Angående maktövergreppet vid universitetet i Chile skriver

”University World News – the global window on higher education”

”Costadoat’s dismissal from the faculty of theology has left Ignacio Sánchez, rector of the Catholic University, in an uncomfortable position. Though insiders say he knew that Ezzati had qualms about Costadoat, he was not told by the Cardinal that he was taking action.”

Med andra ord har kardinal Ezzati  i sin egenskap av universitets kansler -om uppgifterna stämmer- avskedat en medarbetare utan att ens i förväg samråda med universitetets rektor Ignaco Sanchez.

Kardinal Ezzati har utöver all annan skada också tillfogat rektorn skada genom att underminera hans ledarskap. Universitetsrektor Sanchez har gjort sig känd för sin kamp  att regeringen ska  finansiera icke-statliga universitet som har ett offentligt uppdrag dvs är i allmännyttans tjänst som tex det privata Katolska Universitetet i Chile.

En rektor från ett annant universitet kommenterar

”Nu är det befogat att fråga sig varför finansiera ett universitet som säger sig stå i allmännyttans tjänst men som genom sådana här beslut visar att så inte är fallet?”

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150410150335997

Som katolik i  Sverige är jag ofta fascinerad av SKILLNADEN i den känslighet som främst  svensk-katolska jesuiter men även andra prominenta katolska företrädare inklusive biskop Anders ger uttryck för när det gäller M A K T Ö V E R G R E P P  inom  det svenska civilsamhället jämfört med maktövergrepp inom de egna leden dvs inom katolska kyrkan som ju spänner över hela världen.  Det senare skryter gärna svensk-katolska företrädare med inklusive biskop Anders – nu senast under Kulturnatten.

Vad tycker svenska jesuiter om maktövergreppet  vid universitetet i Chile där  en av deras medbröder avsatts ?

Vad tycker jesuiternas egen Bror Duktig Thomas Idergard som visat upp en stor känslighet  mot  maktövergrepp i det svenska civilsamhället och därför  håller koll på svenska myndigheter / svenska kommunalpolitiker som han raljant kallat  ”Kejsarna i Växjö .”

http://signum.se/kejsarna-i-vaxjo/

// Irène

PS Många bedömare menar att  mycket av det som nu utspelas inför öppen ridå inom katolska kyrkan (tex i Chile )  är ett ställningskrig inför den kommande familjesynoden då kampen om tolkningsföreträdet står på spel.  Det gäller att försvaga företrädare  som tex kardinal Kaspers falang

som förespråkar liberaliseringstendenser och som alltmer gör sig gällande inom katolska kyrkan och  som nu senast försökt tystas ned i Chile.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=14350

Den konservativa falangen som representeras  av  kardinalerna Burke, Müller, Ranjith, Cañizares, Ouellet, Sarah, Scola, Pell och Caffara försöker förhindra en liberalisering av kyrkorätten.

Kardinal Müller ”Påven står inte över Guds ord och katolsk tro”

http://www.katholisches.info/2015/03/13/kardinal-mueller-papst-steht-nicht-ueber-dem-wort-gottes-und-dem-katholischen-glauben/

Den kommande biskopssynoden om familjen har också återaktualiserat frågan om relationen mellan kurian och biskopskollegiet underförstått mellan kardinal Müller – som vänder sig mot katolska kyrkan som ”välgörenhetsinrättning – och biskopskonferenserna  runt om i världen. Här känner sig Müller  särskilt utmanad av bla Münchens kardinal Reinhard  Marx – tillika ordförande för Tyska Biskopskonferensen.


Tuppfäktning i Vatikanen

// Irène