Stephen Bullivant – katolsk teolog verksam vid universitet St Mary i London.

DAGEN
”Sekulariseringen håller på att omvandla Europa i grunden. Enligt en ny rapport identifierar sig alltfler ungdomar som icke-religiösa. I Sverige är trenden speciellt tydlig,
– Kristendomen är på väg att försvinna, antagligen för alltid, som livsåskådningsnorm i Europa, menar teologen och rapportförfattaren Stephen Bullivant.
Kristendomen har varit den dominerande religionen i Europa sedan romartiden och har haft en enorm påverkan på kultur och värderingar. Men nu klämtar klockan för denna typ av samhällsbärande folkkristendom.
Det är åtminstone svårt att tolka Stephen Bullivants kortfattade men kärnfulla rapport ”Europas unga vuxna och religion” på annat sätt. Stephen Bullivant är en katolsk teolog som är verksam vid universitet St Mary i London. Han har i rapporten sammanställt svar som unga européer i åldrarna 16-29 år gett om religion i den stora europeiska enkätundersökningen ESS.”

– ”Ett antal sociologer har hävdat att religionen i Europa inte har minskat, utan den har helt enkelt förvandlats. Jag tror inte att det är sant. Ett mycket stort antal européer har mycket liten kunskap och intresse för religion. Det betyder inte att alla blivit materialistiska ateister, men det är inte meningsfullt att kalla dem religiösa, säger Bullivant.”

”I ett globalt perspektiv är kristendomen knappast hotad då kyrkorna växer i många länder i Asien och Afrika. Frågan är dock om detta är början på slutet för kristendomen i vår världsdel. Stephen Bullivant är optimist och ser till och med vissa fördelar med sekulariseringen. Tro är inte längre något man gör rutinmässigt.
– Om du är i 20-årsåldern i dag och går till kyrkan på en söndag så simmar du mot det kulturella tidvattnet. Ingen ung går till kyrkan bara av vana, de är där av en anledning och det gör dem mer engagerade, säger han.
– Kristen tro i sig visar inga tecken på att dö bort, i stället börjar vi se hoppfulla tecken inför framtiden.”

http://www.dagen.se/dokument/kommer-kristen-tro-do-ut-i-europa-1.1139645

// Irène

PS Stephen Bullivants rapport ”Europas unga vuxna och religion” manar till reflexion och eftertanke !