Archive for april, 2017

Published by Irène Nordgren on 27 Apr 2017

Om decentralisering och valet av katolska biskopar

Vatican insider skriver om pågående diskussioner i Vatikanen om / hur decentralisera och om valet av katolska biskopar där nuncien har en avgörande roll.

”The group of cardinals advising Pope Francis on reforming the Vatican bureaucracy spoke in their latest meeting about how to decentralize authority in the Catholic church and improve relationships between the Vatican and local bishops’ conferences.”

http://www.lastampa.it/2017/04/26/vaticaninsider/eng/the-vatican/council-of-cardinals-speaks-about-decentralizing-authority-in-the-church-UAI2LB4kxAalwFlR8QcJaM/pagina.html

”Apostolic nuncios are normally responsible for recommending to the pope three possible candidates to become leaders in Catholic dioceses that need bishops in the countries of their postings.”

http://www.lastampa.it/2016/09/14/vaticaninsider/eng/the-vatican/council-of-cardinals-continues-discussions-on-selection-of-catholic-bishops-kON7FS8c0iSbB0glA5kaWN/pagina.html

// Irène

PS Det nuvarande tillvägagångssättet att välja katolsk biskop går till så att nuncien i ett land smyger omkring i buskarna och i största hemlighet intervjuar väl utvalda personer att uttala sig – dvs utan ”felaktigas ” insyn – för att därefter ”rekommendera 3 möjliga kandidater för påven.”

Till saken hör att till en biskopskandidats främsta merit hör att han i sitt CV har ett väldokumenterat motstånd mot kvinnliga präster.

Published by Irène Nordgren on 26 Apr 2017

Helle Klein ”Säg nej till Nya Tider”

Helle Klein skriver på Dagens Seglora om Bokmässan och Nya Tider

”Nya tiders medverkan på Bokmässan har inte ett dugg med yttrandefrihet att göra. Det är en tidning som uppbär presstöd och ingen förbjuder de avskyvärda åsikterna att spridas. Av det följer inte att tidningen ska bjudas in att delta överallt. Det är helt upp till en kommersiell aktör som Bokmässan att bestämma. Precis som Nobelstiftelsen väljer att inte bjuda in SD till Nobelfestligheterna kan Bokmässan säga nej till Nya Tider.
Och vi alla är fria att säga ja eller nej till att medverka i Bokmässan. Själv tänker jag inte göra det i år.”

http://dagensseglora.se/2017/04/26/sag-nej-till-nya-tider/

// Irène

PS Expo om Nya Tider och dess chefredaktör Vàvra Suk aug 2016

http://expo.se/2016/det-har-ar-nya-tider_7147.html

http://expo.se/2010/vavra-suk—trotjanaren_3274.html

Oerhört tacksam för att Expo finns. Nedanstående information fick jag förra året reda på tack vare Expo

”Den svarta tyska Stormfågeln häckar i Sverige”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=19692

Published by Irène Nordgren on 20 Apr 2017

Leve Levy – tummen ner för Isaac Bachman

I år har det gått 50-år sedan Israel ockuperade Palestina

Gideon Levy ber i ett öppet brev i Haaretz sina läsare om ursäkt. Om ursäkt för att han kränkt Haaretz läsare genom att skriva om sanningen. Levy vänder sig särskilt till paret Orna och Moshe Gan-Zvi som nu sagt upp sin prenumeration på Haaretz.

”What can we do? The Palestinians are different from you, dear Orna and Moshe. They were not born in such lofty heights as you. They are human animals, bloodthirsty, born to kill. Not all of them are as ethical as you and your children from the Eli academy. Yes, there are people who fight for their freedom. There are people who are forced to do so violently. In fact, there are almost no nations who haven’t acted this way, including the chosen people you’re proud to belong to. Not only do you belong; you are the pillar of fire that leads the camp, you’re the best, the moral elite – you, the religious Zionists.”

”There are so many wonderful things in this country, and Haaretz – with its “moral deterioration,” as you call it – is ruining the party. How did I not see that you don’t like to read the truth, and didn’t take this into account when I’d return from the occupied territories every week to write about what I’d seen with my own eyes?”

Levy avslutar sitt brev med orden ”I’m sure your Shabbats will be a lot more pleasant from now on.”

http://www.haaretz.com/opinion/1.784352

”Gideon Levy is a Haaretz columnist and a member of the newspaper’s editorial board.
Levy joined Haaretz in 1982, and spent four years as the newspaper’s deputy editor. He is the author of the weekly Twilight Zone feature, which covers the Israeli occupation in the West Bank and Gaza over the last 25 years, as well as the writer of political editorials for the newspaper.
Levy was the recipient of the Euro-Med Journalist Prize for 2008; the Leipzig Freedom Prize in 2001; the Israeli Journalists’ Union Prize in 1997; and The Association of Human Rights in Israel Award for 1996.
His new book, The Punishment of Gaza, has just been published by Verso Publishing House in London and New York.”

http://www.haaretz.com/misc/writers/gideon-levy-1.402

// Irène

PS

Isarels ambassadör i Sverige Isaac Bachman har sin syn på saken och uttalar sig 17 febr i Sydsvenskan

”Att hävda att det ”i år gått 50 år sedan Palestina ockuperades” är fullkomligt historiskt och faktamässigt missvisande. En historiskt mer korrekt formulering skulle vara: ”I år har det gått 50 år sedan sex arabiska stater misslyckades med att utplåna det judiska folket i Mellanöstern.”

http://www.sydsvenskan.se/2017-02-17/sveriges-pastaende-ar-mycket-problematiskt

Published by Irène Nordgren on 15 Apr 2017

”Innerligheten – att söka synlig enhet”

Jag läser på Svenska kyrkans hemsida

”Agneta Sofiadotter ställer ut i domkyrkan

Agneta Sofiadotter ställer ut i domkyrkans krypta. Maria Magdalena började plötsligt dyka upp i Agneta Sofiadotters måleri. Vad ville hon? Vem var hon? Är hennes berättelse relevant i dag? I utställningen Innerligheten – att söka synlig enhet, visar nu Agneta sina verk i domkyrkans krypta.”

”Det berör mig starkt att få visa min konst i kryptan den här våren efter det att påve Franciskus besökt domkyrkan. Det finns så mycket outnyttjat mellan lutheraner och katoliker och vid det ekumeniska mötet i höstas tog vi viktiga steg tillsammans och betonade det vi har gemensamt, säger Agneta, som själv är troende katolik.
För Agneta är Maria Magdalena en gestalt som överbrygger det vi tror är motsättningar. Därför kan hon bli en inspiration också för ekumeniken, dialogen och samverkan mellan kyrkans olika grenar. Agneta lyfter fram hur Maria Magdalena är älskad och kan älska. Hon är rakryggad och modig.”

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1595223

Inför påskens uppståndelse blir bilden ”Möte vid graven” ett uttryck för med vilken innerlighet Gud skapat hela sin skapelse.
Hur innerligheten ligger innesluten i hela skapelsen och hur uppståndelsen personifierar själva denna innerliget.

Inför påskens uppståndelse blir bilden ”Guds kyss” ett uttryck för Guds stora, oändliga kärlek till den jord hen skapat.

Inför påskens uppståndelse blir bilden ”Pieta – omfamnandet av en bräcklig tro” ett uttryck för hur människan i sin sköra existens omslutes av en närvaro av gudomlig kärlek och innerlighet.

Inför påskens uppståndelse blir bilden ”Fågeln och Maria Magdalena” kanske ett uttryck för det innerliga ögonblick när Maria Magdalena gråtande står inför denna tomma graven och trodde att allt var slut och känner igen Jesu röst : ”Maria.” Hon vände sig om och sade till honom: ”Rabbouni!” (det är hebreiska och betyder mästare).” Joh 20:16

Just platsen för denna bild har ytterligare en dimension. ”Från 1500-talet till 1700-talet utnyttjades domkyrkans norra sakristia som fängelse av Lunds stad och kallades ”trollkonehålet”. På 1700-talet inreddes arrestlokaler i kryptan.”

https://www.arkivdigital.se/sources/4458

Bilden hänger på platsen för arrestlokalen och för den invigde får bilden en dubbel betydelse. Å ena sidan kyrkans syn på kvinnan som ”trollkona”, å andra sidan Jesu vilja att låta en kvinna – Maria Magdalena – bli den första som han efter sin uppståndelse omsluter med sin innerliga närvaro.

Vid bilden står sopranen Ellinor Schüller som improviserade till Agnetas bilder.

Inför påskens uppståndelse blir bilden ”Maria Jesu moder och en liten björnunge” också uttryck för Guds moderliga omsorg om sina ungar av alla de slag och sorter.

Inför påskens uppståndelse blir bilden och uttrycket från judisk kabbala ”Tikkun olam” (hebreiska för Laga världen) – och en av dess mest kända företrädare Isak Luria – en påminnelse om alla människors gemensamma ansvar att ”reparera kaos och åstadkomma kosmos dvs ordning. ”

”En av de bärande ideerna i denna så kallade lurianska kabbala är synen på skapelsen. Luria talade om ett tillbakadragande eller sammandragning av det gudomliga ljuset. Det är ett stadium före själva skapelsen.Tillbakadragandet kallas tzimtzum och ger upphov till ett tomrum. Det gudomliga ljuset flödar så fram i detta tomrum. Det togs emot av vissa ”kärl” eller behållare. De lägsta av dessa behållare gick sönder. Detta ”brytande av kärlen” var inget mindre än en katastrof. Man tänker sig att gudomliga gnistor fastnade i dessa krukskärvor. De trillade till marken och förvandlades till onda krafter. Liksom det judiska folket blev de gudomliga gnistorna ”landsförvisade”. I och med denna händelse delades världen upp i två dimensioner : ondskans rike i de lägre delarna och ljusets rike i den övre sfären. ” ”Varje gång vi gör en god gärning, ber en bön eller håller oss till ett religiöst bud så befrias en gudomlig gnista från sin fångenskap.”

”Frågan är vad tikkun olam kan betyda för oss idag?” ”Icke-våld och medkänsla de två viktigaste verktygen att laga världen av idag” (Professor Antoon Geels)

http://www.artos.se/ovrigt/laga-varlden-%E2%80%93-med-ickevald-medkansla-och-andra-verktyg

// Irène

PS Agneta du lyfter fram Maria Magdalena och att ”det berör dig starkt att få visa din konst i kryptan den här våren efter det att påve Franciskus besökt domkyrkan.”

Det får mig att tänka på att katolska kyrkan i Sverige har en alldeles egen Magdalena …….

Det får mig att tänka på när sr Madeleine Fredell OP i samband med Franciskus besök – den historiska dagen 31 oktober 2016 – högtidligt i Lunds Domkyrka läser tredje imperativet ”Katoliker och lutheraner bör på nytt förplikta sig till att söka synlig enhet och till att tillsammans utröna vad detta innebär rent konkret och till att oupphörligt sträva mot detta mål.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=21042

Published by Irène Nordgren on 13 Apr 2017

”Öppet påskbrev till riksdag och regering”


”Jacques Mourad. Foto: Privat”

Lokaltidningen

”Insänt: Öppet påskbrev till riksdag och regering”
”Vad tycker du?”

”Om du vaknar upp i morgon och det är fullt krig i vårt land. Vad gör du då?
Om du samtidigt skadas allvarligt och svensk sjukvård inte har möjlighet att behandla dig. Vad gör du då?
Om du måste fly till ett land i fred; hur vill du bli bemött?
Av humanitära skäl och med global rättvisa, jämlikhet och fred i blickfånget samt i enlighet med önskemål från den syriske prästen Jacques Mourad, nu verksam i Irak – som medlare för sitt krigsdrabbade folk vill vi att Sveriges riksdag och regering omedelbart underlättar för syrier och irakier att studera vid våra universitet och högskolor.
Den som studerar i Sverige ska inte kunna tvingas in i en armé eller annan militant gruppering för utövande av våld – och inte heller utsättas för detta våld.
Den som studerat i vårt land kan bidra till att bygga upp ett framtida mer rättvist, jämlikt och fredligt Syrien och Mellanöstern.
Vi vill att svårt sjuka syrier och irakier, som på grund av kriget inte kan få vård i sitt hemland, snabbt överförs till oss för medicinsk behandling. Österlenkirurgins onyttjade lokaler på Simrishamns sjukhus finns tillgängliga. Endast huvudman behövs. Vi uppmanar regeringen att utfärda humanitära visum för vårdbehövande flyktingar, så de kan komma hit på ett säkert sätt.
För att främja försoning och fred vill vi välkomna allt fler av våra syriska och irakiska medmänniskor som flyr för sina liv och hos oss ge dem den fristad de behöver för att åter våga tro på livet och dess möjligheter om en framtid utan våld och förtryck. För att citera Jacques Mourad:
”Situationen är akut. I detta nu finns syrier och irakier som är förföljda av IS eller andra och ständigt fruktar för sina liv. Med omedelbar verkan behöver akutbroar skapas för att undsätta dessa människor och sålunda rädda deras liv.”

Britta Abotsi, församlingskurator, Rosengård, Malmö
Agneta Carlberg, ordf för Institutet för kontextuell teologi
Anne Casparsson, journalist/etiker
Kajsa Fernström Nåtby, student, Lunds universitet
Henrik Grimheden, präst
Susanne Grimheden, präst
Marta Gustavsson, präst, Rosengård, Malmö
Ragnar Hallgren, folkrättsjurist
Anna Hellgren, kommunikatör, Lunds universitet
Jan Hjärpe, professor emeritus, Lunds universitet
Gunilla Kristiansson, barnmorska, Rosengård, Malmö
Per Kristiansson, präst, Rosengård, Malmö
Marie Körner, präst
Uno Levinsson, delägare i sjukhuset i Simrishamn
Günther Liebisch, präst emeritus, Rosengård, Malmö
Margareta Liebisch, kurator emerita, Rosengård, Malmö
Irène Nordgren, leg psykoterapeut
Samuel Rubenson, professor, Lunds universitet
Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ, Simrishamn
Leif Stenberg, professor, Lunds universitet
Mikael Wiehe, sångskrivare

http://lokaltidningen.se/insant-oppet-paskbrev-till-riksdag-och-regering-/20170413/artikler/170419795/1465

// Irène

Published by Irène Nordgren on 12 Apr 2017

Samvetsfrihet

”Barnmorskan Ellinor Grimmark (t.h.) och hennes juridiska ombud Ruth Nordström (t.v.). Foto: TT”

”Barnmorskan Ellinor Grimmark blev inte diskriminerad när hon blev nekad arbete som barnmorska. Det slår Arbetsdomstolen fast. Grimmark vägrar utföra aborter, på grund av sin religion. På onsdagen fick hon nej i sista svenska juridiska instans, Arbetsdomstolen. ”

”Det var väntat. Det var väl det här vi hade förberett oss på, Sedan kunde man hoppas på något annat, men vi hade nog egentligen aldrig tänkt något annat, säger Ellinor Grimmark när hon just fått beskedet om domen. ”

”Det finns möjligheten att driva fallet till Europadomstolen och enligt Grimmarks juridiska ombud talar det mesta för att de kommer att gå vidare dit. ”

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/dom-i-arbetsdomstolen

// Irène

PS Just det. Ellinor Grimmark hade ”aldrig tänkt något annat.” Ellinor Grimmark och hennes juridiska ombud har nämligen tänkt att driva ärendet till EU domstolen -och då krävs först ett nej i sista svenska instans.

Nov 2014

”I själva verket är Ellinor Grimmark del av något mycket större. Och fallet är betydligt mer komplicerat än hon och media vill göra gällande. Grimmark är sjuksköterska och jobbade i Jönköpings landsting, som erbjuder studielön för vidareutbildning. Barnmorskeutbildningen är just en sådan och det krävs att du jobbat några år som sjuksköterska innan du kan vidareutbilda dig. Hon fick alltså lön och behövde inte låna, i gengäld måste hon arbeta i landstinget som betalar en viss tid efter examen. Men när hon i slutet av utbildningen meddelade att hon inte tänker arbeta med aborter drogs erbjudandet om jobb in.”

”Men det här fallet egentligen inte bara handlar om Grimmark utan om hela frågan om samvetsfrihet och i förlängningen inskränkning av aborträtten. Och därför backas Grimmark upp av juristen Ruth Nordström, aktiv i Livets ord och Ja till Livet. Hon är även VD för stiftelsen Provita, som står den mäktiga amerikanska Pro Life-rörelsen nära. Provitas anmälde fallet till Europarådets kommitté för sociala rättigheter och dom kommer vintern 2015.

Kostnaderna betalas i slutändan av Pro Life-rörelsen.

Deras mål är att inskränka aborträtten.

Provitas strategi följer en tydlig trend inom den europeiska anti-abortrörelsen; att driva rättsfall med hänvisning till de mänskliga rättigheterna. Syftet är att via EU tvinga Sverige att införa samvetsfrihet, som ett första steg mot att sedan jobba vidare för att begränsa aborträtten.

Ruth Nordström ligger även bakom organisationen Scandinavian Human Rights Lawyers, som bland annat samlar en grupp jurister, frikyrkopastorn Stefan Swärd, kristdemokraten Tuve Skånberg och Ja till livets tidigare ordförande Tomas Seidal i arbetet för »mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet« i Skandinavien. För det här är den nya fronten för abortmotståndet – mänskliga rättigheter”

http://uvell.se/2014/11/14/samvetsfrihet-foten-i-dorren-for-pro-life/

Alltså. En sjuksköterska får sin specialistutbildning till barnmorska betald av sin arbetsgivare, vägrar därefter att befatta sig varken med preventivmedel eller utföra aborter och känner sig diskriminerad av sin arbetsgivare som inte respekterar hennes samvetsfrihet.

Som katolik i Sverige har jag följt fallet Grimmark med extra intresse då jag varit förundrad över biskop Anders å ena sidan överväldigande intresse och engagement i fallet Grimmark och å andra sidan biskop Anders till synes totala ointresse för samvetsfrihet i inomkatolska sammanhang.

Biskop Anders har tex skrivit under riksuppropet Manifest för samvetsfrihet.

I klartext anser biskop Anders att Ellinor Grimmark inte ska behöva betala ett pris för sin samvetsfrihet…….ty själva samvetsfriheten har ju ingen tagit ifrån henne……

http://www.samvetsfrihet.se/

Detta föranledde mig att i min tur för 1 år sedan skriva artikeln ”Samvetsfrihet även i inomkatolska frågor” som jag avslutade med orden

”Med tanke på den iver och det starka engagemang som olika katolska företrädare i Sverige visar upp så fort samvetsfrihet i samband med vårdpersonal och abort är på dagordningen i Sverige är tystnaden talande så fort samvetsfrihet kopplas till inomkatols­ka arbetsmiljöfrågor.”

http://www.dagen.se/debatt/samvetsfrihet-aven-i-inomkatolska-fragor-1.720903

Published by Irène Nordgren on 11 Apr 2017

”Hur länge ska vi tolerera de intoleranta?”


”Voltaire (1694-1778) Foto: IBL ”

”Hur länge ska vi tolerera de intoleranta?” lyder rubriken på dagens Understreckare i SvD skriven av Ervin Rosenberg och inleds med orden

”Tolerans mot oliktänkande är en av det demokratiska samhällets grundpelare, men betyder det att toleransen även behöver omfatta de intoleranta? I ”Det öppna samhället och dess fiender” varnade filosofen Karl Popper för konsekvenserna av att inte fördöma och bekämpa samhällelig intolerans.”

”När kristendomen blivit statsreligion i Rom och de kristna förvandlats från lamm till lejon förändrades situationen i grunden och toleransen avlöstes av intolerans mot all form av heterodoxi. Donatister och priscillanier var den kristna ofördragsamhetens första offer. När väl praktiskt taget hela den europeiska kontinenten hade kristnats, den dittills mest utbredda rivaliserande riktningen inom kristendomen (arianismen) besegrats och läran stadfästs, intensifierades förföljelserna mot dem som kom att kallas kättare, hädare och satans anhang. Under århundradena från år 1000 fram till slutet av 1700-talet har katolska kyrkan framgångsrikt förföljt minoriteter med ett från det påbjudna avvikande religiöst och socialt program och de fasansfulla krigen (veritabla korståg) mot bogomilerna, patarenerna, katarerna, ­valdenserna och husiterna har förts med avsikt att utrota. Krigen har varit framgångs­rika. I Frankrike mördades 3 000 män, kvinnor och barn i Mérindol, Cabrière och ­ytterligare 22 byar i Provence (670 andra dömdes till ­galärstraff) 17 år före det år som räknas som religions­krigens början (1562).”

Understreckaren avslutas med följande ord.

”Är utsikterna goda att nå enighet i denna fråga? I alla händelser vore det ett steg i rätt riktning om man kunde stå upp för och enas kring den ståndpunkt som Julien Benda intog 1942: ”Demokratin är inte en himlakropp utan ett jordiskt ting som måste försvara sig mot dem som vill förgöra den.”

Svåra frågor lider vi sällan brist på. Bra svar är det ont om.”

https://www.svd.se/hur-lange-ska-vi-tolerera-de-intoleranta/om/kultur:under-strecket

// Irène

PS För kristna i allmänhet och katoliker i synnerhet är denna understreckare särskilt viktig på grund av att författaren kommer in på förhållandena i urkristendomen som ju kan sägas vara synonymt med förhållandena i katolska kyrkan – som ju när det passar – alltid påpekar att hon är den ursprungliga kyrkan.

Kristna tycks illustrera det bästa i sin religions väsen så länge de är förtryckta…..Men det gäller nog för andra religioner också typ judendom, islam.

Så länge de första kristna i det kejserliga romerska imperiet var en förföljd undergroundrörelse var de nog som mest kristna. Så fort kristendomen kom upp ur katakomberna och legaliserades började inomkristna förföljelser av oliktänkande. Katolska kyrkan blev själv ett förtryckande kejserligt imperium och övertog sin fd förtryckares titel Pontifex Maximus ……

Så länge katolska kyrkan (och andra kristna och icke-kristna religioner) lever i en demokratisk kontext går religion och religiösa konflikter att hantera någorlunda……värre blir det i auktoritära diktaturer av olika slag.

Just därför är värnandet och försvaret av demokratin så oerhört viktigt. Ja det viktigaste som finns…..

Published by Irène Nordgren on 07 Apr 2017

Tråkiga nyheter om påve Franciskus och SSPX

”De aldrig tidigare publicerade breven visar hur påve Franciskus agerade för att ge sitt stöd till det kontroversiella prästbrödraskapet SSPX. Foto: TT/SVT”

Bergoglio har som ärkebiskop av Buenos Aires 2011 skrivit under dokument om SSPX vistelse i Argentina.

”Påven hjälpte SSPX efter skandal med Förintelseförnekande biskop”

”Uppdrag granskning kan nu avslöja tidigare opublicerade brev som den nuvarande påven Franciskus skrev för att rädda kvar det ultrakonservativa prästbrödraskapet i Argentina. Organisationen hotades att få lämna landet efter att deras biskop förnekat Förintelsen.”

”Uppdrag granskning har fått tillgång till de aldrig tidigare publicerade brev som visar exakt hur påve Franciskus agerade för att ge sitt stöd till SSPX när de synades av den argentinska regeringen. Och det som en direkt följd av biskop Williamsons Förintelseförnekande.”

”I det första brevet intygar Kardinal Bergoglio att SSPX är på väg att bli en del i Katolska kyrkan och ber regeringen att ”skriva in SSPX i registret över Heliga samfund” för att de på så sätt ska kunna fortsätta sin verksamhet i landet. I en senare skrivelse uppger han att SSPX ”fått religiöst tillstånd att etablera sig i Buenos Aires”.

http://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/paven-hjalpte-sspx-efter-skandal-med-forintelsefornekande-biskop

// Irène

PS Mycket tråkiga nyheter om vår argentinske påve som ju känt till att just hans hemland Argentina blev en viktig tillflyktsort för nazister efter andra världskriget. De 2 grövsta förbrytarna Adolf Eichman och Josef Mengele fick båda en tillflyktsort i just Argentina

”Högt aktad medarbetare i Sicherheitsdienst och officer i Gestapo. Som den nitiske byråkrat han är organiserar Adolf Eichmann mordet på sex miljoner judar.”

”Adolf Eichmann är hjärnan bakom nazisternas folkmord på judarna. Efter kriget flyr han till Argentina, där han lever lycklig med sin familj fram till 1960. Han anar inte att israeliska underrättelseagenter är honom hack i häl. ”

http://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/nazism/adolf-eichmann-jakten-pa-hitlers-effektiva-massmordare

”Nazistläkaren Josef Mengele flydde under namnet Gregor Helmut till Argentina efter kriget. Senare flyttade han till Brasilien, där han dog på 1980-talet.”

”I över 60 år har forskarna försökt komma fram till hur många nazister som tog sig till Sydamerika efter andra världskriget. Nu anser sig tyska åklagare ha hittat svaret i chilenska och brasilianska arkiv. Dokumenten visar att omkring 9000 nazistiska krigsförbrytare fick en fristad i bland annat Argentina och Brasilien. Enligt tidningen Daily Mail visar dokumenten att Argentinas president Juan Perón sålde 10000 argentinska pass till nazisterna. Ungefär hälften användes. ”

http://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/nazism/krigsforbrytare-9-000-nazister-flydde-till-sydamerika

I efterkrigstidens Argentina får alltså nazistförbrytare i Bergoglios hemland en ny hemvist.

I katolska kyrkan i Frankrike stödjer biskop Marcel Lefebvre Vichyregeringen under kriget, hyllar Franco i Spanien och Salazar i Portugal. Senare blir Lefebvre anhängare av den öppet rasistiske Jean-Marie Le Pen och ökänd som stark motståndare till muslimer och deras invandring till Frankrike.

Med högerextrema avvikare har Vatikanen dock alltid haft stort tålamod och överseende. Marcel Lefebvre är en god illustration.
Marcel Lefebvre med dokumenterat rasistiska preferenser får hållas under 18 år innan han slutgiltigt exkommuniceras 1988 i samband med att Lefebvre mot Roms vilja viger 4 SSPX präster till biskopar. Bland dessa är Richard Williamson, vars antisemitiska uppfattningar inte är något hinder, snarare en merit. Men dessförinnan har Lefebvre 1970 hunnit grunda SSPX i byn Econe i Schweiz. 1987 när Lefebvre är 81 år gammal förkunnar han att han tänker viga en biskop för att få en efterträdare. Lefebvre har inte fått påve Johannes Paulus II tillstånd och läget är akut. Då träder prefekten för Troskongregationen kardinal Ratzinger in och gör en överenskommelse med Lefebvre om att 1 biskop får vigas för SSPX. Ratzinger och Lefebvre hamnar dock i en konflikt och Lefebvre viger 4 biskopar mot påvens vilja.

Efterkrigstidens värste förintelseförnekare ”His Excellency Bishop Richard Williamson” blir 2003 rektor för SSPX prästseminarium i La Reja utanför Buenos Aires där 1998 Bergoglio blivit ärkebiskop.

En förintelseförnekare står som huvudansvarig för SSPX prästutbildning i Argentina under 6 års tid ……då påven i Rom Benedikt XVI häver exkommunikationen och då SVT strax dessförinnan informerat världen om vem Richardson är.

http://archives.fsspx.org/en/biography-of-his-excellency-bishop-williamson-automaticaly-imported

När Argentina efter SVT avslöjandet av Willimason vill utvisa SSPX från landet ser Bergoglio – den blivande påven till – att så inte sker.

Och nu framkommer också att Bergoglio när han blev påve medverkar till att SSPX 2015 formellt erkänns som en del av katolska kyrkan i Argentina. Detta på formell begäran av sin efterträdare i Buenos Aires kardinal Mario Aurelio POLI (”och påve Franciskus ”?)

”Argentina formally recognizes SSPX as part of the Catholic Church – at the request of the Archbishop of Buenos Aires (and Pope Francis?)”

http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/04/argentina-formally-recognizes-sspx-as.html

Published by Agneta Sofiadotter on 05 Apr 2017

SSPX anklagade för pedofili i flera länder se UG ikväll.

konstnär Thomas Leeroy

Så var det dax igen. Nya grova pedofilanklagelser  i flera europeiska länder. Även Frankrike. Och jag vill skicka en erinran av ett samtal som jag hade med biskopens nära samarbetspartner fader Pascal Rene Lung som i ett samtal nu snart 20 år sedan menade att det var förfärligt synd att övergrepp i Frankrike kom till medias kännedom eftersom kyrkan bäst klarar upp detta internt. Jag tror inte att du fader Pascal var ensam om att tycka detta, det tyckte nog även den stora massan av kyrkans präster eftersom pedofili fortsätter att komma upp till ytan men dock inte via kyrkans hjälp utan via just typ uppdrag granskning! Se uppdrag granskning ikväll. Tack gode G-d för media! Och låt oss be för de präster som vill dölja dessa sataniska handlingar!

Jag vill även passa på att tacka den kvinna som vågade skriva anklagande brev till den franske kyrkoherden nu avliden … i St Thomas… i Lund… som hade för vana att hälsa korgossar med att röra vid deras gylfar. Den kvinnan försökte påpeka detta ofta men blev förlöjligad av den dåvarande kyrkoherden (samma som nu är avliden). Jag vet inte om någon annan av prästerna hade civilkurage nog att stödja henne. Troligtvis inte en enda för det kom aldrig upp till ytan. Och församlingen varav många visste om det…. sa inte ett ljud. Jag förmodar att många som läser detta menar att det är förfärligt att jag drar upp detta till ytan och att han var ju såååå snäll den homosexuelle kyrkoherden som rörde vid gylfar. Och rar ….

Skam på er, säger jag. Och varför skulle jag inte skriva om detta? Låt det ropas ut från taken när barn far illa…. eller vuxna!

Uppdrag gransknings team attackerat av katolsk församling | SVT …

Prästers sexövergrepp mot barn tystades ned – Sydsvenskan

Agneta

Published by Irène Nordgren on 04 Apr 2017

Kors i taket !

Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel och hans man den belgiske arkitekten Gauthier Destenay mottogs officiellt i Vatikanen i samband med ett möte 24 mars mellan 27 EU ledare och påve Franciskus.

https://infolgbt.com/2017/03/30/vatican-le-premier-ministre-du-luxembourg-recu-avec-son-mari/

Xavier Bettel och Gauthier Destenay gifte sig i maj 2015

https://www.youtube.com/watch?v=TU6OoyChnZA

”Heliga Stolen gav ännu under påve Benedikt XVI protokollärt uttryck för ogillande vad beträffar skilsmässa och omgifte. Under Franciskus får katolska regeringschefer inte bara ta med sig sina irreguljära äktenskapspartners utan även sin samkönade partner. Det görs inte längre någon protokollär skillnad gentemot stats-och regeringschefer som lever i sakramentalt giltiga äktenskap.”

http://www.katholisches.info/2017/03/luxemburgs-homosexueller-ministerpraesident-samt-ehemann-von-papst-franziskus-empfangen/

// Irène

Next »