Nyligen rapporterades att Franciskus sträcker ut handen till den schismatiska gammalkatolska kyrkan.

”Pope Francis reaches out to schismatic Old Catholic Church”

http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-reaches-out-to-schismatic-old-catholic-church-28251/

Wikipedia om Gammalkatolska kyrkan

”Den äldsta av dessa uppkom   1723 i Nederländerna   i samband med striden om jansenismen och då den romersk-katolske ärkebiskopen av Utrecht pro-jansenistiske Peter Codde avsattes 1702. Under de följande decennierna skärptes spänningsförhållandet mellan Rom och Utrecht. En definitiv brytning kom det till då domkapitlet i Utrecht mot Roms vilja valde C.Steenhoven till ärkebiskop 1723.”

”Halvannat sekel efter kom nästa utbrytning: Några grupper, samlade kring några teologiprofessorer och andra akademiker, protesterade i konciliarismens och nationalkyrklighetens anda mot Vatikankonciliets  proklamation av påvens primat och ofelbarhet. Ledare för dessa var den tyske kyrkohistorikern Ignaz von Döllinger.”

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gammalkatolska_kyrkor

Därefter har jag  förstått historien enligt följande

2003 började Utrechtunionen viga kvinnliga ämbetsbärare och välsigna samkönade relationer vilket fick polska gammalkatoliker i USA  att gå i taket och lämna Utrechtunionen och bilda PNCC (Polish National Catholic Church) och ingå i Scrantonunionen. På PNCC hemsida år 2003 står att läsa

”November – PNCC voted out of the International Bishop Conference of the Union of Utrecht because the PNCC remained faithful to the Catholic Faith as well as the Declaration of Utrecht.”

http://www.pncc.org/?page_id=6

PNCC har en systerkyrka i Sverige och Norge  Nordisk Katolska Kyrkan vars biskop Roald Nikolai Flemestad sitter i Norge.

”The Union of Scranton emerged because certain member Churches of the Union of Utrecht unilaterally began to ordain women to the Priesthood and to bless same-sex unions in opposition to Holy Scripture and the Sacred Tradition of the Undivided Church. Since November 20, 2003 the PNCC is neither in communion, nor affiliated with the Churches of the Union of Utrecht.”

http://nordiccatholic.com/?page_id=415

Intressant för Sveriges vidkommande är att biskop Anders som visade sig  HYPERKÄNSLIG  inför  namnet  KATOLSK VISION och därför meddelade oss att vi inte hade ”bemyndigande att kalla oss KATOLSK   inte alls har något emot att en schismatisk kyrka  som Nordisk Katolska Kyrkan (NKK) kallar sig katolsk.  Snarare tvärtom ……..

Jag vet inte säkert men jag har mina aningar…….  vår nuvarande nuncie ärkebiskop Henryk Jozef Nowacki som är polack och stormförtjust i PNCC  systerkyrka och dess biskop ser Nordisk Katolska Kyrkan som en god allierad i kampen mot kvinnliga ämbetsbärare och mot kyrkligt erkännandet av samkönade relationer…….

”14 dec 2012  mottogs biskop Roald Flemestad av Vatikanens apostoliske nuntie för de skandinaviska länderna ärkebiskop Henryk Jozef Nowacki”

Svårt att riktigt få grepp om relationen mellan Stiftet och Nordisk Katolska  Kyrkan (NKK)

Jag citerar Per Beskow från 2013

”Den norske biskopen Roald Flemestad tog i slutet av 2011 initiativ till samtal med Stockholms katolska stift för att få klarhet i hur relationerna till den katolska kyrkan kan gestaltas och samtalen har fortsatt sedan dess, men utgången verkar ännu helt oviss. Men hur respektabel Nordisk-katolska kyrkan än är kan den knappast bidra till kyrkans enhet utan riskerar snarare att bli ännu en splitrande faktor.”

Vad räknas som PRIMÄRT för att få kallas ”katolskt” ?

Men  den sk Enhetens Kyrka  / Östanbäcks Kloster (bla sponsrad av biskop Anders vapendragare Ulf Ekman) tycks vara ett reservat för utrotningshotade kvinnoprästmotståndare i Sverige dit även NKK biskop känt sig välkomnad för att stärka upp den nordiska motståndsrörelsen.

Östanbäcks kloster – Enhetens Kyrka – ett skydd och täckmantel mot kvinnliga kyrkliga ämbetsbärare ?

Det har länge funnits en ganska okänd internationell dialogkommission mellan Rom och gammalkatolikerna  (som alltså viger kvinnliga ämbetsbärare) och är intressant att särskilt lyfta fram nu när Franciskus offentligt sträcker ut handen till gammalkatolikerna som har en annan syn på påvens primat och ofelbarhetsdogmen och på synen på kvinnliga ämbetsbärare.

På Vatikanens hemsida finns info från 2009

”Report of the International Roman Catholic-Old Catholic Dialogue Commission”

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/vetero-cattolici/rc_pc_chrstuni_doc_20090512_report-church-ecclesial-communion_en.html#Preface

Jag rekommenderar särskilt jämförelserna mellan den ”romersk katolska positionen” och den ”gammalkatolska positionen” i synen på kvinnliga ämbetsbärare.

6.3.3 The question of the ordination of women to priestly ministry

6.3.3.1 The Roman Catholic position

6.3.3.2 The Old Catholic position

(65) ”Old Catholic theology has in the majority come to the view that the non-ordination of women is in the first instance the consequence of the patriarchal and androcentric civilization of the ancient world, in which the biblical tradition too found its expression, and in which women are on principle subordinated to men and were therefore considered unfit for public leadership roles. In any case, in most of the not so frequent testimonies and justifications for the non-ordination of women throughout the centuries, it is possible to find over and over again arguments which presuppose an image of women which is no longer upheld by a Christian anthropology: women are in principle seen as fundamentally equal to men “before God” as far as their soul or spirit is concerned, but with regard to their concrete physical existence by which they live within the social frames of reference of this world, they are treated as inferior or subordinate to “the” male.”

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/vetero-cattolici/rc_pc_chrstuni_doc_20090512_report-church-ecclesial-communion_en.html#The_question_of_the_ordination_of_women_to_priestly_ministry

// Irène