Archive for maj 7th, 2017

Published by Irène Nordgren on 07 Maj 2017

Vive la France !


// Irène

PS En marche ! Allons enfants de la patrie

https://www.youtube.com/watch?v=HM-E2H1ChJM

Published by Irène Nordgren on 07 Maj 2017

”Ärkebiskopen: Barn har rätt till andlig utveckling”

Biskop Antje skriver på SvD Debatt

”Tanken att barn inte skulle kunna tillgodogöra sig religion står i strid med kristen tradition och erfarenhet. Till barnets rätt till andlig utveckling hör – förutom tillgång till heliga rum, riter, seder och bruk – också tillgång till skatten av berättel­ser, skriver ärkebiskop Antje Jackelén.”

”Barn kan inte värja sig mot indoktrinering. Det är sant. Men med vilken rätt tillåter vi att barn utsätts för reklam? På vilka grunder avgör vi att vistelse i ett köpcentrum är mindre indoktrine­rande än vistelse i ett kyrkorum? Indoktrinering i bemärkelsen att det sker en påverkan av barn utan att de har möjlighet till kritik eller diskussion av bakomliggande ideo­logi sker hela tiden, vare sig vi vill det ­eller inte. Den är en del i barns intellektuella, emotionella och sociala utveckling. En värld fri från ideologi vore en steril värld. Vi behöver ideologier, i betydelsen: genomtänkta sammanhang av idéer. Samtidigt behöver vi en ständigt pågående ideologikritik. Det finns inga knivskarpa gränslinjer mellan att indoktrinera, infor­mera, undervisa och uppfostra. Däremot är det skillnad mellan positiv påverkan och skadlig påverkan. Den skiljelinjen går dock inte mellan varuhus å ena sidan och kyrka, synagoga, moské eller tempel å andra sidan, utan den kan gå rakt igenom dem.

https://www.svd.se/arkebiskopen-barn-har-ratt-till-andlig-utveckling

// Irène

PS Tack biskop Antje ! Suveränt bra artikel !