Published by Irène Nordgren on 07 Feb 2018

Wir sind Kirche – Att våga ifrågasätta självklar katolsk sakramentssyn och samkönade par

Som vanligt är det i tyskspråkiga områden som de mest spännande diskussionerna inom romersk-katolska kyrkan oftast sker – nu tex vad beträffar synen på samkönade par.

Nyligen gjorde ordföranden för tyska biskopskonferensen kardinal Reinhard Marx ett uttalande som av många tolkats som att öppna dörren för välsignelse av samkönade par efter individuell pastoral bedömning.
”The president of the German Bishops’ Conference has declared that, in his view, Catholic priests can conduct blessing ceremonies for homosexual couples.

Cardinal Reinhard Marx told the Bavarian State Broadcasting’s radio service that “there can be no rules” about this question. Rather, the decision of whether a homosexual union should receive the Church’s blessing should be up to “a priest or pastoral worker” and made in each individual case, the German prelate stated.”

http://www.catholicworldreport.com/2018/02/03/cardinal-marx-endorses-blessing-ceremonies-for-same-sex-couples/

Även vice ordföranden i Tyska biskopskonferensen biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück förordar diskussion om välsignelse av samkönade par.

”The vice president of the German bishops’ conference has urged a debate on whether Catholic clergy should bless same-sex unions.”

“We have to ask ourselves how we’re encountering those who form such relationships and are also involved in the church, how we’re accompanying them pastorally and liturgically.”

https://cruxnow.com/global-church/2018/01/11/german-bishop-urges-church-debate-blessing-sex-unions/

Wir sind Kirche ligger alltid ett eller ett par steg före tyska biskopskonferensen och uttalar sig i ett pressmeddelande från 12 jan 2018

Här en kort sammanfattning av pressmeddelandet från Wir sind Kirche Tyskland 12 jan 2018.
Pastoralt överseende är inte tillräckligt då det signalerar att homosexualitet i praktiken inte är ok. Kyrkans principiella lära (KK § 2357-2359) att homosexualitet är en svår synd måste upphävas då denna lära stöds av bibliska argument som inte håller för en exegetisk granskning. Inte förrän kyrkan erkänner att också homosexualitet är Gudagiven kommer inställningen till samkönade relationer att förändras och välsignelse bli något självklart.

Enligt romersk-katolska kyrkans lära är äktenskapet ett sakrament -en avbild av förbundet mellan Kristus och kyrkan. Som om det vore en självklarhet betecknas enbart relationen mellan man och kvinna som ett sakrament. Men varför skulle inte kärleksrelationen också mellan samkönade par kunna ses som en avbild av förbundet mellan Kristus och kyrkan.

Wir sind Kirche refererar till Davids klagan när Jonathan dör

”Jag sörjer dig, min broder Jonatan,
du var mig mycket kär,
din kärlek mer för mig än kvinnors.” 2 Sam 1:26

Vidare uppmanar Wir Sind Kirche alla kristna att utifrån kraften av sina andliga erfarenheter, kraften utifrån sitt världsliga uppdrag och kristna liv att engagera sig i diskussionen och gå i dialog med sina biskopar för deras lärande.

https://www.wir-sind-kirche.de/?id=128&id_entry=6873

// Irène

PS Häruppe vid Norra Ishavet känns avståndet långt och skillnaden stor mellan vad som inomkatolskt försiggår på kontinenten och vad som försiggår i Stockholms katolska Stift.
Oerhört viktigt påpekande av Wir sind Kirche att det inte räcker med pastoralt överseende och undantag. Det ska inte räcka med undantag varken i synen på samkönade par eller möjlighet för frånskilda och omgifta par att gå till kommunion eller för flickor att få ministrera. Det ska inte vara avgörande för dessa grupper vilken typ av kyrkoherde som råkar inneha tjänsten i en församling då detta bäddar för inomkatolsk godtycklighet, vilket tyvärr inte är ovanligt inom Stockholms katolska Stift.

Published by Irène Nordgren on 05 Feb 2018

Vad säger Franciskus som hyllar Parrhesia ?

”Former Irish president Mary McAleese and her husband Martin”

”Vatican rejects former Irish president from Women’s Day event”

Mary McAleese som har en homosexuell son – och som har kritiserat kyrkans ståndpunkt angående HBTQ frågor- har av Vatikanen nekats att delta i en paneldiskussion i Vatikanen ang kvinnligt ledarskap som planerats till Internationella Kvinnodagen den 8 mars.”

https://www.americamagazine.org/faith/2018/02/02/vatican-rejects-former-irish-president-womens-day-event

”The list of potential speakers required approval from a cardinal, but Mrs McAleese was not granted permission to participate.

As a result, the organisers have moved the “Why Women Matter” conference on March 8th to premises outside the Vatican, and have also invited Mrs McAleese to be keynote speaker. She had previously been asked to take part in a panel discussion at the event.”

”Among the other speakers barred was Ssenfuka Joanita Warry, a lesbian Catholic who is pioneering LGBT rights in Uganda.”

https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/mary-mcaleese-barred-by-vatican-from-conference-on-women-1.3377099

// Irène

En sorglig nyhet. Ska bli spännande att läsa vad Franciskus svarar på det brev som Mary McAleese har skrivit till honom. Detta med tanke på att Franciskus påbjudit PARRHESIA inom sitt kyrkorike ……

I maj 2015 skrev jag
”Mary McAleese mer trovärdig än alla katolska celibatära barnlösa biskopar sammantaget”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=16524

Published by Irène Nordgren on 31 Jan 2018

Dagen ändrar rubriksättning

Fick idag per mail svar från Tf chefredaktör

Hej Irène,

Tack för ditt mejl. Ulf Ekman presenteras som ”Ulf Ekman, författare, förkunnare, katolik”, inte ”katolsk ledare”. Dock är rubriken en aning missvisande eftersom du har rätt i att Ulf Ekman just nu inte är ”ledare” för någon grupp. Vi ändrar till kristen profil.

Allt gott,
Rickard

Rickard Ringqvist
Tf chefredaktör

http://www.dagen.se/kultur/fyra-kristna-profiler-darfor-far-vi-aldrig-glomma-forintelsen-1.1090158
// Irène

PS Det är ju lite plåster på såren…….men vad menas med ”just nu inte ”ledare” för någon grupp” ? Och den väsentliga frågan kvarstår.

Varför väljer DAGEN just profilen Ulf Ekman som representant för katolska kyrkan när de övriga 3 kristna profilerna är LEDARE inom kristna kyrkor och samfund ?

*******************************************************************
Jag ska inte plåga Tf chefredaktör mer. Men på mina ovanstående frågor svarar han så här

Hej igen,

Med ”inte just nu” menas just det: Just nu är han inte ledare.

Vi har inte beskrivit Ulf Ekman som representant för Katolska kyrkan. Vi valde ut profiler och ledare, inte nödvändigtvis representanter för olika samfund.

Allt gott,
Rickard

Rickard Ringqvist
Tf chefredaktör

***************************************************

Var och en kan själv bedöma relevansen i svaret. Om inte Ulf Ekman är ”ledare för någon grupp” så är ju inte rubriken ”en aning missvisande” utan helt FEL. Och vi får hoppas att så kommer att förbli.

Published by Irène Nordgren on 31 Jan 2018

Motståndare till Franciskus promotar omänskligt liv och lidande

”Josef Seifert, a Catholic philosopher who has been critical of Pope Francis’ apostolic exhortation, ”Amoris Laetitia”

Som gängse är när det gäller etiska frågor kring liv och död och familj råder inom katolska kyrkan inte konsensus. Efter att Franciskus 2016 reformerat Påvliga rådet för Liv / Pontifical Academy for Life (PAV) – dvs inte förlängt medlemskapet för vissa (tex Josef Seifert) utan tillsatt nya även icke-katolska medlemmar och inte längre krävt att medlemmarna undertecknar den tidigare obligatoriska pro-life eden – har Josef Seifert mfl nu bildat ett eget råd ”JOHN PAUL II ACADEMY FOR HUMAN LIFE AND THE FAMILY” (JAHLF) med Josef Seifert som dess ordförande.

JAHLF har nu kommit med sin första officiella deklaration vad beträffar palliativ vård vid livets slutskede och där man bla förbjuder terminal sedering som beskrivs som en ”förskönande term för eutanasi” och som ”berövar människan hennes värdighet och medvetande.”

”Terminal Sedation is also immoral, however, even when it does not shorten life: because it is directed against the Dignity of Rational Conscious Life.”

https://onepeterfive.com/wp-content/uploads/2018/01/JAHLF-on-PAV-DECLARATION-FINAL-FINAL-VERSION-31-01-18.pdf

// Irène

PS Som katolik är jag alltid på min vakt kring alla sammanslutningar, deklarationer och uttalanden i namn av den helige Johannes Paulus II (som mer ömmade för embryon än barn som utsätts för sexuella övergrepp av katolska präster).
Detta gäller i allra högsta grad ”John Paul II Academy for Human Life and the Family” (JAHLF) som jag ser som en förskönande omskrivning för att motståndare till Franciskus exhortation ”Amoris Laetitia” ska kunna fortsätta promota OMÄNSKLIGT LIV och LIDANDE.

Published by Irène Nordgren on 30 Jan 2018

Har Ulf Ekman blivit katolsk biskopsvikarie ?

Med anledning av Förintelsens Minnesdag har DAGEN följande rubrik

”Fyra kristna ledare Därför får vi aldrig glömma”

”Kyrkoledarna Antje Jackeén, Daniel Alm, Karin Wiborn och Ulf Ekman svarar. ”

http://www.dagen.se/kultur/fyra-kristna-ledare-darfor-far-vi-aldrig-glomma-forintelsen-1.1090158

// Irène

PS Hur ska bilden av Ulf Ekman vid sidan av bilden av ärkebiskop Antje Jackélen under rubriken ”Fyra kristna ledare” tolkas ? Har Ulf Ekman blivit katolsk biskopsvikarie ?

Published by Irène Nordgren on 29 Jan 2018

Yehuda Bauer ”Ökad islamafobi grogrund för antisemitism.”

Lyssna på historikern Yehuda Bauer i gårdagens Agenda vars viktiga budskap bla går ut på att islamofobi och antisemitism måste bekämpas SAMTIDIGT ! Viktigaste allierade mot radikal islam är icke radikala muslimer !

”Den 93-årige historikern Yehuda Bauer är en av talarna på Förintelsens minnesdag i Stockholm. Han ses som en världens ledande auktoriteter på folkmord. I en intervju för Agenda säger han att de som är bäst på att motarbeta antisemitism från Mellanöstern är de som själva kommer därifrån.”

” Dagens radikala islam skiljer sig från vanlig islamsk tro. Radikal islam är våldsamt antisemitisk och upprepar nazisternas ideologi. Det återkastas förstås bland migranter som kommer till Europa. Att betrakta migranterna som en grupp är ett stort misstag. Men visst finns det antisemitism bland dem.”

”Här finns ett verkligt problem. Om migrationen leder till ökad islamofobi i lokalbefolkningen, alltså hat mot muslimer, blir det en grogrund för antisemitism. För när det finns hat mot muslimer blir motreaktionen att hata tillbaka. Och eftersom judar är måltavla för radikal islam, så får man ett eko av det. Vad som behövs är att bekämpa både islamofobi och antisemitism samtidigt, säger Yehuda Bauer i Agenda.”

”Radikal islam hävdar att Washington, Paris, London, Berlin ska bli muslimska städer. Det är detsamma som nazisterna ville åstadkomma. De är radikalt antidemokratiska rent principiellt, inte bara i praktiken.”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/93-arige-professorn-attacker-mot-judar-ar-attacker-pa-hela-samhallet

https://www.svtplay.se/agenda

Published by Irène Nordgren on 19 Jan 2018

Hantera pedofilskandaler inte Franciskus bästa gren

SVT 16 jan om Franciskus besök i Chile.
”Katolska kyrkan är hårt kritiserad i Chile – framför allt på grund av en omfattande pedofiliskandal kring den mäktiga prästen Fernando Karadima, som Vatikanen stängde av 2011. Men Påve Franciskus utnämnde 2015 en av Karadimas allierade – som anklagas för att ha försökt hjälpa honom att dölja övergreppen – till biskop. Utnämningen väckte stora protester, och bidrog till att katolska kyrkan förlorade många anhängare. Inte till frikyrkorna, som i resten av Latinamerika, utan till ateismen.”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6862699

// Irène

PS Franciskus hantering av pedofilskandalerna inom katolska kyrkan hör tyvärr inte till hans bästa gren som påve. Tyvärr, tyvärr !

Redan 2015 uppmärksammade jag detta.

”Protester mot Franciskus utnämning av biskop Barros i Chile, som utpekats ha mörkat pedofilbrott som begåtts av hans tidigare mentor och superior fader Fernando Karadima – en av Chiles tidigare mest inflytelserika och respekterade präster. ”

PS http://www.katolskvision.se/blog/?p=15998

Published by Irène Nordgren on 17 Jan 2018

”Amoris Laetitia” ett paradigmskifte i synen på familjen


”Cardinal Secretary of State, Pietro Parolin, during the Vatican News interview”

Kardinal Parolin -Vatikanens statssekreterare-säger i en intervju i Vatican News att

Franciskus uppmanar till en attitydförändring gentemot familjen och dess svårigheter och problem den möter idag.

”Asked in a Jan. 11 interview about the ongoing discussion over the meaning of the pope’s 2016 apostolic exhortation Amoris Laetitia, Cardinal Pietro Parolin said the document “flows from a new paradigm that Pope Francis is bringing forward with wisdom, prudence and patience.”

”Apparently referencing the criticism from a minority group of Catholics who have called the exhortation unclear, Parolin states: “The difficulties that have risen up and that still exist in the church … are probably due to this change of attitude that the pope is asking of us.”

“Obviously, every change always brings some difficulties, but these difficulties come with the territory and must be dealt with commitment, to find answers that might become instances of growth, of further deepening,” the cardinal said.

http://www.lastampa.it/2018/01/11/vaticaninsider/eng/inquiries-and-interviews/cardinal-parolin-amoris-laetitia-calls-for-change-of-attitude-toward-families-IU9VuXpBnA10y7pq77PLCL/pagina.html

// Irène

PS Bland kritikerna och de som officiellt ondgör sig över Franciskus apostoliska uppmaning Amoris Laetitia / Kärlekens glädje finns bla 3 biskopar i Kazakstan.”Tomash Peta, metropolitan archbishop of the diocese of Maria Santissima in Astana; Jan Pawel Lenga, emeritus bishop of Karaganda and Athanasius Schneider, auxiliary bishop of the diocese of Maria Santissima in Astana.”

”The petitioners argue that the admission in some cases of divorced faithful in a second union to the Eucharist “means in practice a way of approving or legitimizing divorce, and in this meaning a kind of introduction of divorce in the life of the Church”, as well as “ a matter of spreading” the “plague of divorce”.

http://www.lastampa.it/2018/01/06/vaticaninsider/eng/the-vatican/three-kazakh-bishops-the-application-of-amoris-laetitia-spreads-divorce-UoGR6ILanykooWOiOpAMTJ/pagina.html

Published by Irène Nordgren on 16 Jan 2018

”Sapiens Trumpus”

Published by Irène Nordgren on 13 Jan 2018

Hear hear ! Franciskus värd tapperhetsmedalj !

Franciskus belönar fd minister i Nederländerna Lilianne Ploumen som skapat fond för säkra aborter och förebyggande av ofrivilliga graviditeter.

”On January 12, reports began surfacing on Twitter that Lilianne Ploumen, former Minister for Foreign Trade and Development Cooperation in the Netherlands, was honored by Pope Francis with the title of Commander in the Pontifical Equestrian Order of St. Gregory the Great. The Lepanto Institute was able to confirm from a December 22, 2017 Dutch radio broadcast that Ploumen indeed received the honor. In a brief video clip promoting the broadcast, Ploumen displays the medal while saying that she received it from the Pope.”

http://www.lepantoinstitute.org/pope-francis/pope-francis-awards-architect-safe-abortion-fund-pontifical-honor/


Bild från febr 2017
”Lilianne Ploumen, minister of foreign trade and development cooperation in the Netherlands, talked with students ahead of the weekly cabinet meeting on Feb. 3.”

https://www.nytimes.com/2017/02/20/health/lilianne-ploumen-abortion-gag-rule-she-decides.html

// Irène

PS Jag är mäkta imponerad av Franciskus som vågar utmana sina fiender genom denna utmärkelse.
All heder åt Franciskus. Jag ger honom tapperhetsmedalj.

« Prev - Next »