

https://www.americamagazine.org/faith/2018/08/23/father-james-martin-how-parishes-can-welcome-lgbt-catholics

// Irène

PS Apropå knorra …….Jag kom osökt att tänka på diakon Göran Fäldt som står i klungan av människor och knorrar över Jesus som välkomnar Sackeus ……

Signum låtsas som det regnar och nämner inte med ett ljud att deras jesuitkollega James Martin var inbjuden till Världsfamiljmötet medan deras systertidning America återger talet i sin helhet. För att inte tala om Stockholms Katolska Stift som låter dess diakon Göran Fäldt (som ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj) bli dess språkrör att stå och knorra över att katolska HBTQ människor ska inkluderas i katolska församlingar och därför ville skapa opinion för att James Martin SJ skulle exkluderas från Världsfamiljmötet i Dublin.

https://www.youtube.com/watch?v=SKBHbAWSV8o&feature=share

« Prev - Next »