Archive for mars 9th, 2018

Published by Gert Gelotte on 09 mar 2018

För döva öron?

Vänner:

Irlands förra president numera doktorand i kanonisk rätt vid påvliga Gregorianauniversitetet Mary McAllise uppmanar påven att utveckla en strategi för att inkludera kvinnor i hela kyrkan, inklusive maktstrukturen:

”Today, we challenge Pope Francis to develop a credible strategy for the inclusion of women as equals throughout the church’s root and branch infrastructure, including its decision-making.”

— Mary McAleese

https://www.ncronline.org/news/vatican/former-irish-president-tells-pope-develop-credible-strategy-womens-inclusion

Published by Gert Gelotte on 09 mar 2018

Beundrad, dyrkad men inte jämställd

Vänner,

med anledning av internationella kvinnodagen publicerade vårt katolska stift ett antal Franciskuscitat om kvinnor, kvinnors roller och kvinnors betydelse. Det är intresant läsning som röjer en djupt romantisk syn på kvinnor. En uppfattning som ofta delas av celibtära katolska män. Den enda kvinna de kommit fysiskt nära är modern. Denna realation idealiseras. Kvinnan görs till en upphöjd, nästan himmelsk varelse, i stället för tillåtas vara en jämställd människa. Där på en piedestal är kvinnan beundrad, dyrkad, men inte fri. Dessutom definierad av män. Men bedöm själva:

http://sv.radiovaticana.va/news/2018/03/08/påven_franciskus_om_kvinnorna/1366101

Gert Gelotte