Archive for november, 2019

Published by Irène Nordgren on 23 nov 2019

En kurs som borde vara obligatorisk för alla präster och diakoner i Stockholms katolska Stift!

Catherine of Siena College – Tina Beattie ger en 6 -veckors kurs online om ”Sexual and reproductive health and rights ”

https://www.youtube.com/watch?v=Ipm1or8tbJQ

”Catherine of Siena College was established in 2007 by an international group of theologians with the aim of offering online courses to support those working for gender justice around the world. As the founders recognized, facilitating the full contribution and leadership of women is not only crucial for the wellbeing of women. It is also vital for the flourishing of men, children, societies, nations, and religious communities. In 2015, Catherine of Siena College became part of the portfolio of the University of Roehampton as an independent charitable trust which is managed by the University”

The college takes its name from the fourteenth century Christian mystic, Catherine of Siena. Born in Italy in 1347, she defied the conventions of her day through her theological writing and political activism. She wrote letters to bishops and popes urging an end to ecclesial schism, and her ”Dialogue” is considered one of the most impressive theological writings of her time. Read more about Catherine of Siena here.”

://www.roehampton.ac.uk/catherine-of-siena/about-us/ 

// Irène

PS Kursen borde vara obligatorisk på alla katolska prästseminarier. I Stockholms katolska Stift promotas bara företrädare som vill undervisa om Kroppens Teologi som utformats av den Helige Johannes Paulus II. Alltså samma helgon som i decennier mörkade prästers sexuella övergrepp inom katolska kyrkan…….

När jag anbefaller kursen även för diakoner så tänker jag speciellt på ordföranden i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj KUÄF i Stockholms Katolska Stift – diakon Göran Fäldt. https://www.katolskakyrkan.se/kontakt/johannes-paulus-ii-s-pastoralcentrum/kuaef

Published by Irène Nordgren on 18 nov 2019

Fiffigt sätt Thomas Idergard att lobba för Kristna Värdepartiet !

Thomas Idergard SJ talar med dubbla tungor utifrån sin artikel ”Det finns inget kristet partiprogram!” http://signum.se/det-finns-inget-kristet-partiprogram/

Samtidigt kan Thomas Idergard inte låta bli att ge Kristna Värdepartiet gratisreklam. Kristna Värdepartiet lobbar bla för att införa ett förbud mot aborter från befruktningen” dvs kriminalisera all abort utom när moderns liv är i fara. Thomas Idergard väljer att på Signums hemsida länka till bloggen som tillhör ordföranden för Kristna Värdepartiet Mats Selander med orden Ett svar har inkommit från Mats Selander, partiordförande för Kristna Värdepartiet. Det finns publicerat på hans blogg:” https://matsselander.wordpress.com/2019/11/13/kristna-varderingar-kan-visst-forma-ett-partiprogram/ 

// Irène

PS Jättefiffigt sätt Thomas Idergard att främja dina åsikter utan att  kringgå Signums regler att ej  ta in repliker på opinionstexter !


Published by Irène Nordgren on 13 nov 2019

Polsk dokumentärfilm om polska prästpedofiler

Polska dokumentärfilmen ”Tell No One ” som handlar om polska biskopskonferensen som offrade sina barn för att skydda sina pedofilpräster kan ses på youtube. Ett skrämmande dokument om tystnadskulturen inom katolska kyrkan.

https://www.youtube.com/watch?v=BrUvQ3W3nV4&fbclid=IwAR0li0erlHeBZCl_gc06-GrD6p54xDZEU-9WFGKx1ls5HqoZOy3SJFQuTtA

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tell_No_One_(2019_film)?fbclid=IwAR01OP6c1rPjY99YIoJENIcyRWIlk4aI64NkXUcSwWEAgstkIvpHDnjQYHU#About_the_film

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/05/15/polish-catholic-church-expects-wave-child-sex-abuse-reports/

// Irène

PS En annan dokumentärfilm är Trons Försvarare. ”Synopsis  (min övers) 

”Trons försvarare” berättar historien om en man vars livsuppgift det var att bevara kyrkan och hennes värden, men som istället förde henne till hennes största kris: Joseph Ratzinger, den tyske påven Benedikt XVI. Efter att en kort period på 60-talet ha räknats som förnyare såg han under sin 30-åriga gärning i Vatikanen som sin främsta uppgift att bevara den rena katolska läran. De som intervjuas i filmen, och som alla varit verksamma inom det klerikala systemet, ifrågasätter den officiellt spridda bilden av Ratzinger som ”lärd och anspråkslös.” De tydliggör den roll han spelade vid uppbyggandet av ett maktsystem i Vatikanen som på ett avsevärt sätt bidrog till den förtroendeförlust som katolska kyrkan sedan åratal lider av.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27419

B16 tycks aldrig komma dithän under sin livstid att han förmår bejaka sin del av skulden. Trots med facit i hand är B16 personliga analys att orsaken är den sekulariserade omoraliska tidsandan. Sitt personliga ansvar – att han först under galgen tar itu med prästpedofilerna – har B16 aldrig bett om förlåtelse för.

https://www.dagen.se/debatt/benedikt-saknar-offerperspektivet-1.1470404

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27236

Published by Irène Nordgren on 12 nov 2019

Apropå ramaskri om vad som passar sig i Vatikanen och inte

Hörde inget ramaskri när B16 var påve och 2010 piggade upp sig med att kolla på snygga, smidiga killar inne i Vatikanen ! Det måste betyda att det passade sig.

/https://www.youtube.com/watch?v=-rbxov7CVi8&feature=youtu.be

// Irène

Published by Gert Gelotte on 09 nov 2019

En kvinna får ta sig ton

Jag ser ett reportage om Cecilia Bartoli på tysk TV och får veta att hon som första kvinna tillåtits sjunga i Sixtinska kapellet. Är det inte fantastiskt så säg? Såna framsteg kyrkan gör!