På nätet florerar vad jag skulle beskriva som katolsk jihadism, ofta i formen av korstågsromantik. Givetvis är muslimer fiender, men också det liberala samhället och människorrättsorganisationer som Black lives matter (BLM. Ett forum där den katolska jihadismen frodas är Katolskt samtalsforum, ett oskyldigt namn på en privat Facebookgrupp. Av någon anledning, ett förbiseende, släpptes jag in. Vad jag ser är förskräckligt. En värld av hat och hot, motiverad av en primitiv teologi som även förekommer i andra sammanhang. Det ena ger det andra som ger det tredje osv. Inlägget nedan har jag publicerat på Katolskt samtalsforum. Nu kan även ni läsa det.

Mina vänner, nåja några av er – kanske. Jag vet ju inte vilka ni är som är medlemmar på Katolskt samtalsforum och jag vet inte heller varför ni är det.

Själv blev jag medlem av nyfikenhet. Jag har observerat hur unga våldsbejakande män, nästan alltid män, genom ett brutalt språkbruk tar över andra fora på nätet.

Själva kanske de inte tar till fysiskt våld. Men de odlar en våldsromantik som bidrar till en jordmån varur fysiskt våld växer. Terrorister, som Anders Behring Breivik, uppstår inte ur tomma intet. Han satte handling på orden. Bakom honom fanns och finns många inspiratörer.

Det är jobbigt att stå emot personer som hatar dig, utan varje social spärr, och som förlöjligar varje ditt försök att protestera eller invända. Personer som är impulsstyrda, som ena ögonblicket idealiserar religionskrig och i andra ögonblicket blånekar. Män, nästan alltid män, som i yttrandefrihetens namn kväser andras yttrandefrihet.

Men det är nödvändigt att stå emot och i varje fall att inte genom tystnad ge sitt samtycke.

Jag vet nästan ingenting om Katolskt samtalsforum, varför det grundades och av vilka. Kanske är det en del av vad som brukar kallas den högerextrema miljön. Kanske har det bara kapats av män som på det ena eller andra sättet rör sig i den högerextrema miljön.

Katoliker som på det ena eller andra sättet ingår i den högerextrema brukar romantisera korståg. Välter någon en helgonstaty i USA, därför att helgonet vid sidan av sin helighet även på något sätt stod för rasism, förväntas inte polisen ingripa. I stället publiceras bilder på män med automatvapen och uppmaningar till heligt självförsvar.

Det är lätt att ryckas med. Men det finns en enkel kontrollfråga du bör ställa inför varje försvar eller uppmaning till hat, hot och våld i kyrkans namn. Fråga dig: Vad skulle Jesus säga och göra?

Strikt talat vet vi inte det. Men ingenting i evangelierna tyder på att Jesus skulle se behov av våld, hot eller hat, för att inte tala om att uppmana eller inspirera till det. Låt dig inte förvillas av primitiv teologi. Fokusera på evangelierna. Vad skulle Jesus göra?

Härmed har jag sagt vad jag har att säga om Katolskt samtalsforum. Jag kommer inte att svara på vare sig frågor eller invändningar. Detta för att i görligaste mån undvika ett meningslöst grälande. Ansvaret för Katolskt samtalsforum är ert och inte minst administratörens.