Den kända katolska feministteologen  Mary Hunt  har  i sin artikel ”Smoke gets in your eyes”  skrivit något av det skarpaste jag läst inför det kommande påvevalet.

”Patriarkatet kommer att skörda ofattbara mängder gratis publicitet den kommande månaden när den romersk katolska kyrkan möblerar om på  den påvliga plattformen. Mediakommentatorer kommer att bugande rapportera om de procedurer som utlösts av påven Benedikt XVI oväntade avgång.  Oöverträffade bilder av Herrens lag (kyriarchy)  kommer vara i strålkastarljuset i våra hem  när reportrar andäktigt  kommer förklara de urgamla ritualerna när mansklubben klonar sina egna huvuden. ”

”När röken efter konklaven försvunnit kommer fortfarande en enda man sitta vid rodret.” (Min övers)

http://www.fsrinc.org/blog/smoke-gets-your-eyes

Mary Hunt använder  begreppet ” kyriarchy”  – Herrens lag – som myntats  av  en annan känd feministteolog Elisabeth Schüssler Fiorenza som  en grekisk neologism som omfattar sexism, rasism och  ekonomisk orättvisa  i olika former i en överordnad hierarki i vilken en person eller en grupps underordning är internaliserad och institutionaliserad.

http://dagensseglora.se/

http://dagensseglora.se/2013/02/18/snart-ska-annu-enman-rostas-fram/

Påven  Benedikt  XVI  har genom att abdikera från påveämbetet  visat att det går att  bryta  traditioner   även inom den så traditionsfixerade katolska kyrkan.    På  6- 700 århundraden  har  det inte hänt att en påve abdikerat.

Och  under  8-900  århundraden  har det inte funnits kvinnliga diakoner.   Men samtal pågår om  att återinföra dessa   …………

http://www.katolskvision.se/blog/?p=7303

Och skulle så ske så  skulle även kvinnor kunna bli kardinaler då det inte krävs  prästvigning  för  att  bli  eller ”skapas”  till  kardinal.

Och skulle kvinnor kunna bli kardinaler så skulle även kvinnor kunna  delta i påveval …………..

Senaste  kardinalen som inte var prästvigd var Teodolfo Mertel d 1899. Han var  jurist  och lekman  när han blev kardinal och diakonvigdes – i den ordningen…….

http://en.wikipedia.org/wiki/Teodolfo_Mertel

// Irène