Vänner,

den irländske prästen och dissidenten Tony Flannery kommenterar på sin blogg det irländska folkets och de irländska katlikernas överväldigande ja till äktenskap för homosexuella:

”Den doktrinära katolicismens dagar är förbi i detta land. Folket är inte längre villigt att lyssna till tal och predikningar om moral från kyrkan. Några kanske ser detta som en dålig situation, jag ser det som en tid av underbara möjligheter för kyrkan, om den kan acceptera och lära sig att presentera det grundläggande kristna budskapet.”

http://www.tonyflannery.com/lessons-for-the-church-from-this-referendum/

På sin blogg publicerar Tony Flannery även en homosexuell prästs kommentarer till valresultatet. Prästen väljer att förbli anonym. Varför framgår av hans artikel:

”Ibland känner jag mig som en ynkrygg när jag inte tar offentlig ställning. Jag fruktar att jag överger mina hbtq-bröder och -systrar när jag inte har modet att tala öppet. Jag fruktar att jag sviker sanningen när jag inte säger min mening. Ändå har jag ända tills nu inte gjort det. Jag tror inte att jag vid min ålder har styrkan att hantera de attacker som jag fruktar skulle komma.”

http://www.tonyflannery.com/a-reflection-on-the-referendum-from-a-priest-who-is-gay/

Gert Gelotte