ORF (Österrikes statliga TV- och radiobolag – Österreichisches Rundfunk ) citerar ur boken ”Första stenen. Som homosexuell präst mot katolska kyrkans hyckleri ” av fd katolske prästen Krzysztof Charamsa, som förorsakade en jordbävning när han kvällen före biskopssynoden i okt 2015 ”kom ut” med sin pojkvän.

I boken som kom ut förra sommaren tecknar författaren en bild av en homofob men samtidigt mer eller mindre öppet homosexuell kyrka.

”Utifrån min personliga erfarenhet utgår jag ifrån att ungefär hälften av katolska präster är homosexuella. ” ”Trots detta förstör kyrkan homosexuella i andlig, psykologisk och social bemärkelse och driver dem inte sällan också in i döden.”
Om en kyrka besatt av sex beskriver Charamsa bikten som något som främst handlar om sex.

För att förtydliga detta citerar Charamsa Wiens ärkebiskop Christoph Schönborn som lär ha sagt ” Kyrkan tränger sig in i människors sovrum men söker aldrig upp dem i deras vardagsrum.”

Charamsa beskriver vidare intrigerna bakom kulisserna i Troskongregationen – kallad Inkvistionen- och dess intensiva hat mot Franciskus som ansvarslös progressiv.

Charamsa beskyller Benedikt XVI för att ha underblåst homofobi i kyrkan genom att påstå att homosexuella ”saknar känslomässig mognad och förmåga till normala relationer.” ”Och samtidigt var Benedikts pontifikat det mest homosexuella i modern tid. Med små röda skor, minitiös koreografi av processioner, spetsar, tofsar och fransar som tittade fram överallt. ”

http://religion.orf.at/stories/2840787/

// Irène

4 okt 2015 Elefanten i rummet

http://www.katolskvision.se/blog/?p=17579

9 sept 2016
Fd katolske prästen Krzystof Charamsa ”paranoid homofobi inom Vatikanen”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=20221