Published by Irène Nordgren on 01 aug 2020

När ska katolska kyrkan ändra sitt mindset kring homosexuella ?

Samtal med bla fantastiska prästen Are Norrhava!

”Vad kan det innebära att vara religiös och HBTQ-person? Tre personer med judisk, kristen respektive muslimsk tro delar sina personliga erfarenheter av utmaningar och positiva upplevelser i ett samtal om tro och identitet. Seminarieserien Tro, Hopp och Kärlek är en samverkansproduktion inför Pride 2020 mellan Stockholms stift, Sensus studieförbund samt Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr tillsammans med riksförbundet Noaks Ark, Folkteatern Gävleborg, Teater Västernorrland och Riksteatern” 

Lyssna på ett fantastiskt samtal !

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=MoO5mlRjTmA

// Irène

PS Mot bakgrund av ovanstående samtal är det särskilt sorgligt att konstatera var katolska kyrkan befinner sig i synen på HBTQ frågor i allmänhet och i Stockholms katolska Stift i synnerhet.  

Klaus Mertes SJ inger dock hopp när han uppmanar katolska kyrkan att ändra sitt mindset kring homosexualitet !

https://www.newwaysministry.org/2016/06/05/church-must-change-deficient-mindset-on-homosexuality-says-german-jesuit/

Här är nyheter från The Tablet som fastnat i Signums och Katolskt Magasins BULLERBYFILTER.

I Tyskland är  fd ordföranden för  Tyska Biskopskonferensen kardinal Reinhard Marx och dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing tillika med  biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück några av flera  tyska biskopar som önskar en revidering av katekesens ordalydelser om homosexualitet. 

I Österrike har på uppmaning av Österrikiska biskopskonferensen i mars i år  boken ”Välsignelser av samkönade par ” utkommit.  Flera tysktalande teologer har bidragit med texter i boken och  en av  huvudredaktörerna är prästen Ewald Volgger – rektor på privata katolska universitetet  i Linz. Även han förordar nu  en revidering av katekesens ordalydelse av ”homosexuella handlingar som klandervärda” och  pläderar för en välsignelseakt för samkönade par ”så snart som möjligt.” 

https://www.thetablet.co.uk/news/12869/new-book-charts-path-to-same-sex-benedictions

”Välsignelser av samkönade par ”

Published by Irène Nordgren on 30 jul 2020

Thomas Idergard SJ och ”bittre broder Gert”

Gert

Du skriver om Thomas Idergard SJ : ”Jag förmodar att jesuiterna och stiftet delar Idergards fundamentalism och sekterism i sak, men att de möjligen är obekväma med hans språkbruk” ………Så tror jag att det är !  Å ena sidan är man jätteglad att ha fått en vapendragare mot störande progressiva katoliker i Sverige och å andra sidan – precis som du säger – känner man sig ”obekväm med hans språkbruk” och jag tror också med hans alltför högljudda oförblommerade vi- och – dom tänkande !  Katolicism – liksom all religion – har ju med gruppidentitet och gruppgemenskap att göra. Detta gäller även i vår tid som inte är förskonad från inomkatolska revirstrider om tolkningsföreträde om vem som ska avgöra vem som hör till gemenskapen och inte.  

Minns du när Katolsk Vision  kom ut ur garderoben 2005 – ca 10 år efter att Wir sind Kirche bildats i Österrike som en reaktion på att katoliker lämnade katolska kyrkan i svallvågorna av den tidens stora sexskandal runt  kardinal Gröer.  Oj oj oj vilket liv det blev i Stiftet. Facebook fanns ju inte men bloggar tex KV blogg…..  Biskop Anders rycker ut i blixtfart och ber oss VÄND OM ! 2009 tar Ulf Jonsson  SJ till orda i fina Signum med samma syfte som nu Thomas Idergard  dvs att stärka den katolska gruppidentiteten / gruppgemenskapen  i Sverige. Sådant görs bäst – enligt vetenskap och beprövad erfarenhet – genom att förvisa vissa störande element ut ur gemenskapen ! Ulf Jonsson gör dock sitt jobb lite mer förfinat än Thomas Idergard genom att KV först görs till något lika avskyvärt som SSPX (kända för att bla vara förintelseförnekare ) för att sedan få Signums läsare att förstå att Signum ser till att hålla rent hus i den svenska katolska gemenskapen. Ulf Jonsson skriver om KV och SSPX ”Båda har dessutom från kyrkans ledning fått signaler om att man befinner sig i en kyrklig gråzon, i vissa avseenden snarare utanför än innanför den katolska gemenskapen.”  Denna underförstådda utvisning ligger dock elegant och fint inbäddad i Ulf Jonssons fina ledare ”I men inte av världen ”  Signum har talat ! Vi fick peststämpel ! Causa finita ! http://www.signum.se/archive/read.php?id=3975

Åren går och konceptet ”pay, pray and obey” håller inte längre. Internet har revolutionerat världen precis som en gång boktryckarkonsten gjorde.

2011 publiceras Memorandum i Süddeutsche Zeitung som jag och Sven Volkinge översatte och som undertecknades av hundratals katolska teologer och tiotusentals lekmän. http://www.katolskvision.se/blog/?page_id=1941

Nu går det inte längre att utvisa alla miljontals katolska lekmän, alla teologer, präster och biskopar och en och annan kardinal i den universella kyrkan som har katolska visioner ……vilket dock inte tycks hindra Thomas Idergard att 2020 ändå vilja prya som frivillig tros- och gränspolis i Stockholms katolska Stift ! 

Gert du skriver vidare  så träffande :

”Nu har jag läst ännu en av Thomas Idergards predikningar och blir lika förbryllad som tidigare. Han tycks uppriktigt tro att just hans trostolkning inte är en tolkning.”    

Exakt !  Thomas Idergard har uppenbarligen inte förstått !  Den som inte delar Thomas Idergards åsikter och den som inte uppskattar att bli utsatt för Thomas Idergards faderliga ”omsorg” stämplas per automatik som ”hatisk” och / eller ”bitter”.   

Man kan undra om hans medbröder tycker det är en fördel eller inte att ju längre tid som Thomas Idergard  lyckas få katoliker i den svenska katolska ankdammen här uppe vid Norra Ishavet att tro att just Thomas Idergards trostolkning inte är en tolkning – desto bättre !  Men som sagt inte så brutalt och vulgärt !

Vi har ju nu dessutom en påve som i motsats till sin föregångare förespråkar PARRHESIA ! Detta har ju visat sig underlätta den offentliga debatten kring kontroversiella kyrkofrågor typ kvinnliga ämbetsbärare och HBTQ…….åtminstone utanför Sverige …..Här i vårt Stift har PARRHESIA inte slagit igenom. Tex så styrs Husbondens Röst – Katolskt Magasins chefredaktör  – av KM styrelse  som  präglas av Opus Dei mannen Jorge de Salas,  som ju är mån om att vidmakthålla gammal katolsk inkvistionstradition och hålla rent hus i KM.  

// Irène
http://www.signum.se/archive/read.php?id=3975

Published by Irène Nordgren on 25 jul 2020

Roy Bourgeois : ”Det är dags att upphäva manlig överhöghet”

National Catholic Reporter 24 juli

Roy Bourgeois : ”Catholic male supremacists — and I do not think it is an exaggeration to describe them as such — believe that the church belongs to them. In recent years we have witnessed the Vatican engage in disingenuous attempts to find an acceptable ”role” for women in the church, believing that a few cosmetic changes might convince women to stop agitating for equality. These men see women as lesser, suited only to do the work they view as beneath them.”

https://www.ncronline.org/news/opinion/its-time-end-male-supremacy-catholic-church

Hemsida http://www.roybourgeoisjourney.org

Böcker att köpa och läsa http://www.roybourgeoisjourney.org/book/index.html

Vad säger läsarna ? http://www.roybourgeoisjourney.org/readers/index.html

Roy Bourgeois i media http://www.roybourgeoisjourney.org/news/index.html

Intressanta länkar http://www.roybourgeoisjourney.org/links/index.html

// Irène

PS          När jag som ”född” katolsk kvinna möter den avkragade och exkommunicerade katolske prästen Roy Bourgeois och sedan möter den katolske prästen Thomas Idergard känns det som att möta  2 män från olika planeter i Universum som krockat i samma KATOLSKA kyrka på planeten Jorden ……..

”Katolsk”?  Hurdå ”allmännelig”  …….. ?   Jag förstår inte riktigt på vilket sätt romersk-katolska kyrkan är allmännelig ….?

http://www.katolskvision.se/blog/?p=11867

http://www.roybourgeoisjourney.org/book/index.html


Published by Gert Gelotte on 20 jul 2020

Om troll och får i Vår Herres hage

Det är alltid lika intresant att av en slump eller på grund av ett misstag få läsa vad den katolska mobben tycker om mig och andra vars tro de ogillar. Inte minst att få ta del av deras ordval. Skärmdupen nedan kommer från Thomas Idergars Facebooksida. Ursprunget är en artikel om aktiv dödshjälp vilket gör smädelserna extra intressanta.

Jag har nämligen alltid varit motståndare till så kallad aktiv dödshjälp och skrivit en hel del i frågan. Men sådant bekymrar inte de katolska trollen. Läs gärna det som står i skärmdumpen så fortsätter jag att kommentera längre ner.

Jag tycker inte att sånt här innehåll på en katolsk präst och jesuits Facebooksida skall få förbli fördolt. När jag såg inlägget och replikerna hade de legat på sidan i flera timmar. Rimligen med Idergareds kännedom.

Jag publicerade därför skämduppen på ”Vi är kyrka – Sveriges” facebooksida med i sak samma kommentar som ovan.

Det dröjde bara några minuter så hörde sidan moderator Eva Wienarski av sig i ett mess där hon talade om att hon raderat mitt inlägg inklusive skärmdumpen. Följande dialog utspann sig:

”Hej Gert! Jag tar bort alla inlägg som gränsar åt personangrepp. Jag har fått ta emot mycket men håller det utanför offentligheten. Thomas Idergard får näring av den uppmärksamhet du och Irene ger honom och stärker sin ställning i stiftet. Han är en av många mycket omtyckt präst. Vi bör ge honom så lite utrymme som möjligt. Hälsningar, Eva”

Jag svarar: Jag tycker han bör få stå för sin verksamhet.

”Ja självklart. Men så lite som möjligt om honom i VäkS-gruppen. Han är ett riktigt ! troll. Det kan vara svårt att ta in men hans syfte att är trigga. Nappa inte på betet.”

Jag svarar: Vi är oense. Inte om att TI är ett troll, men om hur han skall hanteras. Jag är inte rädd för honom och struntar blankt i om han lyckas få mig exkommunicerad.

”VäkS är ett rum där vi kan dela det vi uppskattar i kyrkan. Inte ett rum för det privata. Det är viktigt för många och både Kerstin och jag vill ha det så.”

Jag svarar: Ok då lämnar jag gruppen så ni får krypa i fred.

”Ok!”

Givetvis har jag nu lämnat Facebookgruppen Vi är kyrka – Sverige (Väks) och är glad att jag inte hann lösa medlemsavgift till gruppen. Att gruppen bakom Väks hellre hukar än står upp när det blåser vet jag sedan tidigare. Men att dess företrädare är så rädda för Thomas Idergard att de raderar citat från hans Facebooksida förvånar mig. Men i och för sig är det ju talande att citat från Indergards Facebooksida hanteras som personangrepp, inte på mig utan på Idergard och hans beundrande svans av troll.

Published by Irène Nordgren on 19 jul 2020

Peter Halldorf i samtal med trappistmunken Erik Varden

Digital release av trappistmunken Erik Vardens nya bok ”Allt som är värt att minnas”. Här i samtal med Peter Halldorf som gett ut boken på svenska på Silentium skrifter.

https://m.youtube.com/watch?v=XRqcyn44JCI

Sid 21 i Pilgrim https://www.silentiumskrifter.se/wp-content/uploads/2020/04/Pilgrim-påskpecial.pdf

// Irène

PS 3 okt vigs Erik Varden till biskop i Trondheim i Nidaros domen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Varden


Published by Irène Nordgren on 15 jul 2020

Tack Staffan Bergström !

Läs om och lyssna på Staffan Bergström som är villig att förlora sin läkarlegitimation.

”En svårt sjuk man utanför Stockholm hade fått tid i Schweiz för att få avsluta sitt liv. Men coronakrisen stoppade resan. Då bestämde sig läkaren Staffan Bergström för att förse mannen med en dödlig dos sömnmedel. Nu har han anmält sig själv till polisen. – Jag vill ha prövat av domstol om jag gjort något olagligt, säger Bergström till TT. ”

https://www.svd.se/lakare-hjalpte-als-sjuk-man-att-do

https://www.dn.se/nyheter/sverige/svart-als-sjuka-per-avslutade-sitt-liv-i-tisdags-med-hjalp-av-lakare/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Xgvln7/lakare-hjalpte-als-sjuk-man-att-do

// Irène

PS RTVD seminarium i Almedalen 2019   ”Frivillig dödshjälp och kristen tro går det ihop ?”   Jag reflekterar över katolska kyrkans inställning och berättar bla om Hans Küng som  är medförfattare till  boken ”Dying with dignity ”. Jag avslutar med att citera Hans Küng ur en intervju med der Spiegel 2013  där intervjuaren bla säger till Hans Küng :  ”Katolska kyrkan anser att eutanasi vara ett intrång på skaparens överhöghet.”

Hans Küng svarar : – ”En kyrklig hierarki som tagit så fel när det gäller födelsekontroll, preventivmedel och konstgjord befruktning borde inte göra om samma misstag kring frågor som rör livets slut.  När allt kommer omkring har människans livsvillkor fundamentalt förändrats sedan 1900- talet. Genomsnittsåldern för 100 år sedan var 45 år och de flesta människor dog en tidig död. Jag är 85 år nu (2013) men det är en konstgjord förlängning av min livstid- tack vare de 10 piller som jag dagligen tar och tack vare framstegen i hygien och medicin.” 

https://m.youtube.com/watch?v=QpM_J9Fa7SU

RTVD Bulletinen »Frivillig dödshjälp – en läkarfråga eller en medborgarfråga?«

”Kristen tro och dödshjälp
– rapport från ett seminarium i Almedalen”

http://www.rtvd.nu/media/1305/bulletin90l.pdf

Published by Irène Nordgren on 15 jul 2020

En toppenidé !

https://www.ncronline.org/sites/default/files/francis%2C%20simple%20starters%207-14-20.jpg

Published by Irène Nordgren on 14 jul 2020

Ställföreträdande Gud – Landsfadern – Gurus – Idoler – Influerare


Lyssna på ”Människor och Tro” och intressant och angelägen sommarserie i 4 dela under rubrik STÄLLFÖRETRÄDANDE GUD 

”Efter en mycket speciell vår världen över, blev bland annat vårt förhållande till auktoriteter av olika slag aktuellt. Vilka tyr vi oss till när det är kris, om vi inte vänder oss till en gud? Och vad säger det om oss?”

Programledare: Linda Thulin Reporter: Lollo Collmar Producent Antonio de la Cruz

1.Ställföreträdande Gud – Landsfadern

”Den första delen i Människor och tros sommarserie Ställföreträdande Gud handlar om längtan efter en Landsfader, eller varför inte en Landsmoder?” Kan en stadsepidemiolog bli en landsfader? Och stämmer det som en psykolog föreslår i Thella Johnsons reportage: att mordet på statsminister Olof Palme gjort att Sverige blir som en föräldralös nation i kristider?”

Panelen, bestående av filosofen Karim Jebari från Institutet för framtidsstudier, och Helle Klein, präst och chefredaktör på tidningen Dagens Arbete, reagerar på reportaget och funderar bland annat kring den ökade vurmen för auktoritära ledare. I det inledande reportaget medverkar: Yukiko Duke, författare och Japankännare, Ainur Elmgren, historiker och serietecknare” https://sverigesradio.se/avsnitt/1525924

2.Ställföreträdande Gud – Gurus

”Många svenskar har genom åren åkt till Indien för att hitta en egen andlig ledare, en yogi. I Lollo Colmars reportage hör vi flera av dem, som berättar om både positiva och negativa erfarenheter. I det efterföljande samtalet med filosofen Karim Jebari och prästen och chefredaktören Helle Klein, pratar vi om varför människor söker sig till yttre auktoriteter i ställer för sina egna inre. Och om vilken funktion vardagslivets gurus i form av terapeuter, personligare tränare och livscoacher kan ha.”https://sverigesradio.se/avsnitt/1526221

3.Ställföreträdande Gud – Idoler

”I Edgar Mannheimers reportage möter vi en av arabvärldens absolut största artister, sångerskan Om Khalsuum. Trots att hon dog för 45 år sedan är hon fortfarande väldigt närvarande i Egypten och många arabers liv. I det efterföljande samtalet med filosofen Karim Jebari och prästen och chefredaktören Helle Klein pratar vi om vilket värde en vägledare som inte vet något alls om vem jag är, kan ha, och om vilka krav man kan ställa på att idoler lever upp till rollen som förebilder för många.”https://sverigesradio.se/avsnitt/1526470

4.Influerare

”Denna den sista delen handlar om det relativt nya fenomenet Influencers. I Antonio de la Cruz och Sofia Bjurs reportage möter vi unga, företrädesvis kvinnor, som berättar om vilka influencers de följer och varför. Vi fördjupar oss också i definitionen av en influencer. I det efterföljande samtal pratar filosofen Karim Jebari och prästen och chefredaktören Helle Klein om vilket tomrum detta snabbt växande fenomen fyller, och vilka risker som kommer med det.”

https://sverigesradio.se/avsnitt/1526663

// Irène

Published by Irène Nordgren on 10 jul 2020

Öppet brev till Thomas Idergard SJ

Hej Thomas Idergard

Med tanke på att du bara varit präst i katolska kyrkan i drygt 2 år känns det

-Anmärkningsvärt att du önskar bestämma vem som ska anses som katolik och inte.

-Anmärkningsvärt att du tar dig tolkningsföreträde i att kunna bestämma vem som ska få tillhöra katolska kyrkan och vem som ska uteslutas.

-Anmärkningsvärt är din framfart på sociala media typ ”Katoliker i Sverige” och ”Katolskt Samtalsforum” samtidigt som du står i Sankta Eugenia kyrka och predikar om tex ödmjukhet.

-Anmärkningsvärt att du vägrar att acceptera att det finns miljontals katolska lekmän runtom i den universella katolska kyrkan som önskar reformer i synen tex på kvinnor och homosexuella.

-Anmärkningsvärt att du som jesuit i Sverige totalt negligerar att du har världsberömda ordensbröder ute i världen som tex Klaus Mertes och James Martin vilka i motsats till dig tillhört katolska kyrkan hela sitt liv och i motsats till dig har decenniers erfarenhet som präster och som kommit till helt andra slutsatser om tingens katolska ordning än du som ganska nybliven präst !

Klaus Mertes anser att kyrkan måste ändra sitt ”mindset vad homosexualitet beträffar!” https://www.newwaysministry.org/2016/06/05/church-must-change-deficient-mindset-on-homosexuality-says-german-jesuit/

-Anmärkningsvärt att du inte ens tagit till dig att det idag till och med finns biskopar och kardinaler på nära håll ute i Europa som förordar reformer vad beträffar kvinnor och homosexuella!   

I Tyskland är  fd ordföranden för  Tyska Biskopskonferensen kardinal Reinhard Marx och dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing tillika med  biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück några av flera  tyska biskopar som önskar en revidering av katekesens ordalydelser om homosexualitet. 

I Österrike har på uppmaning av Österrikiska biskopskonferensen i mars i år  boken ”Välsignelser av samkönade par ” utkommit.  Flera tysktalande teologer har bidragit med texter i boken och  en av  huvudredaktörerna är prästen Ewald Volgger – rektor på privata katolska universitetet  i Linz. Även han förordar nu  en revidering av katekesens ordalydelse av ”homosexuella handlingar som klandervärda” och  pläderar för en välsignelseakt för samkönade par ”så snart som möjligt.” 

https://www.thetablet.co.uk/news/12869/new-book-charts-path-to-same-sex-benedictions 

Du kan provläsa och beställa boken här!

https://www.amazon.co.uk/Benediktion-gleichgeschlechtlichen-Partnerschaften-Ewald-Volgger/dp/3791731270/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Ewald+Volgger&qid=1591036071&sr=8-1

Här är en artikel som jag tror du skulle ha nytta och nöje av att läsa! ”Dextera Domini: the Declaration on the Pastoral Care of Left-Handed Persons”

http://rosemaniple.blogspot.com/2008/05/dextera-domini-declaration-on-pastoral.html

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS Jag ser jättemycket fram mot att få höra hur det går i Stiftets Prästråd då du ska ta upp alla de spörsmål du har på hjärtat kring alla ”vildsinta och fullkomligt urspårat hatiska självdefinierade katoliker som nu sätter en ära i att sprida hat och gift i sociala media”  

Published by Irène Nordgren on 09 jul 2020

Thomas av Aquino – en medeltida feminist ?

Frida Park uttalar sig i en ledare i DAGEN 2 juli under rubrik ”Kristna var först med feminism” om Thomas av Aquino som vore han en medeltida feminist.

https://www.dagen.se/ledare/kristna-var-forst-med-feminism-1.1738026

Jag svarar i dagens DAGEN  under rubrik ”Retuscherad bild av Thomas av Aquino”  bla 

Läser man Frida Parks ledare 2 juli ”Kristna var först med feminism” är det lätt att få intryck av att Thomas av Aquino blivit ihågkommen som en medeltida föregångsman för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förvisso räknas han till ”en av kristendomens viktigaste tänkare” men i synen på kvinnan förblev han i mångt och mycket ett barn av sin tid.”

DAGENS ledarredaktion rycker snabbt ut som stödtrupp till Frida Parks försvar och ger Svar direkt genom att plocka fram professor  Michael Nolan och ge sken av att just denne har  förvärvat ett  absolut obestridligt tolkningsföreträde på Thomas av Aquinos uppfattning om kvinnan. Så är tyvärr inte fallet !

https://www.dagen.se/debatt/retuscherad-bild-av-thomas-av-aquino-1.1741391

// Irène


« Prev - Next »