Vänner,

den 20 juli öppnades Enhetens kyrka på Östanbäcks kloster utanför Sala. Klostret tillhör Svenska kyrkan och dess bröder lever  i den benediktinska traditionen. Bröderna står också nära Förbundet för kristen enhet (FKE) som i decennier arbetat för synlig enhet mellan katolska kyrkan och svenska kyrkan.

En kyrka för enhetens skull borde vara en glädje för alla kristna. Men när jag läser om syftet med kyrkan på brödernas hemsida blir jag tveksam. Så här står det:

”Ett tecken på enhet
Som sådan utgör Enhetens kyrka ett påtagligt hoppets tecken på den enhet som nu är på väg mellan alla som bekänner klassisk kristen tro.”

Syftet är alltså varken de kristnas enhet eller enhet mellan katolska kyrkan och svenska kyrkan, utan enhet kring ”klassisk kristen tro”. Om vad som utgör så kallat klassisk kristen tro kan man diskutera i all oändlighet. Men i allmänhet brukar det klassiska yttra sig som konservatism i allmänhet och nej till kvinnliga präster i synnerhet. På senare tid har motstånd mot att homosexuella får gifta sig kommit i förgrunden.

Hur som helst torde de som använder beteckningen klassisk kristen tro anse att de står för den mest genuina kristendomen. Det har många gjort före dem och därmed orsakat all den splittring som plågat och plågar kristenheten.

Vid det här laget borde vi ha lärt oss att de kristnas enhet aldrig kan uppnås genom en strid om vem som har den rätta tron och den rätta tillämpningen. Enhet förutsätter att vi accepterar varandra även när vi är oeniga.

Att Enhetens kyrka i själva verket står för en ny sorts oenighet och splittring är en sorglig paradox.

Gert Gelotte