Franciskus petar kardinal Burke från Biskopskongregationen.

Franciskus har utnämnt nya medlemmar till Biskopskongregationen och konfirmerat en del gamla medlemmar men uppseendeväckande nog har påven INTE konfirmerat kardinal Burke – ordförande för Vatikanens Högsta Domstol !

Biskopskongregationen är en viktig del i påvens utnämningsförfarande av nya biskopar.

”Under the Vatican’s process for picking bishops, the papal ambassador, or nuncio, in each country is responsible for compiling a list of names of candidates, called a terna, for openings as they arise. That terna is then submitted to the Congregation for Bishops, whose members vote on the final list to be submitted to the pope.”

http://ncronline.org/blogs/ncr-today/wuerl-named-bishops-panel-burke-not-confirmed

Se nya medlemmar i Biskopskongregationen här

http://protectthepope.com/?p=9449

// Irène

Kardinal Burke (i länken nedan) i en exklusiv intervju ca 9 min in i programmet-

Bla kommenteras hur Burke ville förbjuda  politikerna Nancy Pelosi och John Kerry att gå till kommunion utifrån deras politiska uppfattning i abortfrågor. Detta samtidigt som Burke oerhört gärna talar om samvetets överhöghet …….utom för politiker förstås – då går Burkes överhöghet  före……

Även Burkes syn på policyn när det gäller abort och katolska sjukhus i USA berörs. Lyssna särskilt när Burke uttalar sig om kvinnors hälsa och abort – underförstått när en kvinnas liv står på spel. Burke spontana kommentar ”Vad har hälsovård med abort att göra ?”

Barmhärtighet är uppenbart inte den dygd Burke odlat mest i sitt liv…….

Även Gaudium Evangelii kommenteras av Burke varvid implicit framkommer att Burke inte verkar lika stor påveentusiast  som under den påve som kallade honom till Rom och till det högsta ämbetet inom katolskt domstolsväsende ………

http://www.youtube.com/watch?v=Edq69fJLnXo

I väntan på att  hela kardinal Burkes  Cappa Magna ska  nå fram……….?


Kunde här inte låta bli att  ta med denna lilla bildsvit i repris som jag tror föreställer kardinal Burke när han råkar passera Franciskus ……

http://ncronline.org/feature-series/francis-comic-strip

Maktkamp i Vatikanen del 1

http://www.katolskvision.se/blog/?p=11309

Tydligen anser inte  Franciskus att kardinal Burke har något att komma med när det gäller förslag på nya biskopar inom katolska kyrkan…….

DET TAR SIG……….