Gert

Du skriver om Thomas Idergard SJ : ”Jag förmodar att jesuiterna och stiftet delar Idergards fundamentalism och sekterism i sak, men att de möjligen är obekväma med hans språkbruk” ………Så tror jag att det är !  Å ena sidan är man jätteglad att ha fått en vapendragare mot störande progressiva katoliker i Sverige och å andra sidan – precis som du säger – känner man sig ”obekväm med hans språkbruk” och jag tror också med hans alltför högljudda oförblommerade vi- och – dom tänkande !  Katolicism – liksom all religion – har ju med gruppidentitet och gruppgemenskap att göra. Detta gäller även i vår tid som inte är förskonad från inomkatolska revirstrider om tolkningsföreträde om vem som ska avgöra vem som hör till gemenskapen och inte.  

Minns du när Katolsk Vision  kom ut ur garderoben 2005 – ca 10 år efter att Wir sind Kirche bildats i Österrike som en reaktion på att katoliker lämnade katolska kyrkan i svallvågorna av den tidens stora sexskandal runt  kardinal Gröer.  Oj oj oj vilket liv det blev i Stiftet. Facebook fanns ju inte men bloggar tex KV blogg…..  Biskop Anders rycker ut i blixtfart och ber oss VÄND OM ! 2009 tar Ulf Jonsson  SJ till orda i fina Signum med samma syfte som nu Thomas Idergard  dvs att stärka den katolska gruppidentiteten / gruppgemenskapen  i Sverige. Sådant görs bäst – enligt vetenskap och beprövad erfarenhet – genom att förvisa vissa störande element ut ur gemenskapen ! Ulf Jonsson gör dock sitt jobb lite mer förfinat än Thomas Idergard genom att KV först görs till något lika avskyvärt som SSPX (kända för att bla vara förintelseförnekare ) för att sedan få Signums läsare att förstå att Signum ser till att hålla rent hus i den svenska katolska gemenskapen. Ulf Jonsson skriver om KV och SSPX ”Båda har dessutom från kyrkans ledning fått signaler om att man befinner sig i en kyrklig gråzon, i vissa avseenden snarare utanför än innanför den katolska gemenskapen.”  Denna underförstådda utvisning ligger dock elegant och fint inbäddad i Ulf Jonssons fina ledare ”I men inte av världen ”  Signum har talat ! Vi fick peststämpel ! Causa finita ! http://www.signum.se/archive/read.php?id=3975

Åren går och konceptet ”pay, pray and obey” håller inte längre. Internet har revolutionerat världen precis som en gång boktryckarkonsten gjorde.

2011 publiceras Memorandum i Süddeutsche Zeitung som jag och Sven Volkinge översatte och som undertecknades av hundratals katolska teologer och tiotusentals lekmän. http://www.katolskvision.se/blog/?page_id=1941

Nu går det inte längre att utvisa alla miljontals katolska lekmän, alla teologer, präster och biskopar och en och annan kardinal i den universella kyrkan som har katolska visioner ……vilket dock inte tycks hindra Thomas Idergard att 2020 ändå vilja prya som frivillig tros- och gränspolis i Stockholms katolska Stift ! 

Gert du skriver vidare  så träffande :

”Nu har jag läst ännu en av Thomas Idergards predikningar och blir lika förbryllad som tidigare. Han tycks uppriktigt tro att just hans trostolkning inte är en tolkning.”    

Exakt !  Thomas Idergard har uppenbarligen inte förstått !  Den som inte delar Thomas Idergards åsikter och den som inte uppskattar att bli utsatt för Thomas Idergards faderliga ”omsorg” stämplas per automatik som ”hatisk” och / eller ”bitter”.   

Man kan undra om hans medbröder tycker det är en fördel eller inte att ju längre tid som Thomas Idergard  lyckas få katoliker i den svenska katolska ankdammen här uppe vid Norra Ishavet att tro att just Thomas Idergards trostolkning inte är en tolkning – desto bättre !  Men som sagt inte så brutalt och vulgärt !

Vi har ju nu dessutom en påve som i motsats till sin föregångare förespråkar PARRHESIA ! Detta har ju visat sig underlätta den offentliga debatten kring kontroversiella kyrkofrågor typ kvinnliga ämbetsbärare och HBTQ…….åtminstone utanför Sverige …..Här i vårt Stift har PARRHESIA inte slagit igenom. Tex så styrs Husbondens Röst – Katolskt Magasins chefredaktör  – av KM styrelse  som  präglas av Opus Dei mannen Jorge de Salas,  som ju är mån om att vidmakthålla gammal katolsk inkvistionstradition och hålla rent hus i KM.  

// Irène
http://www.signum.se/archive/read.php?id=3975