Archive for oktober, 2016

Published by Irène Nordgren on 31 okt 2016

Sr Madeleine Fredell OP i Lunds domkyrka den historiska dagen 31 oktober 2016

Sr Madeleine Fredell OP – i Lunds Domkyrka den historiska dagen 31 oktober 2016 – läser tredje imperativet ”Katoliker och lutheraner bör på nytt förplikta sig till att söka synlig enhet och till att tillsammans utröna vad detta innebär rent konkret och till att oupphörligt sträva mot detta mål.”

// Irène

Published by Irène Nordgren on 31 okt 2016

Har påve Franciskus förstått var han övernattar ?

DN ”Här ska påven bo under sitt Sverigebesök”


”Påven ska bo på forskningsanläggningen Igelsjö Life Science, som ligger mitt ute på en åker.”Foto: Anders Hansson

http://www.dn.se/nyheter/sverige/har-ska-paven-bo-under-sitt-sverigebesok/

Sydsvenska Dagbladet

”Varför hamnade påven i Igelösa? En djupt troende kirurg från Lund är förklaringen”

http://www.sydsvenskan.se/2016-10-31/varfor-hamnade-paven-i-igelosa-en-djupt-troende-kirurg-fran-lund-ar-forklaringen

Helsingborgs Dagblad

”Varför hamnade påven i Igelösa? En djupt troende kirurg från Lund är förklaringen”

”En påve reser över hela jorden. Men att han skulle hamna i skånska Igelösa för en natt – ja, det verkar osannolikt.
Fast skrapar man på ytan blir det mer begripligt.
Bakgrunden är den verksamhet, Igelösa Life Sciences, som thoraxkirurgen och transplantationsläkaren Stig Steen byggt upp, och som har sitt högkvarter i en gammal gård någon kilometer nordväst om E22 norr om Lund.
Gården har det senaste decenniet byggts om till kombinerad konferensanläggning, forskningslaboratorium och även konvent för nunnor.
Fokus ligger framför allt kring teknik för organtransplantation, och i labbet kan blivande kirurger från Lunds universitet öva stora transplantationer på framför allt grisar. Denna del av Igelösa Life Science har fått en del kritik från katolskt håll http://www.katolskvision.se/blog/?p=2739
eftersom kan ses som att utsätta djur för onödigt lidande. Professorn och grundaren av Igelösa Life Science, norskättade Stig Steen, är djupt troende katolik, omvänd under en vistelse i Afrika där han mötte katolska nunnor. ”

Påvens namne helige Franciskus nog inte lika glad som professor Stig Steen.

http://www.hd.se/2016-10-31/varfor-hamnade-paven-i-igelosa-en-djupt-troende-kirurg-fran-lund-ar-forklaringen

// Irène

PS Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad länkar till Katolsk Vision ”Den helige Franciskus på Igelösa- Hur kan Stiftet sälja sig till att vanhelga djurens skyddshelgon ?”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=2739

Bara för att ”forskningsanläggningen Igelsjö Life Science grundare är djupt troende katolik” – hur kan det väga över att en påve – som tagit sig namn efter djurens skyddshelgon den helige Franciskus – av alla ställen i Skåne erbjuds att övernatta på en plats där levande grisar används som övningsobjekt för ”stora transplantationer” ? Där levande grisar utsätts för bokstavligt hjärtslitande djurförsök.

Från ”katolskt håll” är det nog bara Katolsk Vision som reagerar……eller ?

Helige Franciskus djurens skyddshelgon

https://www.youtube.com
/watch?v=KJZh561OpaM


https://vimeo.com/114004909

Läs Helena Röcklinsbergs understreckare i Svd 2004 ”Guds avbild respekterar djurens rätt”
”Att påtala syskonskap med djuren känns annars kanske främst igen från Franciskus av Assisi. Hans ödmjuka och respektfulla relation till djuren är känd via hans efterföljare, men några av hans egna böner finns bevarade. I en av dem betonar han den sköna värld människan satts in i, och beklagar att djuren bättre än människorna känner, lovprisar och tjänar sin skapare – trots att människan är den som är skapad till Guds avbild.”

Helena Röcklinsberg är universitetslektor i teologisk etik vid Lunds universitet. Hon disputerade 2001 på avhandlingen ”Das seufzende Schwein. Zur Theorie und Praxis in deutschen Modellen zur Tierethik”.

http://www.svd.se/guds-avbild-respekterar-djurens-ratt

Published by Gert Gelotte on 31 okt 2016

Fem ekumeniska imperativ

Vänner,

i slutet av den ekumeniska gudstjänsten i Lunds domkyrka undertecknade påven Franciskus och Lutherska världsförbundets president biskop Munib Younan ett dokument där de förband sig och sina kyrkor att arbeta enligt fem ekumeniska imperativ. Dessa är:

Första imperativet: Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna.

Andra imperativet: Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga tros- vittnesbördet.

Tredje imperativet: Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, till att tillsammans utveckla närmare vad detta be- tyder i form av konkreta steg, och till att oupphörligt sträva mot detta mål.

Fjärde imperativet: Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.

Femte imperativet: Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.

Dessförinnan hade de konstaterat att vi delar dopet samt gemensamt läst trosbekännelsen i sin helhet. Har vi inte då inte redan den enhet vi säger oss förpliktigade att sträva efter? Vad mer skulle finnas att uppnå? Oenighet om ords innebörd kommer det alltid att finnas, liksom synpunkter på moral, särskilt sexualmoral. Om vi strävar efter en perfekt enhet, som jag tror biskop Anders Arborelius uttryckte det kommer vi aldrig fram. Perfekt enhet existerar inte, har aldrig existerat och kommer aldrig att existera eftersom vi är människor.

Om kyrkan inte är en åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap har vi redan det möjligas enhet. Vad som återstår är viljan att leva den – och att komma till tals med de kristna som älskar att använda sin tro som revirmarkör.

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 30 okt 2016

Franciskus ”Har vi inte samma dop? Dra konsekvenser av det.”

Påven är på allas läppar och i alla media.

”Has Pope Francis just opened a door for non-Catholics to receive communion? ”

http://www.thetablet.co.uk/blogs/1/877/has-pope-francis-just-opened-a-door-for-non-catholics-to-receive-communion-

Svenska Dagbladet
http://www.svd.se/paven-vacker-en-langtan-efter-moraliskt-ledarskap

Dagens Nyheter
http://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-ar-paven-katolik-i-dag-ar-svaret-inte-langre-lika-sjalvklart/

Den fråga som väckt störst tvärkyrklig uppmärksamhet är frågan om synen på eukaristifirande. Franciskus har här visat en öppenhet som väckt glädje hos många – bla Katolsk Vision – men samtidigt kritik och motvilja hos andra – bla Katolsk Magasin och Katolsk Observatör. http://www.katolsktmagasin.se/2016/10/25/vad-bestar-skillnaderna-katolsk-och-protestantisk-syn-pa-eukaristins-sakrament/
http://www.katolskvision.se/blog/?p=20919

Om jag själv sammanfattar läget så ser jag Franciskus ekumeniska resa till Sverige som en manifestation på Jesu ord ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

Lyssna på Franciskus på besök i en luthersk kyrka i Rom förra året. ” Har vi inte samma dop ? Om vi har samma dop då måste vi vandra tillsammans. Vad är skillnaden ? Det finns tolkningar, förklaringar men livet är större än tolkningar och förklaringar. En tro, ett dop en Herre som Paulus lärt oss. Dra konsekvensen av detta.”

https://www.youtube.com/watch?v=6dv_HvNuumI

// Irène

PS
Ser vi början på ett paradigmskifte mellan Franciskus syn på ekumenik och på Benediktus XVI syn ? B16 ifrågasatte om andra kyrkor hade rätt att kalla sig kyrkor och såg som sin främsta uppgift att undervisa Jesus i katolsk trosundervisning- enligt nedan.

Katolska kyrkan är som tur är större än Stockholms katolska stift och inom den universella kyrkan finns röster som stick i stäv med Katolskt Magasin och KO avvisar konversion som förutsättning för gemensamt eukaristifirande.

En sådan viktig röst är Enzo Bianchi som leder den ekumeniska kommuniteten Bose kloster, här tillsammans med Franciskus

http://www.katolskvision.se/blog/?p=745

Bland Jesu vänner i Bose – Monastero della bouna volontà
http://www.katolskvision.se/blog/?p=4165

Boses ”systerkommunitet ”Ekumeniska kommuniteten Bjärka – Säby och Peter Halldorf

”Du är Petrus, Klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka.” ”Är det Petrus person som Jesus avser när han säger ”på den klippan skall jag bygga min kyrka”? Eller är det den bekännelse Petrus gett – ”Du är Messias, den levande Gudens son ” – som är den grund på vilken kyrkan byggs? ”

”Församlingen är grundad på klippan Kristus.”

Peter Halldorf citerar den ortodoxe teologen Olivier Clément ”I denna betydelse är varje enskild troende och alla troende i gemenskap ”arvtagare” till Petrus .”

http://www.katolskvision.se/blog/?m=20160727

Published by Irène Nordgren on 29 okt 2016

”Ekumenik handlar om relationer”

”Ecumenical work is all about relationships, which is so perfectly represented by the photo on the cover of Pope Francis shaking the hand of a woman Lutheran bishop. It’s a visual icon on so many levels. It’s a handshake of friendship.”

”Sr. Susan K. Wood has no desire to become a Lutheran. She doesn’t want to see the Lutheran church ”give up” and become Catholic. She doesn’t want Catholics to turn into Lutherans. But she does want unity.”

http://globalsistersreport.org/blog/q/spirituality/q-sr-susan-k-wood-exploring-catholic-lutheran-relationship-42856

Published by Irène Nordgren on 29 okt 2016

Katolsk Observatör åberopar Franciskus starkaste motståndare

Det är inte alla som glädjer sig åt rykten som cirkulerar i samband med Franciskus besök i Sverige om Franciskus ”öppenhet för interkommunion.”

Ulf Silfverling och Katolsk Observatör visar ofta genom sina åberopanden av förkonciliära refererenter att reformer inte är vad KO önskar sig.
Därför har Katolsk Observatör påpassligt inför Franciskus besök skaffat sig förkonciliär support i en av Franciskus starkaste kritiker och motståndare till reformer i allmänhet och interkommunion i synnerhet – kardinal Burke.

http://katobs.se/

”Kardinal Burke: Eukaristisk gästfrihet är vanhelgande”

https://www.lifesitenews.com/news/watch-cardinal-burke-denounces-intercommunion-ahead-of-popes-tribute-to-lut

”Burke’s comments come days before Pope Francis travels to Lund, Sweden to commemorate the 500th anniversary of Martin Luther’s nailing of his 95 theses to the door of the castle church of Wittenberg on October 31, 1517. Lutheran and Catholic bishops have expressed a hope that the Pope will allow for intercommunion at first at least for Lutherans married to Catholics.
The pope has shown openness to Lutherans receiving Holy Communion alongside Catholics, telling one Lutheran woman last year to “go forward” guided by her conscience. Also last year, a Lutheran pastor from Rome insisted that the pope had “opened the door” to intercommunion between Catholics and Lutherans after the pope visited a Lutheran community and said that the two religions “must walk together.”

KO trista ledare och negativa inställning till dokumentet Från konflikt till gemenskap.

”Men dokumentet är djupt problematiskt. Förutom att själva historieskrivningen saknas eller är högst bristfällig – för att inte säga felaktig – så innehåller dokumentet en rad påståenden om den katolska tron, som är direkt vilseledande. Det deklareras här att Kristi kyrkas enhet är bruten, och att detta har skett på grund av både den lutherska och den katolska kyrkans fel. Först med den ekumeniska processens fullbordande ”återfår” vi Kristi sanna kyrka.”

http://katobs.se/ledare_franciskus_i_sverige.html

// Irène

PS Kardinal Burke klär sig helst enligt förkonciliär klädkod – något som KO mycket uppskattar

Published by Gert Gelotte on 29 okt 2016

En frisk fläkt från Rom

Vänner,

Ulf Jonsson, jesuit i Uppsala, har fått en unik intervju med påve Franciskus. Intervjun publiceras i DN. Det är en briljant text med mycket tydliga och hoppingivande svar från Franciskus:

http://dagens.dn.se/#reader/18576/1/3524629300

Eventuellt en bättre länk:

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/paven-i-unikt-samtal-i-sitt-hem-man-kan-inte/

I intervjun säger Franciskus bland annat detta:

”Man kan inte vara både katolik och sekteristisk, det är två oförenliga hålningar. Av den anledningen hade jag från början heller inte tänkt fira en mässa med katolikerna under den här resan. Jag ville insistera på det ekumeniska vittnesbördet.”

Men trycket blev för starkt och Franciskus bestämde sig för att även fira en mässa. Men inte på samma dag som det ekumeniska mötet. I stället förlängde han besöket i Sverige med en dag:

”Det ekumeniska mötet måste få behålla sin viktiga betydelse i enhetens anda. Det är också min anda.”

Kommentarer är onödiga. Franciskus skapar stora förväntningar. Jag hoppas han inser att enbart vackra ord inte kommer att summera till ett framgångsrikt besök i Sverige.

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 28 okt 2016

Katolsk Vision i DN

”Därför väljer unga svenskar att bli katoliker” ”Inför påvens besök talas det om Sverige i den katolska världen. Vad är det som får unga människor i ett av världens minst religiösa samhällen att konvertera? DN:s Matilda Gustavsson undersöker vår tids längtan till korset, som runt om i Europa börjar förvandlas till ett vapen.”

Bla intervjuas KV Agneta Sofiadotter


Foto: Anders Hansson

”Agneta Sofiadotters ateljé ligger på Gråbrödersgatan i Lund med utsikt mot Domkyrkan. Över ena väggen hänger en av hennes målningar som föreställer påven Franciskus, och hans blick är trött.

Hon är djupt oroad över den unga generationen.

– Det går en konservativ våg över världen, en längtan efter djupare sammanhang. Och den blir aldrig större än inom religionen. I dag dras ungdomarna till islam, och katolska kyrkan, där det finns ramar och auktoriteter.

Många som liksom Agneta Sofiadotter växte upp på 60- och 70-talet var präglade av den upproriska tidsandan, men också av Andra Vatikankonciliet som hölls i Rom. Där formulerades en ny vilja att öppna sig mot världen, som inspirerade en global reformrörelse. We Are Church kallas den, och vill liberalisera kyrkan.

 Men den är minimal i Sverige, menar Agneta Sofiadotter.

– Vilket beror på att konvertiterna är vår mest röststarka grupp. De upplever sig komma från en lutherdom som är trist, utan en troende gemenskap. Och så möter de den svårintagliga katolska kyrkan och blir förälskade. Och är man kär blir man ofta romantiserande och fanatisk.

I länder som Österrike, där de flesta föds som katoliker, tar man snarare kyrkan för given, säger hon. Och är mer benägen att ifrågasätta.

Tillsammans med katolikerna Gert Gelotte och Irene Nordgren har hon i elva år drivit gruppen och sajten Katolsk Vision. Deras manifest, som utgår från den internationella reformrörelsen, vill att kyrkan blir mer demokratiskt styrd, öppnar upp för kvinnliga präster och välsignar homosexuell kärlek, vilket har fått biskop Anders Arborelius att offentligt kommentera att sajten inte återspeglar kyrkans tro och därför ”inte har något bemyndigande att kalla sig katolsk”.

– Varför jag vill vara kvar i kyrkan? Det kan tyckas konstigt men är enkelt. När man kommer in i ett katolskt rum ser man att folk ber. Jag lever i Gud varje sekund, och så har jag helgonen som förbedjare, som bär fram mig när jag inte orkar.

– Men det värsta med biskopens uttalande är att det sedan dess har varit fritt fram att trakassera oss. Vi har ständigt kämpat mot katolska näthatare. Och det är otäckt att se hur kommentarerna förändras. Allt oftare dyker det upp fientlighet mot våra trosbröder inom islam, säger Agneta Sofiadotter.”

http://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-valjer-unga-svenskar-att-bli-katoliker/

// Irène

PS Bravo Agneta !

Published by Irène Nordgren on 27 okt 2016

Från konflikt till gemenskap del 2

Lyssna på biskop Anders och biskop Antje i Människor i Tro

Biskop Anders ”Lägga striderna bakom oss. Vi begrundar, vi besinnar, vi gör bot, vi börjar på nytt.”

Biskop Antje ”Bli mer och mer en synlig enhet. Vi har en gemensam stam. Organisatoriska enheten är mindre viktig. ”

Så kommer biskoparna in på nattvard och biskop Antje beskriver hur lutherska kyrkan välkomnar alla som är döpta till nattvardsbordet. Biskop Antje ser inte nattvarden som en belöning utan nattvarden är för henne ”en färdkost på vägen. ” För biskop Anders åter är gemensamt nattvardsbord slutmålet när enheten uppnåtts.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/797171?programid=416

// Irène

PS I samband med Franciskus besök i en luthersk kyrka i Rom förra året fick jag intrycket att vad gemensamt eukaristifirande beträffar så tänker Franciskus mer som biskop Antje än biskop Anders när det kommer till kritan………

Franciskus fick en fråga om gemensam nattvard från luthersk kvinna gift med en katolik. Franciskus rådde henne att tala med Gud om saken……..

Franciskus betonade precis som biskop Antje det gemensamma dopet och ställde öppet frågan om gemensam nattvard ska ses som slutmålet eller snarare – precis som biskop Antje menar – färdkost ”viaticum” på en gemensam väg tillsammans. Men det hördes att Franciskus var rädd att få smäll på fingrarna av katolska teologer och lade därför in en brasklapp att ”detta låg utanför hans kompetensområde……… ”

http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/pope-tells-lutheran-to-talk-to-the-lord-about-receiving-eucharist

Published by Irène Nordgren on 27 okt 2016

Ny dopfunt av kollegan Bianca Maria Barmen i domkyrkan i Lund.

Bianca Maria Barmen är född 1960 i Malmö och är skulptör. Jag stöter allt som oftast på henne i konstnärssammanhang och uppskattar hennes intresse för religion och framförallt hennes känsliga ömma skulpturer. Här bilder dels på den nya dopfunten och dels på bilder jag har plockat från hennes hemsida som jag hoppas är okey för dig att jag norpar hit till oss på KV …. Bianca.

Modell på dopfunten

Två skulpturer

// Agneta

Next »