Som katolik bekymrar jag mig också över vilket inflytande Ulf Ekman får på Stockholms katolska stift när det gäller Ulf Ekmans ENSIDIGA syn på Israel-Palestina konflikten.

Jag hänvisar till bloggen ”Dessa mina minsta bröder”  som i ett nyskrivet inlägg ”Ulf Ekman och Israel ” fångar upp samma  tankar och åsikter som jag själv har.

”Att en pastor i Sverige byter kyrkotillhörighet är inget ämne för min blogg , som skriver om de kristna palestiniernas kamp mot ockupation och för en rättvis fred, om det inte det var för att Ulf Ekman och Livets Ord är den kristna rörelse som starkast i Sverige ”står upp för Israel” och har varit den Kristna sionismens mest framträdande figur i Sverige under de senaste åren. Läs mer i Israel och Livets Ord-2

http://dessaminaminstabroder.blogspot.se/2014/03/ulf-ekman-och-israel.html

Läs om Ulf Ekmans stolthet ”Operation Jabotinsky”  i Livets Ords version

http://old.livetsord.se/default.aspx?idStructure=530

Och om samma ” Operation Jabotinsky”  i Göteborgs Palestinagrupps version

http://www.fria.nu/artikel/82039

// Irène

PS Jag har tidigare tagit mig an Ulf Ekman och Israel (en svensk skandal )  i flera blogginlägg bla

Livets Ord och bosättarfrågan i Israel

”Bosättarna på Västbanken är Israels verkliga fiender”

Och i DAGEN  om Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman – för vilken Ulf Ekman är  gefundenes Fressen i sin egenskap av  anhängare av  samma ultrahöger  i Israel  som Bachman officiellt är representant för  i Sverige.   Bachman gärna sedd gäst på Livets Ords Europakonferens.

http://www.dagen.se/opinion/asikt/ambassadoren-spar-pa-polariseringen/