Published by Irène Nordgren on 20 Aug 2018

Korsfäst barn

Kubanske konstnären och fotografen Erik Ravelo.

Mer bilder här.
https://www.tfod.in/art-design-articles/7042/-the-untouchables–by-erik-ravelo

// Irène

Published by Irène Nordgren on 19 Aug 2018

Värstingarna från Franciskus motståndsrörelse vars ideologi också marknadsförs av Stiftsorganet för äktenskap och familj


Värsting nr 1. Till den alternativa Världsfamiljkonferensen i Dublin har bla hjälpbiskopen från Astana i Kazakstan inbjudits att via länk inspirera sina åhörare om sitt familjeideal som skulle kunna illustreras med nedanstående bild – och som också verkar motsvara den minnesbild från sin barndom som Athanasius Schneider frammanar under sitt tal. Den celibatäre biskopen hyllar stora familjer med tex 10 barn. Stora katolska familjer är nämligen bästa sättet att få fram prästkallelser enligt Schneider som också tar fram exempel med familjer med 20 barn och mer.

https://www.youtube.com/watch?v=36YY0heppQ8

Vilka texter Stockholms katolska Stift tycker det är mödan värt att låta översätta säger allt om var Stiftet står när det gäller tingens katolska ordning.

Artiklar och texter KUÄF
https://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/stockholms-katolska-stift/stiftsorgan/katolska-utskottet-for-aktenskap-och-familj/artiklar-och-texter-kuaf

Katolska Utskottet för äktenskap och familj där diakon Göran Fäldt är ordförande

https://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/stockholms-katolska-stift/stiftsorgan/katolska-utskottet-for-aktenskap-och-familj

https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/evenemang/2018/erbjudande-om-foredrag-och-samtal-med-diakon-goran-faldt

Här förfasar sig Athanasius Schneider – som anser sig ha tolkningsföreträde på gudomlig sanning – över pride parader

https://www.lifesitenews.com/news/bishops-athanasius-schneider-on-the-correct-catholic-response-to-gay-pride

Listan kan göras lång på vad Athanasisus Schneider mer förfasar sig över. Handkommunion, kommunion för frånskilda och omgifta osv

Värsting nr 2 kardinal Burke

Här varnar kardinal Burke föräldrar och far-och morföräldrar att tex i samband med familjesammankomster exponera barn och barnbarn för homosexuella par. Burke varnar också församlingar att anförtro ledningspositioner inom en församling till homosexuella.

https://www.youtube.com/watch?v=1MOfho3wGi4

// Irène

PS Man tror inte det är sant när man lyssnar till katolska kyrkans värstingar och deras romantisering och hyllande av traditionellt familjeliv med traditionella familjeroller och deras exkluderande från familje-och församlingsgemenskap av HBTQ -personer och deras ”i sig felaktiga och klandervärda homosexuella handlingar” Att denna ideologi inför Världsfamiljmötet i Dublin visat sig också omhuldas och marknadsföras av Stockholms katolska Stift genom Stiftsorganet KUÄF med diakon Göran Fäldt som ordförande är ju bara hur bedrövligt som helst.

Published by Irène Nordgren on 17 Aug 2018

”Röster som Franciskus inte får höra” på Världsfamiljmötet i Dublin

Tyvärr finns röster som Franciskus inte komma att få höra när han kommer till Dublin för att närvara på Världsfamiljmötet

”The Trinity School of Religion hosts the Wijngaards Institute for a drinks reception and panel discussion on the occasion of Pope Francis’ visit to Ireland
VOICES POPE FRANCIS WILL NOT HEAR”
Catholic Theologians & Campaigners will discuss the topics and the people excluded from the World Meeting of the Families in Dublin

Bland de röster Franciskus inte får höra finns bland annat Tony Flannery

”Tony Flannery: a broadcaster and Catholic commentator, joined the Redemptorists in 1964. He was suspended by the Vatican in 2012 for his views on priesthood and church reform. He is still forbidden to minister publicly.”

Läs vilka de övriga är

https://www.luc.edu/media/lucedu/theology/pdfs/Voices%20Pope%20Francis%20Will%20Not%20Hear.pdf

// Irène

PS http://www.katolskvision.se/blog/?p=19281
http://www.katolskvision.se/blog/?p=16561

Published by Irène Nordgren on 16 Aug 2018

Diakon Göran Fäldt biskop Anders språkrör i motståndsrörelsen mot Franciskus

Stockholms katolska Stift stödjer alltså genom diakon Göran Fält den petition som initierats genom irländska grenen av amerikanska organisationen TRADITION, FAMILY, PROPERTY i syfte att bojkotta James Martin SJ som talare på Världsfamiljmötet i Dublin 21-26 augusti. https://www.worldmeeting2018.ie/en/
Se programmet.
://www.worldmeeting2018.ie/en/Programme

Bland talarna presenteras James Martin SJ och hans ämne ”Showing Welcome and Respect in our Parishes for ‘LGBT’ People and their Families.”
https://www.worldmeeting2018.ie/en/Programme/Congress/Thursday-Programme/Session-2-Presentation-3

Det inte bara kampanjas mot James Martin SJ utan det anordnas även i Dublin en parallell familjekonferens ”A Conference on the Catholic Family” av organisationen The Lumen Fidei Institute till vilken bla Franciskus 2 främsta motståndare kardinal Burke från USA och biskop Athanasius Schneider från Kazakstan inbjudits att tala via länk / video.

Jag läser i programmet

Onsdag 22 augusti 9.45-1030 Cardinal Raymond Burke …………Restoring a Pro Family Culture – Video address
Torsdag 23 augusti 12.15-0100 Bishop Athanasius Schneider …….The situation in the Church and the Secrets of Fatima – Video”

Läs hela programmet här och se också videon som presenteras !

http://www.lumenfidei.ie/wp-content/uploads/files/conference-programme.pdf

https://www.lumenfidei.ie

https://youtu.be/yshCGQmgVFA

Istället för Franciskus apostoliska uppmaning Amoris Laetitia / Kärlekens Glädje från 2016 kommer den alternativa familjekonferensen att fokusera på påve Pius Xl encyklika Casti Connubii från 1930 och handla om ämnen som äktenskap, fortplantning och befruktning.

The National Catholic Register http://www.ncregister.com/blog/kschiffer/critics-of-world-meeting-of-families-plan-parallel-conference-in-dublin

The Tablet skriver under rubrik ”Irish Conservative Catholics to hold alternative conference on marriage and family in August”

”They have betrayed Christ because we cannot give platforms to people like Fr James Martin where he spreads confusion’https://www.thetablet.co.uk/news/9255/irish-conservative-catholics-to-hold-alternative-conference-on-marriage-and-family-in-august

Crisis Magazine
”A venue has been chosen very close to the World Meeting of Families in order to facilitate those who wish to go from the RDS to the Lumen Fidei conference in Ballsbridge. There they will hear from Cardinal Raymond Burke via video and Kazakhstani Bishop Athanasius Schneider, both prominent critics of Pope Francis.”

https://www.crisismagazine.com/2018/bishops-kazakhstan-reaffirm-humanae-vitae

// Irène

PS Det är när jag ser att alternativkonferensen ska fokusera på påve Pius XI encyklika Casti Connubii från 1930 som det verkligen tydliggörs att diakon Göran Fäldt är biskop Anders språkrör.
Biskop Anders har givit IMPRIMATUR till Göran Fäldts svenska översättning av den 88 år gamla äktenskapsencyklikan !

På Stiftes hemsida

CASTI CONNUBII – OM DET KRISTNA ÄKTENSKAPET
Pius XI Imprimatur
Stockholm 9 maj 2016
+ Anders Arborelius ocd., Biskop av Stockholm

© Copyright 2016 för den svenska översättningen, Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj (KUÄF) och Göran Fäldt.
Översättning till svenska, Göran Fäldt (2016).
https://www.katolskakyrkan.se/media/2135/casticonubiisvenska.pdf

https://www.katolskakyrkan.se/kontakt/johannes-paulus-ii-s-pastoralcentrum/kuaf


På Stiftets hemsida finns en diger textsamling som speglar diakon Göran Fäldts och biskop Anders teologiska preferenser och kyrkliga favvisar – bla Kazakstans biskopar under rubrik

”Kazakhstans biskopar bekräftar äktenskapets oupplöslighet med dess konsekvenser”

”Astana, Kazakhstan, 2 januari 2018 (CNA). – ”Tre kazakhstanska biskopar undertecknade i söndags ett uttalande som bekräftade att det inte är tillåtligt (illicit) att tillåta katoliker som är frånskilda och ogiltigt omgifta sakramental kommunion om de inte lever i enlighet med den sedan länge gällande Kyrkans undervisning.
Uttalandet offentliggjordes som svar på sådana normer som ett flertal biskopsgruppen utfärdat sedan Amoris laetitia promulgerats.”
”Det är inte tillåtligt (non licet) att rättfärdiga, godkänna eller legitimera, vare sig direkt eller indirekt, frånskilda och icke äktenskapliga stabila sexuella relationer genom den sakramentala disciplinen så kallade ”frånskilda och omgifta” till den Heliga kommunionen, som i detta fall är en disciplin som är främmande för hela den katolska och apostoliska traditionen (läs hela brevet 31 december 2017 till biskoparna).”

https://<a href="http://www.katolskakyrkan.se/media/2932/kazakhstan00005.pdf”>www.katolskakyrkan.se/media/2932/kazakhstan00005.pdf”>www.katolskakyrkan.se/media/2932/kazakhstan00005.pdf
www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/stockholms-katolska-stift/stiftsorgan/katolska-utskottet-for-aktenskap-och-familj/artiklar-och-texter-kuaf

Med anledning av polariseringen kring det kommande VÄRLDSFAMILJMÖTET i Dublin går det tyvärr inte att dra någon annan slutsats än att diakon Göran Fäldt är Stiftets och biskop Anders språkrör i motståndsrörelsen mot på Franciskus och dennes inbjudan av James Martin SJ till Världsfamiljmötet. Av textsamlingen på Stiftets hemsida att döma allierar sig Stockholms katolska stift med Franciskus motståndare i en rad frågor………

Så sorgligt att vara katolik i Stockholms katolska stift !

Published by Irène Nordgren on 15 Aug 2018

Åter ett sorgligt bevis att Vatikanen alltid värnat ofödda barn mer än födda

The New York Times

Igår 14 aug offentliggjorde justitiekanslern Josh Shapirio i Pennsylvania att mer än 1000 barn utsatts för sexuella övergrepp av katolska präster.

”Biskopar och andra katolska ledare i Pennsylvania har under en period på 70 år mörkat mer än 30 prästers sexuella övergrepp och övertalat offren att inte anmäla övergreppen och rättsväsendet att inte utreda.”
”Victims of clerical sex abuse and their relatives reacted as Attorney General Josh Shapiro discussed the grand jury report at a news conference in Harrisburg.”

https://www.nytimes.com/2018/08/14/us/catholic-church-sex-abuse-pennsylvania.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news

Signum
http://signum.se/pennsylvania-overgrepp-av-praster-pa-fler-an-1-000-barn/

// Irène

Published by Irène Nordgren on 15 Aug 2018

En talande bild

Published by Irène Nordgren on 13 Aug 2018

Stödjer biskop Anders diakon Göran Fäldts utspel mot påven?

Ja det tycks som om biskop Anders och Stiftet stödjer ett utspel mot påven och Vatikanen ?
Detta med anledning av den tystnad från biskop Anders som råder efter att diakon Göran Fäldt gått ut på youtubekanalen KATOLSK HORISONT (som drivs av franciskanerna i Jönköping) och uppmanat katoliker i Stiftet att skriva på en petition som vill bojkotta James Martin SJ som talare på Världsfamiljmötet i Dublin 20 -26 augusti dit även Franciskus väntas.


http://www.youtube.com/watch?v=SKBHbAWSV8o&feature=share


James Martin SJ är inbjuden av Vatikanen.

”Martin explained that the invitation was jointly offered by the Dicastery for Laity, Family and Life at the Vatican and the Archdiocese of Dublin, who are together organizing the Meeting. ”
https://www.newwaysministry.org/2018/06/12/vatican-invites-fr-james-martin-to-present-on-lgbt-issues-at-world-meeting-of-families-2018/

Det tycks som om James Martin SJ alltså är inbjuden av just det påvliga råd där biskop Anders i egenskap av kardinal själv är rådgivare ……

”Biskop Anders Arborelius OCD är för nuvarande rådgivare vid påvliga lekmannarådet, som dock fått en ny skepnad genom sammanslagningen av de påvliga råden för lekfolk, familjen och livet.”

https://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/var-biskop-kardinal-arborelius/vad-ar-en-kardinal

Det är allom bekant att biskop Anders är ytterst noga med vad som i hans Stift ”har bemyndigande att kalla sig ”katolskt.” Tex har biskop Anders på Stiftets hemsida vid 2 tillfällen förkunnat att ”Katolsk Vision inte har bemyndigande att kalla sig katolsk.”

När nu franciskaner via ”Katolsk Horisont” marknadsför diakon Göran Fäldt och dennes kampanj och en protest från biskop Anders lyser med sin frånvaro på Stiftets hemsida tolkar nog många katoliker med mig att tystnaden talar för att diakon Göran Fäldt har stöd av sin biskop.

Diakon Göran Fäldt menar att samkönade relationer ”angriper familjen i dess fundament”?

Det är också allom bekant att biskop Anders själv delar diakon Fäldts uppfattning sedan biskop Anders själv 2006 varit en av initiativtagarna till kampanjen BEVARA ÄKTENSKAPET som var en protest mot den planerade lagändringen i svensk lagstiftning att göra äktenskapet könsneutralt i juridisk mening.

// Irène


PS Som katolik i Stockholms katolska Stift efterfrågar jag information om på vilket sätt samkönade relationer ”angriper familjen i dess fundament”?
”Katoliker i Stockholms katolska stift styrs till att sitta kvar i katolsk småskola”
http://www.katolskvision.se/blog/?p=25285

Published by Irène Nordgren on 10 Aug 2018

Vem förnimmer det GLADA BUDSKAPET när diakon Göran Fäldt och kyrkoherde Tobias Unnerstål talar ?


Vem förnimmer det Glada Budskapet i diakon Fäldts uppmaning på Katolsk Horisont att bojkotta James Martin (framställd som ulv i fårakläder) i sin ”Hemställan till Världsfamiljemötet i Dublin 2018″ ? Inte jag i alla fall.

https://www.youtube.com/watch?v=SKBHbAWSV8o&feature=share

Eller vem förnimmer det Glada Budskapet när diakon Fäldt förklarar Humanae Vitae ? Inte jag i alla fall.

www.youtube.com/watch?v=trgGS4iD8sw

I Sverige har Thomas Idergard ondgjort sig över Pride på sin FB sida.

Som kontrast till Thomas Idergard kan nämnas jesuiten James Martin som i samband med förra årets Pride twittrade och skrev på sin Fb sida

”To all my LGBT friends: Have a fun #Pride2017 weekend. Have pride (and feel joy) because you’re beloved children of God, made in God’s image”

Det blir allt tydligare och tydligare inom den världsvida katolska kyrkan att det råder delade meningar i vår samtid om tingens katolska ordning typ homosexuellas likaberättigande, preventivmedel och kvinnliga ämbetsbärare.

Vem förnimmer det GLADA BUDSKAPET i Kyrkoherde Tobias Unnerståls utläggning om prästämbetet och som förbehållet endast män? Inte jag i alla fall.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=SfJ-ngP3awU

// Irène

PS En fråga till diakon Göran Fäldt

- På vilket sätt ”angriper samkönade relationer familjen i dess fundament”?

www.katolskvision.se/blog/?p=25285

Varför får inte svenska katoliker genom katolska media i Sverige läsa om andra inomkatolska uppfattningar om homosexualitet, preventivmedel och kvinnliga ämbetsbärare än de åsikter som Stiftets ultrakonservativa präster framför ?

http://www.catholicsforchoice.org

catholic-womens-ordination.org.uk

Published by Irène Nordgren on 08 Aug 2018

”Israel – från Mellanösterns enda demokrati till västvärldens enda apartheidregim”


”Henry Siegman, a former National Director of the American Jewish Congress said, “Israel has crossed the threshold from ‘the only democracy in the Middle East to the only apartheid regime in the Western world.’”

We have always viewed Israel’s democracy with great skepticism, but now, its Nation-State law validates its apartheid status.

On Thursday, July 19, 2018 the Israeli Knesset passed its Nation-State law with a vote of 62 to 55. For its supporters, the law reflects Israel as a strong state that defines its identity as Jewish. For those who oppose it, it validates Israel as an apartheid state. The truth is that Palestinian Israeli citizens have been living under Israeli discriminatory laws since Israel’s establishment in 1948.”

http://sabeel.org/2018/08/08/israel-nation-state-law/

// Irène

Published by Irène Nordgren on 04 Aug 2018

I PRIDE tider

Bengt

Jag blir mycket nedslagen av hur du i ditt senaste blogginlägg ”Pride and humility” är helt kritiklös vad inomkatolsk sex-och samlevnadssyn enligt Katolska Kyrkans Katekes beträffar och helt oreserverat tex hyllar och citerar Thomas Idergard SJ – Stockholms Stifts självutnämnde husgud – eller helt kritiklöst gärna samarbetar med Claphaminstitutet som du också ständigt refererar till.

https://bengtmalmgren.com/2018/08/04/pride-and-humility/

Du skriver angående katolska kyrkans syn på kärlek och sexualitet.

”Den som är beredd att lyssna kommer att finna att Katolska kyrkans grundsyn på dessa frågor är human och livsbejakande.”

Värt att notera att du här skriver utifrån ett perspektiv som vit, välbärgad, välutbildad, gift, heterosexuell, priviligierad man i en västlig demokrati.

Miljoner män och kvinnor runt om i världen är inte benägna att hålla med dig.

Katolska kyrkans Katekes anser att alla ”homosexuella handlingar är klandervärda” ”De kan aldrig i något fall godkännas” ( KKK 2357) Katolska kyrkan föreskriver livslångt celibat för homosexuella människor.

Eller ta Katolska Kyrkans syn på artificiella preventivmedel att ”varje äktenskaplig akt per se skall vara öppen för att ge livet vidare” (KKK 2366) Naturlig familjeplanering NFP enda tillåtna preventivmetoden dvs att avhålla sig från sex under osäkra perioder.

Katolska kyrkan lär att all sexualitet ENBART hör hemma inom äktenskapet. All sexualitet utanför äktenskapet är SYND dvs såväl hetero-som homosexuell kärlek. Att homosexuella personer – i motsats till heterosexuella personer – inte ges någon möjlighet att välja dvs att få kyrkans välsignelse av sin sexualitet och möjlighet att inför Gud, inför varandra och inför omvärlden lova tro och trofasthet- inte ett ord.

Du refererar och citerar Thomas Idergards FB sida – där han ondgör sig över PRIDE – som om Thomas Idergards FB sida vore ett slags auktoritativt komplement till Katolska Kyrkans Katekes.

Jag frågar mig själv som kristen och som katolik hur man kan tro sig nå ut till en bred befolkning när det gäller att få respekt för omistliga kristna värden som TRO -och TROFASTHET när man samtidigt – inte bara i PRIDE tider – förkastar TROFAST och FYSISK kärlek mellan homosexuella personer och inte accepterar att katoliker precis som icke-katoliker vill ha sex utan att vilja ha barn.

// Irène

PS Jag ”dyrkar” inte ”den bild av Gud” som Thomas Idergard ”gör sig” på sin FB – sida och som tydliggörs i nedanstående bild.


« Prev - Next »