I Chile har studenter protesterat mot att  Santiagos kardinal Ezzati avskedat jesuiten Jorge Carrasco Costadoat från dennes universitetstjänst i teologi vid Påvliga universitetet i Chile  där  kardinal Ezzati tillika är ”Grande Chancellor”…..Storinkvisitor…..ursäkta universitetskansler eller något dylikt ……

Fader Costadoat har gjort sig allmänt känd som förespråkare för ”kommunion till omgifta” och för  sin progressiva syn på interreligiös dialog och  befrielseteologi , sin  uppfattning att katolska kyrkan måste reformeras i sin syn på sex-och samlevnad och sitt  återkommande krav på fullständig tankefrihet på katolska universitet även om detta sker på bekostnad av katolsk troslära.

Jag saxar ur Storinkvistorns skrivelse

”The academic path of Professor J. Costadoat includes unwise affirmations that blurred the magisterial teaching of the Church in various central points of the same, generating enough reasons to affirm that he has not sufficiently laid down in his positions the basic principle that, ”the theological disciplines, in the light of faith and under the guidance of the magisterium of the Church, should be so taught that the students will correctly draw out Catholic doctrine from divine revelation”

+ RICARDO EZZATI ANDRELLO

Cardinal-Archbishop of Santiago and Grand Chancellor of the

Pontifical Catholic University of Chile

http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/03/for-record-cardinal-ezzatis-letter.html

http://eponymousflower.blogspot.se/2015/03/jesuit-dismissed-from-his-academic.html

http://www.thetablet.co.uk/news/2017/0/protests-as-cardinal-who-advises-pope-sacks-jesuit-professor

Förra året blev det känt att kardinal Ezzati i ett hemligt brev till sin bästa polare kardinal Müller ( prefekt för Trospolismyndigheten…..ursäkta jag menar Troskongregationen )   anmält 3 präster – Felipe Barrios, Mariano Puga och Jose Aldunate – som  gjort sig kända för återkommande kritik av katolska kyrkan i Chile och som offentligt förespråkat   homosexuellas rättigheter och rätten till legal abort.


http://www.bbc.com/news/blogs-trending-29659347


Fader Costadoat SJ  skriver själv om tankefrihet på katolska universitet på Reflexión y Liberación där han också fått massivt stöd.

http://www.reflexionyliberacion.cl/articulo/4203/catolicidad-de-las-personas-o-de-la-universidad.html

Har hittat en engelsk översättning.

”We want a Church with open procedures, subject to reason and justice. Therefore we are showing our support and gratitude to Fr. Jorge Costadoat, SJ, for his dedicated theological work. He is an excellent academic who combines erudition and piety. As a theologian of the signs of the times, he has built bridges for better dialogue between the Church and the world, between faith and science and culture.”

Saxar från engelsk översättning av Fader Costadoats egna skrivelse

”What’s Catholic” creates problems in the university environment. When the mission of a university is confused with the demands of the Christian religion, it is the very catholicity of universities which ends up being discredited. But ”what’s Catholic” can effectively contribute to the search for truth, purpose and meaning of all universities. It can, when faith and reason are properly articulated in the ”Catholic ones”.”

http://iglesiadescalza.blogspot.se/2015/03/jesuit-theologian-dismissed-from.html

// Irène

PS    Vad pågår i Latinamerika ? Vad pågår i Vatikanen?  Spänningar och polarisering accelererar.

Protester i Chile mot Franciskus biskopsutnämning av misstänkt pedofilmörkare

Tuppfäktning i Vatikanen

Fullständig tanke-och åsiktsfrihet vid katolska universitet ?

Kommunion till frånskilda som också ska tillåtas omgifte ?

Lagstadgad möjlighet  till abort ?

Jämställdhet för kvinnor och män att  på lika villkor få sin prästkallelse prövad till ämbetsvigning ?

Jämställdhet för homo-och heterosexuella när det gäller sex-och samlevnad ?

Stäng Troskongregationen och omplacera kardinal Müller ?

Det knakar och brakar i den  katolska kontinentalsockeln …….håller den på att spricka …….håller en helt  ny katolsk kontinent på att födas ur havet…..?