Bengt

Du skriver

“Ingen organisation kan lägga munkavle på en debatt ”

Jag påminde att du hade glömt ordet ”LÄNGRE ” och att det är tack vare internet och bloggosfären som  såväl världsliga som kyrkliga diktaturer mist“munkavle “som kontrollinstrument.

Detta håller du då med om.

Sedan  påstår du  dock att  “Katolska kyrkan är för frihet, demokrati ”

Och jag påminner  att du glömt ordet ”UTOMKYRKLIGT” dvs att katolska kyrkan värnar om utomkyrklig frihet, (särskilt religiös sådan) och utomkyrklig demokrati. Detta gäller dock inte INOMKYRKLIGT. Där säger hierarkin tydligt och klart att katolska kyrkan inte har som ambition att bli demokratisk.

Varpå du svarar

”Frihet och demokrati gäller för alla medborgare i ett land, inkl katoliker, det är självklart, det är Katolska kyrkan för och det är grundläggande för katolsk sociallära.
Lika självklart att kyrkan som trosgemenskap inte är en demokrati i samma mening som den sekulära staten. Då skulle vi inte kunna säga att Jesus är Herre, vi skulle rösta om läran, och något läroämbete skulle inte behövas.”

http://bengtmalmgren.wordpress.com/2012/07/31/strategiskt-viktiga-fragor-att-behandla-pa-lcwr%C2%B4s-arsmote-i-st-louis/#comments

Jag vill här  hävda MOTSATSEN.

Så länge inte katolska kyrkans LÄROÄMBETE tillåter kvinnor att utgöra en del av läroämbetet – så länge kan vi inte säga att ”Jesus är Herre ”.

Det är befängt att påstå att om katolska kyrkan demokratiseras så innebär detta detsamma som att inte något Läroämbete skulle behövas.  Underförstått då blir allt kaos.

Tvärtom en demokratisk ALLMÄNNELIG KYRKA är FÖRUTSÄTTNING för att kristendomens grundsyn om alla människors likaberättigande  ska  förverkligas på jorden.

Så länge inte katolska Magisteriet  avspeglar detta faktum så länge går Läroämbetet mot kristendomens grundsyn.

Det är  kvinnor och homosexuella som har tolkningsföreträde att avgöra om de upplever sig ha likaberättigande eller inte inom den kyrka eller samfund de tillhör.

Ingen annan.

// Irène