Werner Jeanronds avslutande magnifika morgonandakt fred 31 mars kräver ett särskilt blogginlägg.

UNIVERSITET

”Idag vill Werner Jeanrond starta en ny reformation. Han vill nagla fast tre teologiska teser på dagens kyrkdörrar:

1. Gud ägs inte av någon kyrka eller religiös tradition.
Gud är alltid större.
Därför behöver varje trostradition prövas för att se på vilket sätt den visar vägen till den levande Guden eller om den bara erbjuder höga murar för egen tröst och vinning.
Kärleken är Guds gåva till människan.
Kyrkan är inte en försvarsgemenskap för att försvara tron, varje troslära borde istället testas för att se om den befrämjar kärleken.

2. Kärleken hjälper mig att bemöta och begrunda den andre människans annorlundaskap, det egna annorlundaskapet och Guds radikala annorlundaskap.
Kärleken skapar inte nödvändigtvis harmoni, utan kärleken hjälper mig att bemöta konflikt och annorlundaskap så att vi kan bli delaktig i Guds alltid rikare sanning. Gud är kärlek.

3. Tro kräver frihet – frihet från allt tvång och doktrinär ordningsiver.
Eftersom tron först och främst är relation kräver den även friheten att om och om igen möta den andre på vägen och även Gud, den radikalt andre. All genuin religiös utveckling och mognad behöver frihet. Religionerna kan uppmuntra varandra att på nytt upptäcka den Gud-givna friheten till varje kvinna och man att leva i en dynamisk levande gudsrelation.”

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=1320

// Irène

PS En morgonandakt särskilt för alla TROSPOLISER i Stockholms Katolsk Stift !