Som katolik i Sverige uppskattar jag att påve Franciskus nya trend att tillåta INOMKATOLSK frispråkighet kanske också börjar visa sig  bland katolska företrädare  Sverige.

Det är A och O för katolska kyrkans trovärdighet att LÅTA ARGUMENTEN FRITT FÅ TALA !

På Signums hemsida läser jag att Philip Geister skriver i sin  artikel ”Samvetets pris”

”Samhället spårar ur utan människor som följer sitt samvete, men att följa sitt samvete har ett pris för den enskilda människan.”

Philip Geister  skriver vidare

”Även om hennes motivation att vilja arbeta som barnmorska förmodligen varit att främja hälsa och liv, så var hon ändå medveten om att den nu gällande lagstiftningen också ålägger henne att medverka vid abort. Att hon vägrar att göra just detta gör henne som arbetstagare vid en liten klinik mindre användbar och man kan förstå att arbetsgivaren därför föredrar att anställa en annan arbetssökande. ”

Philip Geister citerar även Gert Gelottes ledarartikel i GP

”Som Gert Gelotte träffande påpekade i en ledarartikel: ”högtidligare och principiellare än så är det faktiskt inte” (Göteborgs-Posten, 10 februari 2014).”

Philip Geister avslutar sin artikel med orden

”Detta är ingen diskriminering utan en följdriktig konsekvens av hennes inopportuna ställningstagande. Att vara trogen sitt samvete hjälper sällan på arbetsmarknaden. Det kan man beklaga, men det ligger i det radikala och existentiellt oundvikliga som ett samvetsbeslut innebär. Det har Ellinor Grimmark fått erfara, och hennes ställningstagande förtjänar respekt.”

http://signum.se/samvetets-pris/

http://www.katolskvision.se/blog/?p=12025

http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2274527-gert-gelotte-ingen-tvingas-utfora-aborter

Redan innan fallet Ellinor Grimmark ”rasade” biskop Anders.

I maj 2011 skrev DAGEN under rubrik

”Arborelius rasar mot nekad samvetsfrihet”

”Nu går även katolske biskopen Anders Arborelius ut med sitt missnöje och kallar det ”en stor sorg”.

– Beslutet försämrar Sveriges rykte som ett demokratiskt samhälle som vill värna om sina minoriteters rättigheter, säger biskopen.”

”Respekten för enskilda personers samvete borde vara en självklarhet i dagens Sverige, säger Anders Arborelius i ett pressmeddelande och förklarar att han också fått ta emot besvikna reaktioner och ”oförståelse” över det från utlandet.”

http://www.dagen.se/nyheter/arborelius-rasar-mot-nekad-samvetsfrihet/

Jag fick aldrig svar från biskop Anders när jag för 1 år sedan i DAGEN  under rubrik ”Samvetsfrihet åt alla” ställde frågan  ”Hur kan Katolska kyrkan värna om samvetsfrihet för vårdpersonal, men inte för egna präster som följer sitt samvete.”

http://www.dagen.se/opinion/debatt/samvetsfrihet-for-alla/

För 1 månad sedan skrev  jag  i  DAGEN under rubrik ”Olika pristabeller på samvetsfrihet”

http://www.dagen.se/opinion/asikt/olika-pristabeller-pa-samvetsfrihet/

// Irène

PS  För en svensk katolik känns det egendomligt med en KATOLSK biskop som så engagerar sig för SAMVETSFRIHET i det civila samhället i frågor som rör ABORT  och  (att homosexuella INTE ska få ingå)  ÄKTENSKAP men  OFFENTLIGT aldrig säger PIP  när det gäller det ÖVERPRIS som SAMVETSFRIHETEN har  inom den kyrka  han själv är högsta överhuvud för Sverige.

Biskop Anders skrivit på SAMVETSMANIFESTETS upprop

”Skriv på Samvetsmanifestet för barnmorskan Ellinor och samvetsfrihet i Sverige!”

http://www.samvetsfrihet.se/viewNavMenu.do?menuID=1

Roy Bourgeois och sr Margaret Mc Bride kan vittna om priset som katoliker  får betala om deras samveten  utmanar katolsk kanon.

Sr Margaret Mc Bride är det internationellt uppseendeväckande fallet med sjuksköterskan och ordenssystern  som 2009 följde sitt samvete när hon som medlem i etiska sjukhuskommittén på katolska St. Joseph’s Hospital and Medical Center i Phoenix tog beslut om en abort för att rädda en gravid och svårt sjuk kvinnas  liv. Sr McBride exkommunicerade sig själv. (I detta fall hjälpte omgivningens och medias protester mot katolsk hierarkis orättfärdiga fördömande och sr Mc Bride är åter i tjänst och exkommuniceringen hävd. )

Om samvetets röst

http://en.wikipedia.org/wiki/Excommunication_of_Margaret_McBride

Jag hörde dock aldrig i Sverige några protester eller vädjanden från biskopsämbetet vare sig när det gäller Roy Bourgeois eller när det gällde sr Mc Bride.

2006  ställde jag följande fråga till biskop i Katolskt Magasin

”Hur ser biskopen på frågan om lojalitet och lydnad inom kyrkan respektive samvetets yttrandefrihet, det vill säga på inomkyrklig fri, öppen, självkritisk och offentlig debatt? ”

Läs biskop Anders svar här

Biskop Anders ”Om samvetet och inomkyrklig debatt”