”I dag är utsikten att förverkliga FN:s planer på en tvåstatslösning och fred i Mellanöstern dessvärre sämre än på länge, skriver Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål Wrange. Bilden är från en demonstration för bildandet av en pale­stinsk stat parallellt med Israel, i Tel Aviv den 27 maj i år. Foto: Oded Balilty/AP ”

Ockupationen av Palestina ett ”abnormt och tillfälligt tillstånd” måste upphöra skriver 3 professorer.

Ove Bring -professor emeritus i internationell rätt

Said Mahmoudi – professor i internationell rätt

Pål Wrange – professor i folkrätt

”Den israeliska attacken 1967 kan ses som legitimt preventivt självförsvar. Men när Israel började etablera bosätt­ningar och Jerusalem annekterades blev ockupationen definitivt olaglig, skriver professorerna Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål Wrange.”

”Det är en vanlig uppfattning bland folkrättsjurister att den israeliska attacken 1967 kan ses som legitimt preventivt självförsvar. Därmed skulle den följande ockupationen inlednings­vis vara rättsenlig. Men när Israel systematiskt började etablera bosättningar för den egna befolkningen i slutet av 1970-­talet och när Jerusalem annekterades 1980 blev den fortsatta ockupationen definitivt olaglig. Bosättningarna på ockuperat område har ­varit olagliga från första början. ”

”Ockupation är ett abnormt och tillfälligt tillstånd enligt folkrätten. Det ska avslutas så snart som möjligt i den drabbade befolkningens intresse. Femtio år av ockupation betyder att regionen och palestinierna utsatts för ett israeliskt folkrättsbrott sedan minst 35 år. Det är dags att världen får uppleva ett slut på ­detta extrema förhållande.”

https://www.svd.se/professorer-israels-ockupation-maste-upphora/om/israel-palestina-konflikten

// Irène

PS Ofattbart att ett folk som varje år firar befrielsen från förtrycket och slaveriet i Egypten 1200 f Kr som kanske den viktigaste händelsen i sin histora inte har den ringaste förståelse för och inlevelse i det palestinska folkets längtan efter befrielse och ett eget förlovat land.