Published by Irène Nordgren on 20 sep 2020

Thomas Idergard Hur ska vår polariserade kyrka få ihop det ?

Hej Thomas Idergard 

Ser att du i förrgår  fred 18 sept i predikoform i Sankta Eugenia kyrka ger dig in i frågan om kvinnliga ämbetsbärare.  http://www.sanktaeugenia.se/sermons/kristus-kallar-man-till-praster-men-alla-till-makthavare-i-kyrkan-fredag-i-24e-veckan-under-aret-argang-a-2020-09-18/?fbclid=IwAR1OxSuX5MEtxR2M3rZuuFPrzIbh9LgspD0PHliWjAKt1Ui-8dD-ayiGhL0

Under rubrik”Kristus kallar män till präster – men alla till makthavare i Kyrkan”  tar du åter tillfället i akt att förenkla katolsk kyrkohistoria och katolsk reflexion i syfte att till dina åhörare sprida felaktiga motargument mot reformsinnade katolikers visioner om kvinnliga ämbetsbärare. 

Detta gör du samtidigt som irländske avkragade prästen Tony Flannery offentligt publicerar ett dokument som Troskongregationen tillsänt honom att underteckna om han vill få tillbaka sin möjlighet att som katolsk präst utöva sitt prästämbete som han fråntogs 2012. 

http://www.tonyflannery.com/document-i-received-from-the-cdf-with-demand-for-signatures/

Tony Flannery

Ett undertecknande innebär för Tony Flannery att svika sitt samvete – något som är otänkbart för Flannery  och oerhört skamligt av Vatikanen att försöka tvinga honom till. Vatikanen som i oktober förra året helgonförklarade Henry Newman som är känd för att vara samvetets språkrör och för uttalandet :

”I add one remark. Certainly, if I am obliged to bring religion into after-dinner toasts, (which indeed does not seem quite the thing) I shall drink—to the Pope, if you please,—still, to Conscience first, and to the Pope afterwards.”   

Uttalandet publicerades 18 sept under rubrik ”The Catholic Church is called to form consciences, not to replace them”  på hemsidan för ACP – organisationen för katolska präster på Irland – Association for catholic priests – och vars initiativtagare är Tony Flannery.

Henry Newman

https://www.associationofcatholicpriests.ie/2020/09/the-catholic-church-is-called-to-form-consciences-not-to-replace-them/

https://www.associationofcatholicpriests.ie/constitution/

Thomas Idergard du skriver att ”Jesus inte instiftar ett könsneutralt prästämbete när han grundar den Katolska kyrkan”

Vidare :   ”Innebörden av det sakramentala prästämbetet som i liturgi och sakrament representerar Kristus, och av mötet mellan Kristus-brudgummen och Kyrkan-bruden, blir symboliskt fullbordat av att prästen är en man. Det är faktiskt en absolut katolsk dogm, fastslagen vid det 19:e av Kyrkans hittills 21 koncilier, att Herren själv har instiftat sakramenten med deras materiella element. I prästvigningens sakrament är det en man. Lika lite som Kyrkan får ändra i elementen som Herren utvalt för sin närvaro i andra sakrament, lika lite får hon ändra i det element han pekat ut för prästämbetet. För allt är hans gåva till Kyrkan. En gåva slänger man inte bort eller designar om. Är den svår att tolka, försöker man förstå hur givaren hade tänkt och varför.”

Nu är det ju så att Jesus inte var katolik och inte instiftade något prästämbete överhuvudtaget !  

Jesus only chose 12 men in the original band of apostles. This was a symbolic act. He wanted these leaders of the new Israel to match the 12 tribal patriarchs of old. But he never created the 12 as a permanent institution. Nor did he want to establish a permanent norm of male leadership. The intention of instituting a male-only priesthood was only ascribed to Jesus by later generations who projected onto him their own conviction of female inferiority.” 

Så skriver teologen och professor em John Wijngaards 2018 i en klargörande artikel i National Catholic Reporter. Wijngaars gör sig till tolk för mängder med manliga och kvinnliga teologer i tolkningssynen på konciliet i Trent, synen på kyrkliga förändringar och metaforen om brud och brudgum.  

Wijngaards frågar ”What do these popes have in common? Nicholas V (1454) authorised Christian conquerors to enslave native peoples. Innocent VIII (1484) endorsed the torture and execution of witches. Benedict XIV (1745) condemned taking interest on capital loans as a mortal sin. Pius IX (1864) declared non-Christians could not obtain eternal salvation. John Paul II (1994) taught that priesthood is reserved only to men.”

Wijngard svarar :  ”All defended errors based on a mixture of misread scripture and ill-informed prejudice. The only difference is that whereas the other erroneous teachings have now been discarded by the official church, the prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith last month still repeated Pope John Paul II’s mistaken view.”

https://www.ncronline.org/news/opinion/are-women-substantially-incompatible-priesthood

Du refererar till hur mänskligt liv blir till som om den kunskapen alltid varit självklar : ”två olika behöver förenas, bli ett med olika bidrag, och något nytt uppstår. ”   

Låt mig påminna om att upptäckten av spermier hör till 1600-talet och upptäckten av ägget hör till 1800-talet.

Dessförinnan rådde Aristoteles antika konceptionteori som bla förkunnades av Thomas av Aquino. Wijngaard skriver:

”Like his contemporaries, Aquinas believed that the whole future child is contained in the male sperm. In procreation, a woman only contributes her womb — which is like a ploughed field in which a grain of seed has been sown (ST II, 18, 1). Every woman is flawed. Aquinas held that at birth the ”female offspring is deficient and caused by accident. For the active power of the semen always seeks to produce a thing completely like itself, something male. So if a female is produced, this must be because the semen is weak or because the material [in the womb] is unsuitable, or because of the action of some external factor such as the winds from the south which make the air humid … ”

Här har du en förklaring och anledning till att en kvinna som betraktades som en ”defekt man” inte kunde representera den perfekte mannen Jesus.

Men idag är väl argumentet kvinnan som ”defekt man” inte längre gångbart ? Nej men läs vad Wijngaard skriver :

”So is this why Jesus excluded women from his priesthood? Were they simply not fully human? Then-Cardinal Joseph Ratzinger, in his 1977 commentary on Inter Insigniores, rejected women’s inferiority as a valid reason. But he did not acknowledge that throughout the centuries this prejudice justified the presumed ’tradition’ of barring women from the priesthood.”

Kolla vad La Stampa skriver om konciliet i Trent i en uppdaterad artikel förra året ”

”Council of Trent: re-reading for the feminine”

https://www.lastampa.it/vatican-insider/en/2011/12/03/news/council-of-trent-re-reading-for-the-feminine-1.36912043?refresh_ce

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS Vore intressant att höra hur du tycker att vår polariserade katolska kyrka ska få ihop det ? Hur ska katoliker som idag är arvtagare till opponenten Marcel Lefvebre (1905-1999) https://sv.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lefebvre  

få ihop det med katoliker som är anhängare till opponenten ”Women’s Ordination Conferance” ? https://www.womensordination.org
Published by Irène Nordgren on 17 sep 2020

E pur si muove – Troskongregationen har näsa för profeter

Irish Times 16 sept

Tony Flannery vägrar att låta sig tystas av Vatikanens Troskongregation

https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/fr-tony-flannery-rejects-vatican-offer-to-restore-ministry-for-silence-submission-on-teaching-1.4356735

Läs dokumentet som Troskongregationen skickade till Tony Flannery i juli 2020 och som Troskongregationen kräver att Tony Flannery skriver under för att åter få utöva sitt prästämbete som han förbjöds att utöva 2012.

http://www.tonyflannery.com/document-i-received-from-the-cdf-with-demand-for-signatures/

Katolsk Vision har flera gånger uppmärksammat Tony Flannery

4 febr 2013 Flannery utpekar den alltmer ökande centralismen i Rom som det absolut största problemet. Han oroar sig för prästsituationen  på Irland om 20 år och beklagar att det är förbjudet att ens diskutera lösningar på detta stora framtida problem. 

F Flannery tror att det som tilldrog sig Troskongregationens uppmärksamhet var att han tog  initiativ  till  grundandet The Association of Irish Priests (ACP)”         http://www.katolskvision.se/blog/?p=8547

16 okt 2014 Father Tony Flannery är den irländske präst som tystats av Vatikanen och inte får utöva sitt prästämbete  pga av att han lyssnat på sitt samvete och givit stöd åt införande av kvinnligt prästämbete samt att ha  ifrågasatt kyrkans officiella lära om homosexualitet,  preventivmedel och vägran att ge kommunion till katoliker som lever i en ny relation efter en skilsmässa. 

Tony Flannery har tillhört Redemptoristorden i mer än 50 år. Är det ett rimligt pris han fått betala för att ha lyssnat på sitt samvete  ?

Nu beger sig Tony Flannery ut på en Catholic Tipping Point Tour till USA 22 oktober till 14 november med fokus på SAMVETE.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=14698

24 maj 2015  ”Den doktrinära katolicismens dagar är förbi i detta land. Folket är inte längre villigt att lyssna till tal och predikningar om moral från kyrkan. Några kanske ser detta som en dålig situation, jag ser det som en tid av underbara möjligheter för kyrkan, om den kan acceptera och lära sig att presentera det grundläggande kristna budskapet.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=16561

31 maj 2016  ”Under senare år har jag blivit alltmer övertygad om att frågan kring kvinnors jämställdhet är det mest grundläggande problemet i katolska kyrkan. Det är inget övergående problem. Tvärtom  kommer det att bli viktigare och viktigare och orsak till att ännu fler kvinnor lämnar kyrkan.”      http://www.katolskvision.se/blog/?p=19281

// Irène

PS Dokumentet som Troskongregationen i juli skickade till Tony Flannery är ett lackmustest för katolska kyrkans förkunnande av SAMVETETS ÖVERHÖGHET. Vatikanen vill att Tony Flannery skriftligt går med på att inte kritisera kyrkans lära offentligt och att skriftligt bekänna att han håller med om kyrkans TROSTOLKNINGAR vad beträffar kvinnliga ämbetsbärare, homosexuella och kyrkans antropologiska uppfattning om relationen mellan man och kvinna.

Kan Tony Flannery inte skriva under dokumentet så får han betala priset dvs aldrig mer kunna utöva sitt prästämbete. Dvs samvetets överhöghet gäller men är bara gratis så länge det går hand i hand med Vatikanmännens samvete – i annat fall kan priset bli mycket högt.

Vad händer bakom kulisserna i Vatikanen ?

Påve Franciskus företrädare Benedikt XVI frånträdde sitt ämbete 28 febr 2013. Franciskus ärvde B16 ideologi personifierad i dennes handplockade män på alla strategiska topppositioner typ prefekten för Troskongregationen kardinal Müller och högste chefen för Vatikanens högsta domstol kardinal Burke. http://www.katolskvision.se/blog/?p=1153 

Genom att Franciskus sett till dessa inte fått fortsätta på sina poster har han markerat en nyordning vilket också visat sig i Franciskus förkunnande av PARRHESIA. Men B16 män finns alltjämt kvar och konspirerar, bygger hemliga nätverk och gör attacker med jämna mellanrum mot Franciskus som idag är 83 år gammal ! https://www.smh.com.au/world/europe/pope-francis-decried-as-heretic-by-conservatives-20190502-p51jee.html

Franciskus kom till Vatikanen 2013 med ett annat mindset än sin föregångare som haft 32 år på sig (24 år prefekt för Troskongregationen och 8 år som påve) att prägla Katolska kyrkans ideologi, teologi och antropologi.

I Tyskland – B16 hemland – händer det dock spännande saker http://www.katolskvision.se/blog/?p=26928

…..och jag tror alltjämt E pur si muove.

http://dagensseglora.se/2014/03/26/e-pur-si-muove/

För 20 år sedan utkom Tony Flannerys nedanstående bok ”Part biography, part appraisal, this work looks at the inadequate training of priests both in the sexual and spiritual area, the aftermath of Humane Vitae and the great social debates, and how confesion was used as a means of control.”

Det man kan säga om Troskongregationen är att den har näsa för profeter…….

Published by Irène Nordgren on 08 sep 2020

Mikael Schink SJ fortsätter sitt korståg mot reformsinnade och ekumeniskt lagda katoliker

Söndag 6 september under rubrik ”Fraternal Correction” fortsätter Mikael Schink SJ sina predikningar – läs korståg – mot reformsinnande  och ekumeniskt lagda katoliker.  Inledningen är Matt 18:20

”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”  

Varje predikant väljer vilken nivå och med vilka ytterligare bibelcitat han vill  klargöra och förtydliga en viss utgångspunkt i sin söndagspredikan .  Mikael Sckink SJ väljer som vanligt söndagsskolenivån  – i vilken han känner sig mest hemmastadd – och berättar att Jesus ord  minsann inte syftar på  ”70-talets klichéer  om att allt som du tror på är ok så länge du ser dig själv som kristen.” 

”The final verse of today’s gospel is unfortunately often gravely misunderstood. I am speaking of the famous saying of Jesus that ‘where two or three meet in my name, I shall be with them’ (Matt: 18:20). This verse is regularly instrumentalized to justify a kind of theological relativism. One interprets it in terms of the 1970s cliché that ‘I’m OK, you’re OK, and that’s OK’, i.e. it doesn’t matter what you believe or how you live your life – as long as you regard yourself as a Christian.”

Nej , nej Jesus ord får absolut inte tolkas ”i någon relativ mening”. Mikael Schink SJ vet vad det handlar om i Matteus kontext. Punkt slut!

Det handlar om ”broderlig tillrättavisning , kyrkodisciplin och apostlarnas auktoritet”

”Also the context of the verse ‘Where two or three meet in my name, I shall be with them’ shows that it cannot be read in a relativistic sense. It is rather the culmination of a passage dealing with fraternal correction, Church discipline and the authority of the apostles.”

Söndagsskolebarn är alltid rädda för vargen och därför passar Mikael Schink SJ också på tillfället att varna barnen :

”Similarly, if nothing else than the saying of the name of Jesus would be required for communion with him, his teaching and doctrine would be completely superfluous. But in that case, how can it be that Jesus warns against false prophets with the saying:

”Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing but inwardly are ravenous wolves.” (Matt 7:15)

Och för att riktigt övertyga söndagsskolebarnen drar Mikael Schink SJ också in profeten Hesekiel i det hela och kan på så vis få söndagsskolebarnen att uppfatta Mikael Schink själv som profet som med assistans av sin profetkollega Hesekiel varnar barnen för ”falska profeter.”

If I say to a wicked man: Wicked wretch, you are to die, and you do not speak to warn the wicked man to renounce his ways, then he shall die for his sin, but I will hold you responsible for his death.” (Ezek. 33:8)

Så avslutar profeten Mikael Schink sin predikan med uppmaningen att ”söka rätt tillfälle för tillrättavisning. ”

”We must therefore seek the proper occasion for correction so that we do not worsen the aversion against the Church or add another impediment for conversion.”

https://www.sanktaeugenia.se/sermons/fraternal-correction-23rd-sunday-in-ordinary-time-a-2020-09-06

// Irène

PS Mikael Schinks ordensbroder Thomas Idergard SJ ”söker rätta tillfället” på sociala media där han med stor nit illustrerar hur genren ”tillrättavisning” bör utövas mot katoliker som pläderar för reformer och ekumenik.

Published by Irène Nordgren on 07 sep 2020

Larmet går !

Published by Irène Nordgren on 24 aug 2020

Jesus var inte katolik !

Igår hölls en predikan av Mikael Schink SJ i Sankta Eugenia kyrka under rubrik ”Jesus grundade Katolska Kyrkan” som riktade sig till vuxna katoliker som vore de barn och som fick det att låta som vore Jesus katolik!

Kyrkohistoriska skeenden och processer är ofta komplicerade och mångfacetterade och förenklingar kan vara nödvändiga i undervisningen av barn men i takt med att barnet växer så växer också förmågan att ta till sig komplicerade skeenden. Men katoliker i Sverige tillåts inte växa upp utan hålls kvar på barnstadiet genom att information och predikningar silas genom ett BULLERBYFILTER för att inte inte skrämma och förvirra barnen. Mikael Schinks predikan  ett illustrativt exempel :

”För en tio till femton år sedan tog Sveriges unga katoliker tillsammans med Katolska butiken lilla Thérèse i Göteborg fram en populär T-shirt. På framsidan kunde man läsa frågan: ”Vem grundade din kyrka?” När man sedan vände på T-shirten hittade man en lista med information om när olika samfund grundades. Där kunde man till exempel läsa att ”lutheranerna” grundades år 1517 av Martin Luther, Svenska kyrkan 1527 av Olaus Petri och så vidare ända fram till 1983, då Livets Ord grundades av Ulf Ekman, eller 2003, då missionsprovinsen grundades genom ett allmänt möte. När grundades då Katolska kyrkan? Längst ner på T-shirtens rygg finns det en stor lucka i listan. Där står det att Katolska Kyrkan grundades år 33 av Jesus Kristus. Sedan har upphovsmännen tillfogat: ”2000 år av obruten Tradition”.

Och varför inte också passa på att ta tillfället i akt att nyttja predikstolen i Sankta Eugenia kyrka till att som vanligt också svartmåla reformsträvande katoliker – nu i lite mer hotfulla ordalag. För att variera beskrivningen av ”smörgåsbordskatolik” talar Mikael Schink SJ denna gång i termer av ”uppror mot kyrkan” och att ”skära bort sig från vinstocken, Jesus Kristus.”

”Det är sant att jag som modern människa kan ställa mig kritisk till traditionen och göra uppror mot Kyrkan. Då blir jag fri i en viss bemärkelse: jag kan i lite större utsträckning bestämma hur jag vill leva mitt liv och själv komma fram till vad jag vill tro. Men jag är inte längre del av ett sammanhang, av ”2000 års obruten Tradition” som det stod på T-shirten. Jag är inte längre en lem av Kristi mystiska kropp, utan jag har skurit bort mig själv från vinstocken, Jesus Kristus.”

https://www.sanktaeugenia.se/sermons/jesus-grundade-katolska-kyrkan-21a-sondagen-under-aret-a-2020-08-23/

// Irène 

PS Forts följer

http://www.katolskvision.se/blog/?p=25285

Published by Irène Nordgren on 22 aug 2020

Gryningsljus i Tyskland – nattsvart i Stockholms katolska Stift

”Ärkebiskop Hesse av Hamburg efterlyser en öppen debatt om kvinnliga präster i katolska kyrkan. ”

“One has to be permitted to think about and discuss the issues,” the German archbishop said on Aug. 19. He argued that “Ordinatio sacerdotalis,” St. John Paul II’s 1994 letter that stated the church cannot ordain women as priests, was positioned as a response to those who considered women’s ordination “open to debate” and affirmed the male-only priesthood “in order that all doubt may be removed regarding a matter of great importance.”

”Archbishop Hesse said new arguments had emerged in the conversation around women’s ordination that needed to be addressed. “The historical perspective is one thing—but it isn’t everything,” he said.” 

https://www.americamagazine.org/faith/2020/08/20/german-archbishop-debate-women-priests-deacons-catholic?fbclid=IwAR1p5ankwzk1N7RX7BIXio3hbJ0CNvoYDvllKaIM_-_uBm718gm5YcjAgxg

// Irène

PS Vilken skillnad jämfört med Stockholms Katolska Stift ! Som natt och dag! 

För några veckor sedan stod Mikael Schink SJ i  predikstolen i Sveriges största katolska församling  – Sankta Eugenia – och  utmålade reformsträvande katoliker som högmodiga ”smörgåsbordskatoliker” .  Ett utdrag ur Mikael Schinks predikan under rubrik ÖDMJUKHET : ”Föga överraskande är att denna attityd leder till oenighet i Kyrkan, vilket man lätt kan bli varse om genom att tillbringa en kort stund med att läsa katolska sociala medier eller katolska medier i allmänhet. Där finner man ändlösa och ständigt återkommande debatter om kontroversiella ämnen. Jag vet exempelvis inte hur många gånger de senaste fem påvarna inklusive Franciskus avvisat möjligheten till kvinnliga präster med omfattande motiveringar. Ändå fortsätter det tröttsamma ”lobbyarbetet” med oförminskad styrka.”     https://www.sanktaeugenia.se/sermons/14e-sondagen-under-aret-a-2020-07-05-odmjukhet/

Ämnet ÖDMJUKHET ligger både Mikael Schink SJ och Thomas Idergard SJ varmt om hjärtat. De innehar ju båda Svenskt Mästerskap i Ödmjukhet och delar därför ofta och gärna från predikstolen med sig av sina djupa erfarenheter och kunskaper i ämnet och Thomas Idergard SJ gör detta dessutom ofta och gärna också  på sociala media där han i all ödmjukhet och  välmening extraknäcker som trospolis och ordningsvakt. 

Diakon Göran Fäldt får oemotsagd bre ut sig i katolska media och motarbeta allt vad reformer heter och lekmannaorganisationen ”Catholic Voices of Sweden” tränas av Thomas Idergard SJ och Jorge de Salas Opus Dei i ”Catholic Voices / CV metoden”. I klartext ”Katekesmetoden” dvs ”att kommunicera och belysa kyrkans budskap – särskilt läran bakom kyrkans inställning till de kontroversiella frågorna”. I klartext att lära sig försvara alla formuleringar i katekesen.

Detta samtidigt som   fd ordföranden för  Tyska Biskopskonferensen kardinal Reinhard Marx och dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing tillika med  biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück och flera  tyska biskopar önskar en revidering av katekesens ordalydelser om tex homosexualitet. Klaus Mertes SJ i Tyskland menar att ”katolska kyrkan måste ändra sitt mind-set vad homosexualitet beträffar.”

I Österrike har på uppmaning av Österrikiska biskopskonferensen i mars i år  boken ”Välsignelser av samkönade par ” utkommit. Flera tysktalande teologer har bidragit med texter i boken och  en av  huvudredaktörerna är prästen Ewald Volgger – rektor på privata katolska universitetet  i Linz. Även han förordar nu  en revidering av katekesens ordalydelse av ”homosexuella handlingar som klandervärda” och  pläderar för en välsignelseakt för samkönade par ”så snart som möjligt.” http://www.katolskvision.se/blog/?p=28014

När ska Stockholms katolska Stift ändra sitt negativa mind-set till inomkatolska reformer ?  När ska Signums och Katolskt Magasins beröringsskräck med reformsträvanden upphöra ? När ska  katoliker i Sverige få klart för sig att en katolsk sekttendens häruppe vid Norra Ishavet håller på att utvecklas !? https://www.thetablet.co.uk/news/12869/new-book-charts-path-to-same-sex-benedictions

  

Published by Agneta Sofiadotter on 21 aug 2020

hos dominikanerna i Paris

På söndag reser min vän broder Björn (Lund) ner till klostret i Lyon för ett år i enskildhet med studier i ekosofi och med en ateljé där han kan utveckla sitt måleri. Och på söndag är det ett år sedan jag och Björn körde ner till Paris för att ställa ut på fabrique 222 dvs hos dominikanerna på Rue Saint Honoré. Det var modigt av Björn att ställa ut med en katolsk visionare som jag. Och modigt av broder Eric m.fl. att låta mig tala fritt på vernissagen. Jag kan gott bjuda på en del lustigheter som utspelade sig. Eller åtminstone en sådan.Att tala inför en publik som bor i dessa hotta kvarter och bland en intellektuell elit ..och göra detta på franska… är inte det lättaste. Och den gode Björn hade månader innan talat om för mig att i dessa kretsar är man inte personlig. Det är nämligen låg standard s.a.s. enligt fransmän. Talar man om sin konst (vilket var det vi båda skulle göra) så säger man ”jag har en teori”. Detta skapade en black out i mig för hur ska jag ha en teori om mina bilder?
Alltså…typ denna bild som är tusch på plexi. Jag bestämde mig att inget säga till Björn utan göra vad som göras kan: be alive, be true….Je suis suedoise! (jag är svenska). Och dessutom ofta pinsamt spontan.
Det var ganska mycket folk på vernissagen och med oss var en dominikansk poet som skulle läsa sin dikt (fransman…det tog cirka en halvtimme). Därefter Björn som på utmärkt franska höll ett anförande comme il faut (som det sig bör). När min tur var inne, visste jag att jag skulle börja gråta efter ett tag. För varför inte? Är inte vägen fram till staffliet en väg av uttömmande av Självet och ett inväntande. Är det inte G-ds gåva till mig att jag får denna möjlighet i mitt liv? Vandra, kämpa, misslyckas och sedan njuta.

Att G-d får plats i mig och i mina penseldrag när jag har tömt mig själv på mina föreställningar. Är inte den tomma vita duken lik en första dag i Skapelseberättelsen? Intet fanns. Bara den buktande spända vita ytan. Den första morgonen den första dagen. Jag misslyckas för det mesta. Jag övermålar. Men trots ideliga misslyckanden så har i min värld G-d aldrig svikit mig. Inte där i Måleriet. Även i den misslyckade processen. Så jag sa som det var. Bakom mig stod Björn och jag hörde min väns fötter byta plats, allt snabbare. När tårarna kom kunde jag knappt skönja priorn Eric som bänkat sig allra längst fram.

Hur det gick? Det blev hur fint som helst. En svenska är en svenska och det är alldeles okey. Det är till och med så att den franska ”eliten” också bär hjärtan …som bara är hjärtan.
Så om du läser detta Björn må din vistelse i Lyon o la Tourette bli en välsignelse för dig och ditt måleri och din förståelse av vad världen nu behöver.
ps: visst är sista bilden lite kul?

Inlägget är läst och godkänt av broder Björn // shalom salam pax -Agneta Sofiadotter

Published by Irène Nordgren on 19 aug 2020

Röda skynken

På Km nyhetssida 8 aug står att läsa

”En av tre katoliker i Tyskland överväger att lämna kyrkan” 

”Biskop Georg Bätzing, ordförande för den tyska biskopskonferensen, säger i ett uttalande att siffrorna talar för sig själva:– Så klart beror minskningen även på demografin, men först och främst visar den det faktum vi, trots vårt konkreta pastorala och sociala agerande, inte längre motiverar stora delar av befolkningen att leva ett liv i kyrkan.”

https://www.katolsktmagasin.se/2020/08/06/en-av-tre-katoliker-i-tyskland-overvager-att-lamna-kyrkan/

I ansluting till denna nyhet kan läsaren klicka på en nyhet från dec 2018 under rubrik 

”Vi ska inte gå Tysklands väg! Vi har vår väg!”   

”Katolska kyrkan i Sverige har sin egen roll och kallelse och måste stå på klippan, annars faller den. Vi har ett framtidsansvar för kommande generationer katolska kristna. Sverige behöver oss!”

https://www.katolsktmagasin.se/2018/12/15/vi-ska-inte-ga-tysklands-vag-vi-har-var-vag/

Det tycks som om Km önskar  att läsaren ska förstå att dessa nyheter hör ihop och underförstått också förstå  faran med de reformer som förknippas med biskop Georg Bätzing …..

Undertecknaren är diakon Göran Fäldt 

// Irène 

PS  Som katolik i Stockholms katolska stift blir jag mörkrädd vid tanken på om diakon Göran Fäldt är den som ska dra upp riktlinjer för katolska kyrkan i Sverige…. Reformer är  i Göran Fäldts terminologi  ”tecken på upplösning av katolsk doktrin i den pastorala praktiken, avsteg från kontinuerlig morallära, försök till konsensusbildning kring subjektiva och individualistiskaformuleringar….”  

Vi har alla våra röda skynken ….. Reformpositive biskop Georg Bätzing – ordförande för tyska biskopskonferensen – ett rött skynke för Km, diakon Göran Fäldt och Stockholms katolska Stift !

För mig är diakon Göran Fäldt ett rött skynke !  

Jag håller med biskop Georg Bätzing om att ”Kvinna i kyrkan – är den mest angelägna framtidsfrågan och det skadar inte om präster är gifta.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27819

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27831Published by Gert Gelotte on 19 aug 2020

Signaturen Mattias

Jag har beslutat att inte publicera en replik av signaturen Mattias. Detta av två skäl. Dels för att den är anonym med motiveringen att Mattias identitet saknar betydelse. Dels för att den innehåller en del nedlåtande oförskämdheter som jag inte accepterar.

Dock är det lite synd eftersom repliken även innehåller en relevant fråga som är värd att diskutera. Men jag är trött på att diskutera med spöken och insisterar på att den som vill delta i samtalet måste ha modet att göra det offentligt. Mattias identitet är inte utan betydelse.

Mattias är välkommen att återkomma, då med namn och utan nedlåtande oförskämdheter.

Gert Gelotte

Published by Agneta Sofiadotter on 15 aug 2020

Det andliga i konsten?

Bo Hylander

Religionshistoriken Per Faxneld har skrivit en uppmärksammad bok ”Det ockulta sekelskiftet” med undertiteln ”Esoteriska strömningar i Hilma av Klints tid. Jag har läst den ..men… Jag är så trött på Hilma af Klint! För det första: så fort man får grepp om det andliga i konsten så ska allt mer eller mindre handla om Hilmas abstrakta måleri. Vilket i sig förvisso är god konst men ack det börjar bli tjatigt. Hon visas överallt och om och om igen. För det andra så är ordet ”ockult” i samband med måleri svårt eftersom det för in tankarna på på dansande bord, Crowley och Andre Breton och surrealisterna. De var sökande efter fenomen och deras verk saknade ofta den innerlighet som genomsyrat den ömt andligt vårdande konstnärens verk. Att Hilma räknas in bland de ockulta tycker jag dessutom är fel eller vanskligt. Hon var antroposof under lång tid och de har en kyrka Kristet Samfund som jag menar inte kan klassas som ockult. Kristet Samfund liksom den katolska kyrkan bejakar inte strävan efter fenomen.


Ivan Aguéli
Trots detta är det inte fel att skriva om ockult orienterade konstnärer (de finns ju) men när Faxneld nämner Ivan Aguéli i samma krets så har han, enligt vad jag tycker återigen fel. Ivan Aguéli var muslim och sufier och varmt troende och hans måleri är så långt ifrån ockult måleri man kan komma. Han skildrar ljuset och ljusets verkningar i naturen. Ett stilla ljus som lätt dansar över hus och natur genom en smeksamt driven penselföring. Det finns så många konstnärer i den moderna konsten som har ett andligt måleri eller en andlig hållning till sitt måleri som bör få träda fram. Och jag tänker att det kan göra gott att presentera några som jag finner har ett måleri som talar om tro och där man kan skönja konstnärens egen andliga tro bortom allt det jag kallar teologisk imperialism.

Bo Hylander , en nu avliden malmökonstnär, var en som ständigt i sin schizofrena värld tillbad en G-d för honom sprungen ur den kristna sfären men som han tillät sig stå i en personlig kreativ och öppen dialog med. Bo Hylanders verk ställdes ut i Domkyrkan i Lund efter det att jag ställt ut där och hans verk sprängde sig fram i mitt och andras hjärtan. I den mörka stämningen nere i kryptan och inför hans verk kom vi inte undan vår egen ångest, längtan och tillbedjan. Jag besökte Bo i hans ateljé och det var en fröjd att vandra runt hans stora verk överallt på väggar och golv alltmedan han själv satt tystlåten i ett hörn.
Eller varför inte den Jaume Plensa vars verk finns bland annat i Borås liksom överallt i världen och vars gigantiska verk alltid vänder sig inåt och utåt och nästan alltid i sig bär himmelens alla mysterier och människans längtan… i sig.
Eller Charlotte Gyllenhammars verk …här i Hyllie utanför Malmö. Hyllie, en stenöken av modern stadsplanering och så denna lika gigantiska skulptur som liksom Plensas verk väcker frågor om människans tillstånd och ursprung. Detta verk bär titeln ”Modern”.

Stora verk och kända konstnärer…men så Bo Hylander och tusende till.
Bo Hylander
Det finns mängder …mängder av konstnärer som skildrar en längtan efter ett andligt sammanhang. De skildrar drömmen om en ny värld och en ny kärlek. Och för att återknyta till boken ”det ockulta sekelskiftet” så tycker jag det är på tiden att man särskiljer trendiga nya ockulta konstverk och traditionell kristen konst med den konst och de konstnärer av idag som ofta hängivet gestaltar sin tro. De är inte trendkänsliga och i sina hjärtan och sinnen är de helt oförstående inför vikten av vad jag kallar teologisk imperialism. Som vore det en onödig ointressant överkurs för fåtalet. En troende konstnär öppnar sitt hjärta och tömmer sitt sinne och överlämnar sig i G-ds händer. De spekulerar inte och de vill stå kreativt fria från alla sorters ideologier.

Jag återkommer med mer konst, en dag… när andan faller på. Detta var verkligen en liten liten pytteliten bråkdel.

« Prev - Next »