”Future Cardinal Arborelius: ‘Even If Sweden Is Secular, It’s Still Possible to Build Up the Church’ ”

https://zenit.org/articles/interview-a-conversation-with-swedens-cardinal-elect-anders-arborelius/

DAGEN uppmärksammar Zenit intervjun

”Det går att bygga upp kyrkan trots att Sverige är sekulariserat”

”På frågan vilka råd han kan tänkas ge svarade Stockholmsbiskopen att det just kan komma att handla om hur det är att bygga kyrka i ett sekulariserat samhälle.”

http://www.dagen.se/det-gar-att-bygga-upp-kyrkan-trots-att-sverige-ar-sekulariserat-1.983610

// Irène

PS Märkligt att inte Zenit är nyfiken på vad biskop Anders lägger i begreppet ”sekulariserat.”

Inte heller Anna Bieniaszewski Sandberg verkar nyfiken och reagerar inte på att biskop Anders inte tillfrågas om detta.

Är det bara jag som är jättenyfiken på vad Nordens (blivande) första kardinal menar med ett ”sekulariserat samhälle” ? ?

Hur skiljer sig ett sekulariserat samhälle från ett katolskt samhälle ?

Om jag skulle intervjua den nye kardinalen skulle jag fråga hur han skulle vilja förändra det svenska samhället om han fick bestämma.

Jag skulle också fråga vilket land i världen han anser vara en bra modell för Sverige.