Published by Irène Nordgren on 14 jul 2020

Ställföreträdande Gud – Landsfadern – Gurus – Idoler – Influerare


Lyssna på ”Människor och Tro” och intressant och angelägen sommarserie i 4 dela under rubrik STÄLLFÖRETRÄDANDE GUD 

”Efter en mycket speciell vår världen över, blev bland annat vårt förhållande till auktoriteter av olika slag aktuellt. Vilka tyr vi oss till när det är kris, om vi inte vänder oss till en gud? Och vad säger det om oss?”

Programledare: Linda Thulin Reporter: Lollo Collmar Producent Antonio de la Cruz

1.Ställföreträdande Gud – Landsfadern

”Den första delen i Människor och tros sommarserie Ställföreträdande Gud handlar om längtan efter en Landsfader, eller varför inte en Landsmoder?” Kan en stadsepidemiolog bli en landsfader? Och stämmer det som en psykolog föreslår i Thella Johnsons reportage: att mordet på statsminister Olof Palme gjort att Sverige blir som en föräldralös nation i kristider?”

Panelen, bestående av filosofen Karim Jebari från Institutet för framtidsstudier, och Helle Klein, präst och chefredaktör på tidningen Dagens Arbete, reagerar på reportaget och funderar bland annat kring den ökade vurmen för auktoritära ledare. I det inledande reportaget medverkar: Yukiko Duke, författare och Japankännare, Ainur Elmgren, historiker och serietecknare” https://sverigesradio.se/avsnitt/1525924

2.Ställföreträdande Gud – Gurus

”Många svenskar har genom åren åkt till Indien för att hitta en egen andlig ledare, en yogi. I Lollo Colmars reportage hör vi flera av dem, som berättar om både positiva och negativa erfarenheter. I det efterföljande samtalet med filosofen Karim Jebari och prästen och chefredaktören Helle Klein, pratar vi om varför människor söker sig till yttre auktoriteter i ställer för sina egna inre. Och om vilken funktion vardagslivets gurus i form av terapeuter, personligare tränare och livscoacher kan ha.”https://sverigesradio.se/avsnitt/1526221

3.Ställföreträdande Gud – Idoler

”I Edgar Mannheimers reportage möter vi en av arabvärldens absolut största artister, sångerskan Om Khalsuum. Trots att hon dog för 45 år sedan är hon fortfarande väldigt närvarande i Egypten och många arabers liv. I det efterföljande samtalet med filosofen Karim Jebari och prästen och chefredaktören Helle Klein pratar vi om vilket värde en vägledare som inte vet något alls om vem jag är, kan ha, och om vilka krav man kan ställa på att idoler lever upp till rollen som förebilder för många.”https://sverigesradio.se/avsnitt/1526470

4.Influerare

”Denna den sista delen handlar om det relativt nya fenomenet Influencers. I Antonio de la Cruz och Sofia Bjurs reportage möter vi unga, företrädesvis kvinnor, som berättar om vilka influencers de följer och varför. Vi fördjupar oss också i definitionen av en influencer. I det efterföljande samtal pratar filosofen Karim Jebari och prästen och chefredaktören Helle Klein om vilket tomrum detta snabbt växande fenomen fyller, och vilka risker som kommer med det.”

https://sverigesradio.se/avsnitt/1526663

// Irène

Published by Irène Nordgren on 10 jul 2020

Öppet brev till Thomas Idergard SJ

Hej Thomas Idergard

Med tanke på att du bara varit präst i katolska kyrkan i drygt 2 år känns det

-Anmärkningsvärt att du önskar bestämma vem som ska anses som katolik och inte.

-Anmärkningsvärt att du tar dig tolkningsföreträde i att kunna bestämma vem som ska få tillhöra katolska kyrkan och vem som ska uteslutas.

-Anmärkningsvärt är din framfart på sociala media typ ”Katoliker i Sverige” och ”Katolskt Samtalsforum” samtidigt som du står i Sankta Eugenia kyrka och predikar om tex ödmjukhet.

-Anmärkningsvärt att du vägrar att acceptera att det finns miljontals katolska lekmän runtom i den universella katolska kyrkan som önskar reformer i synen tex på kvinnor och homosexuella.

-Anmärkningsvärt att du som jesuit i Sverige totalt negligerar att du har världsberömda ordensbröder ute i världen som tex Klaus Mertes och James Martin vilka i motsats till dig tillhört katolska kyrkan hela sitt liv och i motsats till dig har decenniers erfarenhet som präster och som kommit till helt andra slutsatser om tingens katolska ordning än du som ganska nybliven präst !

Klaus Mertes anser att kyrkan måste ändra sitt ”mindset vad homosexualitet beträffar!” https://www.newwaysministry.org/2016/06/05/church-must-change-deficient-mindset-on-homosexuality-says-german-jesuit/

-Anmärkningsvärt att du inte ens tagit till dig att det idag till och med finns biskopar och kardinaler på nära håll ute i Europa som förordar reformer vad beträffar kvinnor och homosexuella!   

I Tyskland är  fd ordföranden för  Tyska Biskopskonferensen kardinal Reinhard Marx och dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing tillika med  biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück några av flera  tyska biskopar som önskar en revidering av katekesens ordalydelser om homosexualitet. 

I Österrike har på uppmaning av Österrikiska biskopskonferensen i mars i år  boken ”Välsignelser av samkönade par ” utkommit.  Flera tysktalande teologer har bidragit med texter i boken och  en av  huvudredaktörerna är prästen Ewald Volgger – rektor på privata katolska universitetet  i Linz. Även han förordar nu  en revidering av katekesens ordalydelse av ”homosexuella handlingar som klandervärda” och  pläderar för en välsignelseakt för samkönade par ”så snart som möjligt.” 

https://www.thetablet.co.uk/news/12869/new-book-charts-path-to-same-sex-benedictions 

Du kan provläsa och beställa boken här!

https://www.amazon.co.uk/Benediktion-gleichgeschlechtlichen-Partnerschaften-Ewald-Volgger/dp/3791731270/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Ewald+Volgger&qid=1591036071&sr=8-1

Här är en artikel som jag tror du skulle ha nytta och nöje av att läsa! ”Dextera Domini: the Declaration on the Pastoral Care of Left-Handed Persons”

http://rosemaniple.blogspot.com/2008/05/dextera-domini-declaration-on-pastoral.html

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS Jag ser jättemycket fram mot att få höra hur det går i Stiftets Prästråd då du ska ta upp alla de spörsmål du har på hjärtat kring alla ”vildsinta och fullkomligt urspårat hatiska självdefinierade katoliker som nu sätter en ära i att sprida hat och gift i sociala media”  

Published by Irène Nordgren on 09 jul 2020

Thomas av Aquino – en medeltida feminist ?

Frida Park uttalar sig i en ledare i DAGEN 2 juli under rubrik ”Kristna var först med feminism” om Thomas av Aquino som vore han en medeltida feminist.

https://www.dagen.se/ledare/kristna-var-forst-med-feminism-1.1738026

Jag svarar i dagens DAGEN  under rubrik ”Retuscherad bild av Thomas av Aquino”  bla 

Läser man Frida Parks ledare 2 juli ”Kristna var först med feminism” är det lätt att få intryck av att Thomas av Aquino blivit ihågkommen som en medeltida föregångsman för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förvisso räknas han till ”en av kristendomens viktigaste tänkare” men i synen på kvinnan förblev han i mångt och mycket ett barn av sin tid.”

DAGENS ledarredaktion rycker snabbt ut som stödtrupp till Frida Parks försvar och ger Svar direkt genom att plocka fram professor  Michael Nolan och ge sken av att just denne har  förvärvat ett  absolut obestridligt tolkningsföreträde på Thomas av Aquinos uppfattning om kvinnan. Så är tyvärr inte fallet !

https://www.dagen.se/debatt/retuscherad-bild-av-thomas-av-aquino-1.1741391

// Irène


Published by Gert Gelotte on 09 jul 2020

Problemet Thomas Idergard


Sedan jag blivit portad från Katolsk samtalsforum visar sig även de lite mer inflytelserika trollen. Thomas Idergard är före detta moderat politiker, numera katolsk präst och jesuit verksam vid Eugeniaförsamlingen i Stockholm, samt på Katolskt samtalsforum. Eugeniaförsamlingen brukar betraktas som den kanske liberalaste av alla katolska församlingar i Sverige. Jag vill gärna tro att Thomas Idergard är ett olyckligt undantag.
Så här skriver han om mig och mina meningsfränder när han utgår från att jag inte får veta det. 
Observera att den synd som gör Thomas Idergard så upprörd är att jag vill ha kvinnliga präster, att jag argumenterar för HBTQ-rättigheter och att jag tycker katolska kyrkan skulle må bra av demokratiska reformer.

Published by Gert Gelotte on 08 jul 2020

Fascismen nästlar sig in

Katolskt samtalsforum, som jag skrev en del om igår, är ett exempel på hur fascismen infiltrerar katolska kyrkan i Sverige. Fascism är ett svårt ord att använda eftersom fascism finns i olika spädningsgrader. Det gäller alltså att vara noggrann. Ungefär såhär:
Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt nationalkonservativt parti med tydliga fascistiska drag i sin identitet och med rötter i svensk nynazism.
Vad har då Sverigedemokraterna med Katolska kyrkan i Sverige att göra? Vad jag vet ingenting – på det officiella planet. Men på det personliga planet finns tydliga relationer.
Ungdomsorganisationen Helige Eriks legion är verksam i Göteborg. Dess mest framträdande medlem heter Max Martin Skalenius. Han var med och grundade legionen i Lund 2016 och var 2018 sekreterare för Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna i Göteborg. 
Om Max Martin Skalenius och om Helige Eriks legion finns mycket att läsa om på Internet och lyssna till på Youtube. Jag länkar inte utan överlåter åt den intresserade att själv bilda sig en uppfattning.
Max Martin Skalenius är långt ifrån opolitisk, men hävdar med emfas att Helige Eriks legion är det. Och visst. Man kan se Helige Eriks legion som en förening för lajvande unga medeltidsromantiker. Men läser en hur de beskriver sig själva fastnar några nyckelord:

”Vi ser med oro på hur ungdomar växer upp och lockas till gudlöshet och meningslöshet i dessa dagar. Rörelser som vill skapa ett rotlöst samhälle och begrava vårt kristna arv frodas.

Vi behöver skydda och uppmuntra manlighet och kvinnlighet.

Vi vill återuppliva manligheten … Unga män behöver en känsla för ansvar, disciplin och plikt. 

Bara män kan gå med i Erikslegionen men kvinnor är välkomna att delta på större delen av arrangemangen. 

Varje Erikslegionärer ska också försöka vara anonym.”

Det här är ideal som ryms både inom och utom fascismen. Men relationen till Sverigedemokraterna kan ju få det att tippa över. 

Språkbruket när Erikslegionärerna beskriver sig själva indikerar också ett annat möjligt samband – med Opus Dei.
Opus Dei är en ofta fantasifullt förtalad organisation på högerkanten i katolska kyrkan – officiellt godkänd och med säte i Rom.
Utan att gå på djupet och utan att ta till överord kan en säga att Opus Dei grundades i Spanien under Francos tid vid makten. Det gör inte Opus Dei till en fascistisk organisation även om medlemmar av Opus Dei satt i Francos regering. Men Opus Dei är i varje fall en konservativ och auktoritär organisation.

Vad är det då som får mig att misstänka att Opus Dei kan stå bakom Helige Eriks legion?
Jo Opus Dei är, som Helige Eriks legion, strikt uppdelad i manligt och kvinnligt, verkar för en återupplivad manlighet och verkar helst i anonymitet.
Det sista kräver en förklaring. Opus Dei som organisation är varken hemlig eller anonym. Men medlemmarna uppmanas att verka anonymt, till exempel om de grundar eller medverkar i andra organisationer.

Observera! Jag har inte en aning om Opus Dei finns i bakgrunden till Helige Eriks legion. Men det skulle inte förvåna mig om det finns relationer på det personliga planet.

Till sist finns anledning att svara på en fråga jag ibland får: Har inte du Gert Gelotte medverkat till att Opus Dei finns i Sverige?
Jo, det har jag. För många år sedan var jag vice ordförande i katolska stiftets pastoralråd. På biskop Hubertus Brandenburgs fråga gav jag honom rådet att tillåta Opus Dei i stiftet. Men på några bestämda villkor som biskop Brandenburg också gjorde till sina:
Opus Dei skulle verka öppet, inte använda sig av anonyma underorganisationer och inte knyta omyndiga ungdomar till sig med löften, särskillt inte bakom ryggen på föräldrarna. 
Skulle jag ge nuvande biskop samma råd i dag om han mot förmodan frågade mig? Ja, det skulle jag, men jag skulle lägga till något om behovet av uppföljning och kontroll. 
Jag tycker mycket illa om Opus Dei men anser att förbud bara kan komma ifråga för kriminella organisationer och Opus Dei är ingen kriminell organisation. 
Vi skall akta oss för att kräva förbud mot politiska motståndare. Hux flux kan vi själva bli förbjudna. Låt oss alltså inte ge våra motståndare goda skäl till dåligt omdöme.

Published by Gert Gelotte on 07 jul 2020

Katolsk jihadism

På nätet florerar vad jag skulle beskriva som katolsk jihadism, ofta i formen av korstågsromantik. Givetvis är muslimer fiender, men också det liberala samhället och människorrättsorganisationer som Black lives matter (BLM. Ett forum där den katolska jihadismen frodas är Katolskt samtalsforum, ett oskyldigt namn på en privat Facebookgrupp. Av någon anledning, ett förbiseende, släpptes jag in. Vad jag ser är förskräckligt. En värld av hat och hot, motiverad av en primitiv teologi som även förekommer i andra sammanhang. Det ena ger det andra som ger det tredje osv. Inlägget nedan har jag publicerat på Katolskt samtalsforum. Nu kan även ni läsa det.

Mina vänner, nåja några av er – kanske. Jag vet ju inte vilka ni är som är medlemmar på Katolskt samtalsforum och jag vet inte heller varför ni är det.

Själv blev jag medlem av nyfikenhet. Jag har observerat hur unga våldsbejakande män, nästan alltid män, genom ett brutalt språkbruk tar över andra fora på nätet.

Själva kanske de inte tar till fysiskt våld. Men de odlar en våldsromantik som bidrar till en jordmån varur fysiskt våld växer. Terrorister, som Anders Behring Breivik, uppstår inte ur tomma intet. Han satte handling på orden. Bakom honom fanns och finns många inspiratörer.

Det är jobbigt att stå emot personer som hatar dig, utan varje social spärr, och som förlöjligar varje ditt försök att protestera eller invända. Personer som är impulsstyrda, som ena ögonblicket idealiserar religionskrig och i andra ögonblicket blånekar. Män, nästan alltid män, som i yttrandefrihetens namn kväser andras yttrandefrihet.

Men det är nödvändigt att stå emot och i varje fall att inte genom tystnad ge sitt samtycke.

Jag vet nästan ingenting om Katolskt samtalsforum, varför det grundades och av vilka. Kanske är det en del av vad som brukar kallas den högerextrema miljön. Kanske har det bara kapats av män som på det ena eller andra sättet rör sig i den högerextrema miljön.

Katoliker som på det ena eller andra sättet ingår i den högerextrema brukar romantisera korståg. Välter någon en helgonstaty i USA, därför att helgonet vid sidan av sin helighet även på något sätt stod för rasism, förväntas inte polisen ingripa. I stället publiceras bilder på män med automatvapen och uppmaningar till heligt självförsvar.

Det är lätt att ryckas med. Men det finns en enkel kontrollfråga du bör ställa inför varje försvar eller uppmaning till hat, hot och våld i kyrkans namn. Fråga dig: Vad skulle Jesus säga och göra?

Strikt talat vet vi inte det. Men ingenting i evangelierna tyder på att Jesus skulle se behov av våld, hot eller hat, för att inte tala om att uppmana eller inspirera till det. Låt dig inte förvillas av primitiv teologi. Fokusera på evangelierna. Vad skulle Jesus göra?

Härmed har jag sagt vad jag har att säga om Katolskt samtalsforum. Jag kommer inte att svara på vare sig frågor eller invändningar. Detta för att i görligaste mån undvika ett meningslöst grälande. Ansvaret för Katolskt samtalsforum är ert och inte minst administratörens.

Published by Irène Nordgren on 23 jun 2020

Öppet brev till Katolskt Magasins chefredaktör Helena D’Arcy

Hej Helena

I Km nr 4 publicerade du vår insändare ”Svartmålning av pride” och som du samtidigt också gav svar på.  (Se nedan!)  

Då vi upplevde ditt svar som otillräckligt  kände vi behov av ett förtydligande.  Du meddelade att vi ”gärna” fick inkomma med ett sådant. 

Vi skickade då in vår replik (se nedan !) och eftersom vi inget hörde efter manusstopp tog vi för givet att repliken skulle publiceras i kommande Km nr 5-6. För säkerhets skull kollade vi dock upp med dig och fick då till svar: ”Som det ser ut nu kommer vi tyvärr inte att få plats med ert förtydligade; vi har två andra insändare/debattartiklar som berör mer aktuella ämnen och som vi vill ge plats åt.

Med tanke  på Katolskt Magasins  riktlinjer och önskemål att bla ”vara en tidning för alla katoliker ” och  ”återspegla katolska kyrkans liv i Sverige och världen” https://www.katolsktmagasin.se/0m-km/

såg vi mycket fram mot att få föra ett öppet samtal om HBTQ frågor inom ramen för Katolskt Magasin och det kändes därför extra sorgligt att du anförde platsbrist som orsak till att refusera vår replik.  

Ty när det gäller kritiska  synpunkter på katolska kyrkans syn på  utlevd homosexualitet  vågar vi påstå att Katolskt Magasins riktlinje snarare tycks vara att mörka än att återspegla den debatt som de facto försiggår inom katolska kyrkan ute i världen där såväl  kända som högt uppsatta katolska företrädare offentligt  ifrågasätter Katolsk Katekes ordalydelser om utlevd homosexualitet. http://www.katekesen.se/index.htm?kkk2331-.htm#2357

Låt oss ge ett par  exempel 

I maj i år rapporterade CNA (Catholic News Agency) om boken ”Välsignelsen av samkönade relationer” som utkommit som  svar på en förfrågan av liturgikommitteen inom österrikiska biskopskonferensen. https://www.catholicnewsagency.com/news/book-calling-for-catholic-blessing-of-homosexual-couples-was-requested-by-austrian-bishops-conference-45104 

Även ansedda The Tablet rapporterade om den nämnda boken och vidarebefordrade samtidigt nyheten om att  tyska biskopskonferensens fd ordförande kardinal  Reinhard Marx och  dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing samt biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück önskar en revidering av Katolsk Katekes ordalydelser om homosexualitet. https://www.thetablet.co.uk/news/12869/new-book-charts-path-to-same-sex-benedictions

Sedan flera år tillbaka pläderar den kände visselblåsaren Klaus Mertes SJ för att katolska kyrkan måste ändra  sitt ”mindset” vad homosexualitet beträffar. https://www.newwaysministry.org/2016/06/05/church-must-change-deficient-mindset-on-homosexuality-says-german-jesuit/

https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/whistleblower-catholics-must-work-together-change-churchs-mindset-homosexuality

Vi hävdar att  det i katolska media i Stockholms katolska Stift -typ Katolskt Magasin- finns ett Bullerbyfilter som effektivt filtrerar bort internationella nyheter av ovanstående reformsinnat slag för att Katolskt Magasin på så sätt ska slippa befatta sig med pågående katolsk-kritisk internationell debatt kring kontroversiella frågor. Vi beklagar djupt att du som chefredaktör för Katolskt Magasin  i samråd med dess styrelse https://www.katolskakyrkan.se/media/3876/27-september-2019_km.pdf– blir ansvarig för att katoliker i Sverige tyvärr får en alldeles för  ensidigt vinklad  bild av vad det innebär att vara katolik i den för övrigt spännande världsvida katolska kyrkan i vilken Stockholms katolska Stift dock bara utgör en pytteliten del.  

Med vänliga hälsningar 

Irène Nordgren Kerstin Persson 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

Vi recyclar vår insändare och Helena D’Arcys svar i Km nr 4 

Vi hade gärna velat fortsätta samtalet inom ramen för Katolskt Magasin eftersom vi anser ämnet ständigt aktuellt. Då detta inte gick för sig publicerar vi vårt förtydligande här på Katolsk Vision.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

Katolskt Magasin svar till Helena D’Arcy

Helena D’Arcys svar på vår insändare ”Svartmålning av Pride” (Km 8/2020) kändes  oförståelig och otillräcklig men tydliggör samtidigt hur olika vi människor tolkar regnbågsflaggans symbolik. Symboler och bilder väcker ofta olika associationer, tolkningar och genklang hos oss människor. 

Även om Helena D’Arcy i sin artikel tar parti för de som ondgör sig över kopplingen mellan Pride och förskola / skola och även om  ”Mamma från södra Sverige”  av samma orsak ”känner sig illamående”  ställer vi frågan :  Varför skulle inte nedanstående definition från RFSU vara tillräcklig för att Regnbågsflaggan platsar i förskola / skola 

”Regnbågsflaggan – som ofta också kallas prideflaggan – har sedan 1970-talet varit den samlande symbolen för hbtq-personers rättigheter och hbtq-rörelsen runtom i världen. Den är skapad för att stå för mångfald, respekt och fred, för tolerans, öppenhet och synliggörande. Flaggan består av regnbågens färger där färgerna symboliserar mångfalden inom hbtq-rörelsen. (RFSU:s definition i tidskriften OTTAR) https://www.ottar.se/artiklar/regnb-gsflaggan-vad-st-r-den-f-r)

Om ”Mamma från södra Sverige” dessutom ”blir illamående” av att det finns en läshörna på förskolan med ”böcker med regnbågstema, där alla möjliga familjeförhållanden beskrevs rosaskimrande”  så är det läge att påminna om att i varje förskola / skola finns barn som inte lever i så kallade kärnfamiljer utan just precis ”i alla möjliga familjeförhållanden” inklusive regnbågsfamiljer. Varför skulle inte barn till ”Mamma från södra Sverige” få se sina olika kamraters – inklusive regnbågsbarnens – familjeerfarenheter skildrade i barnböcker  

Inte någonstans i artikeln berörs homosexuella i kyrkan”, skriver Helena D’Arcy  i Km nr 4.

Nej och just därför kändes frågan om homosexuella som elefanten i rummet !  Alla vet att Pride och homosexuella / HBTQ  hör intimt ihop.

Det är inte katolska kyrkan som gått i spetsen för respekt och synliggörande av homosexuella / HBTQ personer utan häri landet är det just rörelser som RFSU och RFSL som verkat för ”allas lika värde och rättigheter”.  Utan dessa rörelser hade HBTQ – personer fortfarande fått hålla sig i sin undanskymda skamvrå.  Vi hoppas att det inte var detta som Km menade att bidra till.

Irène Nordgren                              Kerstin Persson

Published by Irène Nordgren on 07 jun 2020

Ett helgon synas i sömmarna

”L’ombre du saint” – Helgonets skugga. En ny biografi av Christine Pedotti och Anthony Favier  synar den helige Johannes Paulus II mörka sidor.

Septembre 1995 : RASSEMBLEMENT DES JEUNES D’EUROPE (300.000) A LORETTE EN ITALIE

JP2 under sitt 26 åriga pontifikat (1978-2005) huvudansvarig för kyrkans mörkande av sexövergrepp. JP2 medverkade till att förstärka klerikalismen inom kyrkan och synen på prästämbetet som något övernaturligt.  

”The canonization of John Paul II marks the end of a long cycle in the history of Catholicism, that of dreaming for a return of power, which the Polish pontiff carried out from start to finish, ” they write in their 330-page book, currently available only in French.

https://international.la-croix.com/news/new-biography-portrays-a-dark-side-of-john-paul-iis-reign/12500?campaname=_June07

// Irène

PS  JP2  gick alltid hand i hand med sin ständige prefekt för Troskongregationen kardinal Ratzinger som också 

efterträdde JP2 som påve 2005. 

Just synen på och betoning av prästämbetet som något övernaturligt har starkt bidragit till den svåråtkomliga klerikalismen inom katolska kyrkan. Därför värjer sig också kyrkans klerker mot att tex avskaffa det obligatoriska celibatet som ju ytterligare förstärker synen på att prästen genomgår ”en ontologisk förvandling” vid prästvigningen och blir innehavare av ett ”övernaturligt ämbete ” –   ”a supernatural view of the priesthood”.

DAGEN 2018 Anna Bieniaszewski Sandberg om ”Upphöjda präster ett gissel för kyrkan”      

https://www.dagen.se/dokument/1.1216628

Published by Irène Nordgren on 26 maj 2020

Andlig boning åt Gud – ekumenisk digital reträtt

”Med början på pingstafton 2020, 30 maj, leder kardinal Anders Arborelius och Uppsala luthersk-evangeliska stifts biskop Karin Johannesson en digital reträtt i fyra delar. Under fyra lördagar publiceras texter, musik och betraktelser, och registrerade deltagare kan själva avgöra i vilken takt och med vilken intensitet man deltar.”

http://signum.se/andlig-boning-at-gud-ekumenisk-digital-retratt/

// Irène

Published by Irène Nordgren on 19 maj 2020

Annika Borg volontär på Israels ambassad ?

 I DAGEN 14 maj skriver 4 debattörer

”Dags för EU att skriva historia och sätta stopp för Israel”

”En annektering av Västbanken förvandlar det palestinska folket – och som en oskiljaktig del av detta folk, de kristna och andra minoriteter – till en rättslös befolkning utan demokratiska fri- och rättigheter. Ett sådant system har ett namn på afrikaans och i internationell folkrätt: apartheid. Systemet är ett brott mot mänskligheten och kräver därför världssamfundets ingripande. ”

Sune Fahlgren, pastor Equmeniakyrkan, Anna Karin Hammar, präst Svenska kyrkan, Kjell Jonasson, präst Svenska kyrkan, Lena Lönnqvist, medlem Equmeniakyrkan  

https://www.dagen.se/debatt/dags-for-eu-att-skriva-historia-och-satta-stopp-for-israel-1.17141

Annika Borg svarar ” Samma gamla israelfientliga propaganda”

”Den extrema bojkottrörelsen BDS:s representanter fångar alla tillfällen att sprida sitt Israelhat, även i coronatider, skriver Annika Borg.”

https://www.dagen.se/debatt/annika-borg-samma-gamSlutreplik la-israelfientliga-propaganda-1.1714726

Slutreplik idag 19 maj DAGEN

”Israels politik har också etik”

”Annika Borg nämner inte sakfrågan – Israels annektering av Västbanken – med ett enda ord. Israel måste följa internationell etik, skriver fyra debattörer.” ”Vi kan inte uppfatta hennes inlägg på annat sätt än som ett falskt vittnesbörd om medmänniskor, på gränsen till karaktärsmord.”

https://www.dagen.se/debatt/israels-politik-har-ocksa-etik-annika-borg-1.1717071

// Irène  

PS  Annika Borg volontär  på Israels ambassad ? En mycket  berättigad fråga då Annika Borg allt som oftast låter som ambassadör Ilan Ben- Dovs papegoja……

 2015 Dagens Seglora Borg har svagt mandat att ropa ”antisemitism”

« Prev - Next »