Published by Irène Nordgren on 05 jan 2020

Thomas Idergard SJ anser att upptuktelse och ärekränkning av sr Madelaine Fredell OP är överordnat trivselregler i FB gruppen ”Katoliker i Sverige”

”Påven tar emot en bild av Pachamama i Vatikanen under en religiös ritual som väckt en infekterad debatt inom den katolsa världen. Foto: Vatikanen”

”Moder Jord, Pachamama och Jungfru Maria, tänk om Gud är kvinna? ” var rubriken 19 dec 2019 i P1 ”Människor och Tro”

”Dagens Människor och tro handlar idag om Gud som kvinna. Hur skulle det påverka oss existentiellt, i vardagen och framför allt vårt samhälle. Inom den katolska feministteologin börjar man åter diskutera Guds feminina aspekter och till med påven Franciskus har benämnt Gud som modern. En pågående debatt rasar inom Vatikanen som delar hela den katolska världen sen några avbildningar av Pachamama, en urbefolknings gudinna från Sydamerika, hedrades och likställdes med Jungfru Maria. Moder Jord är också en mycket gammal symbol som nu fått en ny renässans, speciellt i mer sekulära samhällen.På några öar utanför Guinea Bissau finns ett starkt matriarkaliskt samhälle där könsrollerna är dem helt omvända till dagens samhälle, ärr det ett jämställt samhälle?”

”I Människor och tro får vi höra dominikansystern och teologen Madeleine Fredell och teologen Irene Nordgren analysera de senaste rönen inom feministteologin. Vi får möta Ulla Fagerås från Linköping som arbetar som reiki, en slags helare som använder sig av kraften från Moder jord. Konstnären Marianne Lindberg De Geer och regissören Leyla Assaf-Tengroth berättar om dokumentärfilmen ”Min Gud är kvinna” som handlar om det matriarkala samhället utanför Guinea Bissau i Västafrika.”

Programledare och producent: Antonio de la Cruz Reportrar: Edgar Mannheimer och Julia Baylan

https://sverigesradio.se/avsnitt/1411045 

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27513

// Irène

PS I FB-gruppen ”Katoliker i Sverige ” – vars medlemmar företrädesvis utgörs av Stockholms Stifts konservativa katolska lekmän – diskuteras programmet 20 dec. men blir naturligtvis inte särskilt uppskattat. Personligen bryr jag mig inte vad som skrivs av katolska ultrakonservativa lekmän på sociala media typ FB gruppen ”Katoliker i Sverige.” Men jag bryr mig när en katolsk präst Thomas Idergard SJ deltar i diskussioner på FB typ ”Katoliker i Sverige” och där tillåts göra personangrepp på en katolsk ordenssyster sr Madelaine Fredell OP (och mig) .  

Varje tid i kyrkohistorien alltsedan kristendomens början har haft sina kontroversiella frågor där åsikterna gått isär. Så också i vår tid där bla synen på kvinnan just är en sådan kontroversiell fråga om vilken det råder olika uppfattningar.

Då det krävs medlemsskap i FB gruppen ”Katoliker i Sverige” för att kunna göra inlägg och sr Madelaine Fredell inte är medlem och Thomas Idergard inte ens vet om sr Madelaine läser vad han där skriver, så kan hans inlägg inte tolkas på annat sätt än att han med berått mod vill skada sr Madelaines anseende och rykte vilket inte bara är djupt sorgligt ur prästerlig synvinkel utan också måste betraktas som ärekränkning ur juridisk synvinkel.

Thomas Idergard skriver :

”Bortsett från att beklaga de grova heresierna och blasfemin, som de båda öppet med uppenbar glädje verkar det som, medverkar i/ sprider utifrån en ideologi som inte har så mkt med kristen tro att göra, bör två saker påpekas: 1) Vi behöver förbön för deras omvändelse till Kristus och därmed kopplad offentlig ånger som botgöring. Liksom för de själar som kan förvirras av den hedendom som de förkunnar. 2) Ingen av dem är teolog som det felaktigt påpekas i programinformationen (dvs ”lögnens herre” har fullt präglat hela detta programpaket). /p.TIsj

När Kerstin Persson försvarar programmet svarar Thomas Idergard

” Jag vill tro att du inte riktigt förstått vad det är för ngt som dessa båda har nedlåtit sig att medverka i – fullständigt glatt och villigt som det verkar (jag ber att jag har fel, det bästa för deras själar vore om de hade tvingats till det) – nämligen en ”pornografiering” av vår Frälsare och hans Moder, där det Mest Heliga vi känner dras i den queerideologiska smuts som inspirerats av ”denna världens härskare”. Avgudadyrkan sker just med bilder, vilket man inte behöver vara teolog för att förstå utan räcker med att man läser Bibeln. Teolog är man om man har en doktorsgrad i teologi (liksom ”filosof” om man har en doktorsgrad i filosof, ”sociolog” med doktorsgrad i sociologi osv). Ingen av dem som sprider heresier och blasfemi i det här programmet har ngn sådan. Och ingen får det heller bara för att en förvirrad fanclub skulle önska det och tror det i sin egen låtsasvärld. /p.TIsj”

De olika administratörer som modererat / modererar FB gruppen ”Katoliker i Sverige” har enligt uppgift gjort detta på sin fritid vid sidan om olika funktioner / anställningar inom Stockholms Katolska Stift. Fn är Helene -Dominique Lindroth moderator vid sidan av sin tjänst på Katolsk Bokhandel i Stockholm.

Jag har velat ge moderatorn tid under jul -och nyår att leva upp till trivselreglerna för FB gruppen ”Katoliker i Sverige” som lyder : ”Detta är inte i första hand en diskussionssida, och absolut inte en sida för olika fraktioner att drabba samman på, utan en sida för trivsamma samtal, andligt utbyte och tips om katolska aktiviteter. Alla medlemmar uppmanas att hålla en artig, respektfull och kärleksfull ton.”

Då Thomas Idergards kommentarer ligger kvar ännu efter 14 dagar tillåter jag mig därför att dra slutsatsen att Thomas Idergard SJ och Helene-Dominique är överens om att när det gäller predikarsyster Madelaine Fredell OP så är upptuktelse och ärekränkning av henne överordnat FB gruppens trivselregler. 

Det är också anledningen till mitt blogginlägg. Som kvinna och reformsinnad katolik känner jag samhörighet med många olika katolska präster och manliga och kvinnliga teologer därute i den universella katolska kyrkan vars texter dock undviks att översättas i Stockholms Katolska Stift. Detta är en av orsakerna till att Thomas Idergard SJ i den svensk-katolska ankdammen – i brist på internationella jämförelser – kan uppfattas som en oemotsagd katolsk auktoritet och därför på sociala media accepteras när han sätter sig på  höga hästar och tar sig mandat liknande  forna tiders katolska Trosinkvisitorer. 

Ta hit Thomas Idergards ordensbröder typ Klaus Mertes SJ eller James Martin SJ eller Ansgar Wucherpfennig SJ (som varit här en gång) och Thomas Idergard SJ  skulle inte våga mopsa sig på det sätt han gör på sociala media i Sverige.  Svenska katoliker skulle  behöva höra att det pågår en dialog om tingens katolska ordning därute i den universella katolska kyrkan  under påve Franciskus motto PARRHESIA. 

Svenska katoliker skulle också behöva bekanta sig med katolska feministteologer som professorerna Elizabeth Johnson och Elisabeth Schüssler Fiorenza för att inse att sr Madelaine Fredell OP är i gott internationellt sällskap och på intet sätt någon heretiker som Thomas Idergard SJ påstår. 

 Jag vågar påstå att om professorerna Elizabeth Johnson och Elisabeth Schüssler Fioenza skulle läsa vad Thomas Idergard skriver om sr Madelaine Fredell på svenska sociala media skulle Thomas Idergard  för dem båda utgöra en nu levande personifikation av det patriarkat de båda beskriver. Elizabeth Johnson tex  i sin bok ”She Who Is” Jag citerar och översätter  

”Patriarkat är en form av social organisation i vilken makten alltid ligger hos den man eller de män som dominerar och med de andra i gradvis underordad rangordning ända ner till de som har minst makt och som utgör den breda basen. Denna klassiskt aristoteliska politiska filosofi, detta system innebär inte bara det naturliga härskandet av män över kvinnor utan för att vara mer exakt den frie mannen som det absoluta överhuvudet över hela hushållet med kvinnor, barn, manliga och kvinnliga slavar och annan icke-mänsklig egendom. Detta var en hörnsten i statens hela struktur. Detta traditionella mönster av en pyramid av olika sociala relationer inom stat, kyrka och familj har sedimenterat de härskande männens dominans så till den grad att det verkar helt naturligt.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=26430

Elizabeth Johnson beskriver också Visheten som en kvinnlig personifikation av Gud. Vidare beskriver Johnson bla hur språket kring den levande Guden under århundradena tagit form från olika folks, stammars och nationers vokabulär och på så sätt givit evangeliet nya avtryck.

Elisabeth Schüssler Fiorenza som bla skrivit boken ”In memory of her” har myntat begreppet ””Kyriarchy (”rule by a lord”; from the Greek κύριος/kyrios ”lord or master” and αρχή/arche ”authority, leadership”) is a social system or set of connecting social systems built around domination, oppression, and submission. The word itself is a neologism or new term coined byElisabeth Schüssler Fiorenza to describe interconnected, interacting, and self-extending systems of domination and submission, in which a single individual might be oppressed in some relationships and privileged in others. It is an intersectional extension of the idea of patriarchy beyond gender. Kyriarchy encompasses sexism, racism, economic injustice and other forms of dominating hierarchy in which the subordination of one person or group to another is internalized and institutionalized.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=9683


Published by Irène Nordgren on 23 Dec 2019

”They’ve cancelled Christmas in Bethlehem”

”If peace un earth is to come the wall must fall”

https://www.youtube.com/watch?v=HMyjywN-8Ac&fbclid=IwAR2G_e0Y3yFTBX59UXXFY3-a2ANv_FJFs-nNHgj_8drYzrStMMXAQOCITEg&app=desktop

// Irène

Published by Irène Nordgren on 21 Dec 2019

Erik Helmersson visar sorglig katolsk till lags inställning

18 dec ”SVT avslöjar: Nya anklagelser om övergrepp inom svenska katolska kyrkan”

://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-nya-anklagelser-om-overgrepp-inom-svenska-katolska-kyrkan

”Marja Grill, som är en av personerna bakom granskningen, berättar om arbetet runt publiceringen”://www.svt.se/nyheter/darfor-granskar-vi-katolska-kyrkan

”SVT NYHETER har kyrkans utfrågning med Anna

Läs protokollet här https://www.svt.se/special/utfragningen/

19 dec ”Katolska kyrkan: “Vi tillsätter en arbetsgrupp”

”Katolska kyrkan beklagar den smärta som upplevelsen har medfört, skriver man i en kommentar till SVT Nyheter. Nu ska en grupp se över formerna för den kränkande utfrågning som “Anna” utsattes för.”

://www.svt.se/nyheter/inrikes/katolska-kyrkan-vi-tillsatter-en-arbetsgrupp

// Irène

PS I en intervju i SVT Morgonstudio kommenterar DN ledarskribent katoliken Erik Helmersson

”Och kyrkan har hanterat det som jag ser det ganska bra”

https://www.svt.se/nyheter/erik-helmersson-kyrkan-har-hanterat-det-ganska-bra

Att jämföras med Sven-Erik Alhems uppfattning

”Efter att ”Anna” larmat katolska kyrkan om munken hölls en utfrågning med henne. SVT har visat protokollet för rättsexperter som är kritiska till katolska kyrkans hemliga utredning: 
– Det framgår på ett väldigt tydligt sätt att man från kyrkans sida skuldbelägger henne, säger Sven-Erik Alhem, före detta överåklagare och nuvarande förbundsordförande i Brottsofferjouren.”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rattsexperten-om-utfragningen-kvinnan-skuldbelaggs

Published by Irène Nordgren on 15 Dec 2019

Förenklingar och klyschor om två påvar

https://www.youtube.com/watch?v=BeqdEuZcN5k

https://www.youtube.com/watch?v=T5OhkFY1PQE

// Irène

PS Förenklingar och klyschor om båda påvar bidrar till småtrevlig stämning i filmen och åskådaren slipper på så vis störas av verklighetens påvliga trosinkvisitor som i armkrok med kardinalerna Burke och Müller – två av katolska kyrkans värstingar – var mer engagerad att förfölja oliktänkande  än prästpedofiler – en vinkling som inte precis är stämningshöjande. 

Min upplevelse av filmen ligger nära recensionen i Catholic Herald. Det som räddar filmen från katastrof är huvudrollsinnehavarnas skådespelarprestationer. 

”What saves The Two Popes from total disaster, and just about holds the attention, are the performances of its two leading men. Hopkins is excellent, giving a controlled portrayal of Benedict when at times the screenplay is desperate for him to play the pantomime villain – or even a Bond one.”

”The Two Popes is not a film that’s keen on subtlety, or in exploring its two protagonists and the Church at large in any great depth. Broad brushstrokes are Meirelles’s favoured method of artistic expression here. Francis is the football-loving man of the people who takes the time to chat to one of the Castel Gandolfo gardeners about cooking tips, and is keen to bring the Church into the modern world. Benedict is the Latin-speaking grump who hasn’t heard Yellow Submarine and will not countenance Church reform.”

://catholicherald.co.uk/magazine/the-two-popes-beer-banter-and-broad-brushstrokes/


Published by Irène Nordgren on 11 Dec 2019

Inkulturation – gudinnan som smälte ihop med ”Vår Fru av Guadelope” 

Med anledning av firandet av ” Vår Fru av Guadelope” 12 dec berättar La CROIX berättelsen om Vår Fru av Guadelope under rubrik

”On the Edges of Empire” ”Guadalupe and the story of America: Celebrating the Feast of Our Lady of Guadalupe, Patroness of the Americas, Dec. 12”

Bla skriver La Croix

”But she was also a powerful mother and intercessor, a brown -skinned woman who provided continuity with an ancient Nahua worship site at Tepeyac. ”

https://international.la-croix.com/news/on-the-edges-of-empire/11459?utm_source=Newsletter&utm_medium=e-mail&utm_content=11-12-2019&utm_campaign=newsletter_crx_lci&PMID=3652dbdbe7221bcfb6eacd8d05575ed5

// Irène

PS Läsaren får dock inte närmare reda på vad ”kontinuiteten” syftar på. Det beror i sin tur på beröringsskräck med gudinnan TONANTZIN som – innan de kristna spanska conquistadorerna för ca 500 år sedan erövrade Mexiko – vördades på kullen Tepeyac där en kyrka senare byggdes åt ”Vår Fru av Guadelope” och som blev världens största pilgrimsort. Det kallas för inkulturation.https://sv.wikipedia.org/wiki/Vår_Fru_av_Guadalupe 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tonantzin

https://sv.wikipedia.org/wiki/Guadalupebasilikan 


Nya och gamla kyrkan

Noterar att Vatikanradion i samband med firandet 2017 berättar historien om ”Vår Fru från Guadelope” utan att naturligtvis med ett enda ord nämna något om gudinnan TONANTZIN. Varför störa ovetande katoliker med gudinnan – som dock är mycket välkänd bland ursprungsbefolkningen i Mexiko.  http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/12/13/historien_om_vår_fru_av_guadalupe_/sv-1354556

Published by Irène Nordgren on 23 Nov 2019

En kurs som borde vara obligatorisk för alla präster och diakoner i Stockholms katolska Stift!

Catherine of Siena College – Tina Beattie ger en 6 -veckors kurs online om ”Sexual and reproductive health and rights ”

https://www.youtube.com/watch?v=Ipm1or8tbJQ

”Catherine of Siena College was established in 2007 by an international group of theologians with the aim of offering online courses to support those working for gender justice around the world. As the founders recognized, facilitating the full contribution and leadership of women is not only crucial for the wellbeing of women. It is also vital for the flourishing of men, children, societies, nations, and religious communities. In 2015, Catherine of Siena College became part of the portfolio of the University of Roehampton as an independent charitable trust which is managed by the University”

The college takes its name from the fourteenth century Christian mystic, Catherine of Siena. Born in Italy in 1347, she defied the conventions of her day through her theological writing and political activism. She wrote letters to bishops and popes urging an end to ecclesial schism, and her ”Dialogue” is considered one of the most impressive theological writings of her time. Read more about Catherine of Siena here.”

://www.roehampton.ac.uk/catherine-of-siena/about-us/ 

// Irène

PS Kursen borde vara obligatorisk på alla katolska prästseminarier. I Stockholms katolska Stift promotas bara företrädare som vill undervisa om Kroppens Teologi som utformats av den Helige Johannes Paulus II. Alltså samma helgon som i decennier mörkade prästers sexuella övergrepp inom katolska kyrkan…….

När jag anbefaller kursen även för diakoner så tänker jag speciellt på ordföranden i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj KUÄF i Stockholms Katolska Stift – diakon Göran Fäldt. https://www.katolskakyrkan.se/kontakt/johannes-paulus-ii-s-pastoralcentrum/kuaef

Published by Irène Nordgren on 18 Nov 2019

Fiffigt sätt Thomas Idergard att lobba för Kristna Värdepartiet !

Thomas Idergard SJ talar med dubbla tungor utifrån sin artikel ”Det finns inget kristet partiprogram!” http://signum.se/det-finns-inget-kristet-partiprogram/

Samtidigt kan Thomas Idergard inte låta bli att ge Kristna Värdepartiet gratisreklam. Kristna Värdepartiet lobbar bla för att införa ett förbud mot aborter från befruktningen” dvs kriminalisera all abort utom när moderns liv är i fara. Thomas Idergard väljer att på Signums hemsida länka till bloggen som tillhör ordföranden för Kristna Värdepartiet Mats Selander med orden Ett svar har inkommit från Mats Selander, partiordförande för Kristna Värdepartiet. Det finns publicerat på hans blogg:” https://matsselander.wordpress.com/2019/11/13/kristna-varderingar-kan-visst-forma-ett-partiprogram/ 

// Irène

PS Jättefiffigt sätt Thomas Idergard att främja dina åsikter utan att  kringgå Signums regler att ej  ta in repliker på opinionstexter !


Published by Irène Nordgren on 13 Nov 2019

Polsk dokumentärfilm om polska prästpedofiler

Polska dokumentärfilmen ”Tell No One ” som handlar om polska biskopskonferensen som offrade sina barn för att skydda sina pedofilpräster kan ses på youtube. Ett skrämmande dokument om tystnadskulturen inom katolska kyrkan.

https://www.youtube.com/watch?v=BrUvQ3W3nV4&fbclid=IwAR0li0erlHeBZCl_gc06-GrD6p54xDZEU-9WFGKx1ls5HqoZOy3SJFQuTtA

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tell_No_One_(2019_film)?fbclid=IwAR01OP6c1rPjY99YIoJENIcyRWIlk4aI64NkXUcSwWEAgstkIvpHDnjQYHU#About_the_film

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/05/15/polish-catholic-church-expects-wave-child-sex-abuse-reports/

// Irène

PS En annan dokumentärfilm är Trons Försvarare. ”Synopsis  (min övers) 

”Trons försvarare” berättar historien om en man vars livsuppgift det var att bevara kyrkan och hennes värden, men som istället förde henne till hennes största kris: Joseph Ratzinger, den tyske påven Benedikt XVI. Efter att en kort period på 60-talet ha räknats som förnyare såg han under sin 30-åriga gärning i Vatikanen som sin främsta uppgift att bevara den rena katolska läran. De som intervjuas i filmen, och som alla varit verksamma inom det klerikala systemet, ifrågasätter den officiellt spridda bilden av Ratzinger som ”lärd och anspråkslös.” De tydliggör den roll han spelade vid uppbyggandet av ett maktsystem i Vatikanen som på ett avsevärt sätt bidrog till den förtroendeförlust som katolska kyrkan sedan åratal lider av.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27419

B16 tycks aldrig komma dithän under sin livstid att han förmår bejaka sin del av skulden. Trots med facit i hand är B16 personliga analys att orsaken är den sekulariserade omoraliska tidsandan. Sitt personliga ansvar – att han först under galgen tar itu med prästpedofilerna – har B16 aldrig bett om förlåtelse för.

https://www.dagen.se/debatt/benedikt-saknar-offerperspektivet-1.1470404

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27236

Published by Irène Nordgren on 12 Nov 2019

Apropå ramaskri om vad som passar sig i Vatikanen och inte

Hörde inget ramaskri när B16 var påve och 2010 piggade upp sig med att kolla på snygga, smidiga killar inne i Vatikanen ! Det måste betyda att det passade sig.

/https://www.youtube.com/watch?v=-rbxov7CVi8&feature=youtu.be

// Irène

Published by Gert Gelotte on 09 Nov 2019

En kvinna får ta sig ton

Jag ser ett reportage om Cecilia Bartoli på tysk TV och får veta att hon som första kvinna tillåtits sjunga i Sixtinska kapellet. Är det inte fantastiskt så säg? Såna framsteg kyrkan gör!

« Prev - Next »