Archive for juli, 2020

Published by Gert Gelotte on 08 jul 2020

Fascismen nästlar sig in

Katolskt samtalsforum, som jag skrev en del om igår, är ett exempel på hur fascismen infiltrerar katolska kyrkan i Sverige. Fascism är ett svårt ord att använda eftersom fascism finns i olika spädningsgrader. Det gäller alltså att vara noggrann. Ungefär såhär:
Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt nationalkonservativt parti med tydliga fascistiska drag i sin identitet och med rötter i svensk nynazism.
Vad har då Sverigedemokraterna med Katolska kyrkan i Sverige att göra? Vad jag vet ingenting – på det officiella planet. Men på det personliga planet finns tydliga relationer.
Ungdomsorganisationen Helige Eriks legion är verksam i Göteborg. Dess mest framträdande medlem heter Max Martin Skalenius. Han var med och grundade legionen i Lund 2016 och var 2018 sekreterare för Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna i Göteborg. 
Om Max Martin Skalenius och om Helige Eriks legion finns mycket att läsa om på Internet och lyssna till på Youtube. Jag länkar inte utan överlåter åt den intresserade att själv bilda sig en uppfattning.
Max Martin Skalenius är långt ifrån opolitisk, men hävdar med emfas att Helige Eriks legion är det. Och visst. Man kan se Helige Eriks legion som en förening för lajvande unga medeltidsromantiker. Men läser en hur de beskriver sig själva fastnar några nyckelord:

”Vi ser med oro på hur ungdomar växer upp och lockas till gudlöshet och meningslöshet i dessa dagar. Rörelser som vill skapa ett rotlöst samhälle och begrava vårt kristna arv frodas.

Vi behöver skydda och uppmuntra manlighet och kvinnlighet.

Vi vill återuppliva manligheten … Unga män behöver en känsla för ansvar, disciplin och plikt. 

Bara män kan gå med i Erikslegionen men kvinnor är välkomna att delta på större delen av arrangemangen. 

Varje Erikslegionärer ska också försöka vara anonym.”

Det här är ideal som ryms både inom och utom fascismen. Men relationen till Sverigedemokraterna kan ju få det att tippa över. 

Språkbruket när Erikslegionärerna beskriver sig själva indikerar också ett annat möjligt samband – med Opus Dei.
Opus Dei är en ofta fantasifullt förtalad organisation på högerkanten i katolska kyrkan – officiellt godkänd och med säte i Rom.
Utan att gå på djupet och utan att ta till överord kan en säga att Opus Dei grundades i Spanien under Francos tid vid makten. Det gör inte Opus Dei till en fascistisk organisation även om medlemmar av Opus Dei satt i Francos regering. Men Opus Dei är i varje fall en konservativ och auktoritär organisation.

Vad är det då som får mig att misstänka att Opus Dei kan stå bakom Helige Eriks legion?
Jo Opus Dei är, som Helige Eriks legion, strikt uppdelad i manligt och kvinnligt, verkar för en återupplivad manlighet och verkar helst i anonymitet.
Det sista kräver en förklaring. Opus Dei som organisation är varken hemlig eller anonym. Men medlemmarna uppmanas att verka anonymt, till exempel om de grundar eller medverkar i andra organisationer.

Observera! Jag har inte en aning om Opus Dei finns i bakgrunden till Helige Eriks legion. Men det skulle inte förvåna mig om det finns relationer på det personliga planet.

Till sist finns anledning att svara på en fråga jag ibland får: Har inte du Gert Gelotte medverkat till att Opus Dei finns i Sverige?
Jo, det har jag. För många år sedan var jag vice ordförande i katolska stiftets pastoralråd. På biskop Hubertus Brandenburgs fråga gav jag honom rådet att tillåta Opus Dei i stiftet. Men på några bestämda villkor som biskop Brandenburg också gjorde till sina:
Opus Dei skulle verka öppet, inte använda sig av anonyma underorganisationer och inte knyta omyndiga ungdomar till sig med löften, särskillt inte bakom ryggen på föräldrarna. 
Skulle jag ge nuvande biskop samma råd i dag om han mot förmodan frågade mig? Ja, det skulle jag, men jag skulle lägga till något om behovet av uppföljning och kontroll. 
Jag tycker mycket illa om Opus Dei men anser att förbud bara kan komma ifråga för kriminella organisationer och Opus Dei är ingen kriminell organisation. 
Vi skall akta oss för att kräva förbud mot politiska motståndare. Hux flux kan vi själva bli förbjudna. Låt oss alltså inte ge våra motståndare goda skäl till dåligt omdöme.

Published by Gert Gelotte on 07 jul 2020

Katolsk jihadism

På nätet florerar vad jag skulle beskriva som katolsk jihadism, ofta i formen av korstågsromantik. Givetvis är muslimer fiender, men också det liberala samhället och människorrättsorganisationer som Black lives matter (BLM. Ett forum där den katolska jihadismen frodas är Katolskt samtalsforum, ett oskyldigt namn på en privat Facebookgrupp. Av någon anledning, ett förbiseende, släpptes jag in. Vad jag ser är förskräckligt. En värld av hat och hot, motiverad av en primitiv teologi som även förekommer i andra sammanhang. Det ena ger det andra som ger det tredje osv. Inlägget nedan har jag publicerat på Katolskt samtalsforum. Nu kan även ni läsa det.

Mina vänner, nåja några av er – kanske. Jag vet ju inte vilka ni är som är medlemmar på Katolskt samtalsforum och jag vet inte heller varför ni är det.

Själv blev jag medlem av nyfikenhet. Jag har observerat hur unga våldsbejakande män, nästan alltid män, genom ett brutalt språkbruk tar över andra fora på nätet.

Själva kanske de inte tar till fysiskt våld. Men de odlar en våldsromantik som bidrar till en jordmån varur fysiskt våld växer. Terrorister, som Anders Behring Breivik, uppstår inte ur tomma intet. Han satte handling på orden. Bakom honom fanns och finns många inspiratörer.

Det är jobbigt att stå emot personer som hatar dig, utan varje social spärr, och som förlöjligar varje ditt försök att protestera eller invända. Personer som är impulsstyrda, som ena ögonblicket idealiserar religionskrig och i andra ögonblicket blånekar. Män, nästan alltid män, som i yttrandefrihetens namn kväser andras yttrandefrihet.

Men det är nödvändigt att stå emot och i varje fall att inte genom tystnad ge sitt samtycke.

Jag vet nästan ingenting om Katolskt samtalsforum, varför det grundades och av vilka. Kanske är det en del av vad som brukar kallas den högerextrema miljön. Kanske har det bara kapats av män som på det ena eller andra sättet rör sig i den högerextrema miljön.

Katoliker som på det ena eller andra sättet ingår i den högerextrema brukar romantisera korståg. Välter någon en helgonstaty i USA, därför att helgonet vid sidan av sin helighet även på något sätt stod för rasism, förväntas inte polisen ingripa. I stället publiceras bilder på män med automatvapen och uppmaningar till heligt självförsvar.

Det är lätt att ryckas med. Men det finns en enkel kontrollfråga du bör ställa inför varje försvar eller uppmaning till hat, hot och våld i kyrkans namn. Fråga dig: Vad skulle Jesus säga och göra?

Strikt talat vet vi inte det. Men ingenting i evangelierna tyder på att Jesus skulle se behov av våld, hot eller hat, för att inte tala om att uppmana eller inspirera till det. Låt dig inte förvillas av primitiv teologi. Fokusera på evangelierna. Vad skulle Jesus göra?

Härmed har jag sagt vad jag har att säga om Katolskt samtalsforum. Jag kommer inte att svara på vare sig frågor eller invändningar. Detta för att i görligaste mån undvika ett meningslöst grälande. Ansvaret för Katolskt samtalsforum är ert och inte minst administratörens.

« Prev