Bengt

I din senaste  blogg

Prästämbete och äktenskap, sexuell symbolism i skapelsen

skriver du om din   huvudreferent

”Han (Peter Kreeft)  hör till dem som lyfter fram argumenten för den traditionellt kristna synen och sätter in det i ett större sammanhang med sexualitetens symbolik i skapelsen och frälsningshistorien”

Att ta till   en  hel kosmologi  som din applåderade huvudreferent – och så vitt jag förstår du ställer  dig bakom – behöver göra när han skriver en  bok  ”Women and the priesthood” är naturligtvis på sitt sätt skickligt i syfte att  få läsaren att till slut resignera och komma till tro på att  bara män kan bli präster.  

Ty vem vill visa tvivel  på att det existerar en osynlig tyngdlag  ?

Knepet är  att efter en serie utläggningar få läsaren att uppfatta att kyrkans lära att bara män kan bli präster är av samma himmelska dignitet  som  tex den himmlska tyngdlagen.

Som en motvikt till ”din”  Peter Kreeft vill jag därför referera till   ”min”  benediktinsyster Joan Chittister  i en TED talk.

http://tedxwomen.org/speakers/sister-joan-chittister/

Om ämnet kvinnliga ämbetsbärare säger sr Chittister

”Det här ämnet är inte avslutat, det har aldrig påbörjats utan bara undanträngts. Problemet med sådant som trängs undan är  att det som vid första påseendet därigenom tycks löst istället kanaliseras till mer farliga situationer. Vatten som blockeras  av ett stenblock får kraft och blir till en flod som banar sin väg i sanden intill.”

”Anden blåser vart den vill och går inte att tränga undan.”

http://www.cta-usa.org/reprint2-96/chitt.html

Bengt det är akademiskt välutbildade och välartikulerade ordenssystrar i USA  typ sr Joan Chittister, sr Margaret Farley, sr Elizabeth Johnson, sr Pat Farrell och sr Joan Campbell som fått USA biskopar att darra av rädsla och som därför   begärt assistans från il papa (läs pappa påven) i  Rom för att rädda deras för alltid förlorade heder.

// Irène