Vatican News

Under en trädplanteringsceremoni i Vatikanens trädgårdar invigde påven 4 oktober Amazonsynoden till den helige Franciskus av Assisis ära och beskydd.

”The ceremony culminated with the planting of a holm oak from Assisi. The name of the tree is believed to come from the old Anglo-Saxon word for “holly” – “holy”.

Even the soil in which the tree was planted came steeped in significance. There was soil from the Amazon, celebrating the wealth of the bioregion’s cultures and traditions; earth from India, representing countries most vulnerable to the climate crisis, where droughts and floods leave millions devastated; soil representing refugees and migrants, forced to leave their homes because of war, poverty, and ecological devastation. There was earth from places of human trafficking, and from sustainable development projects around the world. And there was more soil from the Amazon, earth bathed in the blood of those who have died fighting against its destruction.” 

https://www.youtube.com/watch?v=1wioisaIU2I

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-10/pope-synod-amazon-saint-francis-vatican-gardens.html

Pope Francis greets members of an indigenous community of the Amazon during a celebration marking the feast of St. Francis in the Vatican Gardens Oct. 4, 2019. (CNS photo/Yara Nardi, Reuters) See POPE-TREE-ASSISI Oct. 4, 2019.// Irène

PS Vi katoliker är sannerligen olika.

En och samma trädplanteringsceremoni har upplevts och beskrivits på helt olika sätt i olika nyhetsmedia i världen. Media inom Stockholms katolska stift har inte ens vågat nämna ceremonin överhuvudtaget. Här finns ju officiella företrädare – som tillhör falangen kring Burke och kardinal Müller – som till och med tillåtits kampanja mot Amazonsynoden som de anser hednisk och kättersk.

Det överstiger min mentala förmåga att förstå hur man kan hylla Burke – med världens längsta cappa magna – och kardinal Müller – som anser sig ha tolkningsföreträde på katolsk lära- men avfärda Amazonsynoden.

Sällan känt mig så stolt och berörd som katolik som när jag läser om Trädplanteringsceremonin i Vatikanens trädgårdar.