Kardinal Roger Mahony

Samtidigt  med offentliggörandet av akter som avslöjar pedofilpräster inom Los Angelses stift som härrör sig decennier tillbaka har ärkebiskop José Gomez i Los Angeles  avstängt  dåvarande ansvarige kardinal Roger Mahony från alla fortsatta offentliga uppdrag.

http://www.scribd.com/doc/123340026/Bishop-Jose-Gomez-s-statement-on-the-release-of-clergy-files

I praktiken kommer  dock Mahonys liv inte nämnvärt att förändras då denne gått i pension och numera lever ett lugnt liv som församlingspräst i norra Hollywood  där  kardinalen även fortsättningsvis kommer att kunna   förrätta mässor som vanligt. Däremot kommer Mahony inte mer att förrätta konfirmation.

http://ncronline.org/node/44051/

Kardinal Mahony bemöter  offentligt ärkebiskop Gomez  beslut i ett brev publicerat på sin egen blogg.

”February 1, 2013

Dear Archbishop Gomez:

In this letter I wish to outline briefly how the Archdiocese of Los Angeles and I responded to the evolving scandal of clergy sexual misconduct, especially involving minors.

Nothing in my own background or education equipped me to deal with this grave problem.  In two years [1962—1964] spent in graduate school earning a Master’s Degree in Social Work, no textbook and no lecture ever referred to the sexual abuse of children.  While there was some information dealing with child neglect, sexual abuse was never discussed.”

http://cardinalrogermahonyblogsla.blogspot.se/2013/02/historical-evolution-of-dealing-with.html

Vatikanens presssekreterare f Federico Lombardi  borta i Rom säger att han fn inte planerar  att kommentera  det som nu sker pga att Vatikanen ”behöver tid för att förstå situationen. ”

http://ncronline.org/blogs/ncr-today/no-comment-vatican-mahony

Kardinal Mahony är nu inte den förste kardinalen som skyddat pedofilpräster  och lugnt kunnat fortsätta  sitt arbete som kardinal.

Förra  året  var det kardinal Sean Brady på Irland som skyddades av Vatikanen  som tyckte det räckte att Sean Brady ”hade dragit lärdom.”

Kardinal Sean Brady

Jag skrev

Kardinal Sean Brady doktorerade 1967 i kanonisk rätt och var alltså sakkunnig då han fick kännedom om pedofilfall på Irland.  Men vad hjälper en juridisk doktorsgrad om man inte förstår vidden av att barn våldtas av präster ?

http://www.katolskvision.se/blog/?p=5988

National Catholic Reporter  följer och skriver kontinuerligt  om vad som händer och sker inom katolska kyrkan av såväl positivt  som negativt slag.

NCR kommenterar igår  på ledarplats  hur Vatikanen  möter kyrkans verkliga skandaler med antingen tystnad eller  bortförklaringar.

”Real scandal — covering up the rape of children, compromising the church’s reputation with bizarre behavior and sexual shenanigans by its priests — is met with either silence from on high or unpersuasive explanations.”

http://ncronline.org/news/accountability/real-scandal-our-church

Nu senast var det biskop Finn som till och med fällts av domstol som skyldig att ha  skyddat pedofilpräster  som  inte tycks behöva avgå som biskop utan istället tillåts att gå till attack mot National Catholic Reporter som biskopen  anser ”underminerar katolsk troslära.”

Biskop Finn

http://www.katolskvision.se/blog/?p=8465

Även  hanterandet av fallet kardinal Francis Law  är ett exempel på hur Vatikanen  bedömer vad och vem som  UNDERMINERAR KATOLSK TROSLÄRA och dit tycks inte kardinaler och biskopar som skyddat pedofilpräster höra.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Francis_Law

Här går att läsa om Kardinal Gröer i Österrike som skyddades av den sedermera saligförklarade påven Johannes Paulus II

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Hermann_Gro%C3%ABr

// Irène

PS Enligt kanonisk lag är det Vatikanen som ska vidta åtgärder när det gäller kardinaler inte en ärkebiskop.  Vad står ärkebiskop Gomez beslut för i relation till Vatikanen ?

Vad står Vatikanens tystnad för i relation till ärkebiskop Gomez? I relation  till  kardinal Roger Mahony?

Vad står kardinal Mahonys ovanliga sätt att offentligt bemöta anklagelser för i relation till ärkebiskop Gomez – men ytterst till Vatikanen ?

Att Vatikanen ”behöver tid att förstå situationen” behöver dock omvärlden inte någon tid  för att förstå.

Det är LÄROÄMBETETS utövning som ska ge katoliker  ett RÄTTESNÖRE vad katolsk troslära innebär i teori och praktik.

Ser omvärlden till de skilda åtgärder som Vatikanen använder sig av så  framkommer gång på gång med största tydlighet att Vatikanen skyddar de som skyddar pedofilpräster  och straffar dem  som lyssnar på sitt samvete och tar eget ansvar.

Det bevisar de åtgärder och den handlingsberedskap Vatikanen vidtagit mot f Roy Bourgeois, f Tony Flannigan och ordenssystrarna inom LCWR som enligt Vatikanen alla visat prov på olydnad.

Men vad som ena  dagen  är  LYDNAD i Vatikanens ögon kan nästa dag anses som OLYDNAD och vice versa.

Det har tex  kardinal Mahony nu  fått erfara och det talar han indirekt om i sitt brev som också läses i Vatikanen.

Kardinal Mahony ger i sitt offentliga brev uttryck för att han straffas för något som han aldrig fått lära sig är straffbart inom katolska kyrkan.  Därigenom ger kardinal Mahony implicit uttryck för att kyrkliga företrädare inom katolska  kyrkan inte förväntas tänka själva och absolut inte förväntas ta eget personligt ansvar som går mot Vatikanens praxis.

”Inga läroböcker och ingen undervisning under min utbildning har berört ämnet sexuella övergrepp mot barn ” skriver Mahoney  och illustrerar därmed  i sina egna ögon ett rättmätigt  försvar för att ha skyddat pedofilpräster dvs  utelämnat barn till att våldtas av präster.

Till sist.

I Stockholms katolska stift  filtreras  all officiell katolsk omvärldsrapportering till svenska katoliker genom ett ”BULLERBYFILTER”  som Gert Gelotte så träffande beskrivit.

Den blogg – typ KV -blogg – som rapporterar utan filter har enligt biskop Anders inte ”bemyndigande att kalla sig katolsk.”