Tack p Idergard för din kommentar. En motoffensiv?

”Hej, evangeliet på Sjätte Påsksöndagen där Jesus betonar betydelsen av buden och kopplingen mellan dem och kärleken, var ett ännu bättre tillfälle att också för S:ta Eugenias 11-mässa, som p. Dietz och jag firade tillsammans, predika om biskoparnas viktiga och läsvärda brev och referera till det:

http://www.sanktaeugenia.se/sermons/buden-kommer-aldrig-att-bli-inne-men-uttrycker-tron-och-skyddar-karleken-sjatte-pasksondagen-argang-a-2023-05-14/

Så låt oss glädjas åt Herrens och hans Kyrkas bud som skyddar kärleken och som Kyrkans herdar av kärlek till flocken påminner om!

Med vänlig hälsning,
P. Idergard ”

———————————————————————————————————–

Tack för din ovanstående kommentar igår 14 maj på KV blogg p=30775&cpage=1#comment-1910125 som jag tolkar som en motoffensiv till mitt blogginlägg under rubrik ”Tack p Dietz för att du besparade din församling att tvingas lyssna på ”Brev om den mänskliga sexualiteten – Herdabrev från Nordiska Biskopskonferensen”  http://www.katolskvision.se/blog/?p=30775

 Du predikar :”De nordiska biskoparna skrev den gångna Fastetiden ett mycket viktigt och läsvärt brev om den mänskliga sexualiteten – det går att hämta på stiftets hemsida – utifrån kritiken mot Katolska kyrkan för att hon inte kan välsigna det som ”världen” just nu dyrkar som religion.”

Jag tror att det finns ett allmänintresse i att lyfta fram att det råder olika katolska meningar kring Nordiska biskopskonferensens Herdabrev  – vars innehåll och åsikter du vill manifestera att du stödjer.

Min fråga är  

–       Hur förklarar du att det råder delade katolska meningar kring Herdabrevet och vem har tolkningsföreträde ?

Min fråga kommer sig av att Nordiska Biskopskonferensen sammantaget representerar ca 250.000 medlemmar. Stockholms katolska stift – som du gör dig till språkrör för – har ca 128.000 registrerade medlemmar. Jämför dessa siffror med tex Tyska Biskopskonferensen som representerar ca 21,1 miljoner katoliker och som Nordiska Biskopskonferensen i sin tur gått till motoffensiv åt.

Din uppfattning om Herdabrevet står i bjärt kontrast till tex den kände katolske teologen Werner Jeanrond som kallar Herdabrevet ”blasfemiskt” och skriver ” ”Det biskoparna håller på med är en sektartad sexualetik.” 

https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/biskoparnas-herdabrev-ar-blasfemiskt?fbclid=IwAR2mLy13OB8cus0yUCsb4YKt0fJEbOGtVJFemVONz5Ug_zFo23tkkwFtUsM

 The Tablet

https://www.thetablet.co.uk/features/2/23018/sexuality-and-gender-sent-into-exile?utm_medium=email&utm_campaign=The%20Tablet%20newsletter%2015%20April%202023&utm_content=The%20Tablet%20newsletter%2015%20April%202023+C

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS ”Nordiska Biskopskonferensens senaste Herdabrev blottar katolska kyrkans trängande behov av en ny katolsk antropologihttp://www.katolskvision.se/blog/?p=30789

”Werner Jeanrond om kärlek och teologi ” http://www.katolskvision.se/blog/?p=308

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

1 svar på Tack p Idergard för din kommentar. En motoffensiv?

  1. Irene Nordgren skriver:

    Sorgligt p Idergard att du utnyttjar predikstolen till att få stå oemotsagd.
    Med vänlig hälsning
    Irène Nordgren
    http://www.katolskvision.se/blog/?p=30847

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *